ThaiTambon1C.gif (3260 bytes)

 บัญชีผลิตภัณฑ์ OTOP Product Champion 2546
ระดับ 3 - 5 ดาว จังหวัดนครศรีธรรมราช


ที่

สินค้า (ผลิตภัณฑ์)

ที่อยู่

     

ชื่อประธาน/ผู้ประกอบการ

โทรศัพท์

ระดับ

   

เลขที่

หมู่ที่

ตำบล

อำเภอ

หรือชื่อกลุ่มผู้ผลิต

 

ดาว

 

อาหาร

             

1

น้ำปลา

46

1

ท้องเนียน

ขนอม

นางสดชื่น เสนเรือง

0 9723 8511

5

2

กะปิเสาเภา

43

2

เสาเภา

สิชล

นางสมถวิล เกสรสิทธิ์

0 9871 9815

5

3

มันกุ้งเสาเภา

43

2

เสาเภา

สิชล

นางสมถวิล เกสรสิทธิ์

0 9871 9815

5

4

แกงไตปลาคั่วเสาเภา

43

2

เสาเภา

สิชล

นางสมถวิล เกสรสิทธิ์

0 9871 9815

5

5

กะปิผัดหมูสับเสาเภา

43

2

เสาเภา

สิชล

นางสมถวิล เกสรสิทธิ์

0 9871 9815

5

6

ผลไม้แปรรูป(ลูกจันทน์เทศ)

41

2

ร่อนพิบูลย์

ร่อนพิบูลย์

นางวันดี อินทนุพัฒร

0 1788 9035

5

7

แกงไตปลาสำเร็จรูป

67/18

1

โพธิ์เสด็จ

เมืองฯ

นางบำเพ็ญ ศรีพิชิต

0 7531 6079

5

8

แปรรูปขนมจีน

82/1

2

ทอนหงศ์

พรหมคีรี

นายวิโรจน์ คงปัญญา

0 7539 4337

5

9

กล้วยอบน้ำผึ้ง

40/2

2

บ้านเกาะ

พรหมคีรี

นางอมรรัตน์ เกื้อกาญจน์

0 1091 5129

4

10

ทุเรียนกวนห่อกาบหมก

94/1

1

กำโสน

ลานสกา

น.ส.ศิรินภา เนาสุวรรณ

0 1083 8757

4

11

กะปิ

26/1

8

ขนอม

ขนอม

น.ส.จริยา แพทย์รัตน์

0 7552 8273

4

12

ขนมทองม้วน

62/2

3

นาเหรง

กิ่ง อ.นบพิดำ

นางตาน้อย ช้างนิล

0 6277 1076

4

13

ขนมดอกจอก

62/2

3

นาเหรง

กิ่ง อ.นบพิดำ

นางตาน้อย ช้างนิล

0 6277 1076

4

14

วุ้นเนื้อมะพร้าวน้ำหอม

5/1

3

ทุ่งปรัง

สิชล

นางภรณี บุตรสุคนธ์

0 9291 7846

4

15

กระท้อนแช่อิ่ม

5/1

3

ทุ่งปรัง

สิชล

นางภรณี บุตรสุคนธ์

0 9291 7846

4

16

กล้วยไข่กรอบแก้ว

122/1

9

เกาะขันธ์

ชะอวด

น.ส.กุศล สุกใส

0 6946 0005

4

17

ลูกอมป้วยสามรส

46

11

สวนหลวง

เฉลิมพระเกียรติ

นางบุญให้ หนูใหญ่

0 9731 8108

4

18

ลูกจันทร์หยี

395/1

3

ร่อนพิบูลย์

ร่อนพิบูลย์

นางประทุม มานะจิตต์

0 7274 6128

4

19

ไข่เค็มใบเตยหอม

155

5

นากะชะ

ฉวาง

นางประกอบ เสนา

 

4

20

แกงขมิ้น

10

6

หนองหงษ์

ทุ่งสง

นางเพ็ญศรี รัตนพันธ์

0 7542 1589

4

21

ขนมลา

29

2

หูล่อง

ปากพนัง

นางอนงค์นาฏ นาคสิงห์

0 7537 0379

4

22

ขนมขี้มอด

1/1

10

คลองกระบือ

ปากพนัง

นางเรณู พุทธเสน

0 9292 0075

4

23

ส้มโอแสงวิมาน

165/13

13

คลองน้อย

ปากพนัง

นายอิมรอน แสงวิมาน

0 6281 2630

4

24

ข้าวซ้อมมือ

175

9

เชียรเขา

เฉลิมพระเกียรติ

นายตั้น ชูจินดา

0 1695 3311

4

25

ผลิตภัณฑ์แปรรูปแคปหมู

24/1

6

มะม่วงสองต้น

เมืองฯ

นางประกอบ เหล็กเพชร

0 9649 0377

4

26

วุ้นมะพร้าวในน้ำเชื่อม

5/1

3

ทุ่งปรัง

สิชล

นางภรณี บุตรสุคนธ์

 

