ThaiTambon1C.gif (3260 bytes)

 บัญชีผลิตภัณฑ์ OTOP Product Champion 2546
ระดับ 3 - 5 ดาว จังหวัดสุโขทัย


ที่

สินค้า (ผลิตภัณฑ์)

ที่อยู่

     

ชื่อประธาน/ผู้ประกอบการ

โทรศัพท์

ระดับ

   

เลขที่

หมู่ที่

ตำบล

อำเภอ

หรือชื่อกลุ่มผู้ผลิต

 

ดาว

 

อาหาร

             

1

กล้วยกรอบทอง

4

5

หนองตูม

กงไกรลาศ

นางมาริน ตุ่นแก้ว

0 5565 5212

5

2

น้ำปลา

249/3

12

ท่าฉนวน

กงไกรลาศ

นางเด็ดดวง จินดาเฟื่อง

0 5565 5192

5

3

กล้วยตากพลังแสงอาทิตย์

 

5

หนองตูม

กงไกรลาศ

นางมาริน ตุ่นแก้ว

 

5

4

น้ำปลาปลาสร้อยแท้น้านวล

160/1

9

กง

กงไกรลาศ

นางชุติมา ต้นประสงค์

0 5569 1233

5

5

น้ำมันพืชถั่วเหลืองศรทอง

2/11

 

เมืองสวรรคโลก

สวรรคโลก

นายกฤษณ์ พรอำนวยทรัพย์

0 5564 1203

5

6

น้ำปลาเรณู

234

10

กง

กงไกรลาศ

นางเรณู สายสุทธิชัย

0 5569 1046

4

7

ขนมผิงมาลี

149/2

1

บ้านกร่าง

กงไกรลาศ

นางมาลี เนียมหอม

0 5562 5098

4

8

กล้วย เผือก มัน อบเนย

59

14

โตนด

คีรีมาศ

นางนิยม ไพรินทร์

0 9565 5640

4

9

น้ำปลาปลาสร้อย

315

6

บ้านหลุม

เมืองสุโขทัย

นางมารศรี ศรีม่วง

0 1395 7114

4

10

ถั่วทอดกลอย(แม่บุญมา)

41

8

คลองตาล

ศรีสำโรง

นางบุญมา คงยอด

0 5568 1594

4

11

ทองม้วน ทองพับ

153

1

บ้านกร่าง

กงไกรลาศ

นางปราณี ใบไม้

0 5569 1285

3

12

เผือก, มันอบเนย

257/3

2

หนองตูม

กงไกรลาศ

นางเบ็ญจา หมวกสังข์

0 5565 5270

3

13

คุ้กกี้สิงคโปร์

149/2

1

บ้านกร่าง

กงไกรลาศ

นางมาลี เนียมหอม

0 5562 5098

3

14

กล้วย เผือก มันอบเนย

257/3

2

หนองตูม

กงไกรลาศ

นางเบ็ญจา หมวกสังข์

0 5565 5270

3

15

ข้าวกล้องปลอดสารพิษ

7/4

4

วังตะคร้อ

บ้านด่านลานหอย

นางสมพงษ์ พร้อมวงศ์แก้ว

0 1740 7578

3

16

กล้วยกวน

-

6

ยางซ้าย

เมืองฯ

นางสมศรี แพรวตะคุ

0 5569 9074

3

17

กล้วยกวน

100/3

5

ท่าชัย

ศรีสัชนาลัย

นางสมทรง พรมพิราม

0 5567 9119

3

18

กล้วยอบเนย (สีนวล)

169

1

ท่าชัย

ศรีสัชนาลัย

นางสีนวล ฉิมเชื้อ

0 1046 6013

3

19

ถั่วทอด (ลอนศิลป์)

41/2

7

คลองตาล

ศรีสำโรง

นางประภาศรี ทองปากน้ำ

0 5568 1443

3

20

ข้าวกล้อง ศรีพนมมาศ

40/4

7

นาทุ่ง

สวรรคโลก

นายสมศักดิ์ คำทองคง

0 1044 5818

3

                 
 

เครื่องดื่ม

             

1

ไวน์เมรัยพ่อขุน

11

9

สามเรือน

ศรีสำโรง

นางศรีคีรี เทพสุทิน

0 5566 0397

4

2

ไวน์ผลไม้ไทย

75

6

คลองกระจง

สวรรคโลก

นางขยาย ไก่แก้ว

0 5564 7092

4

3

น้ำดื่ม

201

3

ในเมือง

สวรรคโลก

นายกลิ่น มีสุวรรณ

0 5564 1110

4

                 
 

ผ้าและเครื่องแต่งกาย

             

