BannerTTB4.gif (2209 bytes)

จังหวัดอุบลราชธานี (Ubon Ratchathani OTOP Product Champion 2010)

รายชื่อผู้ผลิตสินค้า OTOP ที่ได้รับการคัดสรร สุดยอดสินค้า OPC ปี 2553

ดาว

ประเภท

รหัสผลิตภัณฑ์ ชื่อผลิตภัณฑ์ ชื่อกลุ่มผู้ผลิต เลขที่ หมู่ที่ ตำบล อำเภอ
5 อาหาร 340300895203 แจ่วบอง กลุ่มแปรรูปอาหารบ้านด่านใหม่ 54 2 โขงเจียม โขงเจียม
5 อาหาร 340400824902 วุ้นมะพร้าว กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านท่าวารี 72 4 หัวดอน เขื่องใน
5 อาหาร 341500044701 ไส้กรอกหมู นางมณีรัตน์ กันทะมา 159 15 แสนสุข วารินชำราบ
5 อาหาร 341500074902 หอยจ๊อ โรงงานมหาชัยวาริน 27 99 วารินชำราบ วารินชำราบ
5 อาหาร 341500744701 แค็ปหมู กลุ่มสตรีทำแค็ปหมูบ้านพงสว่าง 3 10 โนนผึ้ง วารินชำราบ
5 อาหาร 341501975202 ข้าวกล้อง วิสาหกิจชุมชนผลิตข้าวปลอดสารพิษบ้านราษฎร์เจริญ 64 10 ท่าลาด วารินชำราบ
5 อาหาร 341502665301 ข้าวหอมฮางงอกอินทรีย์ชีวภาพศรีวิสุทธิ์ นางวิสุทธิ์ ศรีสุระพล 245 13 แสนสุข วารินชำราบ
5 อาหาร 342200604901 จิ้งหรีดทอด กลุ่มแม่บ้านแปรรูปจิ้งหรีดทอง 1 11 โนนกาเล็น สำโรง
5 อาหาร 342401304901 ข้าวกล้องงอกอินทรีย์ กลุ่ม ทีเอ็มอินเตอร์ไรซ์ 95 1 ท่าเมือง ดอนมดแดง
5 ผ้า เครื่องแต่งกาย 340400405201 เครื่องประดับ ตุ้มหู แหวน สร้อยข้อมือ กลุ่มชุบเงินชุบทอง 93 4 ก่อเอ้ เขื่องใน
5 ผ้า เครื่องแต่งกาย 340400745202 ผ้าไหมกาบบัว กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านสร้างถ่อ 115 16 สร้างถ่อ เขื่องใน
5 ผ้า เครื่องแต่งกาย 340402255301 เสื้อผ้าปักมือ นางสาวณภัทร จันทร์เติม 70 1 ธาตุน้อย เขื่องใน
5 ผ้า เครื่องแต่งกาย 340700174701 เสื้อผ้าฝ้ายสำเร็จรูป กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าฝ้ายบ้านโนนสว่าง 132 3 โพนงาม เดชอุดม
5 ผ้า เครื่องแต่งกาย 340800174901 ผ้าขาวม้า กลุ่มแม่บ้านหลักเมือง 23 8 นาจะหลวย นาจะหลวย
5 ผ้า เครื่องแต่งกาย 340800275201 ผ้าขาวม้าสีธรรมชาติ 100*200 กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านโสกแสง 8 9 โสกแสง นาจะหลวย
5 ผ้า เครื่องแต่งกาย 341100474903 ผ้าไหมมัดหมี่ กลุ่มสตรีทอผ้าไหมบ้านลาดสมดี 3 3 กุศกร ตระการพืชผล
5 ผ้า เครื่องแต่งกาย 341100544701 ผ้ากาบบัว กลุ่มทอผ้าบ้านกระเดียน 1 1 กระเดียน ตระการพืชผล
5 ผ้า เครื่องแต่งกาย 341200194701 ผ้าไหมกาบบัว กล่มทอผ้าชุมชนตำบลโนนสวาง 193 1 โนนสวาง กุดข้าวปุ้น
5 ผ้า เครื่องแต่งกาย 342100154701 ผ้าลายดอกผักแว่น กลุ่มทอผ้าบ้านเกาะแกด 85 8 โพธิ์ไทร โพธิ์ไทร
5 ผ้า เครื่องแต่งกาย 342100244701 ผ้าลายดอกผักแว่น กลุ่มสตรีแม่บ้านทอผ้าบ้านภูเวียง 27 8 สารภี โพธิ์ไทร
5 ของใช้ ฯ 340400195201 เสื่อผือ/กก กลุ่มทอเสื่อผือ 43 11 เขื่องใน เขื่องใน
4 อาหาร 340100335201 กาละแมแม่เล็ก นางสุรีรัตน์ ดำรงชาติ 82 60 ในเมือง เมือง
4 อาหาร 340100815201 น้ำพริกปลาย่าง กลุ่มสตรีปลาร้าปลารวย 92 5 แจระแม เมือง
4 อาหาร 340100835201 หมูยอ วิสาหกิจชุมชนอาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว์ตอง9 119/1 4 แจระแม เมือง
4 อาหาร 340100885201 ข้าวเกรียบมันเทศ-ฟักทอง วิสาหกิจชุมชนข้าวเกรียบมิตรอุบล 63 2 ขี้เหล็ก เมือง
4 อาหาร 340102095202 ส้มปลาตะเพียน นางรัญจวน ถาวรยุติการต์ 56 99 ในเมือง เมือง
4 อาหาร 340102185201 หมากจอง คุณเบลล์(ผลิตภัณฑ์เนื้อลูกสำรอง) นางกัลยา ชื่นไมตรี 289/1 99 ในเมือง เมือง
4 อาหาร 340102285301 ขนมทองม้วนรสสาหร่าย กลุ่มอาชีพศิลปะประดิษฐและอาหารแปรรูป 128 99 ในเมือง เมือง
4 อาหาร 340700385201 ขมนชั้นเห็ดนางฟ้า สวนเห็ดนางฟ้า 146 9 เมืองเดช เดชอุดม
4 อาหาร 341101705201 ข้าวเกรียบรสมันเทศ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหนองเต่า 19 2 หนองเต่า ตระการพืชผล
4 อาหาร 341200314701 น้ำพริกแมงดา กล่มแม่บ้านเกษตรกร 146 1 แก่งเค็ง กุดข้าวปุ้น
4 อาหาร 341400495202 ปลาร้าแจ่วบอง กลุ่มแม่บ้านสมบูรณ์พัฒนา 67 8 โพนแพง ม่วงสามสิบ
4 อาหาร 341400585201 ขนมจีน กลุ่มขนมจีนบ้านโพนแพง 25 1 โพนแพง ม่วงสามสิบ
4 อาหาร 341401545201 น้ำพริกแจ่วบอง วิสาหกิจชุมชนออมทรัพย์เพื่อการผลิต 46 3 เตย ม่วงสามสิบ
4 อาหาร 341501945201 น้ำพริกเผา วิสาหกิจชุมชนน้ำพริกเผาชุมชนคำแสนราช 154/1 11 แสนสุข วารินชำราบ
4 อาหาร 342100274701 ขนมทองม้วน กลุ่มทำขนมทองม้วนบ้านวังแซ 78 12 โพธิ์ไทร โพธิ์ไทร
