BannerTTB4.gif (2209 bytes)

จังหวัดภูเก็ต  (Phuket OTOP Product Champion 2010)

รายชื่อผู้ผลิตสินค้า OTOP ที่ได้รับการคัดสรร สุดยอดสินค้า OPC ปี 2553

ดาว

ประเภท

รหัสผลิตภัณฑ์ ชื่อผลิตภัณฑ์ ชื่อกลุ่มผู้ผลิต เลขที่ หมู่ที่ ตำบล อำเภอ
5 อาหาร 830100475205 เม็ดมะม่วงหิมพานต์รสต้มยำ บริษัทเมธีภูเก็ต จำกัด 26/3 99 ตลาดใหญ่ เมืองภูเก็ต
5 อาหาร 830100614901 กุ้งกลางดง บริษัทสยามเซาเทิร์นฟู๊ดไลน์ 33/1 1 เกาะแก้ว เมืองภูเก็ต
5 อาหาร 830100654701 ขนมเต้าส้อไส้ต่าง ๆ บ้านปิยวรรณ 24 99 ตลาดใหญ่ เมืองภูเก็ต
5 อาหาร 830100704701 ลูกชิ้นปลา บริษัทเก็จมุกดา จำกัด 100/404 5 รัษฎา เมืองภูเก็ต
5 อาหาร 830100945201 ขนมพริกไทย กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร กรทอง 33/13 1 เกาะแก้ว เมืองภูเก็ต
5 อาหาร 830102375201 หอยเป๋าฮื้อไทยน้ำแดงสำเร็จรูป นายสามารถ อุษมากรกุล 2 99 ตลาดใหญ่ เมืองภูเก็ต
5 อาหาร 830103025303 เฉาก๊วยเยลลี่ นายศักดา เลิศกาญจนกิจ 98/111 ตลาดใหญ่ เมืองภูเก็ต
5 อาหาร 830300235202 น้ำพริกตะไคร้ กล่มแม่บ้านเกษตรกรศรีสุนทรพัฒนา 107/47 5 ศรีสุนทร ถลาง
5 อาหาร 830300295202 น้ำพริกกุ้งเสียบ บริษัท คุณแม่จู้ จำกัด 159/21 5 เทพกระษัตรี ถลาง
5 อาหาร 830300665202 แกงไตปลาแห้ง กลุ่มแม่บ้านมุสลิมบ้านบางโรง 36 3 ป่าคลอก ถลาง
5 อาหาร 830301105201 มะพร้าวอ่อนเชื่อม บ้านแสงเทียน 67/1 8 ป่าคลอก ถลาง
5 ผ้า เครื่องแต่งกาย 830100144906 เครื่องประดับมุก นายทรัพย์สิน ภูผา 65/1 1 วิชิต เมืองภูเก็ต
5 ผ้า เครื่องแต่งกาย 830100404701 เสื้อเชิ๊ตบาติก นายพิสิษฐ์ เทพทอง 57/1 6 วิชิต เมืองภูเก็ต
5 ผ้า เครื่องแต่งกาย 830102304901 สร้อคอมุกพร้อมจี้ ราไวย์ อันดามัน ไข่มุก ภูเก็ต 1/3 6 ราไวย์ เมืองภูเก็ต
5 ผ้า เครื่องแต่งกาย 830102495202 ผ้าบาติก กลุ่มอันดาบ่อแร่บาติก 76/2 6 วิชิต เมืองภูเก็ต
5 ผ้า เครื่องแต่งกาย 830102655203 สร้อยคอมุกพร้อมจี้ นายพูนสุข แซ่ตัน 68/22 1 วิชิต เมืองภูเก็ต
5 ผ้า เครื่องแต่งกาย 830102785301 เครื่องประดับมุก นางสาวปรกชล อุ๋ทรัพย์ 69/4 7 รัษฎา เมืองภูเก็ต
5 ผ้า เครื่องแต่งกาย 830102855301 เครื่องประดับมุก เครื่องเงิน พลอยสี นายสุรศักดิ์ มังกรแก้ว 100/219 1 วิชิต เมืองภูเก็ต
5 ผ้า เครื่องแต่งกาย 830300525201 เสื้อเชิ้ต วิสาหกิจชุมชนกลุ่มรักษ์บาติก 93/50 5 ไม้ขาว ถลาง
4 อาหาร 830100625202 นำพริกกุ้งเสียบ บริษัทพรทิพย์ (ชีสโตร์) จำกัด 108/1 5 รัษฎา เมืองภูเก็ต
4 อาหาร 830102465203 ปลาฉิ้งฉ้างทอดรสธรรมชาติ นายทวีโชติ ตันติภูมิวงศ์ 68/291 7 รัษฎา เมืองภูเก็ต