3

27

กะปิปลอดสารพิษ

60/2

8

หัวไทร

หัวไทร

นายพนัส พงษ์นุ่น

0 9652 1507

3

28

น้ำส้มจาก

3

8

ท่าชอม

หัวไทร

นายพรชัย ทองส่งโสม

0 9972 4833

3

29

น้ำพริกมะขาม

7/37

1

ฉวาง

ฉวาง

นางบุญจารีย์ คำพัน

0 7263 3510

3

30

กล้วยกรอบแก้ว

100/4

1

ทอนหงส์

พรหมคีรี

นางสุขใจ อินทวงศ์

0 1077 7648

3

31

ขนมอบ

104

6

นาหลวงเสน

ทุ่งสง

นายนิยม สวัสดิพันะ

0 6268 2305

3

32

หมูสวรรค์ฝอยถ้ำใหญ่

129

2

ถ้ำใหญ่

ทุ่งสง

นางประดับ วงศ์สุนทร

0 7542 1337

3

33

ข้าวกล้องซ้อมมือ

156

1

บางจาก

เมืองฯ

นางสงวน จุลศร

0 7539 9053

3

34

น้ำพริกตะไคร้กระชาย

100/5

13

โพธิ์เสด็จ

เมืองฯ

นางลำยอง ศุภรัตน์

0 1476 5212

3

35

ปลาดุกร้าท่าชัก

77

1

ท่าซัก

เมืองฯ

นางบุญนำ ครองไชย

0 1536 0182

3

36

ขนมจีนข้าวยำปักษ์ใต้

80

10

ท่าเรือ

เมืองฯ

นางศิริรัตน์ อุ่นศรีส่ง

0 7567 0266

3

37

ข้ามหลามท่าไร่

59/3

5

ท่าไร่

เมืองฯ

นางน้องอ้อย สุวรรณแก้ว

0 7532 4230

3

38

ขนมจาก

 

10

บางจาก

เมืองฯ

นางจาริณี แววศักดิ์

0 7539 9236

3

39

กระท้อนอบแห้ง

10

3

กะทูน

พิปูน

นางจุไร ริพาพันธ์

0 7535 4325

3

40

กะปิ

94

2

ท่าขึ้น

ท่าศาลา

นางอุบล ปัญญายุทธศักดิ์

0 9909 2383

3

41

ขนมทองม้วน

28/7

6

กรุงชิง

ก.นบพิดำ

นายสมบูรณ์ ด้วยเฝือ

 

3

42

ทุเรียนกวน

25/1

8

เทพราช

สิชล

นางวันเพ็ญ ทิพย์รักษา

0 1270 2099

3

43

กะปิกุ้งเทพราช

58/1

6

เทพราช

สิชล

นางพิศ ยิ่งยงค์

0 7536 7301

3

44

เนื้อ/หมูสวรรค์แม่เสงี่ยง

101/13

1

สิชล

สิชล

น.ส.ปัญจพร แสวงจิตร

0 7553 6049

3

45

ไข่เค็มสมุนไพร

56

3

ท้องลำเจียก

เชียรใหญ่

นางกานตยา กาญจนวงศ์

0 9593 7098

3

46

ขนมทองม้วน

128/2

3

นาสาร

พระพรหม

นางรัชฎา บุญเพลิน

0 6951 2414

3

47

ข้าวซ้อมมือ

119

7

หัวไทร

หัวไทร

นางนงค์ ตุกวุ่น

0 7547 0516

3

48

ไข่เค็ม

86/1

2

ชะอวด

ชะอวด

นางทัศนีย์ รอดเจริญ

0 1077 8592

3

49

ข้าวเกรียบบัวบก

46

11

สวนหลวง

เฉลิมพระเกียรติ

นางบุญให้ หนูใหญ่

0 9731 8108

3

50

มะพร้าวอบน้ำผึ้ง

58

4

ถ้ำพรรณรา

ถ้พรรณรา

นางพาสุก ไกรสิทธิ์

0 9290 0081

3

                 
 

