BannerTTB4.gif (2209 bytes)

จังหวัดภูเก็ต  (Phuket OTOP Product Champion 2006)

รายชื่อผู้ผลิตสินค้า OTOP ที่ได้รับการคัดสรร สุดยอดสินค้า OPC ปี 2549

ดาว ประเภท รหัสผลิตภัณฑ์ ชื่อผลิตภัณฑ์  ชื่อกลุ่มผู้ผลิต เลขที่ หมู่ที่ ตำบล อำเภอ
5 อาหาร 830100614903 ปลาข้าวสารรสต้มยำ บริษัท สยามเซาเทิร์นฟู้ดไลน์ จำกัด 33/1 1 เกาะแก้ว เมืองภูเก็ต
5 อาหาร 830100654701 ขนมเต้าส้อ บ้านปิยวรรณ กลุ่มบ้านปิยะวรรณ 24 99 เขตเทศบาล เมืองภูเก็ต
5 อาหาร 830100684701 เม็ดมะม่วงหิมพานต์ บริษัท เมธีภูเก็ต จำกัด 38802 99 เขตเทศบาล เมืองภูเก็ต
5 อาหาร 830300264901 ซีอิ้วดำ-ขาว นายเกียรติศักดิ์  จันทร์เวียงทอง 168 1 เทพกระษัตรี ถลาง
5 ผ้า เครื่องแต่งกาย 830100134901 เครื่องประดับไข่มุก บริษัท ภูเก็ต เพิร์ล อินดัสทรี จำกัด 58/2 3 เกาะแก้ว เมืองภูเก็ต
4 อาหาร 830100944903 ขนมพริกไทยรสหอม กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร 59 1 เกาะแก้ว เมืองภูเก็ต
4 อาหาร 830102194901 ลูกชิ้นปลาตงอันเหลา นายปณชัย  วาสนารุ่งเรือง 45         99 เขตเทศบาล เมืองภูเก็ต
4 อาหาร 830300294904 น้ำพริกกุ้งเสียบ บริษัท คุณแม่จู้ จำกัด 159/21 5 เทพกระษัตรี ถลาง
4 อาหาร 830301104901 ขนมมะพร้าวแก้ว กลุ่มขนมไทยบ้านบางลา 67/1 8 ป่าคลอก ถลาง
4 เครื่องดื่ม 830102214901 น้ำมะม่วงหิมพานต์รสธรรมชาติ ตราแอนเจิลฟรุต วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปสินค้าเกษตรแอนเจิลฟรุต 9          99 เขตเทศบาล เมืองภูเก็ต
4 เครื่องดื่ม 830300214701 น้ำมะม่วงหิมพานต์แคชชูวี่ บริษัทเดอะแคชชูวี่ ภูเก็ต(ประเทศไทย) จำกัด 51/13 5 ศรีสุนทร ถลาง
4 ผ้า เครื่องแต่งกาย 830100144903 สร้อยมุกแฟนซี(มุกน้ำจือดำ ขาว) ร้านมุกภูเก็ต 65/1 1 วิชิต เมืองภูเก็ต
4 ผ้า เครื่องแต่งกาย 830100344901 เสื้อแฟชั่นบาติก นายสิริชัย  จันทร์ส่องแสง 16/3 3 วิชิต เมืองภูเก็ต
4 ของใช้ฯ 830100734901 หมู่บ้านไทย กลุ่มแกะสลักหนังราไวย์ 101/71 7 ราไวย์ เมืองภูเก็ต
4 ของใช้ฯ 830100774701 ดอกไม้ประดิษฐ์จากเกล็ดปลา ผ้าใยบัว กลุ่มสตรีสหกรณ์บ่อแร่สันติสุข 76/2 6 วิชิต เมืองภูเก็ต
3 อาหาร 830102264902 ขนมเหนียวมูน นางสาวสุลี  อ่ำปั้น 74/39      99 เขตเทศบาล เมืองภูเก็ต
3 อาหาร 830300234701 แกงไตปลาแห้ง น้ำพริกกุ้งเสียบ นางวาสนา  รงค์กุล 107/47 5 ศรีสุนทร ถลาง
3 ผ้า เครื่องแต่งกาย 830100164701 ไข่มุกเกาะรรังใหญ่ บริษัทภูเก็ตเพิร์ลฟาร์ม จำกัด 31/5 1 เกาะแก้ว เมืองภูเก็ต
