BannerTTB4.gif (2209 bytes) ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ที่สนใจจะเผยแพร่โปรโมทสินค้าของท่านเพื่อเพิ่มยอดขาย
สมัครเป็นสมาชิกไทยตำบลดอทคอม ได้ที่นี่
หน้าสรุปรายจังหวัด

จังหวัดหนองคาย (Nongkhai OTOP Product Champion 2012)

รายชื่อผู้ผลิตสินค้า OTOP ที่ได้รับการคัดสรร สุดยอดสินค้า OPC ปี 2555

ดาว ประเภทผลิตภัณฑ์ หมวดผลิตภัณฑ์ รหัสผู้ประกอบการ ชื่อผลิตภัณฑ์ ชื่อผู้ประกอบการ ที่อยู่ โทรศัพท์
5 อาหาร เนื้อสัตว์ นม ไข่แปรรูป 430100071 แหนมเนือง ร้านแดงแหนมเนือง 526-527 ม.4 ต.ในเมือง อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 042413999
5 อาหาร ข้าวกล้องและข้าวสาร 431700010 ข้าวฮางงอก กลุ่มข้าวฮางงอก 61 ม.1 ต.โพธิ์ตาก อ.โพธิ์ตาก จ.หนองคาย 0807403252
5 ผ้า เครื่องแต่งกาย ผลิตภัณฑ์เสื้อผ้า 430100155 ชุดสตรีติดกัน หัตกรรมนิศาชล 115 ม.11 ต.ค่ายบกหวาน อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 0854299553
4 อาหาร เนื้อสัตว์ นม ไข่แปรรูป 430100083 จ๋ายอ ร้านหมูยอแม่ถ้วน 641 ม.99 ถนนมีชัย ต.ในเมือง อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 042422884
4 อาหาร ขนม 430100105 ถั่วตัด กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรจอมแจ้ง 15 ม.1 ต.สีกาย อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 0899443613
4 อาหาร ข้าวกล้องและข้าวสาร 430100134 ข้าวกล้องงอก เลิศรัตน์การเกษตร 222 ม.4 ต.บ้านเดื่อ อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 0812700899
4 อาหาร ประมงแปรรูป 430100151 ปลาอบรมควัน กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านโคกป่าฝาง 126 ม.3 ต.ปะโค อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 0821229266
4 อาหาร ผักและผลไม้แปรรูป 430700002 สับปะรดกวน วิสาหกิจชุมชนแปรรูปสับปะรด 73 ม.8 ซอย9 ถนนริมโขง ต.บ้านหม้อ อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย 0895021773
4 อาหาร ประมงแปรรูป 430700013 ปลาส้ม กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปปลา 131/1 ม.7 ซอย2 ต.บ้านหม้อ อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย 0857492179
4 อาหาร ผักและผลไม้แปรรูป 430800005 กล้วยสุกทอด กลุ่มแปรรูปกล้วยสังคมพัฒนา 98 ม.1 ถนนหนองคาย-เลย ต.สังคม อ.สังคม จ.หนองคาย 042-441567
4 อาหาร ผักและผลไม้แปรรูป 430800020 กล้วยตาก กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกล้วย 95 ม.1 ต.สังคม อ.สังคม จ.หนองคาย 081-056-5005
4 อาหาร น้ำพริก 431400052 แจ่วบองสมุนไพร กลุ่มแจ่วบอง 136 ม.4 ต.สระใคร อ.สระใคร จ.หนองคาย 0831429163
4 อาหาร เนื้อสัตว์ นม ไข่แปรรูป 431700045 ไข่เค็ม กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรโพนทอง 170 ม.1 ต.โพนทอง อ.โพธิ์ตาก จ.หนองคาย 0812601434
4 ผ้า เครื่องแต่งกาย ผลิตภัณฑ์เสื้อผ้า 430100044 เสื้อกักและกางเกงขาสั้นถัก กลุ่มหัตกรรมสิ่งถัก 35 ม.9 ซอยดอนกลาง ต.มีชัย อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 081-7087584
4 ผ้า เครื่องแต่งกาย ผลิตภัณฑ์เสื้อผ้า 430100102 เสื้อผ้าฝ้าย ร้านมนตรา 854 ม.5 ต.ในเมือง อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 042461232
