บัญชีสินค้าชุมชน หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์
ที่ผ่านกระบวนการประชาคม ปี 2546   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 กลับไปหน้าแรกไทยตำบล | หน้าแรกของข้อมูล OTOP

ที่

รายการสินค้าชุมชน

หมู่ที่

บ้าน

ตำบล

อำเภอ

จังหวัด

1

น้ำพริกครัวไทย

6

ซอยต้นไทร

ไผ่ลิง

พระนครศรีอยุธยา

พระนครศรีอยุธยา

2

โรตีสายไหม

3

ประตูชัย

พระนครศรีอยุธยา

พระนครศรีอยุธยา

3

แหนมเนื้อ ไก่ ปลา

2

คลองตะเคียน

พระนครศรีอยุธยา

พระนครศรีอยุธยา

4

เนื้อสวรรค์ เนื้อเค็ม

4

ลุมพลี

พระนครศรีอยุธยา

พระนครศรีอยุธยา

5

น้ำตาลสด

9

สำเภาล่ม

พระนครศรีอยุธยา

พระนครศรีอยุธยา

6

น้ำพริกตาแดง

2

สวนพริก

พระนครศรีอยุธยา

พระนครศรีอยุธยา

7

ขนมไทย

4

เกาะเรียน

พระนครศรีอยุธยา

พระนครศรีอยุธยา

8

น้ำลูกยอ

3

คลองสวนพลู

พระนครศรีอยุธยา

พระนครศรีอยุธยา

9

กุนเชียง

4

คลองสระบัว

พระนครศรีอยุธยา

พระนครศรีอยุธยา

10

ผลไม้แช่อิ่ม

4

ปากกราน

พระนครศรีอยุธยา

พระนครศรีอยุธยา

11

เต้าเจี้ยว

2

บ้านป้อม

พระนครศรีอยุธยา

พระนครศรีอยุธยา

12

ปลาส้มฟัก

4

ปากท่า

ท่าเรือ

พระนครศรีอยุธยา

13

ขนมบ้าบิ่น

2

วังแดง

ท่าเรือ

พระนครศรีอยุธยา

14

น้ำลูกยอ

3

โพธิ์เอน

ท่าเรือ

พระนครศรีอยุธยา

15

ข้าวเกรียบสมุนไพร

5

บ้านร่อม

ท่าเรือ

พระนครศรีอยุธยา

16

กล้วยอบ

5

บ้านร่อม

ท่าเรือ

พระนครศรีอยุธยา

17

ขนมไทย

6

ศาลาลอย

ท่าเรือ

พระนครศรีอยุธยา

18

กล้วยหอมกรอบแก้ว

2

วังแดง

ท่าเรือ

พระนครศรีอยุธยา

19

น้ำพริกเผา

6

ท่าเจ้าสนุก

ท่าเรือ

พระนครศรีอยุธยา

20

หมูส้ม/ปลาส้ม/ปลาจ่อม/ปลาร้าสับ

10

ท่าหลวง

ท่าเรือ

พระนครศรีอยุธยา

21

32 เบเกอรี่

6

หนองน้ำใส

ภาชี

พระนครศรีอยุธยา

22

น้ำส้มพีเอ็กซ์

8

หนองน้ำใส

ภาชี

พระนครศรีอยุธยา

23

น้ำส้มเกล็ดหิมะ

12

โคกม่วง

ภาชี

พระนครศรีอยุธยา

24

อาหารแปรรูป

2

ไผ่ล้อม

ภาชี

พระนครศรีอยุธยา

25

ขนมจีน

3

ภาชี

ภาชี

พระนครศรีอยุธยา

26

น้ำปลา

5

พระแก้ว

ภาชี

พระนครศรีอยุธยา

27

น้ำพริกเห็ด เห็ดฟาง

4

อบต.

