BannerTTB4.gif (2209 bytes)

จังหวัดสระบุรี (Saraburi OTOP Product Champion 2006)

รายชื่อผู้ผลิตสินค้า OTOP ที่ได้รับการคัดสรร สุดยอดสินค้า OPC ปี 2549

ดาว

ประเภท

 รหัสผลิตภัณฑ์

ชื่อผลิตภัณฑ์

   ชื่อกลุ่มผู้ผลิต

เลขที่

หมู่ที่

ตำบล

อำเภอ
5 อาหาร 190300224906 มะม่วงอบกรอบ หจก.โชคอุดมทรัพย์สระบุรี 49 6 ไผ่ต่ำ หนองแค
5 อาหาร 191300374701 คุกกี้ธัญพืชกระเจี๊ยบ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรพุแค 38822 1 พุแค เฉลิมพระเกียรติ
5 ของใช้ฯ 190100264901 สมุดโน๊ต กลุ่ม ภูมิแฮนด์ดิคราฟท์ 42917 1 ดาวเรือง เมืองสระบุรี
5 ของใช้ฯ 190300414701 ผลิตภัณฑ์จักสานเชือกมัดฟาง กลุ่มสตรีห้วยทองหลาง 39/2 1 ห้วยขมิ้น หนองแค
5 ของใช้ฯ 191200064701 หมวกคาวบอย ศูนย์ส่งเสริมหัตถกรรมหมู่บ้านลานทอง 38787 1 วังม่วง วังม่วง
4 อาหาร 190600294701 กระหรี่พั๊ฟ กลุ่มอาชีพสตรีบ้านสารภี 28/2 5 บางโขมด บ้านหมอ
4 อาหาร 190600594902 วุ้นในลูกมะพร้าว นางศิริยุบล  จันทร์กระจ่าง 89 8 บ้านครัว บ้านหมอ
4 อาหาร 190900204701 ขนมกล้วยกวน (กล้วยทิพย์) กลุ่มสตรีแม่บ้านพุคำจาน 4 1 พุคำจาน พระพุทธบาท
4 อาหาร 190900254701 ทองม้วนสมุนไพร กลุ่มพัฒนาสตรีตำบลนายาว 11 3 นายาว พระพุทธบาท
4 อาหาร 191000094701 กระยาสารท น.ส.สิริพร  แสนยะนันท์ 54 2 บ้านยาง เสาไห้
4 อาหาร 191000104701 กระยาสาทรกะทิสด (สูตรดั้งเดิม) นายเมธาสิทธิ์ น่าชม 144 4 บ้านยาง เสาไห้
4 อาหาร 191000124701 กระยาสารทกะทิสด กระยาสารทเจ๊แดง 150 4 บ้านยาง เสาไห้
4 อาหาร 191100204701 ท๊อฟฟี่กระทิสด โรงงานท๊อฟฟี่กะทิสดเยาวณี 143/39 3 มวกเหล็ก มวกเหล็ก
4 อาหาร 191100384902 กุนเชียงสมุนไพรสูตรกระเทียม กลุ่มอาชีพแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ 123/9 2 มวกเหล็ก มวกเหล็ก
4 เครื่องดื่ม 190500044701 กาแฟไทยชง นายสายันต์   ไชยพิมพ์ 31 6 หนองควายโซ หนองแซง
4 เครื่องดื่ม 190700054902 เครื่องดื่มรังนกสำเร็จรูป Zing บริษัทฟรีไลฟ์ดีไซด์ จำกัด 111 1 ดอนพุด ดอนพุด
4 เครื่องดื่ม 190900264901 น้ำนมข้าวโพดที.เค. กรีน หจก.ธารเกษมฟาร์ม 61 6 ธารเกษม พระพุทธบาท
4 เครื่องดื่ม 191100164901 ไวน์คลาสสิก บริษัท วอลริกอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 199/2 7 มวกเหล็ก มวกเหล็ก