4 อาหาร 343200205209 ปลานิลแดดเดียวผสมสมุนไพร กล่มแปรรูปปลานิลแดดเดียว 43 1 บุ่งมะแลง สว่างวีระวงศ์
4 อาหาร 343200805201 แจ่วบอง กลุ่มแจ่วบอง 84 5 ท่าช้าง สว่างวีระวงศ์
4 อาหาร 343200945305 แจ่วบอง กลุ่มถนอมอาหารและแปรรูปปลานิล 11 1 บุ่งมะแลง สว่างวีระวงศ์
4 เครื่องดื่ม 340100965301 ชาขิงไม่ใส่น้ำตาล กลุ่มสตรีบ้านค้อเหนือ 178 12 กุดลาด เมือง
4 เครื่องดื่ม 340500024901 ขิงผงสำเร็จรูป กลุ่มสตรีสมุนไพรบ้านขามป้อม 88 1 ขามป้อม เขมราฐ
4 เครื่องดื่ม 341100035202 น้ำมะเม่า หจก.หกพันนา 99 5 ขุหลุ ตระการพืชผล
4 เครื่องดื่ม 341502645301 น้ำเม่าหลวง "รัชภูโต" น.ส.พรมงคล ปวะภูโต 59 10 แสนสุข วารินชำราบ
4 เครื่องดื่ม 342400574701 ชาเขียวใบหม่อน กลุ่มชาเขียวใบหม่อน 113 4 ดอนมดแดง ดอนมดแดง
4 เครื่องดื่ม 342401294901 ไวน์แดงผลหม่อน กลุ่มเกษตรกรทำนาดอนมดแดง 18 13 ดอนมดแดง ดอนมดแดง
4 ผ้า เครื่องแต่งกาย 340100175301 ผ้ากาบบัวลายสายฝน กลุ่มวิสาหกิจชุมชน เสื้อสูท 36 5 ปะอาว เมือง
4 ผ้า เครื่องแต่งกาย 340100185201 ผ้าขาวม้าลายลูกแก้ว วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ทอผ้าบ้านหนองไหล 16 1 หนองขอน เมือง
4 ผ้า เครื่องแต่งกาย 340100235201 เสื้อสำเร็จรูป บุรุษผ้าฝ้าย นายวิเชียร แช่นิ่ม 44 68 ในเมือง เมือง
4 ผ้า เครื่องแต่งกาย 340102145201 ผ้าไหมมัดหมี่ปราสาทผึ้ง เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนทอผ้าตำบลหนองบ่อ 154 1 หนองบ่อ เมือง
4 ผ้า เครื่องแต่งกาย 340102445301 ชุดเครื่องประดับชุมทองเพชรซีก นายบุญเฮียง แก่นอินทร์ 106/3 68 ในเมือง เมือง
4 ผ้า เครื่องแต่งกาย 340102585202 ชุดผ้าไหมสำเร็จรูปสตรี ต้นเทียนไหมไทย 48 68 ในเมือง เมือง
4 ผ้า เครื่องแต่งกาย 340102885301 กำไลแขนแฟนซีอัญมณีหินสี ธนกฤต จิวเวลรี่ 1 ในเมือง เมือง
4 ผ้า เครื่องแต่งกาย 340200445201 ผ้ากาบบัว กลุ่มสตรีทอผ้ากาบบัว 4/1 1 เอือดใหญ่ ศรีเมืองใหม่
4 ผ้า เครื่องแต่งกาย 340201605301 ผ้ากาบบัว กลุ่มอาชีพสตรีทอผ้ากาบบัว บ้านป่ากุงน้อย 120 2 ลาดควาย ศรีเมืองใหม่
4 ผ้า เครื่องแต่งกาย 340300385201 ผ้าขาวม้า กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองย้อมสีธรรมชาติบ้านทุ่งนามือง 166 6 นาโพธิ์กลาง โขงเจียม
4 ผ้า เครื่องแต่งกาย 340400585203 ผ้ามัดหมี่ กลุ่มแม่บ้านบ้านดอนเชียงโท 106 7 สร้างถ่อ เขื่องใน
4 ผ้า เครื่องแต่งกาย 340400675201 ผ้าถุงมัดหมี่ กลุ่มสตรีทอผ้า 1/1 4 ศรีสุข เขื่องใน
4 ผ้า เครื่องแต่งกาย 340400985201 ผ้าถุงมัดหมี่ กลุ่มทอผ้า 57 13 สร้างถ่อ เขื่องใน
4 ผ้า เครื่องแต่งกาย 340401295202 ผ้าไหมกาบบัว กลุ่มทอผ้าไหม 29 1 ก่อเอ้ เขื่องใน
4 ผ้า เครื่องแต่งกาย 340401705302 ผ้าสไบ กลุ่มทอผ้าไหมและผ้าฝ้าย 88 3 ค้อทอง เขื่องใน
4 ผ้า เครื่องแต่งกาย 340401845202 ผ้าลายปลาอีด กลุ่มทอผ้าบ้านชีทวน หมู่ 3 - 3 ชีทวน เขื่องใน
4 ผ้า เครื่องแต่งกาย 340500865302 ผ้าสะไบ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสตรีพัฒนาบ้านบ๋าพอก 67 2 หนองผือ เขมราฐ
4 ผ้า เครื่องแต่งกาย 340700265201 เสื้อสำเร็จรูปจากผ้าฝ้ายทอมือ กลุ่มฝ้ายไทย 141 3 โพนงาม เดชอุดม
4 ผ้า เครื่องแต่งกาย 340700794901 เสื้อผ้าฝ้ายสำเร็จรูป กลุ่มสมคิดผ้าฝ้าย 67 11 โพนงาม เดชอุดม
4 ผ้า เครื่องแต่งกาย 340700924901 ผ้าไหมมัดหมี่ กลุ่มทอผ้าไหมบ้านกุดเจริญ 175 15 กุดประทาย เดชอุดม
4 ผ้า เครื่องแต่งกาย 340701025201 ผ้าขาวม้า กลุ่มพัฒนาอาชีพสตรี 400 13 นากระแซง เดชอุดม
4 ผ้า เครื่องแต่งกาย 340701185301 ผ้าทอมือลายขัดพื้นฐาน วิสาหกิจชุมชนกลุ่มพัฒนาอาชีพทอผ้าด้วยกี่กระตุกบ้าน 80 4 กุดประทาย เดชอุดม
4 ผ้า เครื่องแต่งกาย 340800115201 ชุดผ้าฝ้าย กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าทอพื้นเมือง 69 4 โนนสมบูรณ์ นาจะหลวย
4 ผ้า เครื่องแต่งกาย 340800254701 ผ้าขาวม้าตาหม่องเล็ก กลุ่มทอผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ 3 3 พรสวรรค์ นาจะหลวย
4 ผ้า เครื่องแต่งกาย 341000384901 ผ้าไหมมัดหมี่ ศูนย์ศิลปาชีพบ้านสมพรรัตน์ 197 23 หนองสะโน บุณฑริก
4 ผ้า เครื่องแต่งกาย 341000604902 ผ้าไหมมัดหมี่ กลุ่มสตรีสากล 251 21 หนองสะโน บุณฑริก
4 ผ้า เครื่องแต่งกาย 341100464701 ผ้ากาบบัว กลุ่มสตรีทอผ้าฝ้ายบ้านลาดสมดี 12 3 กุศกร ตระการพืชผล
4 ผ้า เครื่องแต่งกาย 341100684901 เสื้อคลุม สมปองผ้าไหม 85 7 ไหล่ทุ่ง ตระการพืชผล