4 ผ้า เครื่องแต่งกาย ผลิตภัณฑ์เสื้อผ้า 430100104 ผ้ามัดหมี่ กลุ่มทอฝ้ายมัดหมี่ย้อมสีธรรมชาติ 249 ม.1 ต.ค่ายบกหวาน อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 0815444965
4 ผ้า เครื่องแต่งกาย ผ้าผืน 430500020 ผ้าคลุมไหล่ กลุ่มทอผ้าบ้านโนนฤาษีใหม่ 80 ม.12 ต.กุดบง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 0872212993
4 ผ้า เครื่องแต่งกาย ผ้าผืน 430500021 ผ้ามัดหมี่ย้อมสีธรรมชาติ กลุ่มทอผ้าย้อมสีธรรมชาติบ้านโคกสง่า 1 ม.6 ต.เซิม อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 0852846972
4 ผ้า เครื่องแต่งกาย เครื่องแต่งกาย 430800001 ผ้าพันคอ กลุ่มทอผ้า 9 ม.2 ต.แก้งไก่ อ.สังคม จ.หนองคาย 089 - 066 - 5824
4 ผ้า เครื่องแต่งกาย ผ้าผืน 431400036 ผ้ามัดหมี่ ทอผ้ามัดหมี่บ้านพลายงาม 54 ม.11 ต.คอกช้าง อ.สระใคร จ.หนองคาย 0816611578
4 ผ้า เครื่องแต่งกาย ผ้าผืน 431500094 ผ้าขาวม้า กลุ่มทอผ้าบ้านโนนมันปลา ม.7 137 ม.7 ต.หนองหลวง อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย 086 2216915
4 ผ้า เครื่องแต่งกาย ผ้าผืน 431500123 ผ้าไหมลายขิต กลุ่มทอผ้าไหมลายขิตบ้านหนองควาย 62 ม.2 ต.วังหลวง อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย 087 2297351
4 ผ้า เครื่องแต่งกาย ผ้าผืน 431600002 ผ้าขาวม้า กลุ่มทอผ้าฝ้ายบ้านโนนหงส์ทอง 14 ม.6 ต.พระบาทนาสิงห์ อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย 087-2268412
4 ผ้า เครื่องแต่งกาย ผ้าผืน 431700037 ผ้ามัดหมี่ กลุ่มผ้ามัดหมี่ 40 ม.11 ต.โพนทอง อ.โพธิ์ตาก จ.หนองคาย 0872134896
4 ของใช้ เซรามิค/เครื่องปั้นดินเผา 430100015 โคมไฟติดฝาผนัง ซิสเตอร์ปราณี สิทธิ 916 ถนนประจักษ์ ต.ในเมือง อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 042411861
4 เครื่องดื่ม เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ 431600033 น้ำลูกยอผสมกระชายดำ กลุ่มผลไม้แปรรูปรัตนวาปี 253 ม.6 ต.รัตนวาปี อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย 089-7120453
4 สมุนไพรฯ เครื่องสำอางสมุนไพร 430500999 พิกุลทอง สบู่สมุนไพรสูตรขมิ้น กลุ่มสมุนไพรพิกุลทอง 5 ม.5 ต.ชุมช้าง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 0856466255
3 อาหาร ขนม 430100021 ข้าวแตนน้ำแตงโม ผลิตข้าวแตนน้ำแตงโม 37 ม.4 ต.ค่ายบกหวาน อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 0801811746
3 อาหาร ข้าวและธัญพืชแปรรูป 430200033 ข้าวแต๋นน้ำแตงโม กลุ่มข้าวแต๋น "บุญทรัพย์ทวี" 114 ม.5 ต.นาข่า อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย 0877248592
3 อาหาร เนื้อสัตว์ นม ไข่แปรรูป 430700005 แคปหมูไร้มัน วิสาหกิจชุมชนแปรรูปเนื้อสัตว์ 12 ม.3 ถนนริมโขง ต.บ้านหม้อ อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย 0833260680
3 อาหาร ขนม 430800004 กล้วยตาก กลุ่มสตรีสหกรณ์การเกษตรสังคม 72 ม.2 ต.สังคม อ.สังคม จ.หนองคาย 087-218-4899
3 อาหาร ผักและผลไม้แปรรูป 431600039 สับปะรดกวน กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านโพนสว่าง 60 ม.9 ต.โพนแพง อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย 089-5718814