4 เครื่องดื่ม 191100174701 ไวน์  ภูอมร นายกิตติศักดิ์  ปุญญอมรศรี 44 10 มิตรภาพ มวกเหล็ก
4 เครื่องดื่ม 191100344701 น้ำองุ่นสด กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตผลิตภัณฑ์องุ่น 44 10 มิตรภาพ มวกเหล็ก
4 เครื่องดื่ม 191100424901 น้ำข้าวโพด นายบัญชา  ปุญญอมรศรี 44/2 10 มิตรภาพ มวกเหล็ก
4 ผ้า เครื่องแต่งกาย 190100354701 ผ้ายกมุก 8 เขา 7 เขา 4 เขา ทอผ้าพื้นเมือง 12 7 หนองโน เมืองสระบุรี
4 ผ้า เครื่องแต่งกาย 190400164901 เสื้อสูท กลุ่มสตรีตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป 229 10 หนองสรวง วิหารแดง
4 ผ้า เครื่องแต่งกาย 190600204701 เสื้อทานตะวัน กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าทานตะวัน 68 6 ตลาดน้อย บ้านหมอ
4 ผ้า เครื่องแต่งกาย 190800084701 เสื้อลายดอกทานตะวันและลายไทย กลุ่มอาชีพสตรีตัดเย็บเสื้อทานตะวัน 74 1 บ้านกลับ หนองโดน
4 ผ้า เครื่องแต่งกาย 191300234901 ผ้ามัดหมี่ลวดลายต่างๆ บริษัท เมืองฝ้ายลายหมี่ จำกัด (ร้านธนกิจผ้าไทย สระ 84 9 ห้วยบง เฉลิมพระเกียรติ
4 ของใช้ฯ 190100214901 โต๊ะชุดสนาม กลุ่มหัตถกรรมหินอ่อน ต.ตลิ่งชัน 6 2 ตลิ่งชัน เมืองสระบุรี
4 ของใช้ฯ 190100554901 พวงหรีดรูปแบบใหม่ นางผ่องฉวี  กองสุผล 4/8 1 ดาวเรือง เมืองสระบุรี
4 ของใช้ฯ 190800054701 กระเป๋าถัก กลุ่มเอ็มลีช 366 1 หนองโดน หนองโดน
4 สมุนไพรฯ 190100134701 สบู่สมุนไพร ผลิตภัณฑ์สมุรไพร (ธาราโรม่า) 6/7 1 ดาวเรือง เมืองสระบุรี
4 สมุนไพรฯ 190300024903 เจลล้างหน้าดอกทานตะวัน นางสาวศิริวรรณ  พรมมารี 25 5 ไผ่ต่ำ หนองแค
3 อาหาร 190100074701 ขนมปังกระเทียม นางจิตติภัทร  ศรีศร 19 1 ดาวเรือง เมืองสระบุรี
3 อาหาร 190100444701 คุกกี้ทานตะวัน(ไขมันต่ำ) ริชเชอร์ เบเกอรี่ 7/32 1 ดาวเรือง เมืองสระบุรี
3 อาหาร 190300544701 กลุ่มอาชีพสตรีทำปลาร้า กลุ่มอาชีพทำปลาร้าบ้านหนองปลิง 56/2 4 หนองปลิง หนองแค
3 อาหาร 191000134902 กระยาสารทรสแตงโม นายบุญชู  สุขสนอง 8/1 2 บ้านยาง เสาไห้
3 อาหาร 191000394901 ข้าวสารเสาไห้ สหกรณ์การเกษตรเสาไห้ จำกัด 83/1 5 เสาไห้ เสาไห้