3 ผ้า เครื่องแต่งกาย 830100294701 ผ้าปักลูกปัดสี กลุ่มศิลปหัตถกรรมพื้นเมืองภูเก็ต 95/2       99 เขตเทศบาล เมืองภูเก็ต
3 ผ้า เครื่องแต่งกาย 830100364901 เสื้อเชิ๊ตบาติก นายอาร์มี  ดือราเซะ 49/828     3 รัษฎา เมืองภูเก็ต
3 ผ้า เครื่องแต่งกาย 830100394901 เสื้อเชิ๊ต ร้านบาติกภูเก็ต 371/4      99 เขตเทศบาล เมืองภูเก็ต
3 ผ้า เครื่องแต่งกาย 830100854701 เสื้อเชิ้ต ผ้าพันตัว ผ้าเช็ดหน้า กลุ่มบาติกเทศบาลนครภูเก็ต 1/4        99 เขตเทศบาล เมืองภูเก็ต
3 ผ้า เครื่องแต่งกาย 830102304901 สร้อยคอมุกถักสามสาย นางณัฐวรรณ  เดชอ่อน 1/3 6 ราไวย์ เมืองภูเก็ต
3 ผ้า เครื่องแต่งกาย 830200114901 ผลิตภัณฑ์จากผ้าบาติก กลุ่มอาชีพทำผ้าบาติก 51/150 6 กะทู้ กะทู้
3 ผ้า เครื่องแต่งกาย 830300154701 เสื้อเชิ้ต กลุ่มมุสลิมบ้านอ่าวปอ 116/2 6 ป่าคลอก ถลาง
3 ผ้า เครื่องแต่งกาย 830300474901 เสื้อบาติก คอเอนบาติก 10/4 2 ไม้ขาว ถลาง
3 ผ้า เครื่องแต่งกาย 830300494701 ผ้าบาติก พาราบาติก 53/8 4 ป่าคลอก ถลาง
3 ผ้า เครื่องแต่งกาย 830300524901 เสื้อแฟชั่นบาติก กลุ่มรักษ์บาติก 93/50 5 ไม้ขาว ถลาง
3 ของใช้ฯ 830100714701 แกะสลักหนังตะลุง กลุ่มออมทรัพย์ศิลปพื้นบ้านหนังตะลุง 85/66 6 วิชิต เมืองภูเก็ต
3 ของใช้ฯ 830100744701 แกะหนังตะลุง หนังตะลุง 78/92 2 วิชิต เมืองภูเก็ต
3 ของใช้ฯ 830100764701 ของใช้จากเปลือกหอย นางสาวสุมาลย์  หยั่งทะเล 72 5 วิชิต เมืองภูเก็ต
3 ของใช้ฯ 830100874902 ภาพประดับฝาผนัง กลุ่มเกษตรกร 9/9 3 รัษฎา เมืองภูเก็ต
3 ของใช้ฯ 830101314901 งานประดิษฐ์จากผ้า นางมัลลิกา  งามพิชิตชัย 48/1 1 กะรน เมืองภูเก็ต
3 ของใช้ฯ 830200044701 ภาพหนังแกะสลัก งานหัตถกรรม กลุ่มอนุรักษ์มรดกเมืองทักษิณ 29/4 6 กมลา กะทู้
3 ของใช้ฯ 830300094701 ภาพแกะสลักหนังตะลุง แกะสลักหนังตลุง 43/1 4 ศรีสุนทร ถลาง
2 อาหาร 830100564701 มะขามแก้ว นางสิริญญา  เจียรสมบูรณ์ 24/104 2 รัษฎา เมืองภูเก็ต
2 อาหาร 830100664902 น้ำพริกกุ้งเสียบ ร้านคุณจ๋า 65/24 1 เกาะแก้ว เมืองภูเก็ต
2 อาหาร 830100954701 ปลาหมึกแก้วทรงเครื่อง ปลาฉิ้งฉ้างปรุงรส กลุ่มเกษตรกรท่าจีนร่วมใจ 44/3       3 รัษฎา เมืองภูเก็ต
2 อาหาร 830100964902 ข้าวพอง แม่บ้านเกษตรกรเกาะสิเหร่สเน่หา 1/5 1 รัษฎา เมืองภูเก็ต
2 อาหาร 830300634701 ทุเรียนกวน กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสาคูรวมพลัง 57/2 3 สาคู ถลาง
2 อาหาร 830300664701 น้ำพริกกุ้งเสียบ กลุ่มน้ำพริกกุ้งเสียบ 36 3 ป่าคลอก ถลาง
