BannerTTB4.gif (2209 bytes)

จังหวัดสุราษฎร์ธานี (Surat Thani OTOP Product Champion 2006)

รายชื่อผู้ผลิตสินค้า OTOP ที่ได้รับการคัดสรร สุดยอดสินค้า OPC ปี 2549

ดาว ประเภท รหัสผลิตภัณฑ์ ชื่อผลิตภัณฑ์  ชื่อกลุ่มผู้ผลิต เลขที่ หมู่ที่ ตำบล อำเภอ
5 อาหาร 841100034701 หอยอนามัย  (หอยไทย) บริษัท เจ พี บี คอร์ปอเรชั่น  จำกัด 419/1 4 ท่าฉาง ท่าฉาง
5 ของใช้ฯ 840400204701 ผลิตภัณฑ์จากกะลาและไม้มะพร้าว กลุ่มผลิตภัณฑ์กะลาและไม้มะพร้าวตำบลตลิ่งงาม 54/2 1 ตลิ่งงาม เกาะสมุย
5 ของใช้ฯ 841200084701 ผีเสื้อใบยางพารา ดอกไม้ใบยางพารา กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรควนสุบรรณ - 2 ควนสุบรรณ บ้านนาสาร
5 สมุนไพรฯ 840100894902 น้ำมันนวดตัว นายพัลลภ สืบศิริวิริยะกุล 233/56 4 มะขามเตี้ย เมืองสุราษฎร์ธานี
4 อาหาร 840100204901 ข้าวตังศรีวิชัยหน้าหมู นางรชยา  ประกอบวณิชกุล 58/50 2 มะขามเตี้ย เมืองสุราษฎร์ธานี
4 อาหาร 840100214901 น้ำพริกกุ้งเสียบ ยุพา  เทียมกุล 99/507 1 มะขามเตี้ย เมืองสุราษฎร์ธานี
4 อาหาร 840200254701 น้ำพริกเผาหอยนางรม กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสนธิวัฒน์ 12/1 9 กะแดะ กาญจนดิษฐ์
4 อาหาร 840200404901 หอยนางรม กลุ่มเลี้ยงหอยนางรมบ้านปากกะแดะ 60/2 7 กะแดะ กาญจนดิษฐ์
4 อาหาร 840300244901 น้ำบูดูปรุงรส กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรประมงอำเภอดอนสัก 80/1 5 ดอนสัก ดอนสัก
4 อาหาร 840400134701 กาละแม นางสาวอรอุมา  เสนาน้อย 86/2 6 มะเร็ต เกาะสมุย
4 อาหาร 840400164701 กาละแม นางโสภา  มีแสง 19/1 5 มะเร็ต เกาะสมุย
4 อาหาร 840400174701 กาละแม นางยินดี   ช่วงโชติ 13/1 5 หน้าเมือง เกาะสมุย
4 อาหาร 840600294701 จุติมาไข่เค็ม จุติมา  ตันติพงศ์ ( ร้านจุติมาไข่เค็ม) 132 2 เลม็ด ไชยา
4 อาหาร 840600834901 ปูสดชาวเล บริษัท วิยะเครปโปรดักส์ จำกัด 75/2 2 พุมเรียง ไชยา
4 เครื่องดื่ม 841100024701 สุรากลั่น นายอำไพ   เลื่องสมุทร 66 2 เขาถ่าน ท่าฉาง
4 เครื่องดื่ม 841200374901 นมแพะนาสาร นางวิชาดา  ว่องสกุล 84/1-2 11 นาสาร บ้านนาสาร
4 เครื่องดื่ม 841400104701 เคียนซา เดอ ธารทิพย์ กลุ่มผลไม้แปรรูปบ้านเคียนซา 53 1 เคียนซา เคียนซา
4 เครื่องดื่ม 841600124701 สุรากลั่นชุมชน กลุ่มองค์กรเกษตรกรบ้านทุ่งหญ้าแดง 41/2 1 สินเจริญ พระแสง
4 เครื่องดื่ม 841700014701 ไวน์ศรีวิชัย หจก.ศรีวิชัย พีพี 191 2 เขาหัวควาย พุนพิน
4 เครื่องดื่ม 841800094701 ไวน์ชัยบุรี ประเภท ไวน์มะเม่า ระกำ กระท้อน ผลไม้รว กลุ่มสหกรณ์การเกษตรชัยบุรี จำกัด 40 1 ชัยบุรี ชัยบุรี
