บัญชีสินค้าชุมชน หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์
ที่ผ่านกระบวนการประชาคม ปี 2546   จังหวัดกระบี่

 กลับไปหน้าแรกไทยตำบล | หน้าแรกของข้อมูล OTOP

ที่

รายการสินค้าชุมชน

หมู่ที่

บ้าน

ตำบล

อำเภอ

จังหวัด

1

ส้มโชกุน

3

หน้าเขา

หน้าเขา

เขาพนม

กระบี่

2

กาแฟโบราณ

2

ร่าหมาด

เกาะกลาง

เกาะลันตา

กระบี่

3

ผ้าบาติก

4

นาตีน

อ่าวนาง

เมืองกระบี่

กระบี่

4

ไวน์

3

ห้วยยูง

ห้วยยูง

เหนือคลอง

กระบี่

5

ผลิตภัณฑ์เตยปาหนัน

1

หลังสอด

เกาะลันตาน้อย

เกาะลันตา

กระบี่

6

กะปิกุ้ง

6

ในใส

แหลมสัก

อ่าวลึก

กระบี่

7

กะละแม

4

เกาะไทร

ทุ่งไทรทอง

ลำทับ

กระบี่

8

ผักปลอดสารพิษ

1

ไสหร้า

โคกหาร

เขาพนม

กระบี่

9

กะละแม

2

พรุดินนา

พรุดินนา

คลองท่อม

กระบี่

10

น้ำปลา

1

เขาล่อม

เขาใหญ่

อ่าวลึก

กระบี่

11

กุ้งย่าง

6

ในไส

แหลมสัก

อ่าวลึก

กระบี่

12

ไวน์

8

ในควน

คลองท่อมใต้

คลองท่อม

กระบี่

13

กะปิ

6

ท่าทองหลาง

เขาทอง

เมืองกระบี่

กระบี่

14

กะปิ

4

ทุ่งหยีเพ็ง

ศาลาด่าน

เกาะลันตา

กระบี่

15

อาหารแปรรูป

ชุมชมทุ่งโหลง

ปากน้ำ

เมืองกระบี่

กระบี่

16

ผลิตภัณฑ์กะลามะพร้าว

4

นาตีน

อ่าวนาง

เมืองกระบี่

กระบี่

17

ขนมพื้นเมือง

2

อ่าวลึกเหนือ

อ่าวลึกเหนือ

อ่าวลึก

กระบี่

18

กล้วยฉาบ

4

เขาดิน

ดินอุดม

ลำทับ

กระบี่

19

กล้วยกวน

5

ปลายทับใหม่

ดินแดง

ลำทับ

กระบี่

20

กล้วยกวน/กล้วยฉาบ

2

ทุ่งประสาน

ปกาสัย

เหนือคลอง

กระบี่

21

ปลาเค็ม

4

บ่อม่วง

ทรายขาว

คลองท่อม

กระบี่

22

ถั่วทอดสมุนไพร

6

คลองสุข

อ่าวลึกใต้

อ่าวลึก

กระบี่

23

น้ำพริกกุ้งเสียบ

6

คลองสุข

อ่าวลึกใต้

อ่าวลึก

กระบี่

24

กะปิกุ้งแห้ง

2

บากัน

อ่าวลึกน้อย

อ่าวลึก

กระบี่

25

กระดาษจากใยสับปะรด

5

ในไร่

หนองทะเล

เมืองกระบี่

กระบี่

26

ขนมโรตีกรอบ

1

นาเหนือ

อ่าวลึกน้อย

อ่าวลึก

กระบี่

27

ซีอิ้ว,เต้าเจี้ยว,น้ำปลา

1

เกาะศรีบอยา

เกาะศรีบอยา

เหนือคลอง

กระบี่

28

พิมเสนน้ำ

5

ควนเศียร

เขาเขน

ปลายพระยา

กระบี่

29

หอยแมลงภู่

11

ทุ่งครก

คลองพน

คลองท่อม

กระบี่

30

ผ้าปาเต๊ะ

2

คลองประสงค์

คลองประสงค์

เมืองกระบี่

กระบี่

31

วุ้นมะพร้าว

3

ควนกลาง

สินปูน

เขาพนม

กระบี่

32

ปลาส้ม

3

คลองยวน

ตลิ่งชัน

เหนือคลอง

กระบี่

33

น้ำผลไม้

1

คลองพน

คลองพน

คลองท่อม

กระบี่

34

กะปิกุ้ง

9

ทุ่งควนหิน

ห้วยน้ำขาว

คลองท่อม

กระบี่

35

ตะกร้า

1

ทุ่ง

เขาคราม

เมืองกระบี่

กระบี่

36

ผ้าบาติก

3

คลองหมาก

คลองขนาน

เหนือคลอง

กระบี่

37

เครื่องแกง

8

หินเพิง

คลองพน

คลองท่อม

กระบี่

38

มะพร้าวน้ำหอม