3 อาหาร ผักและผลไม้แปรรูป 431700013 ถั่วกรอบแก้ว กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรโพธิ์ตาก 109 ม.1 ต.โพธิ์ตาก อ.โพธิ์ตาก จ.หนองคาย
3 ผ้า เครื่องแต่งกาย ผ้าผืน 430100117 ผ้ามัดหมี่ ทอผ้ามัดหมี่ย้อมสีธรรมชาติ 128 ม.16 ต.ค่ายบกหวาน อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 0874238099
3 ผ้า เครื่องแต่งกาย ผลิตภัณฑ์เสื้อผ้า 430100133 เสื้อถักโครเซต์ กลุ่มพัฒนาอาชีพชุมชนเนินหงษ์ทอง 111 ม.10 ซอยศรีทองสุก ถนนนาคลอง ต.หาดคำ อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 0895752294
3 ผ้า เครื่องแต่งกาย เครื่องแต่งกาย 430100149 เครื่องประดับหินสี นางอภิญญา  หล้ามงคล 1037/5 ต.ในเมือง อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 0897115701
3 ผ้า เครื่องแต่งกาย ผ้าผืน 430200019 ผ้ามัดหมี่ กลุ่มทอผ้าบ้านโคกถาวร 49 ม.8 ต.นาข่า อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย 0833343019
3 ผ้า เครื่องแต่งกาย ผ้าผืน 430200025 ผ้ามัดหมี่ กลุ่มทอผ้าบ้านนาน้ำพราย 80 ม.1 ต.หนองนาง อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย 084-6078733
3 ผ้า เครื่องแต่งกาย ผลิตภัณฑ์เสื้อผ้า 430500055 เสื้อยืดสตรี วิสาหกิจชุมชนกลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้ารวมใจ 57 ม.1 ซอยพรมทะลื่อ ต.จุมพล อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 0883187636
3 ผ้า เครื่องแต่งกาย ผ้าผืน 430500138 ผ้าถุงไหมมัดหมี่ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่บ้านห้วยคู่ 95 ม.14 ต.นาหนัง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 081-8739174
3 ผ้า เครื่องแต่งกาย ผ้าผืน 431400051 ผ้ามัดหมี่ ทอผ้าบ้านฝางน้อย 53 ม.13 ต.บ้านฝาง อ.สระใคร จ.หนองคาย 0862267520
3 ผ้า เครื่องแต่งกาย ผ้าผืน 431500048 ผ้าไหมพื้นเรียบ กลุ่มทอผ้าไหมบ้านท่าสำราญ 19 ม.7 ต.เฝ้าไร่ อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย 087-0399001
3 ผ้า เครื่องแต่งกาย ผ้าผืน 431500075 ผ้าไหมมัดหมี่ กลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหมทอผ้าไหมบ้านท่าหายโศก 47/1 ม.4 ต.เฝ้าไร่ อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย 0890086397
3 ผ้า เครื่องแต่งกาย ผ้าผืน 431500107 ผ้าฝ้ายมัดหมี่ กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านโนนยาง 18 ม.2 ต.นาดี อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย 085-7515162
3 ผ้า เครื่องแต่งกาย ผ้าผืน 431500122 ผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ กลุ่มทอผ้าฝ้ายยอ้มสีธรรมชาติบ้านวังไฮ 63 ม.13 ต.วังหลวง อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย 086-0140983
3 ผ้า เครื่องแต่งกาย ผ้าผืน 431600016 ผ้าห่ม กลุ่มวิสาหกิจทอผ้าฝ้ายบ้านยางชุม 271 ม.5 ต.นาทับไฮ อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย 088-5358647
3 ผ้า เครื่องแต่งกาย ผ้าผืน 431600026 ผ้าขาวม้า กลุ่มทอผ้าบ้านพรสวรรค์ 259 ม.12 ต.พระบาทนาสิงห์ อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย 083-3266588
3 ของใช้ จักสาน ถักทอ 430100001 หมวก กลุ่มสตรีสหกรณ์จักสานบ้านหนองหมื่น 90 ม.5 ต.ค่ายบกหวาน อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 042991388