หนองไม้ซุง

อุทัย

พระนครศรีอยุธยา

28

น้ำดื่ม

3

ธนู

อุทัย

พระนครศรีอยุธยา

29

ขนมทองม้วน

7

อุทัย

อุทัย

พระนครศรีอยุธยา

30

กระยาสาร์ท ข้าวเหนียวแดง

1

สามบัณฑิต

อุทัย

พระนครศรีอยุธยา

31

ไข่เค็ม

7

โพสาวหาญ

อุทัย

พระนครศรีอยุธยา

32

มะม่วงกวน น้ำพริกเผา

3

ท่าตอ

มหาราช

พระนครศรีอยุธยา

33

ชาเกสรบัวแห้ง

2

ท่าตอ

มหาราช

พระนครศรีอยุธยา

34

ปลาช่อนแดดเดียว

4

บ้านนา

มหาราช

พระนครศรีอยุธยา

35

ไข่เค็ม

2

น้ำเต้า

มหาราช

พระนครศรีอยุธยา

36

มันฉาบ เผือกฉาบ

1

บ้านใหม่

มหาราช

พระนครศรีอยุธยา

37

กล้วยแปรรูป

2

พิตเพียน

มหาราช

พระนครศรีอยุธยา

38

ไข่เค็ม

3

บางนา

มหาราช

พระนครศรีอยุธยา

39

กล้วยอบเนย

2

บ้านขวาง

มหาราช

พระนครศรีอยุธยา

40

ขนมอบต่าง ๆ

บ้านขวาง

มหาราช

พระนครศรีอยุธยา

41

กล้วยอบเนย

1

หัวไผ่

มหาราช

พระนครศรีอยุธยา

42

ปลาเค็มแดดเดียว

6

พิตเพียน

มหาราช

พระนครศรีอยุธยา

43

กาละแม กระยาสาร์ท

1

โรงช้าง

มหาราช

พระนครศรีอยุธยา

44

มะตูมเชื่อม

3

เจ้าปลุก

มหาราช

พระนครศรีอยุธยา

45

กล้วยตาก

4

โรงช้าง

มหาราช

พระนครศรีอยุธยา

46

มะม่วงกวน

1

บ้านนา

มหาราช

พระนครศรีอยุธยา

47

อาหารแปรรูป 16 ชนิด

7

ไทรน้อย

บางบาล

พระนครศรีอยุธยา

48

ทองม้วนกรุงศรี

1

สะพานไทย

บางบาล

พระนครศรีอยุธยา

49

ผลไม้กระป๋อง

5

ทางช้าง

บางบาล

พระนครศรีอยุธยา

50

ไข่เค็ม ขนมกง น้ำพริกเผา

3

กบเจา

บางบาล

พระนครศรีอยุธยา

51

ไข่เค็ม น้ำพริก

4

บ้านคลัง

บางบาล

พระนครศรีอยุธยา

52

เสื้อคอกระเช้า

4

บ้านคลัง

บางบาล

พระนครศรีอยุธยา

53

กะปิกุ้ง

2

บ้านคลัง

บางบาล

พระนครศรีอยุธยา

54

กระยาสาร์ท

6

นครหลวง

นครหลวง

พระนครศรีอยุธยา

55

น้ำพริกเผา

2

บางพระครู

นครหลวง

พระนครศรีอยุธยา

56

ขนมกลีบลำดวน

3

บ่อโพง

นครหลวง

พระนครศรีอยุธยา

57

ขนมไทย

1

พระนอน

นครหลวง

พระนครศรีอยุธยา

58

ปลาร้ากระป๋อง

3

ลาดน้ำเค็ม

ผักไห่

พระนครศรีอยุธยา

59

กล้วยอบแผ่น

7

หน้าโคก

ผักไห่

พระนครศรีอยุธยา

60

เครื่องดื่มรังนก

6

ตาลาน

ผักไห่

พระนครศรีอยุธยา

61

ขนมกง

1

ลาดชิด

ผักไห่

พระนครศรีอยุธยา

62

ปลาแดดเดียว

5

โคกช้าง

ผักไห่

พระนครศรีอยุธยา

63

ขนมเบเกอรี่

8

บ้านแค

ผักไห่

พระนครศรีอยุธยา

64

ขนมไทยทองหยอด

3

บ้านใหญ่

ผักไห่

พระนครศรีอยุธยา

65

มะพร้าวเสวย

4

พระยาบันลือ

ลาดบัวหลวง

พระนครศรีอยุธยา

66

ขนมไทย

5

สิงหนาท

ลาดบัวหลวง

พระนครศรีอยุธยา

67

ข้าวเกรียบผลไม้

9

คู้สลอด

ลาดบัวหลวง

พระนครศรีอยุธยา

68

น้ำอ้อยสด

2

หลักชัย

ลาดบัวหลวง

พระนครศรีอยุธยา

69

น้ำพริกแกง

7

คลองพระยาบันลือ

ลาดบัวหลวง

พระนครศรีอยุธยา

70