3 อาหาร 191000414701 กล้วยหอมทองทอดอบเนย กล้วยหอมทองทอดอบเนย 124 4 เริงราง เสาไห้
3 อาหาร 191100194907 เม็ดมะม่วงหิมพานแท่ง นายไพโรจน์  ชาติวิวัฒนาการ 43/19 9 มิตรภาพ มวกเหล็ก
3 อาหาร 191100264701 กระหรี่พั๊ฟ นางสุภี  ถนอมกุล 297 3 มวกเหล็ก มวกเหล็ก
3 อาหาร 191100744903 กระหรี่ปั๊บ นางกุสุมา  ฉายาวัฒนะ 268 3 มวกเหล็ก มวกเหล็ก
3 อาหาร 191200114701 น้ำผึ้งบริสุทธิ์ กลุ่มผู้เลี้ยงผึ้งอำเภอวังม่วง - 4 วังม่วง วังม่วง
3 ผ้า เครื่องแต่งกาย 190300334701 หมวกคาวบอย แม่บ้านโคกแดง ตำบลโคกตูม 30 9 โคกตูม หนองแค
3 ผ้า เครื่องแต่งกาย 190500154701 ผ้าบาติก กลุ่มสืบสานงานศิลป์ ท้องถิ่นหัตถกรรม 31 7 โคกสะอาด หนองแซง
3 ผ้า เครื่องแต่งกาย 190700134701 เสื้อผ้าสตรี กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าสตรีอำเภอดอนพุด 62 2 ดอนพุด ดอนพุด
3 ผ้า เครื่องแต่งกาย 190900154701 ผ้าทอมัดหมี่  4  ตระกอ   ผ้าขาวม้า กลุ่มทอผ้าบ้านตาลเสี้ยน 12/2 6 หนองแก พระพุทธบาท
3 ผ้า เครื่องแต่งกาย 191000024701 ผ้าสำเร็จรูป  บุรุษและสตรี นางณัฐธิวรรณ  ตันทรมัณฑิตย์ 4 5 ต้นตาล เสาไห้
3 ผ้า เครื่องแต่งกาย 191000254903 ผ้าฝ้ายลายดอกพิกุล กลุ่มทอผ้าบ้านต้นตาล - 4 ต้นตาล เสาไห้
3 ผ้า เครื่องแต่งกาย 191000454901 ผ้าถุงยกมุก กลุ่มผ้าทอยกมุกลายโบราณ 14/1 8 ต้นตาล เสาไห้
3 ผ้า เครื่องแต่งกาย 191200094701 ผ้ามัดหมี่ กลุ่มทอผ้าบ้านโป่งเก้ง 1 10 วังม่วง วังม่วง
3 ผ้า เครื่องแต่งกาย 191300324901 ผ้ามัดหมี่ลวดลายต่างๆ กลุ่มทอผ้าบ้านป่าคา 84 9 ห้วยบง เฉลิมพระเกียรติ
3 ผ้า เครื่องแต่งกาย 191300334901 เสื้อผ้าสำเร็จรูปชาย-หญิง แบบต่างๆ เช่นชุดทำงานสตรี กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูปชาย - หญิง ตำบลห้วยบง 67/1 7 ห้วยบง เฉลิมพระเกียรติ
3 ผ้า เครื่องแต่งกาย 191300344901 ผ้ามัดหมีลวดลายต่างๆ กลุ่มทอผ้าตำบลห้วยบง 9 5 ห้วยบง เฉลิมพระเกียรติ
3 ผ้า เครื่องแต่งกาย 191300354901 ผ้าทอมัดหมี่ลวดลายต่างๆ กลุ่มทอผ้าตำบลเขาดินพัฒนา 89 2 เขาดินพัฒนา เฉลิมพระเกียรติ
3 ของใช้ฯ 190100164701 ดอกไม้ประดิษฐ์จากดินไทย กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์ 4/4 2 ดาวเรือง เมืองสระบุรี
