BannerTTB4.gif (2209 bytes) www.thaitambon.com
จังหวัด เพชรบูรณ์   (Phetchabun OTOP Product Champion 2004)

รายชื่อกลุ่มผู้ผลิตชุมชน ที่ได้รับการคัดสรร สุดยอด หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ระดับประเทศ ปี 2547
.

ประเภท

รหัสผลิตภัณฑ์

ชื่อผลิตภัณฑ์

ชื่อผู้ผลิต

เลขที่

หมู่

ตำบล

อำเภอ

Star.gif (1014 bytes)
ของใช้และของประดับตกแต่ง 670100294701 ผ้าห่ม นางเจียมจิตร   จงจิตร 49 3 น้ำร้อน เมืองเพชรบูรณ์ 4
ของใช้และของประดับตกแต่ง 670100274701 ผ้าทอมือ นางบุญมี   สายทองเพชรช 86 7 นาป่า เมืองเพชรบูรณ์ 4
เครื่องดื่ม 671000084701 ส้มเพชร กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรวังหินซองใต้ 41 7 วังหิน วังโป่ง 4
เครื่องดื่ม 670400384701 น้ำสมุนไพรกระชายดำ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรโจะโหวะ 41 61 7 บ้านเนิน หล่มเก่า 4
ผ้าและเครื่องแต่งกาย 670400334701 ผ้าไหมมัดหมี่ กลุ่ทอผ้าบ้านอีเลิศ 210 8 นาซำ หล่มเก่า 4
ผ้าและเครื่องแต่งกาย 670100304701 ผ้าไหมมัดหมี่ นางจันทร์ศรี   วงษ์งอ 30 9 ระวิง เมืองเพชรบูรณ์ 4
ผ้าและเครื่องแต่งกาย 670300564701 ผ้ามุก กลุ่มทอผ้ามุก 159 3 บ้านติ้ว หล่มสัก 4
ผ้าและเครื่องแต่งกาย 670600584701 ผ้ามัดหมี่ กลุ่มทอผ้าบ้านวังขอนพัฒนา 58 17 คลองกระจัง ศรีเทพ 4
ผ้าและเครื่องแต่งกาย 670600544701 ผ้าทอมัดหมี่ กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านวังด่าน 59 15 คลองกระจัง ศรีเทพ 4
อาหาร 670100614701 ลูกชิ้นปลาดุกอบกรอบ นางสมาน   สังข์ทอง 221 1 ห้วยสะแก เมืองเพชรบูรณ์ 4
อาหาร 670100554701 มะขามคลุก นางละมุ่ย  พันธ์ไพบูลย์ 184/4 13 สะเดียง เมืองเพชรบูรณ์ 4
ของใช้และของประดับตกแต่ง 671100174701 อิฐดินประสาน ภูชัย อิฐประสาน 10 1 เข็กน้อย เขาค้อ 3
ของใช้และของประดับตกแต่ง 670300464701 มีดทุกชนิด กลุ่มตีมีดตำบลตาลเดี่ยว 83 9 ตาลเดี่ยว หล่มสัก 3
ของใช้และของประดับตกแต่ง 670600514701 พรมเช็ดเท้า กลุ่มศลิปะงานประดิษฐ์จากเศษผ้า 11 14 สระกรวด ศรีเทพ 3
ของใช้และของประดับตกแต่ง 670100284701 ผ้าไหม นางศิรินทร์   แคนหนอง 28 9 ระวิง เมืองเพชรบูรณ์ 3
ของใช้และของประดับตกแต่ง 670400194701 นาฬิกามะขาม กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต 135 9 หล่มเก่า หล่มเก่า 3
ของใช้และของประดับตกแต่ง 670300534701 ที่นอน หมอน ปลอกผ้าห่ม กลุ่มตัดเย็บเครื่องนอน 46/1 11 ปากช่อง หล่มสัก 3
ของใช้และของประดับตกแต่ง 670500324701 ตะเกียบหุ้มเงิน กลุ่มตะเกียบหุ้มเงิน 135 8 ท่าโรง วิเชียรบุรี 3
ของใช้และของประดับตกแต่ง 670200084701 ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าใยบัว กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์และของชำร่วย 1/1 4 ซับพุทรา ชนแดน 3
ของใช้และของประดับตกแต่ง 670100664701 ดอกไม้ประดิษฐ์ ดอกไม้ประดิษฐ์ 99/67 9 สะเดียง เมืองเพชรบูรณ์ 3
ของใช้และของประดับตกแต่ง 670600454701 เครื่องจักสานหวาย กลุ่มหัตถกรรมเครื่องหวาย 35 1 หนองย่างทอย ศรีเทพ 3
