ThaiTambon1C.gif (3260 bytes)

 การจัดทำข้อมูลสินค้า OTOP
ณ จังหวัดลพบุรี

Cdd104.gif (3357 bytes)

         .   


ณ หอประชุมอำเภอเมืองลพบุรี

ขอขอบคุณกรมการพัฒนาชุมชน พัฒนาการจังหวัดลพบุรี  
และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน รวมทั้งผู้ผลิต
ผู้ประกอบการสินค้า OTOP ของจังหวัดลพบุรี
ที่ได้ให้ความร่วมมือในการจัดทำข้อมูลในครั้งนี้

..... การจัดทำข้อมูลเพิ่มเติมที่ จังหวัดลพบุรี
วันที่ 29 เมษายน 2553
ไทยตำบลดอทคอม ได้ร่วมกับกรมการพัฒนาชุมชนและสำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดลพบุรี  จัดทำข้อมูล
ถ่ายภาพสินค้า OTOP พร้อมทั้งถ่ายทำวิดีโอ ให้กับกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการสินค้า OTOP ณ หอประชุม
อำเภอเมือง เมื่อวันที่ 29 เม.. 2553 เพื่อนำเข้าเผยแพร่และส่งเสริมด้านการตลาด ในเว็บไซต์ไทยตำบล
ดอทคอม ซึ่งได้มีกลุ่มผู้ผลิตสินค้า OTOP นำสินค้ามาถ่ายทำ จำนวน 102 กลุ่ม


สินค้าใหม่จากการจัดทำข้อมูล วันที่ 29 เม.ย. 2553
 (333+ รายการ)

สินค้าทั้งหมดของจังหวัดลพบุรีในไทยตำบลดอทคอม
(2,011 รายการ)

วิดีโอบรรยากาศการจัดทำข้อมูลสมาชิกใหม่ ไทยตำบลดอทคอม

1. หจก. สมุนไพรตราหมอจุฬา
2.
กลุ่มบ้านรักษ์สมุนไพร - ไร่เบญจมาศ
3.
ฟาร์มผึ้งเทพภักดี
4. สยามฟลาวเวอร์อาร์ท

 

กลับไปหน้า สรุปจังหวัดลพบุรี

กลับไป : ไทยตำบลดอทคอม

Hit Counter
จากวันที่ 30 เม.. 2553