ผลไม้ดอง

6

ลาดบัวหลวง

ลาดบัวหลวง

พระนครศรีอยุธยา

71

น้ำลูกยอ

2

ช่างน้อย

บางไทร

พระนครศรีอยุธยา

72

ขนมไทย

2

บ้านเกาะ

บางไทร

พระนครศรีอยุธยา

73

ท๊อฟฟี่กวน

2

ห่อหมก

บางไทร

พระนครศรีอยุธยา

74

ขนมไทย

3

บางพลี

บางไทร

พระนครศรีอยุธยา

75

ไข่เค็ม น้ำพริกเผา

5

บ้านม้า

บางไทร

พระนครศรีอยุธยา

76

น้ำดื่ม

2

ช่างเหล็ก

บางไทร

พระนครศรีอยุธยา

77

น้ำพริกเผา

ช่างน้อย

บางไทร

พระนครศรีอยุธยา

78

กระยาสาร์ท

4

ช่างน้อย

บางไทร

พระนครศรีอยุธยา

79

น้ำพริกเผา

1

แคออก

บางไทร

พระนครศรีอยุธยา

80

ไข่เค็ม

10

บางไทร

บางไทร

พระนครศรีอยุธยา

81

ปลาย่าง

1

สำพะเนียง

บ้านแพรก

พระนครศรีอยุธยา

82

กบแปรรูปบรรจุกระป๋อง

9

บ่อตาโล่

วังน้อย

พระนครศรีอยุธยา

83

น้ำพริกชนิดต่าง ๆ

3

วังจุฬา

วังน้อย

พระนครศรีอยุธยา

84

แค๊ปหมูไร้มัน

2

ลำไทร

วังน้อย

พระนครศรีอยุธยา

85

น้ำส้ม

3

ข้าวงาม

วังน้อย

พระนครศรีอยุธยา

86

วุ้นมะพร้าว

3

หันตะเภา

วังน้อย

พระนครศรีอยุธยา

87

ขนมเปี๊ยะกุหลาบ ขนมปังต่าง ๆ

1

แก้วฟ้า

บางซ้าย

พระนครศรีอยุธยา

88

น้ำปลา

7

เทพมงคล

บางซ้าย

พระนครศรีอยุธยา

89

ปลาร้าปลากระดี่

2

วังพัฒนา

บางซ้าย

พระนครศรีอยุธยา

90

ไข่เค็ม

3

ตาลเอน

บางปะหัน

พระนครศรีอยุธยา

91

ขนมไทย

4

ขวัญเมือง

บางปะหัน

พระนครศรีอยุธยา

92

ขิงดองสามรส น้ำผลไม้ พิมเสนน้ำ

3

คลองจิก

บางปะอิน

พระนครศรีอยุธยา

93

ทองม้วน

3

บ้านเลน

บางปะอิน

พระนครศรีอยุธยา

94

อาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว์

4

บ้านพลับ

บางปะอิน

พระนครศรีอยุธยา

95

ขนมไทย

5

บ้านพลับ

บางปะอิน

พระนครศรีอยุธยา

96

ห่อหมกปลา

1

ตลิ่งชัน

บางปะอิน

พระนครศรีอยุธยา

97

ห่อหมกปลา

1

บ้านแป้ง

บางปะอิน

พระนครศรีอยุธยา

98

น้ำพริกเผา

3

วัดยม

บางปะอิน

พระนครศรีอยุธยา

99

เห็ดหยอง

3

วัดยม

บางปะอิน

พระนครศรีอยุธยา

100

น้ำดื่มบรรจุขวด

4

ขนองหลวง

บางปะอิน

พระนครศรีอยุธยา

101

ทองม้วน

3

บ้านหว้า

บางปะอิน

พระนครศรีอยุธยา

102

น้ำพริกชนิดต่าง ๆ

12

บางกระสั้น

บางปะอิน

พระนครศรีอยุธยา

103

ขนมคุ๊กกี้ ขนมเค๊ก

6

บางกระสั้น

บางปะอิน

พระนครศรีอยุธยา

104

อาหารเสริมรังนก

2

ลาดงา

เสนา

พระนครศรีอยุธยา

105

เผือกฉาบ

1

สามตุ่ม

เสนา

พระนครศรีอยุธยา

106

กระยาสาร์ท ขนมไทย

8

สามตุ่ม

เสนา

พระนครศรีอยุธยา

107

กล้วยฉาบ

6

สามตุ่ม

เสนา

พระนครศรีอยุธยา

108

กาละแมหยก วุ้นมะพร้าว

7

บ้านโพธิ์

เสนา

พระนครศรีอยุธยา

109

ขนมกระยาสาร์ท

2

ชายนา

เสนา

พระนครศรีอยุธยา

110

ขนมสามกรอบ

7

ชายนา

เสนา

พระนครศรีอยุธยา

111

ขนมเปี๊ยะ โมจิ กระหรี่พัฟ เค้กกล้วยหอม

1