3 ของใช้ฯ 190100174701 ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าใยบัว กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์ 56/31 6 ตลิ่งชัน เมืองสระบุรี
3 ของใช้ฯ 190100324701 ครกหิน กลุ่มผลิตภัณฑ์ครกหิน ตำบลปากข้าวสาร 5 3 ปากข้าวสาร เมืองสระบุรี
3 ของใช้ฯ 190100534901 เรือสวีเดน นายเสน่ห์  ศรีมันตะ 140 1 หนองปลาไหล เมืองสระบุรี
3 ของใช้ฯ 190200264901 ดินเผา กลุ่มเครื่องปั้นดินเผา ภูเพียง พอทเทอรี่ 123 1 ห้วยแห้ง แก่งคอย
3 ของใช้ฯ 190200344701 ดอกทานตะวันจากกระดาษสา กลุ่มอาชีพสตรีบ้านท่าตูม 30 1 ท่าตูม แก่งคอย
3 ของใช้ฯ 190300134701 เซรามิกและเครื่องปั้นดินเผา กลุ่มเซรามิคบ้านห้วยสระ 1/15 5 หนองจิก หนองแค
3 ของใช้ฯ 190300294901 โคมไฟรังไหม กลุ่มยุวเกษตรกรห้วยขมิ้น 39/2 1 ห้วยขมิ้น หนองแค
3 ของใช้ฯ 190500144904 เก้าอี้ กลุ่มอาชีพเฟอร์นิเจอร์ไม้ลัง 10/1 8 หนองควายโซ หนองแซง
3 ของใช้ฯ 190600054901 เทียนหอมดอกไม้รูปแบบต่าง ๆ กลุ่มพัฒนาอาชีพ 96 5 บ้านหมอ บ้านหมอ
3 ของใช้ฯ 190600124701 ศิลปแห่งดอกไม้จันทน์ กลุ่มอาชีพเทศบาลตำบลบ้านหมอ 225 4 บ้านหมอ บ้านหมอ
3 ของใช้ฯ 190600164901 ผลิตภัณฑ์จากรังไหม ดอกราชพฤกษ์ กลุ่มรังไหมประดิษฐ์ 68/1 6 ตลาดน้อย บ้านหมอ
3 ของใช้ฯ 190600674901 กระเป๋ามุก หัตถกรรมฝังมุก 20/2 2 ตลาดน้อย บ้านหมอ
3 ของใช้ฯ 191100754902 ตระกร้าวอลีหูหิ้วลายมังกรคู่ วิสาหกิจชุมชนตำบลหนองย่างเสือ(กลุ่มถักสานเชือกมัดฟ 12/3 10 หนองย่างเสือ มวกเหล็ก
3 ของใช้ฯ 191200084701 กระเป๋าถักเชือกมัดฟาง ถักกระเป๋าเชือกมัดฟาง 23 13 วังม่วง วังม่วง
3 ของใช้ฯ 191300084701 โต๊ะอาหารหินอ่อน ป.การช่าง ผลิตภัณฑ์หินอ่อน โดยนางดวงกมล  แว่นมณี 49 2 หน้าพระลาน เฉลิมพระเกียรติ
3 ของใช้ฯ 191300124901 ผลิตภัณฑ์จากหินอ่อนชนิดต่างๆ(งานกลึง/แกะสลัก)เช่นช้างแกะสลัก เจ แอนด์ พี หินอ่อน  โดย นางพาขวัญ  เขียวชะอุ่ม 149 8 หน้าพระลาน เฉลิมพระเกียรติ
3 ของใช้ฯ 191300134901 ชุดที่ใส่เทียนหอมรูปทรงต่างๆ เกษมสุขหินอ่อน  โดยนางพรศรี  สัจจพงษ์ 72 2 ห้วยบง เฉลิมพระเกียรติ
3 ของใช้ฯ 191300184901 ผลิตภัณฑ์จากหินอ่อนชนิดต่างๆ(กลึง/แกะสลัก)เช่นมังกรหินอ่อน โรงงานขันติหินอ่อนโดยนางขันติ  พรพันธ์ 198 8 หน้าพระลาน เฉลิมพระเกียรติ
