บัญชีสินค้าชุมชน หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์
ที่ผ่านกระบวนการประชาคม ปี 2546   จังหวัดลำปาง

 กลับไปหน้าแรกไทยตำบล | หน้าแรกของข้อมูล OTOP

ที่

รายการสินค้าชุมชน

หมู่ที่

บ้าน

ตำบล

อำเภอ

จังหวัด

1

ข้าวแต๋น

2

ทุ่งม่านเหนือ

บ้านเป้า

เมืองลำปาง

ลำปาง

2

ตุ๊กตาขนสัตว์

2

ทุ่งม่านเหนือ

บ้านเป้า

เมืองลำปาง

ลำปาง

3

ตุ๊กตาเซรามิก

2

ทุ่งม่านเหนือ

บ้านเป้า

เมืองลำปาง

ลำปาง

4

ผ้าทอตีนจก

4

เหล่า

บ้านเป้า

เมืองลำปาง

ลำปาง

5

ไม้ดอกไม้ประดับ

1

แคร่/หัวทุ่ง

บ้านเป้า

เมืองลำปาง

ลำปาง

6

หมวกยางพารา

2

บ้านแลง

บุญนาคพัฒนา

เมืองลำปาง

ลำปาง

7

ไม้กวาดดอกหญ้า/ทางมะพร้าว

4

หัววัง

บุญนาคพัฒนา

เมืองลำปาง

ลำปาง

8

ผลิตภัณฑ์จากต้นกล้วย

1

บุญนาค

บุญนาคพัฒนา

เมืองลำปาง

ลำปาง

9

ผ้าทอ/ผ้าถุง/ผ้าขาวม้า/ผ้าพื้น

2

วังหม้อ

ต้นธงชัย

เมืองลำปาง

ลำปาง

10

ท้อแท้การเกษตร

10

จำบอนเก่า

ต้นธงชัย

เมืองลำปาง

ลำปาง

11

แปรรูปผลไม้

13

หนองละคร

ต้นธงชัย

เมืองลำปาง

ลำปาง

12

กลุ่มประดิษฐ์รถม้า

12

วังหม้อพัฒนา

ต้นธงชัย

เมืองลำปาง

ลำปาง

13

ผลิตภัณฑ์จากกระดาษสา

9

ท่าล้อ

บ่อแฮ้ว

เมืองลำปาง

ลำปาง

14

ผลิตภัณฑ์จากกระดาษสา

7

ฮ่องกอก

บ่อแฮ้ว

เมืองลำปาง

ลำปาง

15

ผลิตภัณฑ์สมุนไพร

12

เขลางค์ทอง

บ่อแฮ้ว

เมืองลำปาง

ลำปาง

16

ผลิตภัณฑ์น้ำยาเอนกประสงค์

16

สายลทจอย

บ่อแฮ้ว

เมืองลำปาง

ลำปาง

17

ข้าวกล้อง

1

ท่าส้มป่อย

ทุ่งฝาย

เมืองลำปาง

ลำปาง

18

แปรรูปอาหาร (ปลา)/น้ำพริก

7

นาป้อเหนือ

ทุ่งฝาย

เมืองลำปาง

ลำปาง

19

จักสานไม้ไผ่

9

ท่าโทก

ทุ่งฝาย

เมืองลำปาง

ลำปาง

20

กลุ่มทำบล๊อคประสาน

4

ท่าโทก

ทุ่งฝาย

เมืองลำปาง

ลำปาง

21

ผลิตภัณฑ์จากใบสับปะรด

10

ทรายทองฯ

บ้านเสด็จ

เมืองลำปาง

ลำปาง

22

ผลิตภัณฑ์จากใบสับปะรด

1

ทรายมูล

บ้านเสด็จ

เมืองลำปาง

ลำปาง

23

ผลิตภัณฑ์จากใบสับปะรด

13

เสด็จ

บ้านเสด็จ

เมืองลำปาง

ลำปาง

24

แปรรูปสับปะรด

8

ลูเหนือ

บ้านเสด็จ

เมืองลำปาง

ลำปาง

25

ผลิตภัณฑ์จากใบสับปะรด

4

แม่อาง

บ้านแลง

เมืองลำปาง

ลำปาง

26

หัตถกรรมจากเศษไม้

10

วังยวม

บ้านแลง

เมืองลำปาง

ลำปาง

27

แปรรูปอาหาร (ปลา)