1

เครื่องประดับทองลายโบราณ

343

5

ท่าชัย

ศรีสัชนาลัย

ชมรมเงินทองไทยศรีสัชนาลัย (นางสมสมัย)

0 5567 9095

4

2

เครื่องประดับเงินลายโบราณ

343

5

ท่าชัย

ศรีสัชนาลัย

ชมรมเงินทองไทยศรีสัชนาลัย (นางสมสมัย)

0 5567 9095

4

3

ผ้าทอพื้นเมืองสำเร็จรูป

4

1

วังน้ำขาว

บ.ด่านลานหอย

นางวรรณา ม่วงคุ้ม

0 7202 3790

4

4

ผ้าทอบ้านไร่

176

5

บ้านไร่

ศรีสำโรง

นางบัญญัติ นาคสุวรรณ

0 5568 5523

4

5

เสื้อบุรุษชนิดอัดกาว

324

3

หนองอ้อ

ศรีสัชนาลัย

ชมรมผ้าพื้นเมืองศรีสัขนาลัย

0 5567 1321

4

6

เสื้อสตรีชนิดอัดกาว

324

3

หนองอ้อ

ศรีสัชนาลัย

ชมรมผ้าพื้นเมืองศรีสัขนาลัย

0 5567 1321

4

7

เสื้อบุรุษขนิดไม่อัดกาว

324

3

หนองอ้อ

ศรีสัชนาลัย

ชมรมผ้าพื้นเมืองศรีสัขนาลัย

0 5567 1321

4

8

ผ้าทอพื้นเมือง

53

3

นาขุนไกร

ศรีสำโรง

นายมนู เพชรพูล

0 9089 0974

4

9

ผ้าทอพื้นเมืองสุโขทัย

16

9

ตลิงชัน

บ.ด่านลานหอย

นางสม สืบรอด

0 7201 0234

4

10

ผ้าทอพื้นเมืองสุโขทัย

213/2

4

ตลิงชัน

บ.ด่านลานหอย

นางสาวมัฌชิมา ชัยราช

0 1605 3373

4

11

ผ้าทอพื้นเมือง

51/2

1

หนองกลับ

สวรรคโลก

นางหอมหวน หอมเย็น

0 5568 5201

3

12

ผ้าห่มไหมพรม/ผ้าขาวม้า

33/14

8

วังตะคร้อ

บ้านด่านลานหอย

นายสุวิทย์ เงี้ยมผา

0 9565 8259

3

13

ผ้าทอย้อมสีธรรมชาติ

33/14

8

วังตะคร้อ

บ้านด่านลานหอย

นายสุวิทย์ เงี้ยมผา

0 9565 8259

3

14

ผ้าทอพื้นเมือง

154

2

หนองจิก

คีรีมาศ

นางเกศนีย์ เชื้อชัยนาท

0 1674 3264

3

15

ผ้าทอพื้นเมือง (รุ้งพันรำ)

121

6

ตลิงชัน

บ.ด่านลานหอย

นางสำอางค์ สีหามายา

0 1474 0573

3

16

ผ้าทอพื้นเมือง (ลายสายฝน)