เครื่องดื่ม

             

1

สุรากลั่นชุมชน "ไอ้แจ้แดง"

46

5

พรหมโลก

พรหมคีรี

นางถาวร เพชรโกมล

0 7539 6395

4

2

สุรากลั่นคันทรี่

27

4

ควนกลาง

พิปูน

นายบุญชวน อินเมือง

0 6279 5004

3

3

สุรากลั่นตราม้า

380

1

ดอนตรอ

เฉลิมพระเกียรติ

นายสุริยะ เสนปิ่น

0 7536 6137

3

4

ไวน์กระเจี๊ยบ

224

10

สระแก้ว

ท่าศาลา

นายวชิรา สามารถ

0 1326 8344

3

5

ไวน์มังคุด

223

11

กำโลน

ลานสกา

นายภักดี ธีระกุล

0 1091 9810

3

6

สุราขาววังหงส์

13

3

ท่าดี

ลานสกา

นายเฉลิม จิตจำนง

0 1270 1356

3

7

สุรากลั่นรสชนะ

54

4

ตลิ่งชัน

ท่าศาลา

นายโชคชัย ชื่นรส

0 6282 1470

3

8

สุราแช่ (ไวน์หนองลุง)

336

9

กำแพงเซา

เมือง

นายเตี้ยน เสสน

0 9872 8465

3

9

ไวน์น้ำผึ้ง "นาคร"

15/2

7

สระแก้ว

ท่าศาลา

นายณัฐวุฒิ ชูสุวรรณ

0 7537 5172

3

10

ไวน์มังคุด "วังหิน"

70/8

4

ดอนตะไก

ท่าศาลา

นายพิรุณ พันธแกนเพชร

0 1079 0062

3

11

สุรากลั่นชุมชน "ไอ้เท่ง"

39

3

คลองเส

ลำพรรณราย

นายสุชาติ พรหมคุณ

0 6273 4157

3

12

จันดีไวน์ "มังคุด"

90/1

2

จันดี

ฉวาง

นางอุไร ผกากรอง

0 7548 6061

3

                 
 

ผ้าและเครื่องแต่งกาย

             

1

ผ้าม่านมัดย้อมคีรีวง

373

10

กำโลน

ลานสกา

นางอารีย์ ขุนทน

0 9866 8173

5

2

ผ้าทอยกดอก

105/1

4

ขอนหาด

ชะอวด

นางมนต์ทา กันนิดา

0 1476 5754

5

3

ผ้ามัดย้อม (ผ้าชิ้น)*

53

5

น้ำตก

ทุ่งสง

นางนงเยาว์ วุฒิศักดิ์

0 7267 1379

5

4

ผ้าทอพื้นเมือง*

229

3

เขาโร

ทุ่งสง

นางช้อย สุชาติพงศ์

0 7547 9750

5

5

หมอนรองนั่ง

373

10

กำโลน

ลานสกา

นางอารีย์ ขุนทน

 

4

6

กางเกงเลหลากสี

117/1

4

กำโลน

ลานสกา

นางอุไร ด้วงเงิน

0 7553 3127

4

7

ผ้าทอ (เจ้าแม่อยู่หัว)

25

2

แม่เจ้าอยู่หัว

เชียรใหญ่

นางแหม มีสวน

0 1367 1403

4

8

ผ้าทอเนินธัมมัง

9

5

แม่เจ้าอยู่หัว

เชียรใหญ่

นายจำนูญ พลายด้วง

0 6274 2492

4

9

ผลิตภัณฑ์ผ้ามัดย้อม

4

2

ดอนตะโก

ท่าศาลา

นางรุ่งรัตน์ สุทธิพันธ์

0 9909 2178

4

10

ผ้าทอ

49

1

แม่เจ้าอยู่หัว

เชียรใหญ่

นายอำนวย คงสีปาน

0 1090 4163

4

11

ผ้าบาติก (เสาเภา)

103/1

5

เสาเภา

สิชล

นางมิ่งขวัญ เพชโรภาส

0 7536 7043

4

12

ผ้าคลุมเตียง

373

10

กำโลน

ลานสกา

นางอารีย์ ขุนทน

 

3

13

เยาวชนเครื่องถม

19/1

2

นาเรียง

พรหมคีรี

นางกาญจนพร แปรพระนาม

0 9290 8129

3

14

ผ้ามัดย้อม

24/1

6

สระแก้ว

ท่าศาลา

นางจุรีวรรณ คีรีเดช

0 7537 5142

3

15

เสื้อผู้หญิง

117/1

4

กำโลน

ลานสกา

นางอุไร ด้วงเงิน

 

