บัญชีสินค้าชุมชน หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์
ที่ผ่านกระบวนการประชาคม ปี 2546   จังหวัดชัยนาท

 กลับไปหน้าแรกไทยตำบล | หน้าแรกของข้อมูล OTOP

ที่

รายการสินค้าชุมชน

หมู่ที่

บ้าน

ตำบล

อำเภอ

จังหวัด

1

ที่นอนดักคะนน

2

ธรรมามูลเหนือวัด

ธรรมามูล

เมืองชัยนาท

ชัยนาท

2

เครื่องประดับลูกปัด

2

คลองเรือ

เขาท่าพระ

เมืองชัยนาท

ชัยนาท

3

ส้มโอแก้วสามรส

2

แหลมยาง

บ้านกล้วย

เมืองชัยนาท

ชัยนาท

4

ข้าวซ้อมมือ

10

โพธิ์เจริญ

ท่าชัย

เมืองชัยนาท

ชัยนาท

5

ไม้จิ้มฟัน

4

เกาะ(ท่าแห)

หาดท่าเสา

เมืองชัยนาท

ชัยนาท

6

ผ้าทอกี่กระตุก

13

ทรัพย์เจริญ

นางลือ

เมืองชัยนาท

ชัยนาท

7

จักสานผักตบชวา

11

หนองป่าน

เสือโฮก

เมืองชัยนาท

ชัยนาท

8

แชมพูสมุนไพร

1

ท่าทราย

บางหลวง

สรรพยา

ชัยนาท

9

จักสานผักตบชวา

7

บ้านอ้อย

สรรพยา

สรรพยา

ชัยนาท

10

น้ำพริกแกง

6

ท่าทราย

โพนางดำออก

สรรพยา

ชัยนาท

11

ส้มโอกวนสี่รส

12

บ้านท้องคุ้ง

ตลุก

สรรพยา

ชัยนาท

12

จักสานผักตบชวา

5

บ้านตลุก

หาดอาษา

สรรพยา

ชัยนาท

13

ผลิตภัณฑ์จากจาวตาล

5

บ้านงิ้ว

โพนางดำตก

สรรพยา

ชัยนาท

14

น้ำพริกแกง

2

บ้านกรุณา

เขาแก้ว

สรรพยา

ชัยนาท

15

ข้าวสารปลอดสารพิษ

12

ร่องแห้ว

ดงดอน

สรรคบุรี

ชัยนาท

16

จักสานผักตบชวา

5

ใหญ่

โพงาม

สรรคบุรี

ชัยนาท

17

ข้าวซ้อมมือ

14

หัวตะพาน

แพรกศรีราชา

สรรคบุรี

ชัยนาท

18

กล้วยอบเนย

11

ร่องใหญ่

บางขุด

สรรคบุรี

ชัยนาท

19

จักสานผักตบชวา

4

คลองรี

ห้วยกรด

สรรคบุรี

ชัยนาท

20

ข้าวหลาม

2

บ้านเซี่ยน

บ้านเซี่ยน

หันคา

ชัยนาท

21

ไม้แขวนเสื้อ

9

เขาไพร

ไพรนกยูง

หันคา

ชัยนาท

22

ผลิตภัณฑ์จากหวาย

6

ห้วยตาสี

วังไก่เถื่อน

หันคา

ชัยนาท

23

ดนตรีไทย (ซออู้ , ซอด้วง)

1

คลองจันทร์

ห้วยงู

หันคา

ชัยนาท

24

ปุ๋ยชีวภาพ

6

หนองต่อ

หันคา

หันคา

ชัยนาท

25

ผลิตภัณฑ์จักสาน (หวายไม้ไผ่)