3 ของใช้ฯ 191300304701 เสาโชว์หินอ่อน ชมรมหินอ่อนตำบลหน้าพระลาน - 2 หน้าพระลาน เฉลิมพระเกียรติ
3 สมุนไพรฯ 190200234701 ครีมอาบน้ำดอกทานตะวัน กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรท่าตูม 29 1 ท่าตูม แก่งคอย
3 สมุนไพรฯ 191000424701 สบู่ช้าวโพดขัดผิว สบู่ข้าวโพดขัดผิว 13 5 หัวปลวก เสาไห้
3 สมุนไพรฯ 191100494901 น้ำปรุงสูตรโบราณ กลุ่มอาชีพหัตถกรรมเครื่องหอมชำร่วย 123/7 2 มวกเหล็ก มวกเหล็ก
2 อาหาร 190100414701 กล้วยอบม้วน กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดาวเรือง 65 6 ดาวเรือง เมืองสระบุรี
2 อาหาร 190100434701 ข้าวกล้องหอมมะลิ กลุ่มอาชีพสตรีผลิตข้าวกล้องหอมมะลิ 35 1 หนองปลาไหล เมืองสระบุรี
2 อาหาร 190100514901 น้องเพชรเต้าหู้นมสด นางบุสรา  อักษรนันทน์ ตันจารุพันธ์ 124 2 นาโฉง เมืองสระบุรี
2 อาหาร 190100564901 เครื่องพะโล้ โรงงานพริกไทยวีไทยแลนด์ 99 1 โคกสว่าง เมืองสระบุรี
2 อาหาร 190300504901 มะนางดอง กลุ่มสตรีแปรรูปอาหาร 49 10 หนองโรง หนองแค
2 อาหาร 190600234701 ขนมดอกจอก กลุ่มหนองหมู 24 4 บางโขมด บ้านหมอ
2 อาหาร 190600634901 ข้าวแสงทิพย์ กลุ่มเกษตรกรครูไท 82/1 2 บ้านหมอ บ้านหมอ
2 อาหาร 190600714901 คุ้กกี้ผักหวาน กลุ่มแม่บ้านบ้านหมอ 225 4 บ้านหมอ บ้านหมอ
2 อาหาร 190800154901 กุนเชียงหมู กลุ่มแปรรูปอาหาร 157 1 บ้านกลับ หนองโดน
2 อาหาร 191000334701 ข้าวแตนน้ำแตงโม กลุ่มขนมหวานตำบลพระยาทด 40 3 พระยาทด เสาไห้
2 อาหาร 191100394701 มะพร้าวแก้ว กลุ่มสตรีหนองย่างเสือ 6 11 หนองย่างเสือ มวกเหล็ก
2 อาหาร 191100454901 ปั้นขลิบไส้เค็ม กลุ่มอาชีพสตรีพาราไดร์ 78/19 10 มิตรภาพ มวกเหล็ก
2 อาหาร 191100474901 กุนเชียงหมูสมุนไพรทรงเครื่อง นางบรรจง  หุ่นกระจก 7 4 มวกเหล็ก มวกเหล็ก
2 อาหาร 191100504901 ถั่วกรอบแก้วน้ำผึ้งดอกทานตะวัน กลุ่มอาชีพพัฒนาชุมชน 123/5 2 มวกเหล็ก มวกเหล็ก
2 อาหาร 191300414701 กระยาสารท กลุ่มอาชีพกระยาสารท 36 4 เขาดินพัฒนา เฉลิมพระเกียรติ
2 อาหาร 191300434901 น้ำผึ้ง กลุ่มเลี้ยงผึ้งอำเภอเฉลิมพระเกียรติ ฯ ตำบลพุแค 121 8 พุแค เฉลิมพระเกียรติ
2 เครื่องดื่ม 190300154701 เครื่องดื่มสมุนไพรสตาร์ไลฟ์ 111 บริษัทฉัตรชัยแพทย์แผนโบราณ จำกัด 36 8 ห้วยขมิ้น หนองแค