เจ้าเจ็ด

เสนา

พระนครศรีอยุธยา

112

ขนมปั้นสิบ

5

บ้านแถว

เสนา

พระนครศรีอยุธยา

113

ข้าวโพดเทียน

2

บ้านเกาะ

พระนครศรีอยุธยา

พระนครศรีอยุธยา

114

ข้าว

10

ปากกราน

พระนครศรีอยุธยา

พระนครศรีอยุธยา

115

ข้าว

11

บ้านป้อม

พระนครศรีอยุธยา

พระนครศรีอยุธยา

116

ผักปลอดสารพิษ

4

บ้านรุน

พระนครศรีอยุธยา

พระนครศรีอยุธยา

117

โคเนื้อ

11

คลองตะเคียน

พระนครศรีอยุธยา

พระนครศรีอยุธยา

118

ผักชนิดต่าง ๆ

5

บ้านร่อม

ท่าเรือ

พระนครศรีอยุธยา

119

ปุ๋ยชีวภาพ

5

ศาลาลอย

ท่าเรือ

พระนครศรีอยุธยา

120

ข้าวสาร

5

บ้านร่อม

ท่าเรือ

พระนครศรีอยุธยา

121

ข้าวกล้อง

3

โพธิ์เอน

ท่าเรือ

พระนครศรีอยุธยา

122

เห็ดฟาง

7

หนองขนาก

ท่าเรือ

พระนครศรีอยุธยา

123

ไม้ดัดไทย

ถ.เทศบาล 4

ท่าเรือ

ท่าเรือ

พระนครศรีอยุธยา

124

ไก่สวยงาม

5

ศาลาลอย

ท่าเรือ

พระนครศรีอยุธยา

125

ไก่ชน

เทศบาลท่าเรือ

ท่าเรือ

พระนครศรีอยุธยา

126

เห็ดฟาง

8

โคกม่วง

ภาชี

พระนครศรีอยุธยา

127

ผักปลอดสารพิษ

1

ภาชี

ภาชี

พระนครศรีอยุธยา

128

เห็ดฟาง

5

เสนา

อุทัย

พระนครศรีอยุธยา

129

เห็ดฟาง

2

ท่าตอ

มหาราช

พระนครศรีอยุธยา

130

ข้าวกล้องหอมมะลิ

2

บ้านใหม่

มหาราช

พระนครศรีอยุธยา

131

พริกมัน

1

บางนา

มหาราช

พระนครศรีอยุธยา

132

ไก่พื้นเมือง

4

มหาราช

มหาราช

พระนครศรีอยุธยา

133

ปลาสวยงามชนิดต่าง ๆ

1

มหาราช

มหาราช

พระนครศรีอยุธยา

134

ไก่ชน

1

สะพานไทย

บางบาล

พระนครศรีอยุธยา

135

ไก่ชน

5

ทางช้าง

บางบาล

พระนครศรีอยุธยา

136

ไก่ชน

4

บางหลวงโดด

บางบาล

พระนครศรีอยุธยา

137

พืชผักสวนครัว

1

บางหลวง

บางบาล

พระนครศรีอยุธยา

138

พืชผักสวนครัว

3

สะพานไทย

บางบาล

พระนครศรีอยุธยา

139

ข้าวโพด

4

วัดตะกู

บางบาล

พระนครศรีอยุธยา

140

กล้วยไข่ - กล้วยหอม

1

บางหลวงโดด

บางบาล

พระนครศรีอยุธยา

141

กล้วยไข่ - กล้วยหอม

1

ข้าวหัก

บางบาล

พระนครศรีอยุธยา

142

กล้วยไม้ชนิดต่าง ๆ

3

ท่าหลวง

ท่าเรือ

พระนครศรีอยุธยา

143

ข้าวสารบรรจุถุง

2

ปากจั่น

นครหลวง

พระนครศรีอยุธยา

144

ผักพื้นบ้านต่าง ๆ

2

บ้านชุ้ง

นครหลวง

พระนครศรีอยุธยา

145

กระท้อนปุยฝ้าย

3

ลำตะเคียน

ผักไห่

พระนครศรีอยุธยา

146

ผักปลอดสารพิษ

2

นาคู

ผักไห่

พระนครศรีอยุธยา

147

ข้าวหอมมะลิบรรจุถุง

4

สามเมือง

ลาดบัวหลวง

พระนครศรีอยุธยา

148

ปลาทับทิม

3

แคตก

บางไทร

พระนครศรีอยุธยา

149

ไก่ชนพื้นเมือง

5

สองห้อง

บ้านแพรก

พระนครศรีอยุธยา

150

ไก่พันธุ์พื้นเมือง

3

วังพัฒนา

บางซ้าย

พระนครศรีอยุธยา

151

ฝรั่งแป้นสีทอง

4

ปลายกลัด

บางซ้าย

พระนครศรีอยุธยา

152

ฝรั่งแป้นสีทอง

5

ชุมชนบ้านคลองตัน

บางซ้าย

บางซ้าย

