บัญชีสินค้าชุมชน หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์
ที่ผ่านกระบวนการประชาคม ปี 2546   จังหวัดเชียงใหม่

 กลับไปหน้าแรกไทยตำบล | หน้าแรกของข้อมูล OTOP

ที่

รายการสินค้าชุมชน

หมู่ที่

บ้าน

ตำบล

อำเภอ

จังหวัด

1

ผ้าบาติก

10

ป่าเป้า

แม่เหียะ

เมือง

เชียงใหม่

2

ผลิตภัณฑ์จากผ้าฝ้าย

1

บวกครกหลวง

ท่าศาลา

เมือง

เชียงใหม่

3

ผ้าฝ้ายทอมือ

1

วังปิ่น

สบเตี๊ยะ

จอมทอง

เชียงใหม่

4

ผ้าฝ้ายพื้นเมือง

1

แท่นคำ

บ้านหลวง

จอมทอง

เชียงใหม่

5

ผ้าฝ้ายพื้นเมือง

2

ดอยแก้ว

ดอยแก้ว

จอมทอง

เชียงใหม่

6

ผ้าฝ้ายพื้นเมือง

5

โรงวัว

แม่สอย

จอมทอง

เชียงใหม่

7

ผ้าตีนจก

8

ท้องฝาย

ช้างเคิ่ง

แม่แจ่ม

เชียงใหม่

8

ผ้าตีนจก/ผ้าพื้นเมือง

4

ป่าแดด

ท่าผา

แม่แจ่ม

เชียงใหม่

9

ผ้าพื้นเมือง

7

กองแขกเหนือ

กองแขก

แม่แจ่ม

เชียงใหม่

10

ผ้าทอกี่กระตุก

3

วัดจันทร์

บ้านจันทร์

แม่แจ่ม

เชียงใหม่

11

ผ้าทอกะเหรี่ยง

2

แม่ซา

แม่นาจร

แม่แจ่ม

เชียงใหม่

12

ผ้าทอตีนจก

1

แม่ขี้มูก

บ้านทับ

แม่แจ่ม

เชียงใหม่

13

ผ้าทอลั่วะ

ปางหินฝน

แม่แจ่ม

เชียงใหม่

14

ผ้าทอกะเหรี่ยง

5

ปางแผ่น

ป้าเมียง

ดอยสะเก็ด

เชียงใหม่

15

ทอผ้าไหม

15

โป่งใน

เวียง

ฝาง

เชียงใหม่

16

ผ้าทอพื้นเมือง

5

หม้อบน

ทุ่งหลวง

พร้าว

เชียงใหม่

17

ผ้าบาติก

2

ทุ่งแป้ง

ท่าวังพร้าว

สันป่าตอง

เชียงใหม่

18

ผ้าทอพื้นเมือง

3

กลางเหนือ

สันกลาง

สันป่าตอง

เชียงใหม่

19

ผ้ามัดย้อม

2

โรงวัว

แม่ก๊า

สันป่าตอง

เชียงใหม่

20

ผ้าฝ้าย

7

ทรายมูล

ทรายมูล

สันกำแพง

เชียงใหม่

21

ผ้าฝ้ายทอมือ

6

ปูคากลาง

แม่ปูคา

สันกำแพง

เชียงใหม่

22

ผ้าฝ้ายทอมือ

8

กอสะเลียม

บวกค้าง

สันกำแพง

เชียงใหม่

23

ผ้าบาติก

1

เมืองวะ

เมืองเล็น

สันทราย

เชียงใหม่