4 ผ้า เครื่องแต่งกาย 840100134902 เสื้อแฟชั่น นางสำรวย   สุวรรณชาตรี 1/28 3 มะขามเตี้ย เมืองสุราษฎร์ธานี
4 ผ้า เครื่องแต่งกาย 840600094701 ผ้าทอ นางหวันมะ  นุ้ยหมีม 87/1 2 พุมเรียง ไชยา
4 ผ้า เครื่องแต่งกาย 840700154701 ผ้าไหมยกดอกสอดเกสรย้อมสีธรรมชาติและผ้าฝ้ายยกดอก สตรีทอผ้าบ้านท่ากระจาย 131 1 ท่าชนะ ท่าชนะ
4 ของใช้ฯ 840100074701 ดอกไม้ผลิตจากดินไทยมหัศจรรย์ ภานุ  รณรงค์ 174/96 1 มะขามเตี้ย เมืองสุราษฎร์ธานี
4 ของใช้ฯ 840100394902 หมวก (เชือกกล้วย) กลุ่มแม่บ้านเกษตรบ้านควนยูง 240/1 4 ขุนทะเล เมืองสุราษฎร์ธานี
4 ของใช้ฯ 840400034701 ผลิตภัณฑ์จากไม้มะพร้าว โรงเลื่อยสายัณห์ 38 1 อ่างทอง เกาะสมุย
4 สมุนไพรฯ 840100034902 แชมพูสุนัข go-good กลุ่ม go-good 28/2 3 มะขามเตี้ย เมืองสุราษฎร์ธานี
4 สมุนไพรฯ 840400194901 น้ำมันมะพร้าวสมุยเรนอง นางจุไรรัตน์  ศรลัมพ์ 56/5 2 อ่างทอง เกาะสมุย
4 สมุนไพรฯ 840900024701 สบ่สมุนไพรขมิ้นผสมมะขาม,  สบู่ขมิ้นสปา, ฯลฯ กลุ่มสมุนไพรในชุมชนบ้านสวนทุเรียน ๓๐ 1 เขาวง บ้านตาขุน
3 อาหาร 840300154701 อาหารทะเลแปรรูป กลุ่มอาหารทะเลแปรรูป(น้ำปลา) 141/1 1 ชลคราม ดอนสัก
3 อาหาร 840300314701 ขนมโรตีกรอบ กลุ่มแม่บ้านคลองครามเหนือ 368 11 ปากแพรก ดอนสัก
3 อาหาร 840400244701 กาละแม กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านแม่น้ำ 233/2 1 แม่น้ำ เกาะสมุย
3 อาหาร 840600324701 ปราณี ไข่เค็ม นางปราณี  เชิงสมอ 27 7 ทุ่ง ไชยา
3 อาหาร 840900054901 ขนมจากบัณฑิต นายศิริปาน  บุญเชิด 14/6 4 เขาวง บ้านตาขุน
3 อาหาร 841000104701 กาละแมสวรรค์สูตรโบราณ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสถาพร 47 1 ต้นยวน พนม
3 อาหาร 841100074701 ผัดไทยโบราณ กล่มทำน้ำซอสผัดไทยโบราณ 3 รส 144 4 เขาถ่าน ท่าฉาง
3 เครื่องดื่ม 840400234701 ไวน์ลูกราม ไวน์มะกอก ไวน์ลูกหว้า กลุ่มเกษตรกรทำสวนแม่น้ำ โดยนางโสภา  ศุทธยาลัย 217 1 แม่น้ำ เกาะสมุย
3 เครื่องดื่ม 841200134701 ไวน์ผลไม้ ชามะขาม 3 รส กลุ่มเกษตรกรทำสวนตำบลคลองปราบ 225/2 2 คลองปราบ บ้านนาสาร
3 ผ้า เครื่องแต่งกาย 841700154701 ผ้าบาติก ผ้าบาติกบางเดือน 10/1 1 บางเดือน พุนพิน
3 ของใช้ฯ 840300064701 เตียงนอน นายเยื้อง  เสนทอง 122 10 ดอนสัก ดอนสัก
3 ของใช้ฯ 841300084701 เสื่อกระจูด,กระเป๋ากระจูด กระจูดวัดปัฎนารามท่าเรือใต้ 49/2 3 ท่าเรือ บ้านนาเดิม
3 ของใช้ฯ 841700054701 ดอกไม้ประดิษฐ์ กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์บ้านแท่นแก้ว 56 3 บางเดือน พุนพิน
3 ของใช้ฯ 841700104701 กระเป๋าจักสานจากกระจูด กลุ่มจักสานกระจูด 31/1 6 ท่าสะท้อน พุนพิน