3

16

ผ้าบาติก

97/2

8

สวนขัน

ช้างกลาง

นางสำราญ โสมล

0 7536 1389

3

17

ผ้ามัดย้อม

74

3

ฉลอง

สิชล

นายพงศ์สุริเยร ชูแช่ม

0 9210 4404

3

18

ผ้ามัดย้อม

97/2

8

สวนขัน

ช้างกลาง

นางสำราญ โสมล

 

3

19

ผ้าทอ

19

7

ควนพัง

ร่อนพิบูลย์

นางปราณี รอดบัวทอง

0 1798 1134

3

20

ผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติ

53

5

น้ำตก

ทุ่งสง

นางนงเยาว์ วุฒิศักดิ์

 

3

21

ผ้าทอพื้นเมือง

229

32

เขาโร

ทุ่งสง

นางช้อย สุชาติพงศ์

 

3

22

ส่งเสริมอาชีพผ้ามัดย้อม

78

1

พรหมโลก

พรหมคีรี

นางกัลยาณี ไทรงาม

0 9730 4784

3

23

ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผ้ามัดย้อม

67/6

2

นาทราย

เมืองฯ

นางบุญเลี้ยง วุฒิมานพ

0 9866 7327

3

24

ผ้าบาติก

132

5

คานทอง

ขนอม

นายปฏิวัติฐกานต์ ขนอม

0 7271 6900

3

                 
 

เครื่องใช้และเครื่องประดับตกแต่ง

             

1

ผลิตภัณฑ์กระจูด

14/1

6

นางหลง

ชะอวด

นายเยื้อง ปานแก้ว

0 1082 5516

5

2

ผลิตภัณฑ์กระจูด

169

1

เคร็ง

ชะอวด

นางกัลยา ภิรมย์รักษ์

0 1396 8563

5

3

กระเป๋าย่านลิเภา

-

16

ท่าเรือ

เมืองฯ

นางอุษณีย์ ยอดสุรางค์

0 7882 4654

5

4

ผลิตภัณฑ์ย่านลิเภา

32/3

15

ท่าเรือ

เมืองฯ

นางวิภาณี วิชัยดิษฐ์

0 1788 2965

5

5

กระเป๋าย่านลิเภา

1

5

ท่าเรือ

เมืองฯ

นางจารุวรรณ บุญชัก

0 7567 0343

5

6

กระเป๋า,ตะกร้า,เชี่ยนหมาก

39

5

นาทราย

เมืองฯ

นางมลฑา กังวานก้อง

0 1367 4852

5

7

กระเป๋าย่านลิเภา

137/2

7

นาเคียน

เมืองฯ

นายนอง กังวานก้อง

0 9588 6266

5

8

ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน

134

3

ช้างซ้าย

พระพรหม

นายจอม สิงโหพล

 