9

หาดเชี่ยว

บ้านแลง

เมืองลำปาง

ลำปาง

28

จักสาน

5

ห้วยเป้ง

บ้านค่า

เมืองลำปาง

ลำปาง

29

หมอนสม๊อก

8

ใหม่รุ่งเจริญ

บ้านค่า

เมืองลำปาง

ลำปาง

30

น้ำอ้อยสด

1

สบค่อม

บ้านค่า

เมืองลำปาง

ลำปาง

31

ผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่และกระดาษย่น

3

โทกหัวช้าง

พระบาท

เมืองลำปาง

ลำปาง

32

ผลิตภัณฑ์ซอสรสมะนาว

1

ป่าขาม

พระบาท

เมืองลำปาง

ลำปาง

33

ผลิตภัณฑ์ตุง

7

หนองห้า

พระบาท

เมืองลำปาง

ลำปาง

34

เครือเถาวัลย์

8

ทรายใต้

พิชัย

เมืองลำปาง

ลำปาง

35

เครื่องปั้นดินเผา

3

ม่อนเขาแก้ว

พิชัย

เมืองลำปาง

ลำปาง

36

ไข่เค็มไอโอดีน

6

ปงวัง

พิชัย

เมืองลำปาง

ลำปาง

37

ไข่เค็มไอโอดีน

1

พิชัย

พิชัย

เมืองลำปาง

ลำปาง

38

กลุ่มทำครกหิน

10

บ้านไร่ศิลาทอง

พิชัย

เมืองลำปาง

ลำปาง

39

ข้าวกล้อง

8

ร่วมเย็น

นิคมพัฒนา

เมืองลำปาง

ลำปาง

40

ผ้าทอ/ผ้าถุง/ผ้าขาวม้า/ผ้าพื้น

2

ชัยมงคล

นิคมพัฒนา

เมืองลำปาง

ลำปาง

41

แปรรูปน้ำผลไม้

9

ร่มไตรรัตน์

นิคมพัฒนา

เมืองลำปาง

ลำปาง

42

ผลิตภัณฑ์จากต้นตะขบ

1

บ้านเอื้อม

บ้านเอื้อม

เมืองลำปาง

ลำปาง

43

แปรรูปน้ำตาลอ้อย

12

ทุ่งกล้วย

บ้านเอื้อม

เมืองลำปาง

ลำปาง

44

กล้วยอบเนย

3

สัก

บ้านเอื้อม

เมืองลำปาง

ลำปาง

45

สมุนไพร (เทียน/ธูปตะไคร้หอม/น้ำมันนวดสมุนไพร)

6

ศรีปงชัย

ชมพู

เมืองลำปาง

ลำปาง

46

จักสาน

11

ลำปางกลาง

ชมพู

เมืองลำปาง

ลำปาง

47

ดอกไม้ชุบยางพารา

8

สบตุ๋ย

ปงแสนทอง

เมืองลำปาง

ลำปาง

48

ลำไยอบแห้ง

9

แม่กืย

ปงแสนทอง

เมืองลำปาง

ลำปาง

49

แปรรูปอาหาร(น้ำพริกสมุนไพร)

8

สบตุ๋ย

ปงแสนทอง

เมืองลำปาง

ลำปาง

50

ผลิตภัณฑ์น้ำยาสมุนไพร

-

ชุมชนท่าทะโอ

เวียงเหนือ

เมืองลำปาง

ลำปาง

51

ผลิตภัณฑ์เครื่องนอน

-

ชุมชนปงสนุก

เวียงเหนือ

เมืองลำปาง

ลำปาง

52

ผลิตภัณฑ์จากกระดาษสา

-

ชุมชนท่าคราวน้อย

สบตุ๋ย

เมืองลำปาง

ลำปาง

53

เครื่องดนตรีไทย(ขิม)

5

แม่ทะ

ทุ่งฝาย

เมืองลำปาง

ลำปาง

54

ผลิตภัณฑ์การเกษตรปลอดสารพิษ

4

หัวฝาย

กล้วยแพะ

เมืองลำปาง

ลำปาง

55

ผลิตภัณฑ์ไม้แกะสลัก/เถาวัลย์

6

หลุก

นาครัว

แม่ทะ

ลำปาง

56

ผลิตภัณฑ์ไม้แกะสลัก/เถาวัลย์

11

นาครัว

แม่ทะ

ลำปาง

57

ผลิตภัณฑ์ไม้แกะสลัก/เถาวัลย์

12

นาครัว

แม่ทะ

ลำปาง

58

ดอกไม้ประดิษฐ์

5

หล่ายทุ่ง

นาครัว

แม่ทะ

ลำปาง

59

ไข่เค็มไอโอดีน

4

บ้านฮ่อม

นาครัว

แม่ทะ

ลำปาง

60

ผ้าทอ

2

นาต๋ม

บ้านกิ่ว

แม่ทะ

ลำปาง

61

แชมพูสมุนไพร

4

บ้านนา

บ้านกิ่ว

แม่ทะ

ลำปาง

62

ผ้าทอสายน้ำฝน

10

กิ่วพัฒนา

บ้านกิ่ว

แม่ทะ

ลำปาง

63

กระเป๋าหนังเทียม

1

นากว้าง

ป่าตัน

แม่ทะ

ลำปาง

64

ผลิตภัณฑ์กระดาษสา

4

นาคตแพะ

ป่าตัน

แม่ทะ

ลำปาง

65

แปรรูปอาหาร(ถั่วลิสง)