24

ผ้าฝ้ายทอมือ

9

ช้างเคิ่ง

บ้านตาล

ฮอด

เชียงใหม่

25

ผ้าทอ

2

นาคอเรือ

นาคอเรือ

ฮอด

เชียงใหม่

26

ผ้าทอพื้นเมือง

1

บ้านหลวง

ยางเปียง

อมก๋อย

เชียงใหม่

27

ผ้าทอกะเหรี่ยง

2

ยางเปาเหนือ

นาเกียน

อมก๋อย

เชียงใหม่

28

ผ้าทอใหม่หมอกจ๋าม

8

ใหม่หมอกจ๋าม

ท่าตอน

แม่อาย

เชียงใหม่

29

ผ้ากะเหรี่ยงทอมือ

3

หนองปู

ปงตัน

ดอยเต่า

เชียงใหม่

30

ผ้าทอตีนจก

2

สันบ่อเย็น

โป่งทุ่ง

ดอยเต่า

เชียงใหม่

31

ผ้าทอมือพื้นเมือง

3

แปลง 4

มืดกา

ดอยเต่า

เชียงใหม่

32

ทอผ้าพื้นเมือง

7

ห้วยบง

ปงตำ

ไชยปราการ

เชียงใหม่

33

ผ้าทอพื้นเมือง

10

ใหม่แม่ป่าขาง

ออนเหนือ

แม่ออน

เชียงใหม่

34

ผ้าทอเอวปกาญอ

4

ป่างิ้ว

ทาเหนือ

แม่ออน

เชียงใหม่

35

ผ้าทอพื้นเมือง

3

ยางคราม

ยางคราม

ดอยหล่อ

เชียงใหม่

36

จักสานไม้ไผ่

4

แม่จา

ทุ่งข้าวพวง

เชียงดาว

เชียงใหม่

37

ผลิตภัณฑ์จากไม้ ไม้ไผ่

3

สบก๋าย

กิ๊ดช้าง

แม่แตง

เชียงใหม่

38

จักสานไม้ไผ่

6

สันควงคำ

ท่าวังพร้าว

สันป่าตอง

เชียงใหม่

39

ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่

4

ป่าปงหลวง

ป่าบง

สารภี

เชียงใหม่

40

ผลิตภัณฑ์จักสานใบลาน

4

ดอนแก้ว

ดอนแก้ว

สารภี

เชียงใหม่

41

ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่

1

ต้นโชคหลวง

ไชยสถาน

สารภี

เชียงใหม่

42

ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา

6

หัวดง

ขัวมุง

สารภี

เชียงใหม่

43

ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ (เสื่ออ่อน)

7

สันทราย

หนองแก๋ว

หางดง

เชียงใหม่

44

เครื่องจักสาน

15

คายนอกพัฒนา

แม่นาวาง

แม่อาย

เชียงใหม่

45

เครื่องดื่มสมุนไพรสำเร็จรูป

1

ทุ่งกระดาษ

ฟ้าฮ่าม

เมือง

เชียงใหม่

46

แปรรูปผลิตผลทางการเกษตร(สตรอเบอรี่อบแห้ง)