4 ผ้า เครื่องแต่งกาย 341200125203 ผ้าโสรง กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านไชยชนะ 97 9 โนนสวาง กุดข้าวปุ้น
4 ผ้า เครื่องแต่งกาย 341200224701 ผ้าไหมลายกาบบัว กล่มสตรีทอผ้าไหมฝ้าย 109 1 โนนสวาง กุดข้าวปุ้น
4 ผ้า เครื่องแต่งกาย 341200234701 ผ้าไหมมัดหมี่ กล่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านโนนสวาง 137 1 โนนสวาง กุดข้าวปุ้น
4 ผ้า เครื่องแต่งกาย 341200344902 ผ้าลายขิต (ผ้าสไบ) กล่มสตรีทอผ้าบ้านแก้งลิง 33 7 โนนสวาง กุดข้าวปุ้น
4 ผ้า เครื่องแต่งกาย 341200374901 ผ้าฝ้ายมัดหมี่ กล่มสตรีทอผ้าบ้านหนองบ๋า 10 11 แก่งเค็ง กุดข้าวปุ้น
4 ผ้า เครื่องแต่งกาย 341200404901 ผ้าถุงมัดหมี่ กล่มทอผ้าบ้านสองคอน 46 5 หนองทันน้ำ กุดข้าวปุ้น
4 ผ้า เครื่องแต่งกาย 341200494902 ผ้าโสร่งไหม กล่มทอผ้าไหมบ้านดอนม่วง 12 7 กาบิน กุดข้าวปุ้น
4 ผ้า เครื่องแต่งกาย 341200784901 ผ้ากาบบัว กล่มสตรีทอผ้าบ้านโนนสังข์ 70 19 โนนสวาง กุดข้าวปุ้น
4 ผ้า เครื่องแต่งกาย 341400055301 ชุดอัญมณีเงินแท้ กล่มเจียระไนพลอยบ้านสร้างมิ่ง 160 13 หนองเมือง ม่วงสามสิบ
4 ผ้า เครื่องแต่งกาย 341400385201 ผ้ากาบบัว กลุ่มทอผ้าบ้านตำแย 137 11 ม่วงสามสิบ ม่วงสามสิบ
4 ผ้า เครื่องแต่งกาย 341400445201 กระเป๋าสะพาย กลุ่มอาชีพกลุ่มถักทอกระเป๋า 3 2 ยางโยภาพ ม่วงสามสิบ
4 ผ้า เครื่องแต่งกาย 341401965301 ผ้ากาบบัว กลุ่มทอผ้า 253 12 ม่วงสามสิบ ม่วงสามสิบ
4 ผ้า เครื่องแต่งกาย 341500564701 สูทบุรุษ กลุ่มพัฒนาสตรีผ้าไทย 117 19 บุ่งหวาย วารินชำราบ
4 ผ้า เครื่องแต่งกาย 341500584701 ผ้ากาบบัว กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านคำขวาง 138 5 คำขวาง วารินชำราบ
4 ผ้า เครื่องแต่งกาย 342000785201 ผ้ากาบบัว กลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้ากาบบัวบ้านทุ่งเจริญ 8 8 สำโรง ตาลสุม
4 ผ้า เครื่องแต่งกาย 342100104901 ผ้าลายดอกผักแว่น กลุ่มทอผ้าบ้านศรีสว่างใต้ 53 15 โพธิ์ไทร โพธิ์ไทร
4 ผ้า เครื่องแต่งกาย 342100124701 ผ้าลายดอกผักแว่น กลุ่มอาชีพสหกรณ์บ้านโนนทัน 11 11 โพธิ์ไทร โพธิ์ไทร
4 ผ้า เครื่องแต่งกาย 342100174701 ผ้าลายดอกผักแว่น กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านนาขาม 14 1 โพธิ์ไทร โพธิ์ไทร
4 ผ้า เครื่องแต่งกาย 342100204701 ผ้าลายดอกผักแว่น กลุ่มทอผ้าลายดอกผักแว่น 88 15 โพธิ์ไทร โพธิ์ไทร
4 ผ้า เครื่องแต่งกาย 342600154701 ผ้ากาบบัว กลุ่มสตรีบ้านหนองบัว 17 10 หนองอ้ม ทุ่งศรีอุดม
4 ผ้า เครื่องแต่งกาย 342900394901 ชุดบุรุษ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์จากผ้าฝ้ายทอมือ 123 8 นาเรือง นาเยีย
4 ผ้า เครื่องแต่งกาย 343200145203 ผ้าไหมลายมัดหมี่ลายโบราณ กลุ่มทอผ้าไหม 85 4 บุ่งมะแลง สว่างวีระวงศ์
4 ผ้า เครื่องแต่งกาย 343200575201 เสื้อผ้าสำเร็จรูปผ้าไหม กลุ่มแปรรูปผ้าไทยบ้านโนนกุหลาบ 26 7 บุ่งมะแลง สว่างวีระวงศ์
4 ของใช้ ฯ 340102075301 ปฎิมากรรมกระดาษนูนต่ำพิฆเนศ นายปราโมทย์ สุขเกษม 227 3 แจระแม เมือง
4 ของใช้ ฯ 340700934901 หัตถกรรมโคมไฟ กลุ่มหัตถกรรมโคมไฟ 15 1 โพนงาม เดชอุดม
4 ของใช้ ฯ 340900144903 หมวก กลุ่มสตรีจักสานบ้านดวน 134 2 โซง น้ำยืน
4 ของใช้ ฯ 341100215302 เบาะรอง่นั่ง กลุ่มจักสานกก - ผือ บ้านแดงน้อย 26 2 บ้านแดง ตระการพืชผล
4 ของใช้ ฯ 341502045201 โคมไฟไม้ไผ่ กลุ่มสรรค์ศิลป์จากลำไผ่ 160 99 วารินชำราบ วารินชำราบ
4 ของใช้ ฯ 342200084701 เสื่อพับ กลุ่มทอเสื่อใบเตยบ้านพรสวรรค์ 121 17 ค้อน้อย สำโรง
4 ของใช้ ฯ 342600315201 เสื่อพับ กลุ่มพัฒนาอาชีพทอเสื่อ 233 1 หนองอ้ม ทุ่งศรีอุดม
4 สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร 340102835301 ทามารีน ฮันนี่ บาร์เลยมิลล์สคลับ น.ส.เชียงดาว แจ่มโนนคูณ 240 1 ในเมือง เมือง
4 สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร 341401665208 น้ำมันนวดตัวสมุนไพร กลุ่มเรือนผมสมุนไพร 61 8 โพนแพง ม่วงสามสิบ
4 สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร 341501904901 พิทักษ์น้ำมันเหลือง พิทักษ์น้ำมันเหลือง 99 99 วารินชำราบ วารินชำราบ
4 สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร 341502675301 ครีมขัดผิวมะขามยักษ์ น.ส.กำไร เพ็ชรลิน 106/5 9 คำน้ำแซบ วารินชำราบ
4 สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร 342500164902 น้ำส้มควันไม้ กลุ่มพลังงานธรรมชาติ 82 2 โนนก่อ สิรินธร