3 ของใช้ ไม้ - ทำจากไม้เป็นหลัก 430100024 ไม้พาย นางสาว ลัดดาวัลย์ มุลชาภิรมย์ 817 ม.1 ต.ในเมือง อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 0806014564
3 ของใช้ จักสาน ถักทอ 430100069 มวยนึ่งข้าว กลุ่มวิสาหิกิจแปรรูปจักสาน 8 ม.9 ต.ค่ายบกหวาน อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 0860631840
3 ของใช้ จักสาน ถักทอ 430100073 มวยนึ่งข้าว หลุ่มจักสานบ้านโพนตาล 92 ม.3 ต.ค่ายบกหวาน อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 0862390278
3 ของใช้ จักสาน ถักทอ 430100092 เสื่อกก กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านศาลาคำ 8 ม.4 ต.หินโงม อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 081-3805133
3 ของใช้ ไม้ - ทำจากไม้เป็นหลัก 430100112 กรอบรูปไม้ บริษัทชัยชาญผลิตภัณฑ์ไม้จำกัด 187 ม.7 ถนนมิตรภาพ ต.หนองกอมเกาะ อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 042990591
3 ของใช้ จักสาน ถักทอ 430100128 กระติบข้าว กลุ่มจักสานบ้านคำโป้งเป้ง 30 ม.7 ต.ค่ายบกหวาน อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 0890488514
3 ของใช้ จักสาน ถักทอ 430100130 ตะกร้า กลุ่มจักสานบ้านสังพัฒนา 9 ม.8 ต.สีกาย อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 0857531869
3 ของใช้ ไม้ - ทำจากไม้เป็นหลัก 430200016 ตะหลิว หัตถกรรมงานไม้ภูมิปัญญาชาวบ้าน 54 ม.3 ต.โคกคอน อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย 0848958328
3 ของใช้ โลหะหรือทำจากโลหะเป็นหลัก 430200059 มีดพร้า กลุ่มตีเหล็กบ้านกลางน้อย 100 ม.7 ต.บ้านว่าน อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย 086-2244339
3 ของใช้ จักสาน ถักทอ 430200066 กระติบข้าว วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านดอนขม 37 ถนนท่าบ่อ-บ้านผือ ต.บ้านเดื่อ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย 089-7952237
3 ของใช้ จักสาน ถักทอ 431400011 เสื่อกกพับ กลุ่มทอเสื่อกกบ้านห้วยทราย 95 ม.11 ต.บ้านฝาง อ.สระใคร จ.หนองคาย 0845102983
3 ของใช้ จักสาน ถักทอ 431700046 เสื่อกก กลุ่มทอเสื่อเขียวสด 134 ม.6 ต.โพนทอง อ.โพธิ์ตาก จ.หนองคาย 0862163636
2 อาหาร ขนม 430100113 ข้าวเกรียบงา กลุ่มอาชีพชุมชนยอดแก้วข้าวเกรียบงา 62 ม.12 ต.ในเมือง อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 0843925749
2 อาหาร น้ำพริก 430200037 ปลาร้าบอง กลุ่มมัจฉาโอชา 82 ม.2 ต.น้ำโมง อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย 0850082484
2 อาหาร ผักและผลไม้แปรรูป 430700024 มะม่วงกรอบแก้วสามรส กลุ่มวิสาหกิจแปรรูปผลไม้หัวทราย 125 ม.11 ถนนท่าบอ่ - ศรีเชียงใหม่ ต.พานพร้าว อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย 0862240443
2 อาหาร ผักและผลไม้แปรรูป 430700025 มะม่วงแช่อิ่ม กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านยอยไฮ 41 ม.6 ซอย4 ถนนศรีเชียงใหม่ - สังคม ต.พานพร้าว อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย 0883177282
2 อาหาร ขนม 431700047 ข้าวแต๋นปรุงรส กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านศูนย์กลาง 96 ม.3 ถนนโพนทองไทยเจริญ ต.ด่านศรีสุข อ.โพธิ์ตาก จ.หนองคาย 0872131634