1

ช้างเคี่ยน

ช้างเผือก

เมือง

เชียงใหม่

47

สมุนไพรดิบ อบแห้ง อบกรอบ

6

เชียงดาว

เขียงดาว

เชียงดาว

เชียงใหม่

48

ส้มโอ

10

แก่งปันเต๊าะ

แม่นะ

เชียงดาว

เชียงใหม่

49

กระเทียมโทนดอง น้ำผึ้ง

2

ป่าไผ่

แม่โป่ง

ดอยสะเก็ด

เชียงใหม่

50

ผลิตภัณฑ์จากกล้วย

11

พระธาตุ

สันปูเลย

ดอยสะเก็ด

เชียงใหม่

51

สมุนไพรผง

7

ร้องขี้เหล็ก

เชิงดอย

ดอยสะเก็ด

เชียงใหม่

52

ผลิตภัณฑ์จากกาแฟ/ชา

5

พงษ์ทอง

เทพเสด็จ

ดอยสะเก็ด

เชียงใหม่

53

ผลิตภัณฑ์จากน้ำผึ้ง

8

วังธาร

ลวงเหนือ

ดอยสะเก็ด

เชียงใหม่

54

ผลิตภัณฑ์จากข้าวและมันฝรั่ง

2

ป่าไม้แดง

ป่าป้อง

ดอยสะเก็ด

เชียงใหม่

55

น้ำพริกตาแดง น้ำพริกลาบ

5

ป่าเหียง

ป่าลาน

ดอยสะเก็ด

เชียงใหม่

56

ถนอมอาหารไข่เค็ม

4

พยากหลวง

ตลาดขวัญ

ดอยสะเก็ด

เชียงใหม่

57

ข้าวเกรียบจากผลไม้

3

ป่างิ้ว

สง่าบ้าน

ดอยสะเก็ด

เชียงใหม่

58

สมุนไพร(แชมพู ครีมนวด น้ำยาล้างจาน)

4

แม่จ้องใต้

ตลาดใหญ่

ดอยสะเก็ด

เชียงใหม่

59

น้ำมันเขียว/น้ำมันเหลืองสมุนไพร

2

แม่คือ

แม่คือ

ดอยสะเก็ด

เชียงใหม่

60

เต้าเจี้ยว

3

ผึ้ง

แม่หอพระ

แม่แตง

เชียงใหม่

61

ไส้อั่วบ้านอิฐ

3

ดงป่าล้น

ขี้เหล็ก

แม่แตง

เชียงใหม่

62

กระเทียมดองสด

10

หนองออน

อินทขิล

แม่แตง

เชียงใหม่

63

เต้าเจี้ยว

3

สบเลิม

บ้านเป้า

แม่แตง

เชียงใหม่

64

ซีอิ้วขาว

2

สันป่ายาง

สันป่ายาง

แม่แตง

เชียงใหม่

65

ชาเขียวอู่หลง

3

ออม

เมืองก๋าย

แม่แตง

เชียงใหม่

66

น้ำพริกตาแดง

1

ช่อแล

ช่อแล

แม่แตง

เชียงใหม่

67

ข้าวแต๋นน้ำแตงโม

3

แม่กะ

แม่แตง

แม่แตง

เชียงใหม่

68

ผลิตภัณฑ์แปรรูปถั่วเหลือง

4

ดอนตัน

เหมืองแก้ว

แม่ริม

เชียงใหม่

69

ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าว (ขนมจีน)

3

ห้วยน้ำริน

ขี้เหล็ก

แม่ริม

เชียงใหม่

70

ผลิตภัณฑ์แปรรูปสมุนไพร

3

แม่สาหลวง

แม่สา

แม่ริม

เชียงใหม่

71

ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรปลอดสาร

3

ม่วงคำ

โป่งแยง

แม่ริม

เชียงใหม่

72

กล้วยอบ/กล้วยกวน/กล้วยฉาบ

4

ศาลาป่ากล้วย

สะเมิงใต้

สะเมิง

เชียงใหม่

73

สตรอเบอรี่

1

บ่อแก้ว

บ่อแก้ว

สะเมิง

เชียงใหม่

74

สตรอเบอรี่

2

บ่อแก้ว

สะเมิง

เชียงใหม่

75

สตรอเบอรี่

3

บ่อแก้ว

สะเมิง

เชียงใหม่

76

สตรอเบอรี่

4

บ่อแก้ว

สะเมิง

เชียงใหม่

77

สตรอเบอรี่

5

บ่อแก้ว

สะเมิง

เชียงใหม่

78

สตรอเบอรี่

9

บ่อแก้ว

สะเมิง

เชียงใหม่

79

สตรอเบอรี่

10

บ่อแก้ว

สะเมิง

เชียงใหม่

80

แปรรูปอาหาร กล้วยอบ/กวน น้ำพริกตาแดง

4

ห้วยโจ้

แม่ข่า

ฝาง

เชียงใหม่

81

แปรรูปมันฝรั่ง (มันกัลยา)