3 อาหาร 340100324701 หมูสวรรค์ กลุ่มสตรีแปรรูปอาหาร 483/5 4 ขามใหญ่ เมือง
3 อาหาร 340102435201 ขนมครองแครง กลุ่มวิสาหกิจทอผ้าและแปรรูปอาหาร 42 9 หนองขอน เมือง
3 อาหาร 340102765301 มะม่วงแช่อิ่มสามรส กลุ่มแม่บ้านเกษรตกรหัวเรือ 234 1 หัวเรือ เมือง
3 อาหาร 340102925301 พริกแกงหัวเรือ กลุ่ม่แม่บ้านเกษตรบ้านหนองก่าน 189 12 หัวเรือ เมือง
3 อาหาร 340701245301 แคบหมู กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตรตำบลเมือง 194 25 เมืองเดช เดชอุดม
3 อาหาร 341101595202 เผือกฉาบ กลุ่มพัฒนาอาชีพบ้านสมดี 26 5 เป้า ตระการพืชผล
3 อาหาร 341400525201 ขนมทองม้วน-ทองพับ กลุ่มสตรีทำขนมบ้านดอนแดง 31 2 ไผ่ใหญ่ ม่วงสามสิบ
3 อาหาร 341901285201 ซาลาเปา วิสาหกิจชุมชนซาลาเปากลุ่มแม่บ้านภูเข้าแก้ว 12/4 1 พิบูลมังสาหาร พิบูลมังสาหาร
3 อาหาร 341901505301 ขนมโดนัทจิ่ว (รสพริกเผา) แปรรูปอาหารและศิลปประดิษฐ์ 162 2 โพธิ์ไทร พิบูลมังสาหาร
3 อาหาร 342200284901 คุ๊กกี้เนยสด กลุ่มอาชีพทำขนม 77 6 โนนกลาง สำโรง
3 อาหาร 343100145201 ขนมจีน กลุ่มแม่บ้านผลิตขนมจีนน้ำยา 2 13 โพนเมือง เหล่าเสือโก้ก
3 อาหาร 343100374901 ไข่เค็ม กลุ่มแม่บ้านไข่เค็ม 8 7 โพนเมือง เหล่าเสือโก้ก
3 อาหาร 343100555201 น้ำพริกแมงดา กลุ่มทำน้ำพริกบ้านนาไผ่ 54 3 เหล่าเสือโก้ก เหล่าเสือโก้ก
3 อาหาร 343200315202 ปลานิลแดดเดียวแบบทอด กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปสัตว์น้ำและผลผลิต
ทางการเกษตรบ้านสุขสมบูรณ์
109 5 บุ่งมะแลง สว่างวีระวงศ์
3 เครื่องดื่ม 340300414901 ไวน์เม่า นางนวลจันทร์ ศรีบุระ 200 2 โขงเจียม โขงเจียม
3 เครื่องดื่ม 341101685201 น้ำเฉาก๊วย วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านทำน้ำเฉาก๋วย หมู่ที่ 9 50 9 กระเดียน ตระการพืชผล
3 เครื่องดื่ม 342400524701 แปรรูปขิงผง กลุ่มแม่บ้านเกษตรท่าลาดเหนือ 105 11 เหล่าแดง ดอนมดแดง
3 ผ้า เครื่องแต่งกาย 340100065203 เครื่องประดับหินสี วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอนุรักษ์สมุนไพรวนารมย์ 714/18 23 ขามใหญ่ เมือง
3 ผ้า เครื่องแต่งกาย 340100614701 กระเป๋า กลุ่มอาชีพตัดเย็บกระเป๋าผ้าพื้นเมือง บ้านปะอาว 144 5 ปะอาว เมือง
3 ผ้า เครื่องแต่งกาย 340100625201 ชุดสตรีผ้ากาบบัว กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านปทุม 142/1 7 ปทุม เมือง
3 ผ้า เครื่องแต่งกาย 340100645201 ผ้าไหมกาบบัว สหกรณ์บริการหัตถกรรมบ้านปะอาว จำกัด - 3 ปะอาว เมือง
3 ผ้า เครื่องแต่งกาย 340100665201 เสื้อสำเร็จรูป กลุ่มอาชีพสตรีตัดเย็บเสื้อผ้าฝ้ายทอมือ 158 7 ขี้เหล็ก เมือง
3 ผ้า เครื่องแต่งกาย 340100925301 ผ้าไหมกาบบัวย้อมสีธรรมชาติ กลุ่มสตรีสหกรณ์ 232 3 ปะอาว เมือง
3 ผ้า เครื่องแต่งกาย 340200464701 กระเป๋าผ้า กลุ่มแปรรูปผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ 132 3 หนามแท่ง ศรีเมืองใหม่
3 ผ้า เครื่องแต่งกาย 340200474701 ผ้าคลุมไหล่ กลุ่มทอผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ 211 11 หนามแท่ง ศรีเมืองใหม่
3 ผ้า เครื่องแต่งกาย 340300285201 ผ้าคลุมไหล่ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองฮี 51 2 ห้วยยาง โขงเจียม
3 ผ้า เครื่องแต่งกาย 340300554901 ผ้าคลุมไหล่ นายสุพัฒน์ สมเสนาะ 36 3 โขงเจียม โขงเจียม
3 ผ้า เครื่องแต่งกาย 340300864901 ผ้าขิตคลุมไหล่ กลุ่มผ้าฝ้ายทอมือย้อมสีธรรมชาติบ้านกุ่ม 14 3 ห้วยไผ่ โขงเจียม
3 ผ้า เครื่องแต่งกาย 340400525301 กางเกงสตรี กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าบ้านขามป้อม 30 14 สร้างถ่อ เขื่องใน
3 ผ้า เครื่องแต่งกาย 340401895201 เสื้อสตรีสำเร็จรูป กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าบ้านนาคำใหญ่ 100 1 นาคำใหญ่ เขื่องใน
3 ผ้า เครื่องแต่งกาย 340500164901 ผ้าทอลายกาบบัว กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านวังม่วง 44 4 หนองสิม เขมราฐ
3 ผ้า เครื่องแต่งกาย 340700184701 ผ้าไหมประดิษฐ์ลายขิตพระราชทาน กลุ่มทอผ้าไหมประดิษฐ์ลายขิตพระราชทานบ้านเสาเล้า 108 9 ตบหู เดชอุดม
3 ผ้า เครื่องแต่งกาย 340700234701 เสื้อผ้าสำเร็จรูป กลุ่มวิสาหกิจชุมชนตัดเย็บเสื้อผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาต 138 3 โพนงาม เดชอุดม
3 ผ้า เครื่องแต่งกาย 340800194701 ผ้าฝ้ายสีธรรมชาติลายตัวหนอน กลุ่มสตรีบ้านดอนยาว 173 6 บ้านตูม นาจะหลวย
