• Clients
  • Clients
  • Clients
  • Clients
  • Clients

กิจกรรมที่น่าสนใจ

กิจกรรมไทยตำบล สินค้าจัดทำใหม่ (Thaitambon Activities) (2/9/58)

15 ปี กับการลงพื้นที่เพื่อช่วยผู้ผลิตสินค้าโอทอป โดยจัดทำข้อมูลเผยแพร่และส่งเสริมการตลาดให้ทางเว็บไซต์ ไทยตำบลดอทคอม อย่างต่อเนื่อง .... สินค้าจัดทำใหม่ล่าสุด จากศูนย์โอทอปเพลินจิต 50 รายการ

วิธีสั่งซื้อสินค้าโอทอป ออนไลน์ (e-Commerce) .. (25/8/58)

การสั่งซื้อสินค้าโอทอป ออนไลน์ (e-Commerce)

การค้นหาข้อมูลสินค้าแบบพิเศษ (21/8/58)

ค้นหาข้อมูลสินค้าโอทอปได้อย่างละเอียด (Special Search)

สินค้าโอทอปแนะนำ

สินค้าอีคอมเมิร์ซแนะนำ

แนะนำสมาชิกผู้ผลิตโอทอป

ศูนย์สินค้าโอทอป

ศูนย์จัดแสดง จำหน่ายและกระจายสินค้า OTOP ใต้ทางด่วนเพลินจิต

หมู่บ้านโอทอป

บ้านดอนหลวง จังหวัดลำพูน (2553)

ข้อมูลโอทอปจังหวัด