ThaiTambon1C.gif (3260 bytes)

 การจัดทำข้อมูลสินค้า OTOP
ณ จังหวัดนครปฐม

Cdd104.gif (3357 bytes)

.   

 

 

..... การจัดทำข้อมูลเพิ่มเติมที่ จังหวัดนครปฐม
วันที่ 26 มีนาคม 2553
 
ทยตำบลดอทคอม ได้ร่วมกับกรมการพัฒนาชุมชนและสำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดนครปฐม จัดทำข้อมูล ถ่ายภาพสินค้า OTOP พร้อมทั้งถ่ายทำวิดีโอ ให้กับกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการสินค้า OTOP ณ ห้องประชุมชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ที่ว่าการอำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 26 มี.. 2553 เพื่อนำเข้าเผยแพร่และส่งเสริมด้านการตลาด ในเว็บไซต์ไทยตำบลดอทคอม ซึ่งได้มีกลุ่มผู้ผลิตสินค้า OTOP นำสินค้ามาถ่ายทำ จำนวน 104  กลุ่ม

สินค้าใหม่จากการจัดทำ ณ วันที่ 26 มี.. 2553  (499+ รายการ)

สินค้าทั้งหมดของจังหวัดนครปฐมในไทยตำบลดอทคอม  
(3,030+ รายการ)

วิดีโอสินค้า OTOP 5 ดาว ปี 2552      ตัวอย่างสินค้า OTOP 3 - 5 ดาว


 

ขอขอบคุณกรมการพัฒนาชุมชน พัฒนาการจังหวัดนครปฐมมและเจ้าหน้าที่
ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน รวมทั้งผู้ผลิต / ผู้ประกอบการสินค้า OTOP ของจังหวัดนครปฐม
ที่ได้ให้ความร่วมมือในการจัดทำข้อมูลในครั้งนี้
กลับไปหน้า
สรุปจังหวัดนครปฐม

กลับไป : ไทยตำบลดอทคอม

     Hit Counter
จากวันที่  26 มี.. 2553
ปรับปรุงล่าสุด : 15 .. 2556