3

หนองผักฉีด

ปกาสัย

เหนือคลอง

กระบี่

39

ปลาสีเสียดเค็ม

8

คลองโตบ

เกาะลันตาใหญ่

เกาะลันตา

กระบี่

40

น้ำว่านกาบหอย

4

ทุ่งสูง

เขาใหญ่

อ่าวลึก

กระบี่

41

ผลิตภัณฑ์ใบจาก

ทุ่งขวาง

กระบี่ใหญ่

เมืองกระบี่

กระบี่

42

แหนมสด

1

เขาต่อ

เขาต่อ

ปลายพระยา

กระบี่

43

เตยปาหนัน

6

วังหิน

คลองท่อมใต้

คลองท่อม

กระบี่

44

เตยปาหนัน

10

คลองไทร

คลองพน

คลองท่อม

กระบี่

45

เครื่องแกง

6

ไสใน

พรุดินนา

คลองท่อม

กระบี่

46

จักสานไม้ไผ่

7

ท่าเรือ

เพหลา

คลองท่อม

กระบี่

47

จักสานไม้ไผ่

7

พรุพี

ทรายขาว

คลองท่อม

กระบี่

48

จักสานไม้ไผ่

4

บางคราม

คลองท่อมเหนือ

คลองท่อม

กระบี่

49

เครื่องแกง

2

นาพรุ

ลำทับ

ลำทับ

กระบี่

50

ผลิตภัณฑ์เตยปาหนัน

6

เกาะศรีบอยา

เกาะศรีบอยา

เหนือคลอง

กระบี่

51

น้ำเสาวรส

5

บางเจริญ

นาเหนือ

อ่าวลึก

กระบี่

52

เครื่องแกง

3

ใหญ่

เขาพนม

เขาพนม

กระบี่

53

ผ้าบาติก

9

น้ำขาว

เขาพนม

เขาพนม

กระบี่

54

ไวน์

3

ช้างตาย

เขาดิน

เขาพนม

กระบี่

55

พิมเสนน้ำ

1

เพหลาใต้

เพหลา

คลองท่อม

กระบี่

56

เครื่องแกง

1

ทุ่ง

เขาคราม

เมืองกระบี่

กระบี่

57

กาแฟสด

1

นาปู

ดินแดง

ลำทับ

กระบี่

58

ผ้าบาติก

1

ปกาสัย

ปกาสัย

เหนือคลอง

กระบี่

59

เครื่องแกง

1

ปลายพระยา

ปลายพระยา

ปลายพระยา

กระบี่

60

กะละแม

5

บางเจริญ

นาเหนือ

อ่าวลึก

กระบี่

61

ข้าวกล้อง

2

ทรายขาว

ทรายขาว

คลองท่อม

กระบี่

62

จักสานก้านมะพร้าว

3

คลองยวน

ตลิ่งชัน

เหนือคลอง

กระบี่

63

ข้าวซ้อมมือ

2

ห้วยมัด

ห้วยยูง

เหนือคลอง

กระบี่

64

น้ำพริกเผา

1

คลองรั้ว

ตลิ่งชัน

เหนือคลอง

กระบี่

65

ผ้าบาติก

2

ทุ่งประสาน

ปกาสัย

เหนือคลอง

กระบี่

66

มันปู

4

หาดยาว

ตลิ่งชัน

เหนือคลอง

กระบี่

67

ดอกไม้ใบยางพารา

6

ท่าควน

คลองยาง

เกาะลันตา

กระบี่

68

แหนม/แคบหมู

4

คีรีวง

คีรีวง

ปลายพระยา

กระบี่

69

ถั่วลิสงคั่วทราย

2

เสม็ดจวน

ดินอุดม

ลำทับ

กระบี่

70

ไม้กวาดดอกอ้อ

8

ไร่คอก

ลำทับ

ลำทับ

กระบี่

71

ผลิตภัณฑ์เตยปาหนัน

1

ร่าหมาด

เกาะกลาง

เกาะลันตา

กระบี่

72

ผลิตภัณฑ์กระดาษ

6

คลองเสียด

ปกาสัย

เหนือคลอง

กระบี่

73

ผ้าบาติก

4

บางขนุน

คลองประสงค์

เมืองกระบี่

กระบี่

74

ผักปลอดสารพิษ

7

เขากลม

หนองทะเล

เมืองกระบี่

กระบี่

75

มุกและตุ๊กตาเปลือกหอย

6

แหลมโพธิ์

ไสไทย

เมืองกระบี่

กระบี่

76

ผ้าทอ

1

เกาะกลาง

คลองประสงค์

เมืองกระบี่

กระบี่

77

มะขามแก้ว

2

หนองกก

ไสใน

เมืองกระบี่

กระบี่

78

ผ้าบาติก

3

คลองหมาด

เหนือคลอง

เหนือคลอง

กระบี่


Hit Counter
จากวันที่ 27 มี.ค 2546