พระนครศรีอยุธยา

153

มันเทศ

3

บ้านสี่

บางปะหัน

พระนครศรีอยุธยา

154

เผือกหอม

2

วังแดง

ท่าเรือ

พระนครศรีอยุธยา

155

มันเทศ

1

ทับน้ำ

บางปะหัน

พระนครศรีอยุธยา

156

ไก่พื้นเมือง

11

เชียงรากน้อย

บางปะอิน

พระนครศรีอยุธยา

157

ไข่นกกระทา

3

วังน้อย

วังน้อย

พระนครศรีอยุธยา

158

ปลาตะเพียนใบลาน

1

ภูเขาทอง

พระนครศรีอยุธยา

พระนครศรีอยุธยา

159

ปลาตะเพียนใบลาน

4

ท่าวาสุกรี

พระนครศรีอยุธยา

พระนครศรีอยุธยา

160

เปลญวน

5

บ้านป้อม

พระนครศรีอยุธยา

พระนครศรีอยุธยา

161

จักสานไม้ไผ่

2

บ้านใหม่

พระนครศรีอยุธยา

พระนครศรีอยุธยา

162

ผ้าขาวม้า

6

หนองน้ำใส

ภาชี

พระนครศรีอยุธยา

163

เข่งปลาทู

2

น้ำเต้า

มหาราช

พระนครศรีอยุธยา

164

หมวกงอบ

5

บางนา

มหาราช

พระนครศรีอยุธยา

165

เครื่องจับปลา

5

หัวไผ่

มหาราช

พระนครศรีอยุธยา

166

ดอกไม้ประดิษฐ์

6

บ้านกุ่ม

บางบาล

พระนครศรีอยุธยา

167

จักสานผักตบชวา

พระนครศรีอยุธยา

168

จักสานไม้ไผ่/พลาสติก

1

พระขาว

บางบาล

พระนครศรีอยุธยา

169

จักสานไม้ไผ่

7

มหาพราหมณ์

บางบาล

พระนครศรีอยุธยา

170

ผลิตภัณฑ์จักสาน

8

ท่าดินแดง

ผักไห่

พระนครศรีอยุธยา

171

โครงฟางวัชพืชสำหรับทำพวงหรีด

4

หลักชัย

ลาดบัวหลวง

พระนครศรีอยุธยา

172

พัดจักสานจากไม้ไผ่

3

หน้าไม้

บางไทร

พระนครศรีอยุธยา

173

พัดสาน

4

บ้านแพรก

บ้านแพรก

พระนครศรีอยุธยา

174

พัดสาน

4

บ้านใหม่

บ้านแพรก

พระนครศรีอยุธยา

175

กระด้ง ตะแกรง

4

บ้านม้า

บางปะหัน

พระนครศรีอยุธยา

176

งอบเล็ก - ใหญ่

5

บางนางร้า

บางปะหัน

พระนครศรีอยุธยา

177

โครงงอบ

5

บางเดื่อ

บางปะหัน

พระนครศรีอยุธยา

178

งอบ

6

บางปะหัน

บางปะหัน

พระนครศรีอยุธยา

179

กระดุ้ง ตะแกรง

1

หันสัง

บางปะหัน

พระนครศรีอยุธยา

180

แจกัน กระเป๋า ตะกร้า

4

หันสัง

บางปะหัน

พระนครศรีอยุธยา

181

งอบ

1

บางเพลิง

บางปะหัน

พระนครศรีอยุธยา

182

กระจาด

2

ตานิม

บางปะหัน

พระนครศรีอยุธยา

183

เข่งปลาทู

3

ทางกลาง

บางปะหัน

พระนครศรีอยุธยา

184

คอนโดดักปลา

6

คลองจิก

บางปะอิน

พระนครศรีอยุธยา

185

ตะกร้าหวาย

6

บ้านกระทุ่ม

เสนา

พระนครศรีอยุธยา

186

ดอกไม้ประดิษฐ์จากใยบัว

1

วัดตูม

พระนครศรีอยุธยา

พระนครศรีอยุธยา

187

ดอกไม้ประดิษฐ์จากใยบัว

6

เกาะเรียน

พระนครศรีอยุธยา

พระนครศรีอยุธยา

188

ปั้นหม้อดิน

1

คลองสระบัว

พระนครศรีอยุธยา

พระนครศรีอยุธยา

189

ดอกไม้ประดิษฐ์จากต้นโสน

3

คลองสวนพลู

พระนครศรีอยุธยา

พระนครศรีอยุธยา

พระนครศรีอยุธยา

190

ซุ้มศาลา

7

คลองตะเคียน

พระนครศรีอยุธยา

พระนครศรีอยุธยา

191

เรือจำลอง

3

สำเภาล่ม

พระนครศรีอยุธยา

พระนครศรีอยุธยา

192

เครื่องดนตรีไทย (ซอ/ขิม)