7

สระแก้ว

เด่นใหญ่

หันคา

ชัยนาท

26

ศาลาเรือนไทย

16

หนองเต่า

หนองแซง

หันคา

ชัยนาท

27

ตะกร้าจากเถาวัลย์

1

ท่าหาด

คุ้งสำเภา

มโนรมย์

ชัยนาท

28

ผลิตภัณฑ์จากกก

2

ท่าฉนวน

ท่าฉนวน

มโนรมย์

ชัยนาท

29

จักสานไม้ไผ่

1

เนินไผ่

ศิลาดาน

มโนรมย์

ชัยนาท

30

ส้มโอขาวแตงกวา

1

แหลมยาง

วัดโคก

มโนรมย์

ชัยนาท

31

ไม้กวาดทางมะพร้าว

2

หางแขยง

หางน้ำสาคร

มโนรมย์

ชัยนาท

32

จักสานผักตบชวา

4

ท่าอู่

อู่ตะเภา

มโนรมย์

ชัยนาท

33

จักสานไม้ไผ่

6

หนองจิก

บ่อแร่

วัดสิงห์

ชัยนาท

34

จักสานไม้ไผ่

3

ดอนหนองโพธิ์

มะขามเฒ่า

วัดสิงห์

ชัยนาท

35

จักสานไม้ไผ่

11

มะขามเฒ่า

วัดสิงห์

ชัยนาท

36

จักสานผักตบชวา

2

หนองบัว

หนองบัว

วัดสิงห์

ชัยนาท

37

น้ำพริกแกง

5

หนองแก

หนองขุ่น

วัดสิงห์

ชัยนาท

38

กล้วยอบเนย

1

หนองแค

หนองน้อย

วัดสิงห์

ชัยนาท

39

จักสาน (เข่งปลาทู)

8

หนองโสน

วังหมัน

วัดสิงห์

ชัยนาท

40

ผ้าทอพื้นเมือง

6

หนองระกำ

เนินขาม

กิ่งอ.เนินขาม

ชัยนาท

41

ข้าวซ้อมมือ

4

เขาโพธิ์งาม

กะบกเตี้ย

กิ่งอ.เนินขาม

ชัยนาท

42

ผ้าทอพื้นเมือง

1

หนองยาง

สุขเดือนห้า

กิ่งอ.เนินขาม

ชัยนาท

43

ผ้าทอพื้นเมือง

1

สะพานหิน

สะพานหิน

กิ่งอ.หนองมะโมง

ชัยนาท

44

ไม้กวาดดอกหญ้า

1

ทุ่งวัวแดง

วังตะเคียน

กิ่งอ.หนองมะโมง

ชัยนาท

45

ผ้าทอพื้นเมือง

1

หนองมะโมง

หนองมะโมง

กิ่งอ.หนองมะโมง

ชัยนาท

46

ผ้าทอพื้นเมือง

1

กุดจอก

กุดจอก

กิ่งอ.หนองมะโมง

ชัยนาท

47

น้ำปลาเขื่อนเจ้าพระยา

5

บ้านกลาง

ตลุก

สรรพยา

ชัยนาท

48

กล้วยหลอดอบสมุนไพร

2

บ้านท่าน

บางหลวง

สรรพยา

ชัยนาท

49

น้ำพริก

3

สวนลำใย

บางหลวง

สรรพยา

ชัยนาท

50

ผ้าบาติก

2

หนองบัว

หนองบัว

วัดสิงห์

ชัยนาท

51

ตะกร้าไม้ไผ่

3

เนินไผ่

วัดโคก

มโนรมย์

ชัยนาท

52

กระถางซีเมนต์

11

ท้องคุ้ง

ตลุก

สรรพยา

ชัยนาท

53

เครื่องสีข้าวซ้อมมือแบบโบราณ

2

บ้านตลุก

ตลุก

สรรพยา

ชัยนาท

54

ผลิตภัณฑ์จักสานจากเส้นพลาสติก

5

บ้านงิ้ว

โพนางดำออก

สรรพยา

ชัยนาท

55

ข้าวสารปลอดสารพิษ

2

บ้านวัดใต้

คุ้งสำเภา

มโนรมย์

ชัยนาท


Hit Counter
จากวันที่ 27 มี.ค 2546