ThaiTambon1C.gif (3260 bytes)

 การจัดทำข้อมูลสินค้า OTOP
ณ จังหวัดนนทบุรี

Cdd104.gif (3357 bytes)

.   


อาคารศาลากลางจังหวัดนนทบุรี


ขอขอบคุณกรมการพัฒนาชุมชน
พัฒนาการจังหวัดนนทบุรี และเจ้าหน้าที่
ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน รวมทั้ง

ผู้ผลิต / ผู้ประกอบการสินค้า OTOP
ของจังหวัดนนทบุรีที่ได้ให้ความร่วมมือในการ
จัดทำข้อมูลในครั้งนี้

..... การจัดทำข้อมูลเพิ่มเติมที่ จังหวัดนนทบุรี
วันที่ 5 และ 19 .. 2553
ไทยตำบลดอทคอม ได้ร่วมกับกรมการพัฒนาชุมชนและสำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดนนทบุรี จัดทำข้อมูล
ถ่ายภาพสินค้า OTOP พร้อมทั้งถ่ายทำวิดีโอ ให้กับกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการสินค้า OTOP ณ ศาลากลาง
จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 5 .. 2553 เพื่อนำเข้าเผยแพร่และส่งเสริมด้านการตลาด ในเว็บไซต์ไทยตำบล
ดอทคอม ซึ่งได้มีกลุ่มผู้ผลิตสินค้า OTOP นำสินค้ามาถ่ายทำ จำนวน 57 กลุ่ม และได้มีการจัดทำเพิ่มขึ้น
อีกครั้งหนึ่ง ในวันที่ 19 .. 2553 มีกลุ่มผู้ผลิต นำสินค้ามาถ่ายทำ อีก 31 กลุ่ม รวมเป็น 88 กลุ่ม และได้มี
การสมัครเป็นสมาชิกไทยตำบลฯ เพื่อส่งเสริมการตลาดให้มากยิ่งขึ้น รวม 28 กลุ่ม


สินค้าใหม่จากการจัดทำ ณ วันที่ 5 .. 2553
 (381 รายการ)
สินค้าใหม่จากการจัดทำ ณ วันที่ 19 .. 2553
 (264 รายการ)

สินค้าทั้งหมดของจังหวัดนนทบุรีในไทยตำบลดอทคอม
(3,997)

บรรยากาศการจัดทำข้อมูล (Behind the Scene)สมาชิกใหม่ ไทยตำบลดอทคอม
(วันที่ 5, 12 และ 19 .. 2553)
1 บริษัท วีนีเรท จำกัด 16 ทัศพรดอกไม้ประดิษฐ์จากดิน
2 ไข่เค็มมิสสะอาด 17 กฤชภรณ์ Clay Flowers
3 ถ่านอัดแท่ง 18 ร้านก้านกล้วย
4 แอทท์แพรวา 19 สันต์ธรเพ้นท์
5 กลุ่มผลิตกล่องไม้ติดกระดาษสา กระดาษสับปะรด เคลือบกันน้ำ 20 กลุ่มส่งเสริมพัฒนาอาชีพ
6 กลุ่มหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผา เกาะเกร็ด ม.1 21 กลุ่มไตรลักษณ์
7 นายกอล์ฟปาท่องโก๋เกลียวปักษ์ใต้ 22 กลุ่มวัดท่าบางสีทอง (ไหมเมืองนนท์)
8 วุ่นแฮนเมด 23 วิสาหกิจชุมชนชมพูพันทิพย์
9 บริษัท 5 สิงห์ จำกัด 24 กระเพาะปลาน้ำแดงยอดมะพร้าว
10 กลุ่มผลิตภัณฑ์ ที สตาร์ 25 เครื่องสำอางค์ไอยสวรรค์
11 ห้างขายยา สัตตบงกช 26 บริษัทแม่เกตุอุตสาหกรรม อาหารไทย จำกัด
12 กลุ่มแก้วเป่าประยุกต์ศิลป์ไทย 27 นุช & นุ้ย แปรรูปผ้าไทย
13 วิสาหกิจชุมชน สายไหม โรตีกรอบ มหาสวัสดิ์ 28 ไทย ดี. เบสท์ เฮิบธ์
14 บริษัท เจ แอนด์ เอ็น คอลเลคชั่น จำกัด    
15 Rain Flower    
       

กลับไปหน้า สรุปจังหวัดนนทบุรี

กลับไป : ไทยตำบลดอทคอม

Hit Counter
จากวันที่  5 .. 2553
ปรับปรุง วันที่ 20 .. 2553