3 ผ้า เครื่องแต่งกาย 340800264701 ชุดผ้าฝ้าย กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าฝ้าย 7 2 พรสวรรค์ นาจะหลวย
3 ผ้า เครื่องแต่งกาย 341000324701 ผ้าไหม กล่มทอผ้าไหมบ้านห้วยข่า 106 1 ห้วยข่า บุณฑริก
3 ผ้า เครื่องแต่งกาย 341000354701 ผ้าถุงมัดหมี่ กลุ่มทอผ้ามัดหมี่ 281 2 นาโพธิ์ บุณฑริก
3 ผ้า เครื่องแต่งกาย 341000544901 ผ้าด้ายกาบบัว กลุ่มทอผ้าด้ายกาบบัว 116 4 นาโพธิ์ บุณฑริก
3 ผ้า เครื่องแต่งกาย 341100314902 ผ้ากาบบัว กลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้ากาบบัว 1 5 เกษม ตระการพืชผล
3 ผ้า เครื่องแต่งกาย 341100394701 ผ้าฝ้ายมัดหมี่นาคน้อย กลุ่มทอผ้าไหมบ้านศรีสุข 36 4 กุศกร ตระการพืชผล
3 ผ้า เครื่องแต่งกาย 341101574901 ผ้ากาบบัว กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านนาเดื่อ 106 5 เซเป็ด ตระการพืชผล
3 ผ้า เครื่องแต่งกาย 341101605201 ผ้ามัดหมี่ กลุ่มแม่บ้านบ้านกุดเม็ก 48 2 กุดยาลวน ตระการพืชผล
3 ผ้า เครื่องแต่งกาย 341101765301 ผ้าขาวม้า กลุ่มทอผ้าฝ้ายบ้านดอนกลาง 43 7 กุศกร ตระการพืชผล
3 ผ้า เครื่องแต่งกาย 341101845301 ผ้าถุงมัดหมี่ กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านโนนสวาง 45 5 หนองเต่า ตระการพืชผล
3 ผ้า เครื่องแต่งกาย 341200094701 เสื้อ กระโปรง กางเกง ปักเลื่อมและลูกปัด มุก ร้านวาริสา 224 1 ข้าวปุ้น กุดข้าวปุ้น
3 ผ้า เครื่องแต่งกาย 341200144701 ผ้ามัดหมี่ กล่มส่งเสริมอาชีพทอผ้าบ้านขุมคำ 101 9 แก่งเค็ง กุดข้าวปุ้น
3 ผ้า เครื่องแต่งกาย 341200164701 ผ้าขิตลายไทย กล่มสตรีทอผ้าบ้านโคกสว่าง 42 14 โนนสวาง กุดข้าวปุ้น
3 ผ้า เครื่องแต่งกาย 341200185301 ผ้าขิต กล่มสตรีสหกรณ์บ้านโนนสังข์ 28 3 โนนสวาง กุดข้าวปุ้น
3 ผ้า เครื่องแต่งกาย 341200794901 ผ้ามัดหมี่ กล่มทอผ้าบ้านวังนอง 92 10 ข้าวปุ้น กุดข้าวปุ้น
3 ผ้า เครื่องแต่งกาย 341401255201 หมวก กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านน้อยดอนสวรรค์ 126 10 หนองเมือง ม่วงสามสิบ
3 ผ้า เครื่องแต่งกาย 341401355201 ชุดเด็ก กุลุ่มพัฒนาอาชีพสตรี 82 8 ยางโยภาพ ม่วงสามสิบ
3 ผ้า เครื่องแต่งกาย 341401635301 กระเป๋าถักทรงกระโปรงขนพู นางอุทาน ศาลาสุข 76 7 ยางโยภาพ ม่วงสามสิบ
3 ผ้า เครื่องแต่งกาย 341500514701 ผ้ากาบบัว กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านถ่อน 125 2 ท่าลาด วารินชำราบ
3 ผ้า เครื่องแต่งกาย 341500535202 เสื้อผ้าฝ้ายบาติกบุรุษ บ้านบาติก 213 27 วารินชำราบ วารินชำราบ
3 ผ้า เครื่องแต่งกาย 342100074701 ผ้าลายดอกผักแว่น กลุ่มทอผ้าบ้านโนนทัน ชุมชนเพลินจิต 10 11 โพธิ์ไทร โพธิ์ไทร
3 ผ้า เครื่องแต่งกาย 342100234701 ผ้าลายดอกผักแว่น กลุ่มทอผ้าบ้านหนองคูณ 166 2 โพธิ์ไทร โพธิ์ไทร
3 ผ้า เครื่องแต่งกาย 342200185202 ผ้าไหมมัดหมี่ลายประยุกต์ กลุ่มแม่บ้านทอผ้าพื้นเมือง 185 1 สำโรง สำโรง
3 ผ้า เครื่องแต่งกาย 342200224701 ผ้าขาวม้า กลุ่มทอผ้าบ้านขามป้อม 78 2 ขามป้อม สำโรง
3 ผ้า เครื่องแต่งกาย 342200234701 ผ้าไหมกาบบัว กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านบอน 88 2 บอน สำโรง
3 ผ้า เครื่องแต่งกาย 342500915201 หมวกยางพารา กลุ่มคนพิการ 52 11 ช่องเม็ก สิรินธร
3 ผ้า เครื่องแต่งกาย 342900114901 เสื้อผ้าฝ้ายสำเร็จรูป ชุดบุรุษ กลุ่มสตรีทอผ้าฝ้ายด้วยกี่กระตุก 55 8 นาเรือง นาเยีย
3 ผ้า เครื่องแต่งกาย 342900144701 ผ้ากาบบัว กลุ่มสัจจะออมทรัพย์ไหม-ฝ้าย นาเยีย 55 1 นาเยีย นาเยีย
3 ผ้า เครื่องแต่งกาย 342900155304 ผ้าไหมกาบบัว กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านนาเยีย 55 4 นาเยีย นาเยีย
3 ผ้า เครื่องแต่งกาย 343200525201 ผ้ากาบบัว กลุ่มอาชีพทอผ้ากาบบัว 1 2 บุ่งมะแลง สว่างวีระวงศ์
3 ผ้า เครื่องแต่งกาย 343200675201 เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง อุบลกาญจน์ไหมไทย 109 5 บุ่งมะแลง สว่างวีระวงศ์
3 ผ้า เครื่องแต่งกาย 343300254903 ผ้าไหมมัดหมี่ กลุ่มทอผ้าไหมกาบบัว 24 5 ไพบูลย์ น้ำขุ่น
3 ของใช้ ฯ 340102665302 กระติ๊บข้าว กลุ่มอาชีพสตรีจักสานไม้ไผ่บ้านหนองขอน 21 10 หนองขอน เมือง
3 ของใช้ ฯ 340300295302 ดอกไม้ประดิษฐ์จากดินไทย กลุ่มผลิตภัณฑ์โรงเรียนบ้านดงบาก 102 4 หนองแสงใหญ่ โขงเจียม
3 ของใช้ ฯ 340700034701 ชุดของขวัญกระบวยสารภีมีโชคมีลาภ บ้านกระบวย 321/1 1 กลาง เดชอุดม
