ThaiTambon1C.gif (3260 bytes)

  ประชาสัมพันธ์งาน OTOP
และงานที่มีสินค้า OTOP


APECMart1.jpg (25300 bytes)
อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมและ ผ.อ.ที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดส่วนแสดงสินค้า OTOP

APECMart2.jpg (16521 bytes)

APECMart10.jpg (20233 bytes)

APECMart11_175.jpg (9534 bytes)

งาน APEC Investment Mart 2003 จัดที่ อิมแพค เมืองทองธานี
วันที่ 16 - 21 ตุลาคม 2546  Hall 5 - 6 ซึ่งในงานนี้ มีส่วนการแสดงสินค้า
OTOP ด้วยและไทยตำบลดอทคอม ได้นำภาพส่วนหนึ่งมาเผยแพร่ให้ท่านชม
APECMart9.jpg (16996 bytes)
ภาพอาคารอิมแพค เมืองทองธานี Hall 5 - 6 สถานที่
ี่จัดงาน ใช้พื้นที่เต็มทั้ง 2 ชั้น
APECLogo1.jpg (9737 bytes)
APEC Investment Mart
Web Site

APECFlip1.gif (1656 bytes)

สินค้า OTOP APEC
APECMart3_175.jpg (12079 bytes) APECMart4_175.jpg (9151 bytes)
APECMart5_175.jpg (11954 bytes)
            คลิกเพื่อดูภาพใหญ่
APECMart6_175.jpg (11671 bytes)
APECMart7_175.jpg (9617 bytes) APECMart8_175.jpg (11039 bytes)
APECMart9_175.jpg (13104 bytes) APECMart10_175.jpg (11345 bytes)

Hit Counter
วันที่ 17 ต.ค. 2546