2

บ้านเกาะ

พระนครศรีอยุธยา

พระนครศรีอยุธยา

193

ดอกไม้ประดิษฐ์

3

ท่าหลวง

ท่าเรือ

พระนครศรีอยุธยา

194

ดอกไม้ประดิษฐ์

6

จำปา

ท่าเรือ

พระนครศรีอยุธยา

195

หัวโขนจำลอง

4

ดอนหญ้านาง

ภาชี

พระนครศรีอยุธยา

196

ดอกไม้ประดิษฐ์

5

หนองน้ำใส

ภาชี

พระนครศรีอยุธยา

197

เทียนหอมแฟนตาซี

3

กระจิว

ภาชี

พระนครศรีอยุธยา

198

ดอกไม้ปั้นจากดิน

5

ไผ่ล้อม

ภาชี

พระนครศรีอยุธยา

199

ต้นไม้ประดิษฐ์

3

ระโสม

ภาชี

พระนครศรีอยุธยา

200

บ้านทรงไทยจำลอง

4

โพสาวหาญ

อุทัย

พระนครศรีอยุธยา

201

เรือไม้จำลอง

2

บ้านหีบ

อุทัย

พระนครศรีอยุธยา

202

ดอกไม้จันทน์

2

น้ำเต้า

มหาราช

พระนครศรีอยุธยา

203

ตุ๊กตาปูนปั้นชนิดต่าง ๆ

3

บ้านใหม่

มหาราช

พระนครศรีอยุธยา

204

ดอกไม้จันทน์/ทำโครงงอบ

2

กะทุ่ม

มหาราช

พระนครศรีอยุธยา

205

เรือจิ๋ว

6

บ้านกุ่ม

บางบาล

พระนครศรีอยุธยา

206

ดอกไม้ประดิษฐ์แห้ง กระเป๋าลูก

2

บางระกำ

นครหลวง

พระนครศรีอยุธยา

207

พวงหรีดจากผ้า

69

หนองน้ำใส

ผักไห่

พระนครศรีอยุธยา

208

เรือจำลอง

1

จักราช

ผักไห่

พระนครศรีอยุธยา

209

ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าใยแก้ว

10

ผักไห่

ผักไห่

พระนครศรีอยุธยา

210

ฆ้องวง

9

คู้สลอด

ลาดบัวหลวง

พระนครศรีอยุธยา

211

แก้วเป่าประดิษฐ์

3

บางพลี

บางไทร

พระนครศรีอยุธยา

212

พะวงมาลัยดอกไม้สด

5

ไผ่พระ

บางไทร

พระนครศรีอยุธยา

213

ดอกไม้ประดิษฐ์

4

โพแตง

บางไทร

พระนครศรีอยุธยา

214

ของชำร่วยเซรามิค

5

กกแก้วปรพา

บางไทร

พระนครศรีอยุธยา

215

ดอกไม้ประดิษฐ์

2

สนามชัย

บางไทร

พระนครศรีอยุธยา

216

สามล้อประดิษฐ์

2

เชียงรากน้อย

บางไทร

พระนครศรีอยุธยา

217

เพ้นท์ผ้าบาติก ดอกไม้จันทน์

1

บ้านเกาะ

บางไทร

พระนครศรีอยุธยา

218

แบบจำลองเครื่องไม้ประดิษฐ์

5

ช้างน้อย

บางไทร

พระนครศรีอยุธยา

219

ปี่พาทย์มอญ

2

บางพลี

บางไทร

พระนครศรีอยุธยา

220

ปี่พาทย์มอญ

5

กระแชง

บางไทร

พระนครศรีอยุธยา

221

หมอนฟักทองขนาดต่าง ๆ

2

ชะแมบ

วังน้อย

พระนครศรีอยุธยา

222

ดอกไม้จันทน์

4

พะยอม

วังน้อย

พระนครศรีอยุธยา

223

เครื่องเบญจรงค์น้ำทอง

3

เทพมงคล

บางซ้าย

พระนครศรีอยุธยา

224

บ้านเรือนไทยย่อส่วนจากดิน

1

ทางกลาง

บางปะหัน

พระนครศรีอยุธยา

225

ดอกไม้ประดิษฐ์

2

ขวัญเมือง

บางปะหัน

พระนครศรีอยุธยา

226

เรซิ่นและกรอบรูปไม้สัก

1

บางเพลิง

บางปะหัน

พระนครศรีอยุธยา

227

ดนตรีไทยขิม ซอ

3

ทับน้ำ

บางปะหัน

พระนครศรีอยุธยา

228

ดอกไม้ประดิษฐ์จากใยบัว

6

บางประแดง

บางปะอิน

พระนครศรีอยุธยา

229

เจียรนัยพลอย

1

สามกอ

เสนา

พระนครศรีอยุธยา

230

ไม้ประดิษฐ์

3

รางจรเข้

เสนา

พระนครศรีอยุธยา

231

ดอกไม้จันทน์

เทศบาลเมืองเสนา

เสนา

พระนครศรีอยุธยา

232

ประติมากรรมศาลาทรงไทย

4

บ้านแพน

เสนา

พระนครศรีอยุธยา

233

ธูปหอมหันตรา

4

หันตรา

พระนครศรีอยุธยา

พระนครศรีอยุธยา

234

อิฐมอญ