4 อาหาร 830102685302 ลูกชิ้นปลาอันดามัน นายวุฒิชัย ถิรจริยาภิบาล 7/16 รัษฎา เมืองภูเก็ต
4 อาหาร 830103105301 ขนมหม้อแกง นายเสรี ทองเพ็ชร 18 ตลาดเหนือ เมืองภูเก็ต
4 อาหาร 830300265301 น้ำจิ้มสามรส ร้านจันทร์แสง 168 1 เทพกระษัตรี ถลาง
4 อาหาร 830301375201 น้ำพริกปลาฉิงชัง กลุ่มสตรีเกาะค้างคาว 162/2 5 เชิงทะเล ถลาง
4 เครื่องดื่ม 830102214901 นำมะม่วงหิมพานต์รสธรรมชาติตราแอนเจิลฟรุต วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปสินค้าเกษตรแอนเจิลฟรุต 9 99 ตลาดใหญ่ เมืองภูเก็ต
4 เครื่องดื่ม 830300215301 แคชชูวี่ชุดกิ๊ปเซ็ท บริษัทเดอะแคชชูวี่ภูเก็ต (ประเทศไทย) จำกัด 51/13 5 ศรีสุนทร ถลาง
4 ผ้า เครื่องแต่งกาย 830100344901 ผลิตภัณฑ์จากผ้าบาติ(เสื้อบาติก) นายสิริชัย จันทร์ส่องแสง 16/3 3 วิชิต เมืองภูเก็ต
4 ผ้า เครื่องแต่งกาย 830100854701 ผลิตภัณฑ์ผ้าบาติก กลุ่มบาติกเทศบาลนครภูเก็ต 1/4 99 ตลาดใหญ่ เมืองภูเก็ต
4 ผ้า เครื่องแต่งกาย 830101114905 เครื่องประดับสร้อยคอมุก นายเสรี แซ่เฮง 68/407 7 รัษฎา เมืองภูเก็ต
4 ผ้า เครื่องแต่งกาย 830102385201 ผ้ามัดย้อมพิมพ์ลาย น.ส.ธัญชนก วิมลธรรมธาดา 69/769 1 วิชิต เมืองภูเก็ต
4 ผ้า เครื่องแต่งกาย 830102445204 นาฬิกาประดับมุก นางชมพูนุช บุญโสภาพ 13 99 ตลาดใหญ่ เมืองภูเก็ต
4 ผ้า เครื่องแต่งกาย 830102635201 ผ้าพิมพ์หลากชนิด(เสื้อ/เสื้อยืด/ผ้าคลุม) นายมะดูนัน เจ๊ะเต๊ะ 24/28 5 รัษฎา เมืองภูเก็ต
4 ผ้า เครื่องแต่งกาย 830102905301 เครื่องประดับมุก เช่น ต่างหู นางสาวสาวิตรี สีสาเอี่ยม 44/17 2 รัษฎา เมืองภูเก็ต
4 ผ้า เครื่องแต่งกาย 830102955301 ไข่มุกแฟนซี เครื่องประดับแฟนซี 77/1 4 รัษฎา เมืองภูเก็ต
4 ผ้า เครื่องแต่งกาย 830102965301 ผ้าปาเต๊ะเพ้นท์ กลุ่มรวมไอเดียเพ้นท์ 22/1 5 ราไวย์ เมืองภูเก็ต
4 ผ้า เครื่องแต่งกาย 830103045301 สร้อยคอมุก นางสาวกุลจิรา สืบสอาด (ร้านมุกอันดามัน ภูเก็ต) 100/42 5 รัษฎา เมืองภูเก็ต
4 ผ้า เครื่องแต่งกาย 830103065302 ผ้าบาติกปัดลูกปัด ศูนย์ศิลปะภูการ์ 95/2 ตลาดใหญ่ เมืองภูเก็ต
4 ผ้า เครื่องแต่งกาย 830300465201 เสื้อเชิ้ต กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบางเทาสามัคคี 247 5 เชิงทะเล ถลาง
4 ผ้า เครื่องแต่งกาย 830301155201 เสื้อบาติก กลุ่มบาติกศรีสุนทรสร้างสรรค์ 18/4 5 ศรีสุนทร ถลาง
4 ผ้า เครื่องแต่งกาย 830301395303 สร้อยมุกสีกลียวสลับเพชร ซูนียะห์ เพิร์ล 194/15 2 เชิงทะเล ถลาง