3

สันทราย

สันทราย

ฝาง

เชียงใหม่

82

ข้าวซ้อมมือ

1

แม่คร

แม่คะ

ฝาง

เชียงใหม่

83

ข้าวแต๋นน้ำแตงโม

12

ม่อนปิ่นใต้

ม่อนปิ่น

ฝาง

เชียงใหม่

84

ส้มเขียวหวาน

6

ปางควาย

แม่งอน

ฝาง

เชียงใหม่

85

ส้มเขียวหวาน

8

หนองขวาง

แม่งอน

ฝาง

เชียงใหม่

86

ส้มสายน้ำผึ้ง

1

สบข่า

แม่ข่า

ฝาง

เชียงใหม่

87

ส้มสายน้ำผึ้ง

16

สันทรายเหนือ

สันทราย

ฝาง

เชียงใหม่

88

ข้าวหอมมะลิ

5

ห้วยงูใน

สันทราย

ฝาง

เชียงใหม่

89

น้ำอ้อยก้อน

2

ทุ่งกู่

ป่าตุ้ม

พร้าว

เชียงใหม่

90

ข้าวแต๋น

4

แจงกู่เรือง

เวียง

พร้าว

เชียงใหม่

91

ข้าวสารสหกรณ์

2

ขามสุ่ม

เวียง

พร้าว

เชียงใหม่

92

ผลิตภัณฑ์แปรรูปถั่วลิสง

4

ต้นธาตุ

น้ำแพร่

พร้าว

เชียงใหม่

93

ลำไยครบวงจร

9

ไชยมงคล

เขื่อนผาก

พร้าว

เชียงใหม่

94

มะม่วงครบวงจร

3

เหล่า

ป่าใหม่

พร้าว

เชียงใหม่

95

แปรรูปอาหาร(ข้าวเกรียบผลไม้/สมุนไพร)

10

สันกอเก็ด

บ้านกลาง

สันป่าตอง

เชียงใหม่

96

ลำไยอบแห้ง

6

ทรายมูล

แม่ก๊า

สันป่าตอง

เชียงใหม่

97

แหนม

3

ท่าโป่ง

บ้านแม

สันป่าตอง

เชียงใหม่

98

กล้วยอบบาบีคิว

4

ร้องส้มป่อย

ทุ่งสะโตก

สันป่าตอง

เชียงใหม่

99

หมูยอสมพัตร

1

ทุ่งอ้อ ป่าบง

สันกลาง

สันป่าตอง

เชียงใหม่

100

แปรรูปอาหารเห็ด

10

เหล่า

ทุ่งต้อม

สันป่าตอง

เชียงใหม่

101

ลำไยอบแห้ง

3

แคว

ท่ากว้าง

สารภี

เชียงใหม่

102

น้ำพริกลาบ

3

ยางเนิ้ง

ยางนิ้ง

สารภี

เชียงใหม่

103

แปรรูปอาหารขนมขบเคี้ยว

8

ศรีดอนมูล

ชมพู

สารภี

เชียงใหม่

104

ลำไยอบแห้ง

6

หนองแบน

สันทราย

สารภี

เชียงใหม่

105

ผักปลอดสารพิษ

10

สันป่ากว๋าว

ท่าวังตาล

สารภี

เชียงใหม่

106

ข้าวสาร

1

วังธาร

ร้องวัวแดง

สันกำแพง

เชียงใหม่

107

กาละแม

2

มอญ

สันกลาง

สันกำแพง

เชียงใหม่

108

ไข่เค็ม

12

ป่าเห็ว

สันกำแพง

สันกำแพง

เชียงใหม่

109

มันฝรั่งทอดกรอบ (อาลู)

3

เจดีย์แม่ครัว

แม่แฝกใหม่

สันทราย

เชียงใหม่

110

น้ำดื่มสมุนไพร

12

หนองไหว

แม่แฝก

สันทราย

เชียงใหม่

111

แหนมอุ้ยยุ่น

6

แม่กวง

สันนาเม็ง

สันทราย

เชียงใหม่

112

แปรรูปอาหาร (ไข่เค็ม)