ของใช้และของประดับตกแต่ง 670300494701 กระติ๊บข้าว,ตระกร้าใส่ผ้า กลุ่มจักรสานสตรีไทรหย่อน 45 5 ปากดุก หล่มสัก 3
เครื่องดื่ม 670100344701 ไวน์กระชายดำ นางพจนีย์   บานชื่น 124 9 นายม เมืองเพชรบูรณ์ 3
ผ้าและเครื่องแต่งกาย 670700274701 หมวกคาวบอย กลุ่มออมทรัพย์(หมวกคาวบอยก้าวหน้า) 284/1 5 นาเฉลียง หนองไผ่ 3
ผ้าและเครื่องแต่งกาย 670400314701 ผ้าไหมมัดหมี่ กลุ่มทอผ้าบ้านภูผักไซ่ 32 7 หินฮาว หล่มเก่า 3
ผ้าและเครื่องแต่งกาย 670400344701 ผ้ามุกไทหล่ม สหกรณ์การเกษตรภูมิไทหล่มเก่า จำกัด 201/1 5 หล่มเก่า หล่มเก่า 3
ผ้าและเครื่องแต่งกาย 670400274701 ผ้าฝ้ายทอมือย้มสีธรรมชาติ กลุ่มจักสานกระแช่เครือไม้ 176 6 หินฮาว หล่มเก่า 3
ผ้าและเครื่องแต่งกาย 670800414701 ผ้าทอมัดหมี่ กลุ่มทอผ้า 13 6 วังพิกุล บึงสามพัน 3
ผ้าและเครื่องแต่งกาย 670700294701 ผ้าทอมัดหมี่ กลุ่มทอผ้ากี่กระตุกบ้านเนินสะเดา 24 9 ท่าแดง หนองไผ่ 3
ผ้าและเครื่องแต่งกาย 670600564701 ผ้าทอพื้นเมืองมัดหมี่ กลุ่มอาชีพทอผ้าบ้านวังขอน 356 10 คลองกระจัง ศรีเทพ 3
ผ้าและเครื่องแต่งกาย 670500384701 ผ้าทอ กลุ่มทอผ้าบ้านยางสามต้น 39 1 ภูน้ำหยด วิเชียรบุรี 3
ศิลปประดิษฐ์และของที่ระลึก 670800304701 ตะเกียงไม้โบราณ กลุ่มประดิษฐกรรมไม้เหลือใช้ 60 4 ซับสมอทอด บึงสามพัน 3
ศิลปประดิษฐ์และของที่ระลึก 670100104701 ดอกไม้จากยางพารา นางกมลชนก  สุกรี 2 1 วังชมภู เมืองเพชรบูรณ์ 3
สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร 670800294701 แชมพูอาบน้ำสุนัขผสมสมุนไพร กลุ่มเพาะ-แปรรูปเห็ดและสมุนไพรบ้านแสนสุข 77 4 สระแก้ว บึงสามพัน 3
อาหาร 670100514701 แยมมมะขาม นางสุรินทร์  ภูมิเขต 12 1 วังชมภู เมืองเพชรบูรณ์ 3
อาหาร 670700384701 มะขามแช่อิ่มแห้ง กลุ่มพัฒนาอาชีพ-กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านใหม่สามัคคี 92/1 4 ห้วยโป่ง หนองไผ่ 3
อาหาร 670400434701 มะขามแช่อิ่ม กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรร่วมใจ 93 8 วังบาล หล่มเก่า 3
อาหาร 671100284701 มะขามคลุก มะขามกวน กลุ่มแม่บ้านมะขามทอง 71 8 แคมป์สน เขาค้อ 3
อาหาร 670400474701 มะขามกวน กลุ่ม 102 สร้างสรรค์ 52 10 หล่มเก่า หล่มเก่า 3
อาหาร 670100574701 มะขามกวน นางสมหมาย  น้อยเกิด 50 2 ตะเบาะ เมืองเพชรบูรณ์ 3
อาหาร 670100564701 น้ำมะขามเนคต้า นายสุรนาจ   กองเตย 204 12 ท่าพล เมืองเพชรบูรณ์ 3
อาหาร 670200314701 ขนุนอบเนย กลุ่มแม่บ้านน้ำพุ 40 2 พุทธบาท ชนแดน 3
อาหาร 670100424701 ขนมเปี้ยะโซจิว นางจงรัก  เกษวงศ์ 170/117 11 สะเดียง เมืองเพชรบูรณ์ 3
อาหาร 670800494701 ขนมทองม้วน-ทองพับ กลุ่มอม่บ้านเกษตรกรบ้านซับเจริญ 184 9 ซับไม้แดง บึงสามพัน 3
อาหาร 670100534701 กล้วยแผ่นอบ ฐิญศักดิ์  จำนงค์กิจ 313/3 3 วังชมภู เมืองเพชรบูรณ์ 3
รายชื่อผู้ประกอบการ SME ที่ได้รับการคัดสรร สุดยอด หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ระดับประเทศ ปี 2547
.