3 ของใช้ ฯ 340700094701 เทียนหอม กลุ่มผลิตภัณฑ์เทียนหอมเดชอุดม 209/2 8 เมืองเดช เดชอุดม
3 ของใช้ ฯ 340700885204 ก่องข้าวสลักลาย กลุ่มผลิตภัณฑ์ไผ่มะพร้าว 91 11 นาส่วง เดชอุดม
3 ของใช้ ฯ 340800085201 ชุดกาแฟ กลุ่มกะลามะพร้าว 7 2 พรสวรรค์ นาจะหลวย
3 ของใช้ ฯ 340900134701 กระติ๊บข้าวจากต้นไหล กลุ่มจักสานบ้านหนองคู 26 4 ยาง น้ำยืน
3 ของใช้ ฯ 341100765201 ฃ้อง กลุ่มจักสานบ้านดอนทับช้าง 55 6 ขุหลุ ตระการพืชผล
3 ของใช้ ฯ 341101615201 มีดโต้ กลุ่มตีเหล็ก 138 9 ไหล่ทุ่ง ตระการพืชผล
3 ของใช้ ฯ 341401395202 พรมเช็ดเท้า กลุ่มพัฒนาอาชีพสตรีบ้านโนนรังน้อย 1 3 ยางโยภาพ ม่วงสามสิบ
3 ของใช้ ฯ 341502085202 โคมไฟกะลามะพร้าวแบบแขวน ร.ต.ศรชัย ติกุล 1/2 99 วารินชำราบ วารินชำราบ
3 ของใช้ ฯ 341900235201 ทัพพี กลุ่มชุมชนบ้านโพธ์ศรีเหนือ 186 13 โพธิ์ศรี พิบูลมังสาหาร
3 ของใช้ ฯ 342000105201 สื่อผือแปรรูป กลุ่มสตรีสหกรณ์ 152 1 จิกเทิง ตาลสุม
3 ของใช้ ฯ 342900055301 ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้า กลุ่มสตรีดอกไม้ประดิษฐ์ 285 8 นาเยีย นาเยีย
3 ของใช้ ฯ 343100325301 ตะกร้าพลาสติก กลุ่มสตรีอาชีพจักสานเส้นพลาสติก 10 8 โพนเมือง เหล่าเสือโก้ก
3 สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร 341500024701 น้ำส้มควันไม้เคียงมูล กลุ่มเคียงมูลพลังงานยั่งยืน 234 6 บุ่งไหม วารินชำราบ
2 อาหาร 340100355202 กุนเชียงหมู ร้านชมดี 201 4 แจระแม เมือง
2 อาหาร 340100855201 ไข่เค็ม กลุ่มอาชีพสตรีตำบลปทุม 11 1 ปทุม เมือง
2 อาหาร 340102125203 ขนมทองม้วน วิสาหกิจชุมชนทำขนมบ้านสำลาก 66 12 หนองบ่อ เมือง
2 อาหาร 341400565201 ปลาส้มฟัก กลุ่มปลาส้มฟักบ้านดอนไม้คูณ - 4 เหล่าบก ม่วงสามสิบ
2 อาหาร 341500754701 แค็ปหมู กลุ่มแค็ปหมูพงสว่าง 43 10 โนนผึ้ง วารินชำราบ
2 ผ้า เครื่องแต่งกาย 340100135301 กำไลเงินประดับพลอยล้อมเพชร กลุ่มพลอยสวย เงินงาม 3-5 71 ในเมือง เมือง
2 ผ้า เครื่องแต่งกาย 340101115301 ผ้าขาวม้า ลายลูกแก้ว วิสาหกิจชมชนแม่บ้านเกษตร หมู่ที่ 4 58 4 หนองขอน เมือง
2 ผ้า เครื่องแต่งกาย 340200344701 ผ้าขาวม้า กลุ่มอาชีพทอผ้าบ้านกุดก่วย 17 7 เอือดใหญ่ ศรีเมืองใหม่
2 ผ้า เครื่องแต่งกาย 340500715201 เสื้อยืดกีฬา วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอุตสาหกรรมเพื่อการผลิตบ้านป่าติ้ 10 4 หนองนกทา เขมราฐ
2 ผ้า เครื่องแต่งกาย 340500935301 ผ้าทอด้ายมัดหมี่ กลุ่มบ้านเจียด 53 1 เจียด เขมราฐ
2 ผ้า เครื่องแต่งกาย 341101655201 ผ้าลายกาบบัว กลุ่มทอผ้าบ้านนางิ้ว 125 2 สะพือ ตระการพืชผล
2 ผ้า เครื่องแต่งกาย 341201065301 ผ้าสไบขิต กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านแหลมทอง 10 9 หนองทันน้ำ กุดข้าวปุ้น
2 ผ้า เครื่องแต่งกาย 341401405202 ผ้ามัดหมี่ กลุ่มทอผ้ากาบบัว บ้านดอนแดงน้อย 58 10 หนองเหล่า ม่วงสามสิบ
2 ผ้า เครื่องแต่งกาย 341501804901 หมวกร่มเย็น นางจงรักษ์ พ้นยาก 279 19 แสนสุข วารินชำราบ
2 ผ้า เครื่องแต่งกาย 341502425201 ผ้าขาวม้า กลุ่มวิสาหกิจชุมชนตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูปท่าข้องเ 205 9 คำน้ำแซบ วารินชำราบ
2 ผ้า เครื่องแต่งกาย 342900074701 ผ้าฝ้ายแบบมีลวดลาย กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านทุ่งศรีเมือง 77 9 นาเรือง นาเยีย
2 ผ้า เครื่องแต่งกาย 342900384901 ผ้าฝ้ายมีลวดลาย กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านนาเรือง 135 1 นาเรือง นาเยีย
2 ผ้า เครื่องแต่งกาย 343000134701 ผ้ามัดหมี่ย้อมสีธรรมชาติ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านบก 121 4 พะลาน นาตาล
2 ผ้า เครื่องแต่งกาย 343100115201 ผ้าหมี่โทเร กลุ่มสตรีทอผ้า 7 โพนเมือง เหล่าเสือโก้ก
2 ผ้า เครื่องแต่งกาย 343200085201 ผ้ากาบบัว กลุ่มทอผ้าไทย 211 1 บุ่งมะแลง สว่างวีระวงศ์
2 ผ้า เครื่องแต่งกาย 343200155204 เสื้อสำเร็จรูปชาย กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป 85 4 บุ่งมะแลง สว่างวีระวงศ์
2 ผ้า เครื่องแต่งกาย 343200565203 ผ้าแพรปลาไหล กลุ่มทอผ้าบ้านสำโรง 15 5 สว่าง สว่างวีระวงศ์
2 ของใช้ ฯ 340100034701 เทียนพรรษาจำลอง นายวิชิต บุญจริง 102 67 ในเมือง เมือง
2 ของใช้ ฯ 340100165201 กระติบข้าว นางระลึก ซี่อสัตย์ 36 6 หนองขอน เมือง
2 ของใช้ ฯ 340100555201 กระเป๋าสานพลาสติก กลุ่มจักสานเส้นพลาสติก 180 7 ขี้เหล็ก เมือง