9

ต้นจันทน์

หนองจ๊อม

สันทราย

เชียงใหม่

113

ข้าวแต๋น

4

สันทรายหลวง

สันทรายหลวง

สันทราย

เชียงใหม่

114

น้ำพริกเผาถั่วเหลือง

2

ต้นงิ้ว

สันผักหวาน

หางดง

เชียงใหม่

115

แปรรูปเนื้อสัตว์ แหนม กุนเชียง

4

ช่างคำน้อย

บ้านแหวน

หางดง

เชียงใหม่

116

ผัก ผลไม้ปลอดสารพิษ

4

ทุ่งโป่ง

บ้านปง

หางดง

เชียงใหม่

117

ผลิตภัณฑ์ลำไย

3

หนองตอง

หนองตอง

หางดง

เชียงใหม่

118

แปรรูปอาหารกล้วยฉาบ น้ำพริก

1

บ่อหลวง

บ่อหลวง

ฮอด

เชียงใหม่

119

ข้าวซ้อมมือ

7

ดง

ม่อนจอง

อมก๋อย

เชียงใหม่

120

ยาสมุนไพร

2

ใหม่

แม่ตื่น

อมก๋อย

เชียงใหม่

121

แชมพูสมุนไพร

1

หลิม

อมก๋อย

อมก๋อย

เชียงใหม่

122

แหนมปัญจะพัฒนา

2

สันมะนาว

แม่สาว

แม่อาย

เชียงใหม่

123

เมี่ยงสามรส/ไส้เมี่ยง

1

ปางต้นฆ้อง

มะลิกา

แม่อาย

เชียงใหม่

124

กล้วยอบบาบีคิว

3

สันห้าง

บ้านหลวง

แม่อาย

เชียงใหม่

125

กลุ่มเพาะเห็ด

15

คายนอกพัฒนา

แม่นาวาง

แม่อาย

เชียงใหม่

126

กลุ่มเพาะเห็ด

9

ป่าเหียก

สันต้นหมื้อ

แม่อาย

เชียงใหม่

127

แปรรูปขนม

10

ดอยเต่าใต้

ดอยเต่า

ดอยเต่า

เชียงใหม่

128

ปลาแห้ง ปลาป่น

3

แปลง 5

ท่าเดื่อ

ดอยเต่า

เชียงใหม่

129

น้ำพริกลาบ

4

เวียงแหง

เมืองแหง

เวียงแหง

เชียงใหม่

130

น้ำพริกคั่วทราย

2

จอง

เปียงหลวง

เวียงแหง

เชียงใหม่

131

ส้มสายน้ำผึ้ง

7

ปงตำ

หนองบัว

ไชยปราการ

เชียงใหม่

132

อาหารเสริมธรรมชาติสาหร่าย

6

นาทราย

ทุ่งปี้

แม่วาง

เชียงใหม่

133

สมุนไพร แชมพู น้ำยาล้างจาน

6

เตาไห

ทุ่งรวมทอง

แม่วาง

เชียงใหม่

134

ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร

7

ดอนกลาง

ออนกลาง

แม่ออน

เชียงใหม่

135

ข้าวโพดฝักอ่อน

5

ป่าน็อต

แม่ทา

แม่ออน

เชียงใหม่

136

ไส้อั่ว น้ำพริกหนุ่ม

9

สันติสุข

สันติสุข

ดอยหล่อ

เชียงใหม่

137

เครื่องปั้นดินเผา

8

พนาวัลย์

ขี้เหล็ก

แม่ริม

เชียงใหม่

138

อิฐมอญ

4

แม่วัด

ทุ่งหลวง

พร้าว

เชียงใหม่

139

เครื่องปั้นดินเผา (สล่าหม้อ)