161

1

ลานหอย

บ.ด่านลานหอย

นางเภา อินมา

0 5563 4046

3

17

ผ้าชุดปูโต๊ะ

324

3

หนองอ้อ

ศรีสัชนาลัย

ชมรมผ้าพื้นเมืองศรีสัขนาลัย

0 5567 1321

3

18

ผ้าคลุมไหล่

324

3

หนองอ้อ

ศรีสัชนาลัย

ชมรมผ้าพื้นเมืองศรีสัขนาลัย

0 5567 1321

3

19

ผ้าสายฝน

324

3

หนองอ้อ

ศรีสัชนาลัย

ชมรมผ้าพื้นเมืองศรีสัขนาลัย

0 5567 1321

3

20

ผ้าลายมุก

324

3

หนองอ้อ

ศรีสัชนาลัย

ชมรมผ้าพื้นเมืองศรีสัขนาลัย

0 5567 1321

3

21

ผ้าทอพื้นเมือง

21

9

ไทยชนะศึก

ทุ่งเสลี่ยม

นางศรียม มาคำสาย

0 1043 8382

3

22

ผ้าห่ม

324

3

หนองอ้อ

ศรีสัชนาลัย

ชมรมผ้าพื้นเมืองศรีสัขนาลัย

0 5567 1321

3

23

ผ้าตีนจก

324

3

หนองอ้อ

ศรีสัชนาลัย

ชมรมผ้าพื้นเมืองศรีสัขนาลัย

0 5567 1321

3

24

ผ้าลายขิด

324

3

หนองอ้อ

ศรีสัชนาลัย

ชมรมผ้าพื้นเมืองศรีสัขนาลัย

0 5567 1321

3

25

ผ้าไหมมัดหมี่

514

13

ทุ่งเสลี่ยม

ทุ่งเสลี่ยม

นางบุสดี หาญเชิงชัย

0 1043 8382

3

26

ผ้าไหมมัดหมี่

52/9

4

บ้านใหม่ไชยมงคล

ทุ่งเสลี่ยม

นางเพชร ขุนภิรมณ์

0 9228 4586

3

27

ผ้าทอพื้นเมือง

110

1

เขาแก้วศรีสมบูรณ์

ทุ่งเสลี่ยม

นางเทียมจันทร์ เมธาวงศ์

0 5562 4561

3

28

ผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ

135

3

ป่างิ้ว

ศรีสัชนาลัย

นางประเทือง จรจัด

0 9272 5228

3

                 
 

เครื่องใช้และเครื่องประดับตกแต่ง

             

1

ตู้ไม้สักลายโบราณ

 

4

บ้านกล้วย

เมืองฯ

นายประทวน อินเพ็ชร

0 5561 0188

5

2

ชุดรับแขกทำจากรากไม้*

 

6

หนองอ้อ

ศรีสัชนาลัย

สหกรณ์บริการหัตถกรรมผลิตภัณฑ์

0 7196 5198

4

           

ไม้เมืองศรีสัชนาลัย

   

3

จักสานผักตบชวา

 

3

บ้านป้อม

คีรีมาศ

นางจำนงค์ ตื้อทา

 

3

4

เครื่องสีข้าวกล้อง

 

10

สามพวง

คีรีมาศ

นายลำยอง สอนโต

0 1675 9574

3

5

เครื่องปั้นดินเผา

 

3

เมืองเก่า

เมืองสุโขทัย

นางดอกไม้ พรมเพ็ชร

0 5563 30 74

3

6

เครื่องสังคโลก (ครุฑจับนาค)

 

3

เมืองเก่า

เมืองสุโขทัย

นายวิชาญ นุ่มพรม

0 5565 7036

3

7

จักสาน

 

1

ดงเดือย

กงไกรลาส

นายจเร แก้วคำ

0 5569 1226

3

                 
 

ศิลปะประดิษฐ์
และของที่ระลึก

             

1

เครื่องสังคโลก

 

3

เมืองเก่า

เมืองฯ

นายสุเทพ พรมเพ็ชร

0 5569 7036

5

2

เครืองเคลือบดินเผา

 

12

เกาะตาเลี้ยง

ศรีสำโรง

นายอณุรักษ์ บุญคง

0 9562 5814

4

3

เรือโบราณ

 161

4

เมืองเก่า

เมืองฯ

นางสมหมาย ชูทอง

0 9439 6564

4

4

กบไม้แกะสลัก

 

3

เมืองเก่า

เมืองฯ

นายธรรมศักดิ์ สายฤทธิ์

0 9961 4200

4

5

ตัวแมลงจากใบลาน

 

5

ป่าแฝก

กงไกรลาศ

นางสาวเบญจมาศ เพ่งกิจ

0 6902 7824

4

6

เครื่องปั้นดินเผา

 

2

ทุ่งหลวง

คีรีมาศ

นายขอม โพธิ์ดี

0 5569 3349

3

7

เครื่องปั้นดินเผา

 

5

หนองอ้อ

ศรีสัชนาลัย

นายประเสริฐ มโหธร

0 1773 8293

3

8

เครื่องสังคโลก(เตาน้ำหอม/แจกัน)

 

3

เมืองเก่า

เมืองฯ

นางอุษา ทัฬหสิริเวช

0 5563 3058

3

9

พระพุทธรูปสมัยต่างๆ (แบบหุ่นขี้ผึ้งต้น)

 

2

เมืองเก่า

เมืองฯ

นายบุญมา สวยงาม

0 5569 7468

3

10

ดอกไม้ประดิษฐ์

 

2

ทับผึ้ง

ศรีสำโรง

นายรัศมี ศรีคัดเค้า

0 1740 9647

3

11

ไม้แกะสลัก

 

7

วังน้ำขาว

บ้านด่านลานหอย

นายทองอยู่ รักบ้านด่าน

0 9097 3129

3

                 
 

สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารและยา

             
 

-

             
                 

OTC_80AB.GIF (705 bytes)  หมายถึงกลุ่มอาชีพที่ได้รับการคัดเลือกจากทางจังหวัดให้ไปออกบูชในงาน OTOP CITY 2546
ระหว่างวันที่ 21 - 28 ธันวาคม 2546 ณ อิมแพค เมืองทองธานี


Hit Counter
จากวันที่  5 ก.พ. 2547