4

9

ผลิตภัณฑ์กระจูด

85

4

ท่าเสม็ด

ชะอวด

นางพุม หนูรอด

0 1083 5156

4

10

ผลิตภัณฑ์กระจูด

197/1

3

บ้านตูล

ชะอวด

นายโสภณ ผดุง

1085 7680

4

11

กระเป๋า ตะกร้า กระจูด

103

5

แม่เจ้าอยู่หัว

เชียรใหญ่

นางพรทิพย์ จงไกรจักร

0 6266 1948

4

12

จักสานไม้คลุ้ม

79

10

หินตก

ร่อนพิบูลย์

นายจำนงศ์ อรชร

0 6278 1455

4

13

ถ่านกะลามะพร้าว

291/1-3

1

สิชล

สิชล

นายยุทธศักดิ์ ศิริรัตน์ยาภรณ์

0 7553 6209

4

14

พัดใบกะพ้อ

307

5

ทุ่งโพธิ์

จุฬาภรณ์

นายหนูเกลื่อม แป้นแก้ว

0 9216 2178

4

15

พัดใบกะพ้อ

170/1

10

ร่อนพิบูลย์

ร่อนพิบูลย์

นายจรัญ ฤทธิ์ทอง

0 9793 7691

4

16

ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว

42

7

แม่เจ้าอยู่หัว

เชียรใหญ่

นายนิรัตน์ เจริญเดช

0 7536 2433

4

17

หางอวน

251

15

ท่าศาลา

ท่าศาลา

นางจินดา เลาหวิวัฒน์

0 9970 6329

4

18

ดอกไม้ใบยางพารา

153

4

ยาง

พิปูน

น.ส.รัตนา อินทรฤทธิ์

0 9971 0188

4

19

ดอกไม้ใบยางพารา

84

1

ยางค้อม

พิปูน

นางน้อย เปีย

0 7537 2085

4

20

ดอกไม้ประดิษฐ์ใบยางพารา

87/37

5

พิปูน

พิปูน

นางชติยา เจียวรนนทกุล

0 1859 2356

4

21

กระเช้าเซรามิค

-

11

เขาพระ

พิปูน

นายยงยุทธ เพชรโยธา

0 7537 2501

4

22

มีดกรีดยาง มีดพร้า

136

4

กรงหยัน

ทุ่งใหญ่

นายโสภณ รัตนบุรี

 

4

23

เซรามิค

40/2

3

ทอนหงษ์

พรหมคีรี

นางอารยา แก้วละเอียด

0 1606 5699

4

24

ประติมากรรมเขาหัวสัตว์

4

16

ท่าเรือง

เมืองฯ

นางกิจตรา พลายด้วง

0 9195 1455

4

25

กระเป๋ากระจูด (กก)

71/2

9

แหลม

หัวไทร

นางแอบ เพชรคงทอง

 

3

26

กล่องใส่กระดาษทิชชู

33/1

6

นาพรุ

พระพรหม

นางหนูนัด กำจัดภัย

0 1893 5710

3

27

ผลิตภัณฑ์ก้านมะพร้าว

87/1

1

แก้วแสน

นาบอน

นางจำนงค์ ชัยสิทธิ์

0 9812 9314

3

28

กระเป๋าพลาสติก

313/1

7

ควนชุม

ร่อนพิบูลย์

นางโกมล ศรีสมโภชน์

0 9592 9115

3

29

ตะกร้าไม้ไผ่

44/1

2

นางเหรง

ก.นบพิตำ

นางอนงค์ กุณฑล

0 6276 0459

3

30

กระเช้าของขวัญ

64

3

นบพิตำ

ก.นบพิตำ

นางจวน สีทองแก้ว

 

3

31

เครื่องปั้นดินเผา

18

6

โพธิ์ทอง

ท่าศาลา

นางจำเป็น รักเมือง

0 7552 2440

3

32

เครื่องปั้นดินเผา

8/91

10

ปากพูน

เมืองฯ

นางกุศล จันทร์สิทธิ์

0 7536 9177

3

33

งานตีเหล็ก

244/1

1

ปากพูน

เมืองฯ

นายนิพนธ คันชิต

0 1676 2733

3

34

ผลิตภัณฑ์จากโลหะ

109

1

ทุ่งปร้า

สิชล

นายวิเชียร ไชยพงศ์

 

3

35

ไม้ดัดไม้ประดิษฐ์

134

6

นาเคียน

เมืองฯ

นางอารี พิศแลงาม

0 9581 2656

3

                 
 

ศิลปะประดิษฐ์และของที่ระลึก

             

1

เครื่องถมเมืองนคร

10

 

ในเมือง

เมืองฯ

น.ส.สกลวรรณ จันทรังษี

0 6382 9960

5

2

กำไลถมเงิน,กำไลถมทอง

25

 

ในเมือง

เมืองฯ

นายเรวัฒน์ ศรสิทธิ์

0 1091 9964

5

3

ผลิตภัณฑ์แกะหนังตลุง

316/4

5

ปากพูน

เมืองฯ

นายทวี คงบุรี

0 6595 4498

5

4

ภาพหนังตะลุง

8

13

วังหิน

บางขัน

นายน่วม คงช่วย

0 1268 9913

4

5

รูปหนังตะลุง

149

4

หัวไทร

หัวไทร

นายเอียด พลัดบุญทอง

0 7538 8159

4

6

ภาพแกะหนังตะลุง

 

2

เสาธง

ร่อนพิบูลย์

นายกิตติ สุวรรณมณี

0 9875 7740

4

7

เครื่องเงินเมืองนคร

 