3

เหล่า

ป่าไหน่

พร้าว

เชียงใหม่

140

ประติมากรรมเครื่องปั้นดินเผา

4

ป่าตาล

สันผักหวาน

หางดง

เชียงใหม่

141

เครื่องปั้นดินเผา

7

เหมืองกุง

หนองควาย

หางดง

เชียงใหม่

142

ปั้นโอ่ง

12

สันทราย

ศรีดงเย็น

ไชยปราการ

เชียงใหม่

143

เครื่องเงินและอลูมิเนียม

วัวลาย

หายยา

เมือง

เชียงใหม่

144

กระดาษสาและเชือกฝ้าย(ดอกไม้กระดาษสา)

12

ภูพิงค์

สุเทพ

เมือง

เชียงใหม่

145

โคมไฟ

3

ดอนจั่น

ท่าศาลา

เมือง

เชียงใหม่

146

แปรรูปดินไทย

13

ป่าแดดกลาง

ป่าแดด

เมือง

เชียงใหม่

147

เครื่องเขิน

2

ศรีพันครัว

ท่าศาลา

เมือง

เชียงใหม่

148

ดอกไม้ประดิษฐ์จากกระดาษสา

8

ใหม่สันตึวง

ข่วงเปา

จอมทอง

เชียงใหม่

149

กระเป๋ากะเหรี่ยง

7

กองกาน

แม่ศึก

แม่แจ่ม

เชียงใหม่

150

ผ้าปูโต๊ะ

6

แจ่มหลวง

แจ่มหลวง

แม่แจ่ม

เชียงใหม่

151

ตีมีด

7

แม่ตะละม้ง

แม่แดด

แม่แจ่ม

เชียงใหม่

152

ผ้าปักมือ

12

แม่มะกู้

ปิงโค้ง

เชียงดาว

เชียงใหม่

153

ผลิตภัณฑ์จากกระดาษสา

3

สันทราย

แม่ฮ้อยเงิน

ดอยสะเก็ด

เชียงใหม่

154

ผลิตภัณฑ์ผ้าจากนุ่น

5

ป่าเหมือด

สำราญราษฎร์

ดอยสะเก็ด

เชียงใหม่

155

ผลิตภัณฑ์จากผ้าทอ

7

ข้างน้ำ

ลวงเหนือ

ดอยสะเก็ด

เชียงใหม่

156

ของที่ระลึกงานปักผ้าหมอน

6

หนองกอก

สันมหาพน

แม่แตง

เชียงใหม่

157

โคมไฟปั้นหยา

3

ป่าไม้แดง

บ้านช้าง

แม่แตง

เชียงใหม่

158

ไม้กวาด

3

ผาเต็ง

ป่าแป้

แม่แตง

เชียงใหม่

159

งานปักผ้า

6

ท่าข้าม

สบเปิง

แม่แตง

เชียงใหม่

160

ผลิตภัณฑ์ผ้าปัก

1

ริมใต้

ริมใต้

แม่ริม

เชียงใหม่

161

ผลิตภัณฑ์ผ้า(เครื่องนอนจากนุ่น)

5

ดงใต้

สันโป่ง

แม่ริม

เชียงใหม่

162

ผลิตภัณฑ์จากผ้า (ผ้าถัก/ผ้าม่าน)

3

ห้วยทราย

ห้วยทราย

แม่ริม

เชียงใหม่

163

ผ้าปักลายเย้า

6

ปางควาย

แม่งอน

ฝาง

เชียงใหม่

164

ไม้กวาดอ่อน/แข็ง

5

ร้องอ้อ

แม่สูน

ฝาง

เชียงใหม่

165

ผลิตภัณฑ์ปั้นขี้เลื่อย

6

หลวง

โหล่งขอด

พร้าว

เชียงใหม่

166

ผลิตภัณฑ์แปรรูปกระดาษสา

1

ปวงสนุก

บ้านกลาง

สันป่าตอง

เชียงใหม่

167

ตุ๊กตาชาวเขาไทย พื้นเมือง

9

ดงขี้เหล็ก

มะขามหลวง

สันป่าตอง

เชียงใหม่

168

ผลิตภัณฑ์จากกระดาษสา

5

ไร่

ทุ่งต้อม

สันป่าตอง

เชียงใหม่

169

ผลิตภัณฑ์จากกระดาษสา(อัลบั้มรูป กรอบรูป สมุดโน๊ต ถุงหิ้ว)