3 สมุนไพรฯ 840100304904 สบู่เหลวมะขาม กลุ่มร่วมใจพัฒนาอาชีพ 26/1 2 ขุนทะเล เมืองสุราษฎร์ธานี
3 สมุนไพรฯ 840200164701 สบู่สมุนไพรน้ำผึ้งนางพญา สูตรผสมขมิ้น กลุ่มเลี้ยงผึ้งนางพญา 106/8 7 ตะเคียนทอง กาญจนดิษฐ์
3 สมุนไพรฯ 840400104701 น้ำมันมะพร้าวทิพย์สมุย นายอำพล  เทวฤทธิ์ 6/1 3 หน้าเมือง เกาะสมุย
2 อาหาร 840200124701 วันชัยไข่เค็ม นายวันชัย  ชื่นในเมือง 111 4 ตะเคียนทอง กาญจนดิษฐ์
2 อาหาร 840300334701 เครื่องแกง กลุ่มพัฒนาสตรีบ้านคอกช้าง 16 5 ปากแพรก ดอนสัก
2 อาหาร 840400274701 กาละแม  ข้าวเหนียวกวน แม่บ้านเกษตรกรบางมะขาม 102 5 อ่างทอง เกาะสมุย
2 อาหาร 840400294701 กาละแม กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านสระเกศ 80/2 1 ตลิ่งงาม เกาะสมุย
2 อาหาร 840600684701 น้ำปลาแท้ บ้านตะกรบ กลุ่มผลิตน้ำปลาบ้านตะกรบ 109/1 2 ตะกรบ ไชยา
2 ผ้า เครื่องแต่งกาย 840100534901 เสื้อบาติก กลุ่มขุนทะเลบาติก 87 4 ขุนทะเล เมืองสุราษฎร์ธานี
2 ผ้า เครื่องแต่งกาย 840500054903 ผ้าทำเสื้อ นายอนวัช  พูลเพิ่ม 21/2 4 เกาะพะงัน เกาะพะงัน
2 ผ้า เครื่องแต่งกาย 840700114701 ผ้าบาติก ผลิตภัณฑ์บาติก สมอทองบาติก 74 2 สมอทอง ท่าชนะ
2 ผ้า เครื่องแต่งกาย 840700144701 ผ้าบาติก กลุ่มผ้าบาติกบ้านหนองจิก 7 9 ประสงค์ ท่าชนะ
2 ผ้า เครื่องแต่งกาย 840700224901 ผ้าบาติก กล่มสตรีบาติกชุมชนสมอทอง 32 1 สมอทอง ท่าชนะ
2 ผ้า เครื่องแต่งกาย 841200054701 ผลิตภัณฑ์จากผ้าบาติก นางดัชนีย์   ยังชู 4/4 1 ทุ่งเตา บ้านนาสาร
2 ของใช้ฯ 840100094701 กะลามะพร้าว กลุ่มผลิตภัณฑ์กะลามะพร้าว 69 1 คลองน้อย เมืองสุราษฎร์ธานี
2 ของใช้ฯ 841200104701 มุ้ง กลุ่มตัดเย็บมุ้ง 31/1 1 ลำพูน บ้านนาสาร
2 ของใช้ฯ 841300094701 กระเป๋ากระจูด,เสื่อกระจูด ผลิตภัณฑ์กระจูดทรัพย์ทวี 112/1 1 ทรัพย์ทวี บ้านนาเดิม
2 ของใช้ฯ 841500364902 ดอกไม้ประดิษฐ์ผ้าใยบัว กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านปากหานสามัคคี 8/2 6 คลองฉนวน เวียงสระ
2 ของใช้ฯ 841600194901 เฟอร์นิเจอร์รากไม้ กลุ่มเฟอร์นิเจอร์รากไม้ 32 12 ไทรขึง พระแสง
2 สมุนไพรฯ 840300024701 ลูกประคบสมุนไพรบ้าน หุตางกูร นายไสว  หุตางกูร 52/1 6 ดอนสัก ดอนสัก
1 อาหาร 920100674701 แกงขี้เดสำเร็จรูป กลุ่มสตรีชุมชนท่าจีน 251/1 1 โคกหล่อ เมืองตรัง
1 อาหาร 920800174701 ข้าวซ้อมมือ กลุ่มพัฒนาอาชีพบ้านใสใหญ่ 106 1 นาหมื่นศรี นาโยง
1 อาหาร 920800294901 ลูกหยีแปรรูป นางจารี    คงฉาง 90 4 นาหมื่นศรี นาโยง
1 สมุนไพรฯ 920100444901 ครีมสมุนไพร(ไพลสด) นางสิริพร  อินทร์เกิด 73 9 โคกหล่อ เมืองตรัง

.
Hit Counter
ันที่ 12 ธ.ค. 2549