2 เครื่องดื่ม 190300164701 เครื่องดื่มสมุนไพร 999 กลุ่มอนุรักษ์สมุนไพรไทย ตำบลห้วยขมิ้น 36 8 ห้วยขมิ้น หนองแค
2 เครื่องดื่ม 190300454701 น้ำส้มเกล็ดหิมะ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองโรง 7 3 หนองโรง หนองแค
2 เครื่องดื่ม 190600014905 น้ำอัญชัน หจก.ตะวันรุ้งทองโดย นางทรัพย์สมบูรณ์  จุตรภัทร 126 1 บางโขมด บ้านหมอ
2 เครื่องดื่ม 190900164701 สุราแช่พื้นบ้าน(สาโท) กลุ่มเกษตรกรทำนาหนองแก 18/1 4 หนองแก พระพุทธบาท
2 เครื่องดื่ม 191100134701 ไวน์ลำพญา ห้างหุ้นส่วน จำกัด  พรทิพย์  การ์เดนท์ 155 12 ลำพญากลาง มวกเหล็ก
2 เครื่องดื่ม 191100154701 ไวน์ผลไม้ ห.จ.ก.สมโชคไวน์ 144 1 ลำสมพุง มวกเหล็ก
2 ผ้า เครื่องแต่งกาย 190100364901 ผ้าขาวม้าไทยยวน กลุ่มทอผ้าพื้นบ้านไทยวน 53 10 หนองยาว เมืองสระบุรี
2 ผ้า เครื่องแต่งกาย 190400174901 ชุดกิโมโน กลุ่มอาชีพสตรีตัดเย็บเสื้อผ้า 344 10 หนองสรวง วิหารแดง
2 ผ้า เครื่องแต่งกาย 190500234904 หมวกขุนศึก หนังPVC กล่มหมวกคาวบอยหนองหัวโพ 41 4 หนองหัวโพ หนองแซง
2 ผ้า เครื่องแต่งกาย 190500244901 เสื้อเชิ้ต กล่มตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูปหนองแซง 15 3 โคกสะอาด หนองแซง
2 ผ้า เครื่องแต่งกาย 191000444902 เสื้อสตรีสำเร็จรูป กลุ่มแปรรูปผ้าทอตำบลต้นตาล 27 5 ต้นตาล เสาไห้
2 ผ้า เครื่องแต่งกาย 191000494901 เสื้อเชิ้ตลายไทย-ลายดอกไม้ นางสมบัติ  กองขมิ้น 38/1 8 ต้นตาล เสาไห้
2 ของใช้ฯ 190100194701 ดอกไม้ประดิษฐ์ด้วยธนบัตร กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์ด้วยธนบัตร 106 1 หนองยาว เมืองสระบุรี
2 ของใช้ฯ 190100274701 เตรื่องแก้วใสเพ้นท์สี แก้วเพ้นท์สี 599 1 ดาวเรือง เมืองสระบุรี
2 ของใช้ฯ 190100284701 พรมเช็ดเท้า กลุ่มทอผ้าเช็ดเท้าร่วมใจสามัคคี 18 2 กุดนกเปล้า เมืองสระบุรี
2 ของใช้ฯ 190100314907 เตาน้ำหอม วิไลจิตต์ 1 1 ดาวเรือง เมืองสระบุรี
2 ของใช้ฯ 190100474901 ครกหิน กลุ่มอาชีพครกหินเขาโปร่ง 40/1 2 ปากข้าวสาร เมืองสระบุรี
2 ของใช้ฯ 190100484901 โคมไฟจักรวาล กลุ่มหัตถกรรมหินอ่อน ต.ตลิ่งชัน 8/1 2 ตลิ่งชัน เมืองสระบุรี
2 ของใช้ฯ 190100524901 ครกหิน นางคำแพรว  ดอกม่วง 75/1 2 ปากข้าวสาร เมืองสระบุรี