4 สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร 830300035201 น้ำผี้งกำจัดขน นางบุญญา รัตนคช 61 1 สาคู ถลาง
3 อาหาร 830102915301 โลบะภูเก็ต นายอภิชิต เศวตฤทธิกุล 17/17 2 ตลาดเหนือ เมืองภูเก็ต
3 อาหาร 830301385301 หนังปลาเซลมอนทอดกรอบ บริษัท สยามเซอพลัส จำกัด 4/6 5 เชิงทะเล ถลาง
3 อาหาร 830301455301 น้ำพริกเผาภูเก็ต รสเดิม กลุ่มวิสาหกิจชุมชนมะตาหะรี 61/9 1 สาคู ถลาง
3 เครื่องดื่ม 830100435301 ถั่วเหลืองเจ้าฟ้าพร้อมชง นายสุทธิกานต์ กีรติจริยาโสภณ 54 99 ตลาดใหญ่ เมืองภูเก็ต
3 ผ้า เครื่องแต่งกาย 830102625201 เสื้อชูชีพ นางสุพา พิมาน 2/5 4 ราไวย์ เมืองภูเก็ต
3 ผ้า เครื่องแต่งกาย 830300425301 นาฬิกาคริสตัลผสมมุก กลุ่มสตรีอันดามันบางลา 79/3 8 ป่าคลอก ถลาง
3 ของใช้ ฯ 830100774701 ผลิตภัณฑ์จากเกล็ดปลา กลุ่มสตรีสหกรณ์บ่อแร่สันติสุข 76/2 6 วิชิต เมืองภูเก็ต
3 ของใช้ ฯ 830102645201 ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าใยบัว วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดอกไม้บาน ภูเก็ต 106 9 ฉลอง เมืองภูเก็ต
3 ของใช้ ฯ 830200044701 ภาพหนังแกะสลัก กลุ่มอนุรักษ์มรดกเมืองทักษิณ 29/4 6 กมลา กะทู้
3 ของใช้ ฯ 830301345202 ตะกร้าสาน กลุ่มกระเป๋าสานไม้ขาว 136/5 4 ไม้ขาว ถลาง
2 อาหาร 830301445302 กล้วยอบ นางบุญพา เพ็ชยะวา 95/2 8 ป่าคลอก ถลาง
2 ของใช้ ฯ 830102895301 จานหอยใส่สบู่ น.ส.ชุติมา ไชยสงคราม 12/40 2 วิชิต เมืองภูเก็ต
2 ของใช้ ฯ 830300385201 ผลิตภัณฑ์แปรรูปน้ำยางพารา วิสาหกิจชุมชนทำสวนป่าคลอก 98 2 ป่าคลอก ถลาง
2 ของใช้ ฯ 830300445201 ภาพเพ้นท์กระจก กลุ่มภาพเพ้นท์กระจก 98 2 ป่าคลอก ถลาง
2 ของใช้ ฯ 830301425303 ถาดไม้ วันทนีย์ แซ่เล้า 7/13 6 ศรีสุนทร ถลาง
2 สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร 830102535201 นำมันมะพร้าวบริสุทธิ์ น.ส.อรวรรณ ศิริมณีบุญ 81/12 7 ราไวย์ เมืองภูเก็ต
1 อาหาร 830102935301 ขนมถั่วทอด นายกิตติศักดิ์ ชัยยุทธ 18/5 2 วิชิต เมืองภูเก็ต
1 ของใช้ ฯ 830102615201 เฟอร์นิเจอร์จากไม้ นาย สมบูรณ์ แกล้วทนงค์ 25/11 1 ตลาดใหญ่ เมืองภูเก็ต
1 ของใช้ ฯ 830102715301 ผ้าเช็ดมือ นางจริยา วงษาเลิศ 97 3 ตลาดใหญ่ เมืองภูเก็ต
1 ของใช้ ฯ 830102725301 พวงกุญแจลูกปัด ตั้งโชว์ กลุ่มอาชีพงานฝีมือ 14 ตลาดใหญ่ เมืองภูเก็ต
1 ของใช้ ฯ 830103125301 เครื่องจักรสานจากเชือกกล้วย นางสาคร ภิรมย์ 82/42 ตลาดเหนือ เมืองภูเก็ต
1 ของใช้ ฯ 830301305301 ปลอกหมอนผ้าด้นมือ กลุ่มหัตถกรรมผ้าด้นมือ 119 1 ป่าคลอก ถลาง

.
Hit Counter
วันที่ 20 ก.ย. 2553