สวนพริก

พระนครศรีอยุธยา

พระนครศรีอยุธยา

235

พลอยเจียรนัย

12

ปากกราน

พระนครศรีอยุธยา

พระนครศรีอยุธยา

236

พลุดอกไม้ไฟ

3

บ้านเกาะ

พระนครศรีอยุธยา

พระนครศรีอยุธยา

237

แกะสลักไม้

4

บ้านใหม่

พระนครศรีอยุธยา

พระนครศรีอยุธยา

238

แกะสลักไม้

3

วัดตูม

พระนครศรีอยุธยา

พระนครศรีอยุธยา

239

แกะสลักหิน

8

ประตูชัย

พระนครศรีอยุธยา

พระนครศรีอยุธยา

240

เตาอั้งโล่

8

ปากกราน

พระนครศรีอยุธยา

พระนครศรีอยุธยา

241

น้ำยาสระผม

4

ศาลาลอย

ท่าเรือ

พระนครศรีอยุธยา

242

กระเป๋าผ้า

3

จำปา

ท่าเรือ

พระนครศรีอยุธยา

243

เสื้อผ้าสำเร็จรูป

เทศบาลท่าเรือ

พระนครศรีอยุธยา

244

พรมเช็ดเท้า

7

ดอนหญ้านาง

ภาชี

พระนครศรีอยุธยา

245

การบูร/พิมเสนน้ำ

พระแก้ว

ภาชี

พระนครศรีอยุธยา

246

ไม้นวดเพื่อสุขภาพ

7

ภาชี

ภาชี

พระนครศรีอยุธยา

247

เสื้อ/กางเกงสำเร็จรูป

6

คานหาม

อุทัย

พระนครศรีอยุธยา

248

เสื้อ/กางเกงสำเร็จรูป

1

บ้านช้าง

อุทัย

พระนครศรีอยุธยา

249

เสื้อ/กางเกงสำเร็จรูป

6

หนองน้ำส้ม

อุทัย

พระนครศรีอยุธยา

250

ครก สาก แจกัน

12

บ้านหีบ

อุทัย

พระนครศรีอยุธยา

251

เสื้อผ้าสำเร็จรูป

2

พิตเพียน

มหาราช

พระนครศรีอยุธยา

252

เสื้อผ้าสำเร็จรูป

2

บางนา

มหาราช

พระนครศรีอยุธยา

253

เสื้อผ้าสำเร็จรูป

1

มหาราช

มหาราช

พระนครศรีอยุธยา

254

เสื้อผ้าสำเร็จรูป

4

พิตเพียน

มหาราช

พระนครศรีอยุธยา

255

กระเป๋าหนัง

6

พิตเพียน

มหาราช

พระนครศรีอยุธยา

256

ธูปหอม

7

บ้านกุ่ม

บางบาล

พระนครศรีอยุธยา

257

ธูปหอม

7

บ้านกุ่ม

บางบาล

พระนครศรีอยุธยา

258

ฟางรองกระเบื้อง

1

กบเจา

บางบาล

พระนครศรีอยุธยา

259

อิฐ

3

น้ำเต้า

บางบาล

พระนครศรีอยุธยา

260

อิฐ

5

บางหลวง

บางบาล

พระนครศรีอยุธยา

261

อิฐ

7

บางหัก

บางบาล

พระนครศรีอยุธยา

262

อิฐ

1

บางชะนี

บางบาล

พระนครศรีอยุธยา

263

อิฐ

6

พระขาว

บางบาล

พระนครศรีอยุธยา

264

อิฐ

1

บางบาล

บางบาล

พระนครศรีอยุธยา

265

อิฐ

2

ไทรน้อย

บางบาล

พระนครศรีอยุธยา

266

อิฐ

2

วัดตะกู

บางบาล

พระนครศรีอยุธยา

267

ร้านธูป

1

บางหลวง

บางบาล

พระนครศรีอยุธยา

268

ร้านธูป

5

บ้านกุ่ม

บางบาล

พระนครศรีอยุธยา

269

ร้านธูป

1

บางชะนี

บางบาล

พระนครศรีอยุธยา

270

แชมพู-ครีมนวดผม น้ำยาล้างจาน

7

ไทรน้อย

บางบาล

พระนครศรีอยุธยา

271

แชมพู-ครีมนวดผม น้ำยาล้างจาน

1

พระขาว

บางบาล

พระนครศรีอยุธยา

272

กางเกงสำเร็จรูป

3

มหาพรหมณ์

บางบาล

พระนครศรีอยุธยา

273

มีดทำครัว อาวุธโบราณและเครื่องมือการเกษตร

7

โพธิ์ไผ่หนอง

ท่าช้าง

นครหลวง

พระนครศรีอยุธยา

274

เครื่องใช้ประดับมุก

5

หนองปลิง

นครหลวง

พระนครศรีอยุธยา

275

ชุดนักร้อง

2

แม่ลา

นครหลวง

พระนครศรีอยุธยา

276

ไม้กวาดดอกหญ้า

5

คลองสะแก

นครหลวง

พระนครศรีอยุธยา

277

กล่องใส่มีด

2

สามไถ

นครหลวง

พระนครศรีอยุธยา

278

ผ้าอเนกประสงค์

10

กุฎี

นครหลวง