5

ปากนคร

เมืองฯ

นางกัญญา อนุพันธ์

0 1082 0657

4

8

หนังแกะสลัก

4

6

เสาเกา

สิชล

นายสุธรรม เมืองอินทร์

0 9951 2238

3

9

หมอนสม้อค

258

4

หลักช้าง

ช้างกลาง

นางวิไล สุวรรณรัตน์

0 1742 5250

3

10

ผ้าถักโครเช

258

4

หลักช้าง

ช้างกลาง

นางวิไล สุวรรณรัตน์

0 1742 5250

3

11

ดอกไม้ใบยางและน้ำยางพารา

105/1

6

ทอนหองศ์

พรหมคีรี

นายสมปรารถนา สิงห์พันธ์

0 9591 8539

3

12

ของชำร่วย (เกล็ดปลา)

138

7

ทุ่งใส

สิชล

นางวิไลพร ถาวร

0 7537 6040

3

13

ของชำร่วยจากใบยางพารา

67/1

1

ฉวาง

ฉวาง

นางเรณู ชูศรีอ่อน

0 7533 4220

3

14

ดอกไม้ประดิษฐ์

7/61

1

ฉวาง

ฉวาง

นางพัชณี ชโอฬาร

0 1271 9591

3

15

ผลิตภัณฑ์จากใบยางพารา

10

2

ควนกรด

ทุ่งสง

นางกัลยา หอมละเอียด

0 7532 8319

3

16

กะลามะพร้าว

23/1

16

ท่าเรือ

เมืองฯ

นายสิรินทร์ แสวงจิตต์

0 7567 0248

3

17

เทียนหอม

87/4

5

นาทราย

เมืองฯ

นางโสภา พิณทอง

0 1370 8583

3

18

มดประดิษฐ์

104/3

5

ท่าเรือ

เมืองฯ

นายธีระยุทธ บุญล้อม

0 7533 6424

3

19

เป่าแก้ว

12/1

5

ท่าเรือ

เมืองฯ

นายสุริยันต์ โสธรรม

0 6774 9331

3

20

แกะภาพหนังตะลุง

19

 

ในเมือง

เมืองฯ

นางอ่อน ทองดี

0 9970 8645

3

21

ผลิตภัณฑ์ใบยาง

40/1

7

ท่างิ้ว

เมืองฯ

นางสมควร บัวทอง

0 7537 7316

3

22

เต่าศิริมงคล

41/3

7

หัวไทร

หัวไทร

น.ส.ศิริพร หนูเกื้อ

0 1979 5423

3

23

ประดิษฐ์ดอกไม้ใยบัวของที่ระลึก

52

6

ฉวาง

ฉวาง

นางนิสา สุวรรณมณี

0 1612 8088

3

                 
 

สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารและยา

             

1

สบู่สมุนไพรเปลือกมังคุด

196/6

9

กำโลน

ลานสกา

นายสนธยา ชำนะ

0 7553 3126

5

2

สบู่สมุนไพร

51

5

ชะเมา

ปากพนัง

นายบรรยง นันทโรจนาพร

0 1892 3846

3

3

แชมพูสมุนไพร

51

5

ชะเมา

ปากพนัง

นายบรรยง นันทโรจนพร

0 1892 3846

3

4

สบู่เหลวขมิ้น

150

10

ทุ่งใหญ่

ทุ่งใหญ่

นางศรัญญา สุขอนันต์

0 6279 6525

3

5

โลชั่นสมุนไพร

121/1

10

ไม้เรียง

ฉวาง

นางสุจิน แจ่มจรัส

0 1273 5694

3

6

เจลแตงกวา

150

10

ท่งใหญ่

ทุ่งใหญ่

นางศรัญญา สุขอนันต์

0 6279 6525

3

7

จุลินทรีย์สมุนไพร

18

1

ท่าชอม

หัวไทร

นายวิชิต จงไกรจักร

0 9599 0299

3

8

สมุนไพรปาริชาติ

104

3

หน้าสะตน

หัวไทร

นายจำเริญ วัชรานุชิต

0 7538 9151

3

9

ครีมล้างหน้ามะขาม

150

10

ทุ่งใหญ่

ทุ่งใหญ่

นางศรัญญา สุขอนันต์

0 6279 6525

3

10

แชมพูดอกอัญชัญ

150

10

ทุ่งใหญ่

ทุ่งใหญ่

นางศรัญญา สุขอนันต์

0 6279 6525

3

                 

OTC_80AB.GIF (705 bytes)  หมายถึงกลุ่มอาชีพที่ได้รับการคัดเลือกจากทางจังหวัดให้ไปออกบูชในงาน OTOP CITY 2546
ระหว่างวันที่ 21 - 28 ธันวาคม 2546 ณ อิมแพค เมืองทองธานี


Hit Counter
จากวันที่  5 ก.พ. 2547