ประเภท

รหัสผลิตภัณฑ์

ชื่อผลิตภัณฑ์

ชื่อผู้ผลิต

เลขที่

หมู่

ตำบล

อำเภอ

Star.gif (1014 bytes)
อาหาร 670400494701 มะขามกวน บ.สารัช มาร์เก็ตติ้ง จำกัด 174 1 นาแซ. หล่มเก่า 4
อาหาร 670400494701 มะขามกวน บ.สารัช มาร์เก็ตติ้ง จำกัด 174 1 นาแซ. หล่มเก่า 4
ของใช้และของประดับตกแต่ง 670300084701 เฟอร์นิเจอร์ไม้ไผ่ นางฉลองเนตร  ทองดา 9 9 ปากช่อง หล่มสัก 3
เครื่องดื่ม 671100074701 น้ำลูกยอ บริษัทเขาค้อทะเลภู จำกัด 137 5 ทุ่งสมอ เขาค้อ 3
ศิลปประดิษฐ์และของที่ระลึก 670500024701 ศิลปประดิษฐ์จากดินสอพอง นางสาวนิธี  มากุล 28 3 สระประดู่ วิเชียรบุรี 3
อาหาร 670400124701 ขนมจีน ร้านขนมจีนแม่บุญมี 135 3 นาแซง หล่มเก่า 3
อาหาร 670300274701 ขนมจีนสมุนไพร นางสมศรี   วิวัฒนพุทธากุล 12 หล่มสัก หล่มสัก 3
อาหาร 670100044701 งั่วคั่วเพื่อสุขภาพ นางเนติพร  ทองแจ่ม 7 - ในเมือง เมืองเพชรบูรณ์ 3
อาหาร 670400084701 น้ำพริกน้ำใจ บริษัท ภูหินวิวรีสอร์ท จำกัด 106 5 นาเกาะ หล่มเก่า 3
อาหาร 670400134701 มะขามคลุกรสดั้งเดิม มะขามสุจีรา 343 5 หล่มเก่า หล่มเก่า 3
อาหาร 670800274701 มะขามหวานฝัก ไร่ชนิกา 319 9 ซับสมอทอด บึงสามพัน 3
อาหาร 670300254701 สาหร่ายอัลจิน่า สไปรูลิน่า บริษัท กรีนเอิร์ะ ไบโอเทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด 99/9 9 น้ำชุน หล่มสัก 3

Hit Counter
วันที่ 17 ธ.ค. 2547