2 อาหาร ขนม 431700070 กล้วยเบรกแตก กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรบ้านสาวแล 110 ม.5 ต.โพธิ์ตาก อ.โพธิ์ตาก จ.หนองคาย 042483222
2 ผ้า เครื่องแต่งกาย ผลิตภัณฑ์เสื้อผ้า 430100030 กางเกงขาสั้น กลุ่มแม่บ้านคำแคตัดเย็บผ้าสำเร็จรูป 121 ม.2 ต.โพธิ์ชัย อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 0872376477
2 ของใช้ จักสาน ถักทอ 430100005 มวยนึ่งข้าว กลุ่มสตรีสหกรณ์จักสานบ้านบกหวาน 94 ม.2 ต.ค่ายบกหวาน อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 0878287088
2 ของใช้ จักสาน ถักทอ 430100006 มวยนึ่งข้าวเหนียว กลุ่มจักสานไม้ไผ่แปรรูป 119 ม.2 ต.ค่ายบกหวาน อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 0807633873
2 ของใช้ จักสาน ถักทอ 430100016 มวยนึ่งข้าวเหนียว กลุ่มสตรีสหกรณ์จักสานบ้านโพนตาล 120 ม.3 ต.ค่ายบกหวาน อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 0885313503
2 ของใช้ จักสาน ถักทอ 430100018 กระติบข้าว กลุ่มจักสานไม้ไผ่ 81 ม.15 ต.ค่ายบกหวาน อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 0874343078
2 ของใช้ ไม้ - ทำจากไม้เป็นหลัก 430100081 รูปปั้นพญานาคจากขี้เลื่อย กลุ่มพัฒนาอาชีพกองร้อย อสจ.นค. กองร้อย อส. ม.13 ต.หาดคำ อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 0801947844
2 ของใช้ จักสาน ถักทอ 430100086 ตะกร้าทางมะพร้าว กลุ่มจักสานชวนชม 115 ม.3 ต.สีกาย อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 0890359239
2 ของใช้ ไม้ - ทำจากไม้เป็นหลัก 430200053 พญานาคตั้งโต๊ะ กลุ่มเยาวชนแกะสลักไม้ 62 ม.8 ต.บ้านเดื่อ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย 086-2300836
2 ของใช้ ดอกไม้ประดิษฐ์ 430200060 ดอกไม้จันทร์ ดอกไม้จันทร์ 61/2 ม.6 ต.ท่าบ่อ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย 042-431985
2 ของใช้ เคหะสิ่งทอ 430800002 พรมเช็ดเท้า กลุ่มพรมเช็ดเท้า 11 ม.1 ต.สังคม อ.สังคม จ.หนองคาย 0878656225
2 ของใช้ เคหะสิ่งทอ 431400001 ที่นอน กลุ่มที่นอนบ้านโนนธงชัย 23 ม.13 ต.สระใคร อ.สระใคร จ.หนองคาย 086-241-9016
2 ของใช้ เคหะสิ่งทอ 431400043 อาสนะ วิสาหกิจชุมชนบ้านโนนธงชัย 426 ม.13 ต.สระใคร อ.สระใคร จ.หนองคาย 0887193149
2 ของใช้ จักสาน ถักทอ 431500045 กระติบข้าวจากคล้า กลุ่มจักสานกระติ๊บข้าวจากต้นคล้าบ้านจับไม้ 121 ม.3 ต.เฝ้าไร่ อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย 085-4583427
2 ของใช้ จักสาน ถักทอ 431500049 ไม้กวาดดอกหญ้า กลุ่มไม้กวาดดอกหญ้า 93 ต.เฝ้าไร่ อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย 0890055049
2 ของใช้ เคหะสิ่งทอ 431500112 หมอนลูกฟักทอง กลุ่มแปรรูปผ้าบ้านกุดแคน 138 ม.3 ต.หนองหลวง อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย 08106056608
2 ของใช้ เคหะสิ่งทอ 431500115 ผ้าเช็ดเท้า(พรมใยสังเคราะห์) กลุ่มอาชีพทำผ้าเช็ดเท้าบ้านหนองหลวง 24 ม.19 ต.หนองหลวง อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย 0833462313
1 อาหาร ผักและผลไม้แปรรูป 430100066 กล้วยม้วนสมุนไพร กลุ่มแปรรูปกล้วยสีกายใต้ 192 ม.2 ต.สีกาย อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 0862207230

.
Hit Counter
วันที่ 4 มีนาคม 2556