thtambon.gif (3260 bytes)

แผนที่จังหวัดอ่างทอง (Map of Angthong Province)
(คลิกที่อำเภอเพื่อดูสินค้าทั้งหมดของอำเภอ)

AngthongMap1.jpg (113511 bytes)
หมายเหตุ : ในแผนที่แผ่นนี้ ถ้าท่านคลิกที่อำเภอ จะปรากฎข้อมูลสินค้ากลุ่มอาชีพทั้งหมดที่มีในไทยตำบลฯ ในอำเภอนั้นๆ
และถ้าคลิกที่ตำบลที่มีวงสีฟ้าก็จะปรากฎ รายการกลุ่มอาชีพที่มีสินค้าในตำบลนั้นๆ

Hit Counter
จากวันที่ 30 พ.ย.2546

ทำกลอง    ดอกไม้ประดิษฐ์  จักสานผักตบชวา  จักสานไม้ไผ่   ตุ๊กตาชาววัง  บ้านเรือนไทย