2 ของใช้ ฯ 340102105301 ทองเหลืองโบราณชุดวัวเทียมเกวียน กลุ่มหัตถกรรมทำทองเหลือง (2) - 5 ปะอาว เมือง
2 ของใช้ ฯ 340102215203 ผ้าห่มนวม กลุ่มสตรีบ้านทุ่งขุนน้อย 146 5 แจระแม เมือง
2 ของใช้ ฯ 340102365301 เต้าปูนทองเหลือง กลุ่มวิสาหกิจหัตถกรรมทำทองเหลือง 36 5 ปะอาว เมือง
2 ของใช้ ฯ 340102395207 กล่องทิชชูจากผ้ากาบบัว กลุ่มผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผ้าบ้านด้ามพร้า 83/27 4 ขามใหญ่ เมือง
2 ของใช้ ฯ 340102615301 กระติบข้าว กลุ่มอาชีพจักสานกระติบข้าวบ้านนาทุ่งมั่ง 206 14 หนองขอน เมือง
2 ของใช้ ฯ 340200424701 ผ้าห่มจากเศษผ้า กลุ่มพัฒนาสตรีบ้านดอนโพธิ์ 1 1 วาริน ศรีเมืองใหม่
2 ของใช้ ฯ 340201675302 ผ้าห่มไหมพรม กลุ่มพัฒนาสตรีบ้านสวาสดิ์ 7 5 นาเลิน ศรีเมืองใหม่
2 ของใช้ ฯ 340201695301 โซฟาไม้ไผ่ กลุ่มโซฟาไม้ไผ่บ้านห้วยยาง 48 10 สงยาง ศรีเมืองใหม่
2 ของใช้ ฯ 340300305201 ผ้าปูโต๊ะ กลุ่มทอผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติบ้านคันท่าเกวียน 16 3 นาโพธิ์กลาง โขงเจียม
2 ของใช้ ฯ 340401065201 หมอนขิด กลุ่มสตรีทำหมอนขิด หมู่ 2 189 2 ธาตุน้อย เขื่องใน
2 ของใช้ ฯ 340401125301 หมอนหนุนศีรษะ กลุ่มทำหมอนขิด 6 3 บ้านไทย เขื่องใน
2 ของใช้ ฯ 340401735301 ผลิตภัณฑ์จากไม้ กลุ่มจักสานบ้านนาดี 25 5 ศรีสุข เขื่องใน
2 ของใช้ ฯ 340401755201 เสื่อกก กลุ่มทอเสื่อบ้านบุตร 17 4 แดงหม้อ เขื่องใน
2 ของใช้ ฯ 340401885201 ผ้าห่มนวม กลุ่มพัฒนาสตรีอำเภอเขื่องใน 277-278 4 เขื่องใน เขื่องใน
2 ของใช้ ฯ 340500675201 เสื่อกก กลุ่มทอเสื่อ 110 13 หนองผือ เขมราฐ
2 ของใช้ ฯ 340500705202 ตะกร้าสานเส้นพลาสติก กลุ่มแม่บ้านตาแหลวยุคใหม่ 154 5 หัวนา เขมราฐ
2 ของใช้ ฯ 340900065301 ภาพเขียนวิถีไทย ศูนย์อนุรักษ์ภาพเขียนไทย 20 3 ยาง น้ำยืน
2 ของใช้ ฯ 340900335301 ภาพวาด เห็นธรรม กลุ่มหัตถศิลป์ไทย 3 3 ยาง น้ำยืน
2 ของใช้ ฯ 341000104701 หมวกไม้ไผ่ กลุ่มจักสานไม้ไผ่ 61 7 หนองสะโน บุณฑริก
2 ของใช้ ฯ 341000124701 กระติบข้าวไม้ไผ้ กลุ่มสตรีจักสาน 213/1 9 โนนค้อ บุณฑริก
2 ของใช้ ฯ 341000134701 หมวกไม้ไผ่ กลุ่มจักสานไม้ไผ่ 52 8 โนนค้อ บุณฑริก
2 ของใช้ ฯ 341000154701 หวด กลุ่มสานหวด 12 12 คอแลน บุณฑริก
2 ของใช้ ฯ 341001095301 หมวกไม้ไผ่ กลุ่มอาชีพจักสานไม้ไผ่ 123 7 โนนค้อ บุณฑริก
2 ของใช้ ฯ 341100164701 กระติบข้าว วิสาหกิจชุมชนกลุ่มจัสานบ้านนาดอกไม้ 94 7 ห้วยฝ้ายพัฒนา ตระการพืชผล
2 ของใช้ ฯ 341100234701 ฃ้อง กลุ่มจักสาน 46 2 เป้า ตระการพืชผล
2 ของใช้ ฯ 341100305201 หมวกสานด้วยไม้ไผ่ กลุ่มจักสานด้วยไม้ไผ่ 22 3 กระเดียน ตระการพืชผล
2 ของใช้ ฯ 341100785202 ผ้าห่มทอมือ กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านเซเป็ด 76 2 เซเป็ด ตระการพืชผล
2 ของใช้ ฯ 341101354901 ผ้าห่มทอมือ กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านจิกสูง 8 10 เซเป็ด ตระการพืชผล
2 ของใช้ ฯ 341101454901 หมอนฟักทอง กลุ่มหมอนฟักทอง 2 13 เกษม ตระการพืชผล
2 ของใช้ ฯ 341101775301 ดอกไม้ประดิษฐ์ กลุ่มอาชีพดอกไม้ประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 บ้านคึม 4 6 กุดยาลวน ตระการพืชผล
2 ของใช้ ฯ 341101815302 แคร่ไม้ไผ่ กลุ่มผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ 13 7 กุศกร ตระการพืชผล
2 ของใช้ ฯ 341200014701 ตุ๊กตาจากเชือกปอ กล่มสตรีและเยาวชนสหกรณ์บ้านก่อ 39 6 กาบิน กุดข้าวปุ้น
2 ของใช้ ฯ 341200024701 ผลิตภัณฑ์ทอเสื่อ วิสาหกิจชุมชนเสื่อจากเตยบ้านตาดโตน 39 7 แก่งเค็ง กุดข้าวปุ้น
2 ของใช้ ฯ 341200074901 ไม้กวาด วิสาหกิจชุมชนไม่กรวดจากดอกแขมกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหน 16 2 โนนสวาง กุดข้าวปุ้น
2 ของใช้ ฯ 341400095204 ผ้าห่มใยสังเคราะห์ กลุ่มสตรีพัฒนาชุมชน 180 1 ไผ่ใหญ่ ม่วงสามสิบ
2 ของใช้ ฯ 341400145201 เสื่อกกเก็บลาย กลุ่มทอเสื่อกกเก็บลายบ้านหลักชัย 48 11 เหล่าบก ม่วงสามสิบ
2 ของใช้ ฯ 341400345301 ผ้าห่มนวม กลุ่มอาชีพสตรีเย็บผ้าห่มพรมเช็ดเท้าบ้านหนองขุ่น 262 11 ยางโยภาพ ม่วงสามสิบ
2 ของใช้ ฯ 341400355201 ผ้าห่มขนาด 145*195 กลุ่มแม่บ้านโนนรังน้อย 23 3 ยางโยภาพ ม่วงสามสิบ
2 ของใช้ ฯ 341401185301 ผ้าห่มนวมใส่ใยพอลลีเอสเตอร์ กลุ่มเย็บผ้าห่มพรมเช็ดเท้า 17 8 ยางโยภาพ ม่วงสามสิบ