พระนครศรีอยุธยา

279

โต๊ะรองรีดผ้า

1

ดอนลาน

นครหลวง

พระนครศรีอยุธยา

280

เครื่องประดับมุก

1

บางยี่โท

บางไทร

พระนครศรีอยุธยา

281

ไม้กวาดดอกอ้อ

2

บ้านแป้ง

บางไทร

พระนครศรีอยุธยา

282

แบบจำลองเครื่องไม้ประดิษฐ์

5

ช้างน้อย

บางไทร

พระนครศรีอยุธยา

283

โลชั่นกันยุงตะไคร้หอม ยาหม่อง พิมเสนน้ำ

10

บางไทร

บางไทร

พระนครศรีอยุธยา

284

พิมเสนน้ำ ดอกไม้จันทน์

2

คลองน้อย

บ้านแพรก

พระนครศรีอยุธยา

285

ผ้าเช็ดเครื่องจักร

5

หันตะเภา

วังน้อย

พระนครศรีอยุธยา

286

ผ้าโหล

10

ลำตาเสา

วังน้อย

พระนครศรีอยุธยา

287

ผ้าอเนกประสงค์

3

เต่าเล่า

บางซ้าย

พระนครศรีอยุธยา

288

เสื้อผ้าสำเร็จรูป

1

ปลายกลัด

บางซ้าย

พระนครศรีอยุธยา

289

ผ้าอเนกประสงค์

2

บ้านขล้อ

บางปะหัน

พระนครศรีอยุธยา

290

แกะสลักโต๊ะหมู่

4

พุทเลา

บางปะหัน

พระนครศรีอยุธยา

291

ธูปใหญ่

1

เสาธง

บางปะหัน

พระนครศรีอยุธยา

292

บ้านทรงไทย

6

โพธิ์สามต้น

บางปะหัน

พระนครศรีอยุธยา

293

อิฐมอญ

1

ขยาย

บางปะหัน

พระนครศรีอยุธยา

294

อิฐมอญ

3

บางปะหัน

บางปะหัน

พระนครศรีอยุธยา

295

บ้านทรงไทย

3

ขยาย

บางปะหัน

พระนครศรีอยุธยา

296

เครื่องสำอางสมุนไพร

5

ขวัญเมือง

บางปะหัน

พระนครศรีอยุธยา

297

กระเป๋าหนัง

1

บ้านม้า

บางปะหัน

พระนครศรีอยุธยา

298

อิฐมอญ

3

เสาธง

บางปะหัน

พระนครศรีอยุธยา

299

สมุนไพรอายุวัฒนะ

5

เกาะเกิด

บางปะอิน

พระนครศรีอยุธยา

300

ตัดเย็บเสื้อผ้าโหล

4

สามเรือน

บางปะอิน

พระนครศรีอยุธยา

301

ชุดกีฬา เสื้อผ้า

1-7

บ้านสร้าง

บางปะอิน

พระนครศรีอยุธยา

302

น้ำยาล้างจาน น้ำยาปรับผ้านุ่ม

4

บ้านโพ

บางปะอิน

พระนครศรีอยุธยา

303

น้ำยาสระผม

2

หัวเวียง

เสนา

พระนครศรีอยุธยา

304

กังหันไม้ไผ่

2

หัวเวียง

เสนา

พระนครศรีอยุธยา

305

ผ้าคลุมเตียง ชุดกันเปื้อน ถุงมือกันความร้อน

11

หัวเวียง

เสนา

พระนครศรีอยุธยา

306

ดอกไม้ประดิษฐ์จากใยบัว กระเป๋าหนัง เครื่องขูดมะพร้าวจิ๋ว แส้ปัดยุง

ชุมชนเทศบางเมืองเสนา

เสนา

พระนครศรีอยุธยา

307

ขนมไทย เบเกอรี่ รังนก

ชุมชนเทศบางเมืองเสนา

เสนา

พระนครศรีอยุธยา

308

น้ำยาล้างจาน

9

บางนมโค

เสนา

พระนครศรีอยุธยา

309

ยาสระผม ครีมนวด

1

บ้านหลวง

เสนา

พระนครศรีอยุธยา

310

สุราแช่ (สาโท)

4

ดอนทอง

เสนา

พระนครศรีอยุธยา

311

ไวน์ / สุราแช่

7

พระแก้ว

ภาชี

พระนครศรีอยุธยา

312

ไวน์ชนิดต่าง ๆ

3

น้ำเต้า

มหาราช

พระนครศรีอยุธยา

313

สุราแช่ไทย

6

สนามชัย

พระนครศรีอยุธยา

314

สาโท

7

ท่าดินแดง

ผักไห่

พระนครศรีอยุธยา

315

สาโท

3

บางไทร

บางไทร

พระนครศรีอยุธยา

316

ไวน์/สาโท

3

ลำตาเสา

วังน้อย

พระนครศรีอยุธยา

317

ไวน์

1

ประตูชัย

พระนครศรีอยุธยา

พระนครศรีอยุธยา

318

น้ำพริกครัวไทย

2

ไผ่ลิง

พระนครศรีอยุธยา

พระนครศรีอยุธยา

319

กล้วยอบแผ่น (ศรีวิเชียร)

3

หน้าโคก

ผักไห่

พระนครศรีอยุธยา


Hit Counter
จากวันที่ 27 มี.ค 2546