6

ดงป่าซาง

มะขุนหวาน

สันป่าตอง

เชียงใหม่

170

ไม้แกะสลัก

4

กิ่วแลหลวง

ยุหว่า

สันป่าตอง

เชียงใหม่

171

ไม้แกะสลัก

10

กิ่วแลน้อย

บ้านแม

สันป่าตอง

เชียงใหม่

172

ไม้แกะสลัก

2

น้ำบ่อหลวง

น้ำบ่อหลวง

สันป่าตอง

เชียงใหม่

173

ตีมีด

6

ร้อง

ทุ่งสะโตก

สันป่าตอง

เชียงใหม่

174

ผ้าสำเร็จรูปพื้นเมือง

4

หนองแฝก-ป่าดง

หนองแฝก

สารภี

เชียงใหม่

175

ของที่ระลึกจากกระดาษสา

4

หนองผึ้งใต้

หนองผึ้ง

สารภี

เชียงใหม่

176

ผลิตภัณฑ์กระดาษสาบาติก

4

ช้างเคิ่ง

สารภี

สารภี

เชียงใหม่

177

ร่มหลวง

2

หนองโค้ง

ต้นเปา

สันกำแพง

เชียงใหม่

178

ผลิตภัณฑ์จากกระดาษสา

1

ต้นเปา

ต้นเปา

สันกำแพง

เชียงใหม่

179

หัตถกรรมตีแผ่นแร่ นิเกิล ไม้

13

ป่าสักขวาง

สันกำแพง

สันกำแพง

เชียงใหม่

180

ของที่ระลึกบ้านหม้อ

5

หม้อ

ห้วยทราย

สันกำแพง

เชียงใหม่

181

ไม้แกะสลัก

1

บวกค้าง

บวกค้าง

สันกำแพง

เชียงใหม่

182

ผ้าปัก

5

ใหม่สามัคคี

สันพระเนตร

สันทราย

เชียงใหม่

183

เครื่องเงิน

2

แม่ย้อยใต้

สันทรายน้อย

สันทราย

เชียงใหม่

184

ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว

3

บ่อหิน

สันป่าเป้า

สันทราย

เชียงใหม่

185

หัตถกรรมจากไม้ ไม้เกมส์

3

ห้วยเกี๋ยว

หนองหาร

สันทราย

เชียงใหม่

186

ไม้แกะสลัก

2

ถวาย

ขุนดง

หางดง

เชียงใหม่

187

ไม้กวาดดอกหญ้า

4

กองลอย

บ่อสลี

ฮอด

เชียงใหม่

188

ผ้าแต่งไทย กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้า

2

สันมะนาว

แม่สาว

แม่อาย

เชียงใหม่

189

ศิลปประดิษฐ์

5

อ่าย

ศรีดงเย็น

ไชยปราการ

เชียงใหม่

190

ของที่ระลึกจากกระดาษสา

1

แม่ทะลบ

แม่ทะลบ

ไชยปราการ

เชียงใหม่

191

ไม้กวาด

10

ใหม่หนองบัว

หนองบัว

ไชยปราการ

เชียงใหม่

192

หัตถกรรมจากไม้เรือใบ

9

สบวิน

แม่ริม

แม่วาง

เชียงใหม่

193

กางเกงในสตรี

4

กลางดง

ทุ่งปี้

แม่วาง

เชียงใหม่

194

ผลิตภัณฑ์จากสมุดโทรศัพท์

1

ทุ่งศาลา

ดอนเปา

แม่วาง

เชียงใหม่

195

เครื่องดนตรีพื้นเมือง

1

ใหม่ปางเติม

บ้านกาด

แม่วาง

เชียงใหม่


Hit Counter
จากวันที่ 27 มี.ค 2546