2 ของใช้ฯ 190200434902 หมอนอิง กลุ่มอาชีพสตรีบ้านเขามัน(เพ้นท์ผ้าบาติก) 24 1 ทับกวาง แก่งคอย
2 ของใช้ฯ 190200704901 ถ่านไบโอนิคอัดแท่ง กลุ่มส่งเสริมอาชีพแปรรูปเกษตรธรรมชาติ 34/2 8 ทับกวาง แก่งคอย
2 ของใช้ฯ 190200774901 กรอบรูปวิทยาศาสตร์ กลุ่มผลิตภัณฑ์จากเรซิ่น 124/123 7 ตาลเดี่ยว แก่งคอย
2 ของใช้ฯ 190300054701 วิจิตรศิลป์บนกระจกโดยการแกะลงทองสลักและทำนูน 3 มิต นายตฤวรรธน์  สิริคุปตะภาสรรค์ 10/31 1 กุ่มหัก หนองแค
2 ของใช้ฯ 190300084701 ดอกไม้ประดิษฐ์ ทำด้วยกระดาษสา IN HAND 68 1 กุ่มหัก หนองแค
2 ของใช้ฯ 190500014701 ดอกไม้ประดิษฐ์ผ้าไหมไทยและผ้าใยบัว นางอารีย์  ภูรีเลิศวาณิชย์ 82 7 หนองควายโซ หนองแซง
2 ของใช้ฯ 190500224901 พวงหรีดสังฆทาน ช้อน-ส้อม รูปเรือไฟ ไฟไฮเทค นายดิษฐพงษ์  เจริญลาภ 112 7 หนองควายโซ หนองแซง
2 ของใช้ฯ 190600184701 โคมไฟจากผ้าใยบัว กลุ่มโคมไฟจากผ้าใยบัว 98 9 บ้านครัว บ้านหมอ
2 ของใช้ฯ 190900114701 เฟอร์นิเจอร์จากซากไม้ กลุ่มอาชีพผลิตสิ่งประดิษฐ์จากเศษซากไม้ 95/3 8 ธารเกษม พระพุทธบาท
2 ของใช้ฯ 190900324901 เฟอร์นิเจอร์และสิ่งประดิษฐ์จากเครื่องเรือนเครื่องใช้โบราณ ร้านภูผาพญาไม้ 7/1 9 เขาวง พระพุทธบาท
2 ของใช้ฯ 191000164701 ดอกไม้จันท์,การบูรหอม กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์และของชำร่วย 28 3 งิ้วงาม เสาไห้
2 ของใช้ฯ 191000184701 หมอนอิง กลุ่มตัดเย็บผ้า 45 1 ท่าช้าง เสาไห้
2 ของใช้ฯ 191000194701 กระเป๋าหิ้วสตรี กลุ่มจักสานผักตกชวา 19 2 เมืองเก่า เสาไห้
2 ของใช้ฯ 191000244701 ผ้าห่มสี่ตะกรอ กลุ่มสตรีทอผ้าพื้นเมือง 7 4 ท่าช้าง เสาไห้
2 ของใช้ฯ 191100294902 ศาลพระภูมิ-ศาลเจ้าที่ กลุ่มอาชีพเสริมทำรากไม้บ้านซับใหญ่ 16 7 ซับสนุ่น มวกเหล็ก
2 ของใช้ฯ 191300104904 งานแกะสลักปฏิมกรรมหินอ่อน นายณรงค์  วันทนา 124/2 2 หน้าพระลาน เฉลิมพระเกียรติ
2 ของใช้ฯ 191300284701 ดอกไม้ประดิษฐ์จากรังไหม กลุ่มยุวเกษตรกร ตำบลพุแค 15/4 1 พุแค เฉลิมพระเกียรติ
2 ของใช้ฯ 191300444901 ดอกไม้ประดิษฐ์ กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์กาบโสน 258 8 หน้าพระลาน เฉลิมพระเกียรติ