2 เครื่องดื่ม 830100434701 ถั่วเหลือง ถั่วเหลืองเจ้าฟ้า 56         99 เขตเทศบาล เมืองภูเก็ต
2 เครื่องดื่ม 830100464701 น้ำส้มคั้นสด เจ.เฟรช ร้านเจเฟรช 69/85      1 วิชิต เมืองภูเก็ต
2 เครื่องดื่ม 830100884701 น้ำส้มแขก น้ำฝรั่งสด กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรรมเพื่อสีเขียว 2/12       99 เขตเทศบาล เมืองภูเก็ต
2 เครื่องดื่ม 830200194901 น้ำส้มแขก กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรขวัญใจกะทู้ 93/3 4 กะทู้ กะทู้
2 ผ้า เครื่องแต่งกาย 830100334701 ผ้าบาติก อุมาลิน  ลักษณะพรหม 108 5 รัษฎา เมืองภูเก็ต
2 ผ้า เครื่องแต่งกาย 830101074901 ผลิตภัณฑ์เครื่องหนัง กลุ่มแถมเครื่องหนัง 101/124 5 รัษฎา เมืองภูเก็ต
2 ผ้า เครื่องแต่งกาย 830101104901 ผ้าบาติก กลุ่มบาติกบ่อแร่ 15/14 6 วิชิต เมืองภูเก็ต
2 ผ้า เครื่องแต่งกาย 830301134902 เสื้อแฟชั่นบาติก กลุ่มพัฒนาอาชีพพาราบาติก 45/3 4 ป่าคลอก ถลาง
2 ของใช้ฯ 830100074901 ผลิตภัณฑ์จากแร่ดีบุก หจก.มุกเกาะแก้ว 41/6 5 วิชิต เมืองภูเก็ต
2 ของใช้ฯ 830100154701 แกะสลักหนังตะลุง แกะสลักหนังตะลุง 89 7 ราไวย์ เมืองภูเก็ต
2 ของใช้ฯ 830100274901 แก้วเป่าดัดรูป นางสาวอรทัย  ศรีพัฒน์ 34/4 3 รัษฎา เมืองภูเก็ต
2 ของใช้ฯ 830101274904 โมบายหอยปิ้ง ราไวย์  ไข่มุก 1/4 2 ราไวย์ เมืองภูเก็ต
2 ของใช้ฯ 830200074701 กรอบรูป อัลบั้มภาพ กล่อง นายองอาจ  ใจแก้ว 18/1 2 กะทู้ กะทู้
2 ของใช้ฯ 830300384701 ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากน้ำยางพารา กลุ่มวิสาหกิจชุมชนทำสวนป่าคลอก 98 2 ป่าคลอก ถลาง
2 ของใช้ฯ 830300424701 ดอกไม้ใยบัว กลุ่มสตรีอันดามันบางลา 79/3 8 ป่าคลอก ถลาง
2 ของใช้ฯ 830300444701 ภาพเพ้นท์บนกระจก กลุ่มภาพเพ้นท์กระจก 159/3 7 ป่าคลอก ถลาง
2 ของใช้ฯ 830301114901 ผลิตภัณฑ์จากหนัง กลุ่มใบบังแดด 38 4 ป่าคลอก ถลาง
1 อาหาร 830100694701 ลูกชิ้นปลา ปลาเส้น (ฮือก้วย) นายภิญโญ  ถิรจริยาภิบาล 1 1 รัษฎา เมืองภูเก็ต
1 อาหาร 830200184701 ไตปลาคั่วกลิ้ง กลุ่มสตรีทำไตปลาคั่วกลิ้ง 112/47 6 กะทู้ กะทู้
1 ของใช้ฯ 830101204901 ผลิตภัณฑ์ผ้าบาติก นายสิทธิพงศ์  สิทธิธูรณ์ 70 2 กะรน เมืองภูเก็ต
1 ของใช้ฯ 830102354901 ผ้าพันบาติกปักลูกปัด วิชิตน้อมเกล้า 61/104 1 วิชิต เมืองภูเก็ต
1 ของใช้ฯ 830301124901 กระเช้าลูกมะพร้าว กลุ่มกิ่งทับฟ้า 53/13 4 ป่าคลอก ถลาง

.
Hit Counter
วันที่ 12 ธ.ค. 2549