• Clients
  • Clients
  • Clients
  • Clients
  • Clients

กิจกรรมที่น่าสนใจ

การค้นหาข้อมูลสินค้าแบบพิเศษ (21/8/58)

ค้นหาข้อมูลสินค้าโอทอปได้อย่างละเอียด (Special Search)

กิจกรรมไทยตำบล สินค้าจัดทำใหม่ (Thaitambon Activities)

15 ปี กับการลงพื้นที่เพื่อช่วยผู้ผลิตสินค้าโอทอป โดยจัดทำข้อมูลเผยแพร่และส่งเสริมการตลาดให้ทางเว็บไซต์ ไทยตำบลดอทคอม อย่างต่อเนื่อง

วิธีสั่งซื้อสินค้าโอทอป ออนไลน์ (e-Commerce) .. (25/8/58)

การสั่งซื้อสินค้าโอทอป ออนไลน์ (e-Commerce)

ติดต่อเกี่ยวกับ OTOP ที่ Call Center จังหวัดต่างๆ

หมายเลขโทรศัพท์ ของ Call Center กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนา สำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดต่างๆ สำหรับผู้ที่ติดต่อผู้ผลิต/ผู้ประกอบการไม่ได้ และสอบถามเรื่องการจัดงานโอทอป จะจัดที่ไหน เมื่อไร

สินค้าโอทอปแนะนำ

สินค้าอีคอมเมิร์ซแนะนำ

แนะนำสมาชิกผู้ผลิตโอทอป

ศูนย์สินค้าโอทอป

ศูนย์จัดแสดง จำหน่ายและกระจายสินค้า OTOP ใต้ทางด่วนเพลินจิต

หมู่บ้านโอทอป

บ้านโพน จังหวัดกาฬสินธุ์ (2551)

ข้อมูลโอทอปจังหวัด