2 ของใช้ฯ 191300464901 พวงหรีดดอกไม้จันชุมชน กลุ่มพวกหรีดดอกไม้จันชุมชนเขานกยูง 206/1 7 หน้าพระลาน เฉลิมพระเกียรติ
2 ของใช้ฯ 191300474901 ผลิตภัณฑ์จากหินอ่อนชนิดต่างๆเช่น โคมไฟหิน ที่ใส่อโรมา ,สบู่ อ่างล้างหน้า กลุ่มวันทนาหินอ่อน 76 2 หน้าพระลาน เฉลิมพระเกียรติ
2 สมุนไพรฯ 190200764902 ไพลสกัดน้ำมันเหลือง ห.จ.ก.สยามไพร 36 6 ทับกวาง แก่งคอย
2 สมุนไพรฯ 190300254701 สมุนไพรลูกประคบอบตัวแม่สำรวย นางสำรวย  ฟักอุดม 146 14 ห้วยขมิ้น หนองแค
2 สมุนไพรฯ 191000144903 ครีมนวดผมสมุนไพร กลุ่มแชมพูสมุนไพร และ ครีมอาบน้ำขมิ้น 11 2 ศาลารีไทย เสาไห้
1 อาหาร 190200504701 เครื่องต้มยำอบแห้ง (ผ่าน อ.ย.) กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเตาปูน 2 6 เตาปูน แก่งคอย
1 อาหาร 190700074701 มะกอกเชื่อม นายสมหมาย แพงไตร 2 2 ดงตะงาว ดอนพุด
1 อาหาร 190900314901 น้ำผึ้ง กลุ่มผู้เลี้ยงผึ้งอำเภอพระพุทธบาท 20 2 ธารเกษม พระพุทธบาท
1 อาหาร 191100444901 คั่วกลิ้งหมู นางฉันท์ธนิต  คำประสงค์ 92 8 มิตรภาพ มวกเหล็ก
1 อาหาร 191100464901 ไส้อั่วสมุนไพร นางลำใย  บุญประสพ 191 4 มวกเหล็ก มวกเหล็ก
1 ผ้า เครื่องแต่งกาย 190900024901 หมวกคาวบอย นางกมลฉัตร  อาจศัตรู 62 10 หนองแก พระพุทธบาท
1 ผ้า เครื่องแต่งกาย 190900514901 เสื้อเชิ๊ดสำเร็จรูป ลวดลายต่าง ๆ กลุ่มสตรีตัดเย็บเสื้อผ้าและผ้าเช็ดเท้า 64 7 พุกร่าง พระพุทธบาท
1 ของใช้ฯ 190100154901 ดอกมะลิ กลุ่มพัฒนาอาชีพการประดิษฐ์ของชำร่วย 6/4 1 ดาวเรือง เมืองสระบุรี
1 ของใช้ฯ 190100224701 พรมเช็ดเท้า ทอพรมเช็ดเท้า 10/1 6 หนองโน เมืองสระบุรี
1 ของใช้ฯ 190100304701 ทำไม้กวาด กลุ่มอาชีพทำไม้กวาด 63/1 5 หนองปลาไหล เมืองสระบุรี
1 ของใช้ฯ 190400254902 หมอน กลุ่มแม่บ้าน อบต.หนองหมู (กลุ่มผ้านวม) 143 2 หนองหมู วิหารแดง
1 ของใช้ฯ 190600664901 ผ้าห่มนวม กลุ่มสตรีตัดเย็บตำบลไผ่ขวาง 56 1 ไผ่ขวาง บ้านหมอ
1 ของใช้ฯ 190800044701 มาลัยจิ๋ว กลุ่มสตรีมาลัยจิ๋ว 24 2 ดอนทอง หนองโดน
1 ของใช้ฯ 190900064701 กระเป๋าถักเชือกมัดฟาง นางทองสา  วงษ์ศรี 7 12 หนองแก พระพุทธบาท
1 ของใช้ฯ 190900104701 กะลา กลุ่มอาชีพแกะสลักซับโพนทอง (ผลิตภัณฑ์กะลามะพร้าว) 13/1 6 นายาว พระพุทธบาท

.
Hit Counter
วันที่ 12 ธ.ค. 2549