2 ของใช้ ฯ 341401615301 กระเป๋าผ้า วิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมอาชีพบ้านหนองหลัก 27 9 เหล่าบก ม่วงสามสิบ
2 ของใช้ ฯ 341401705202 ตะกร้า กลุ่มจักสานบ้านหนองบัวแดง 72 3 ยางสักกระโพหลุ่ม ม่วงสามสิบ
2 ของใช้ ฯ 341500285201 เฟอร์นิเจอร์ หัตถกรรมห้วยขะยุง 126 9 ห้วยขะยูง วารินชำราบ
2 ของใช้ ฯ 341500294701 เฟอร์นิเจอร์ไม้ไผ่ กลุ่มเฟอร์นิเจอร์ไม้ไผ่ 35 3 บุ่งหวาย วารินชำราบ
2 ของใช้ ฯ 341500304701 หมอนดวงใจแม่บ้าน ชมรมแม่บ้านตำรวจวาริน 19 99 วารินชำราบ วารินชำราบ
2 ของใช้ ฯ 341500985201 ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าใยบัว กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าใยบัว 177 2 แสนสุข วารินชำราบ
2 ของใช้ ฯ 341900285301 ส้อมจิ้มผลไม้ ศูนย์ฝึกอาชีพหัตถกรรมพื้นเมือง 34/22 1 พิบูล พิบูลมังสาหาร
2 ของใช้ ฯ 341901465203 ตะกร้าพลาสติก กลุ่มแม่บ้านแก่งยาง 109 10 ดอนจิก พิบูลมังสาหาร
2 ของใช้ ฯ 342000064701 ผ้าผะเวส กลุ่มผลิตผ้าผะเวส 33 1 สำโรง ตาลสุม
2 ของใช้ ฯ 342000094701 ผ้าห่มสำลี กลุ่มวิสาหกิจชุมชนตรีตัดเย็บผ้าห่มบ้านปากเซ 14 13 ตาลสุม ตาลสุม
2 ของใช้ ฯ 342000114701 ผ้าห่ม กลุ่มตัดเย็บผ้าห่ม 234 5 ตาลสุม ตาลสุม
2 ของใช้ ฯ 342000195201 ผ้าห่มสำลี กลุ่มเสื้อผ้าสำเร็จรูป 3 15 ตาลสุม ตาลสุม
2 ของใช้ ฯ 342000305202 ปลอกหมอนลายลำดวน กลุ่มสตรีน้ำยาล้างจาน 26 11 นาคาย ตาลสุม
2 ของใช้ ฯ 342000405201 ผ้าห่ม กลุ่มสตรีตัดเย็บผ้าห่มชุมชน 300 5 ตาลสุม ตาลสุม
2 ของใช้ ฯ 342000464901 เสื่อผือ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอเสื่อผือแปรรูป 12 7 จิกเทิง ตาลสุม
2 ของใช้ ฯ 342000795201 กระเป๋า กลุ่มสตรีทอผ้าฝ้ายแปรรูป คำหว้า 38 1 คำหว้า ตาลสุม
2 ของใช้ ฯ 342200024905 เบาะรองนั่ง กลุ่มแม่บ้านโพนงามสามัคคี 11 7 โนนกาเล็น สำโรง
2 ของใช้ ฯ 342200094701 เสื่อเตย (พับ) กลุ่มพัฒนาสตรีบ้านหนองอะลาง 93 11 โคกสว่าง สำโรง
2 ของใช้ ฯ 342200114701 เสื่อเตยแบบพับ กลุ่มทอเสื่อเตยบ้านหนองหว้า 32 9 โคกสว่าง สำโรง
2 ของใช้ ฯ 342200124902 เสื่อเตยพับ กลุ่มทอเสื่อเตย 2 3 โคกสว่าง สำโรง
2 ของใช้ ฯ 342200134701 เสื่อเตยพับ กลุ่มอาชีพจักสานบ้านสร้างแก้ว 28 7 ค้อน้อย สำโรง
2 ของใช้ ฯ 342200654901 หมอนขิต กลุ่มสตรีออมทรัพย์บ้านผับแล้ง 157 6 สำโรง สำโรง
2 ของใช้ ฯ 342200694901 หมอนขิด วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรหมอนขิดบ้านโพนงาม 170/1 7 โนนกาเล็น สำโรง
2 ของใช้ ฯ 342200785206 กิ่งไม้รากไม้ประดิษฐ์ กลุ่มธรรมชาติรีไซเคิล 206 7 โนนกาเล็น สำโรง
2 ของใช้ ฯ 342500664901 ไม้กวาดด้ามแขม กลุ่มอาชีพไม้กวาดดอกแขมบ้านหัวสะพาน 49 2 คำเขื่อนแก้ว สิรินธร
2 ของใช้ ฯ 342500775201 ผ้าห่ม กลุ่มอาชีพสตรีบ้านคำเจริญสุข 18 13 นิคมลำโดมน้อย สิรินธร
2 ของใช้ ฯ 342500875201 ไม้ตีพริก ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากไม้ 44 13 นิคมลำโดมน้อย สิรินธร
2 ของใช้ ฯ 343100044701 ก่องข้าว กล่มก่องข้าวบ้านแดง 55 3 แพงใหญ่ เหล่าเสือโก้ก
2 ของใช้ ฯ 343100084701 กระติบข้าว กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านคำไหล 25 3 โพนเมือง เหล่าเสือโก้ก
2 ของใช้ ฯ 343100505301 ดอกบัวหลวงประดิษฐ์จากดินไทย กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตเศรษฐกิจพอเพียงบ้านเหล่า 21 5 เหล่าเสือโก้ก เหล่าเสือโก้ก
2 ของใช้ ฯ 343100635301 ดินปั้น นางธัญญรัตน์ บุญลิลา 21 5 เหล่าเสือโก้ก เหล่าเสือโก้ก
2 ของใช้ ฯ 343200045201 ดอกไม้ประดิษฐ์จากดินหอม กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุแปรรูป 114 7 บุ่งมะแลง สว่างวีระวงศ์
2 ของใช้ ฯ 343200535202 เฟอร์นิเจอร์ไม้ (เรือนคราช) กลุ่มเฟอร์นิเจอร์ไม้ 10 7 บุ่งมะแลง สว่างวีระวงศ์
1 อาหาร 340100715203 กล้วยฉาบหวาน วิสาหกิจชุมชนผลิตขนมและเครื่องดื่มแม่ต้อย 97/1 7 ขามใหญ่ เมือง
1 อาหาร 340102455201 ขนมทองม้วน กล่มน้ำผัก ผลไม้ นมสดแปรรูป 12 74 ในเมือง เมือง
1 อาหาร 340102905301 หมูยอ น.ส.กิม ดาวทองวรกิจ 173/23 ในเมือง เมือง
1 อาหาร 340201505301 มะพร้าวแก้ว กลุ่มแม่บ้านตาแหลว 65 12 ตะบ่าย ศรีเมืองใหม่
1 อาหาร 341100574902 หม่ำหมู กลุ่มพัฒนาสตรีแปรรูปอาหารจากเนื้อสัตว์ - 3 ขุหลุ ตระการพืชผล
1 อาหาร 341900695202 กล้วยฉาบ กลุ่มแมบ้านเกษตรบ้านโชคอำนวย 6/1 3 กุดชมภู พิบูลมังสาหาร

.
Hit Counter
วันที่ 20 ก.ย. 2553