1

นากว้าง

ป่าตัน

แม่ทะ

ลำปาง

66

เห็ดหอม

8

ปางมะโอ

วังเงิน

แม่ทะ

ลำปาง

67

ผ้าทอตีนจก

3

นาดู่

วังเงิน

แม่ทะ

ลำปาง

68

ดอกไม้ประดิษฐ์

6

สามขา

หัวเสือ

แม่ทะ

ลำปาง

69

ดอกไม้ประดิษฐ์จากดินไทย

8

ผาแมว

หัวเสือ

แม่ทะ

ลำปาง

70

ผ้าตีนจก

7

นายาบ

หัวเสือ

แม่ทะ

ลำปาง

71

ผลิตภัณฑ์ไม้แกะสลัก

6

สามขา

หัวเสือ

แม่ทะ

ลำปาง

72

แปรรูปเห็ด

3

แม่วะ

สันดอนแก้ว

แม่ทะ

ลำปาง

73

ผ้าทอ

1

สันดอนแก้ว

สันดอนแก้ว

แม่ทะ

ลำปาง

74

น้ำยาล้างจานสมุนไพร

2

บ้านด่าน

สันดอนแก้ว

แม่ทะ

ลำปาง

75

กระเช้าดอกไม้

6

บ้านเอียด

ดอนไฟ

แม่ทะ

ลำปาง

76

ผ้าทอ

7

ดอนไฟ

ดอนไฟ

แม่ทะ

ลำปาง

77

ดอกไม้ประดิษฐ์

5

นาฟาน

ดอนไฟ

แม่ทะ

ลำปาง

78

ผ้าทอ

4

น้ำโทก

แม่ทะ

แม่ทะ

ลำปาง

79

ดอกไม้ประดิษฐ์

5

น้ำโทก

แม่ทะ

แม่ทะ

ลำปาง

80

กระเป๋าหนังเทียม

7

บ้านท่า

แม่ทะ

แม่ทะ

ลำปาง

81

ผ้าทอลายน้ำไหล

1

ฮ่องห้า

น้ำโจ้

แม่ทะ

ลำปาง

82

มีดเหล็ก

7

แม่ปรุง

น้ำโจ้

แม่ทะ

ลำปาง

83

แชมพูสมุนไพร

7

แม่ปรุง

น้ำโจ้

แม่ทะ

ลำปาง

84

หมวกสาน/จักสาน

1

บ้านบอม

บ้านบอม

แม่ทะ

ลำปาง

85

ผลิตภัณฑ์จากสมุดโทรศัพท์

8

ทุ่งกล้วย

แม่เมาะ

แม่เมาะ

ลำปาง

86

ประดิษฐ์ดอกไม้ใยบัว

3

ห้วยเป้ด

แม่เมาะ

แม่เมาะ

ลำปาง

87

แปรรูปอาหาร/กล้วยฉาบ/ข้าวเกรียบ

6

ใหม่นาแขม

แม่เมาะ

แม่เมาะ

ลำปาง

88

แปรรูปอาหาร/กล้วยฉาบ/ข้าวเกรียบ

7

แม่เมาะ

แม่เมาะ

ลำปาง

89

กระชอนลวด

8

ปงต้นปิน

สบป้าด

แม่เมาะ

ลำปาง

90

ผ้าทอพื้นเมือง

6

ปงต้นปิน

สบป้าด

แม่เมาะ

ลำปาง

91

แปรรูปอาหาร/กล้วย/มะขามแก้ว

4

นาสัก

นาสัก

แม่เมาะ

ลำปาง

92

ผ้าทอพื้นเมือง

6

สบจาง

นาสัก

แม่เมาะ

ลำปาง

93

ผลิตภัณฑ์จากกระดาษสา

5

ใหม่รัตนโกสินทร์

นาสัก

แม่เมาะ

ลำปาง

94

ผ้าห่มนวม/พรมเช็ดเท้า

7

สวนป่าแม่เมาะ

บ้านดง

แม่เมาะ

ลำปาง

95

ผ้าห่มนวม/พรมเช็ดเท้า

3

ท่าสี

บ้านดง

แม่เมาะ

ลำปาง

96

ผลิตภัณฑ์จากไม้ (โต๊ะญี่ปุ่น)

5

วังตม

จางเหนือ

แม่เมาะ

ลำปาง

97

ผ้าทอตีนจก

2

น้ำหลง

สมัย

สบปราบ

ลำปาง

98

ไม้กวาดดอกหญ้า

8

ป่าไผ่พัฒนา

สมัย

สบปราบ

ลำปาง

99

ไข่เค็ม

1

บ้านหล่าย

สบปราบ

สบปราบ

ลำปาง

100

ผ้าทอตีนจก/ผ้าทอพื้น

5

ทุ่ง

สบปราบ

สบปราบ

ลำปาง

101

ข้าวกล้อง

2

อ้อ

แม่กั๊วะ

สบปราบ

ลำปาง

102

อ้อย

4

แม่กั๊วะ

แม่กั๊วะ

สบปราบ

ลำปาง

103

อ้อย

5

แม่กั๊วะ

แม่กั๊วะ

สบปราบ

ลำปาง

104

ผ้าทอ

1

วังยาว

แม่กั๊วะ

สบปราบ

ลำปาง

105

จักสาน

4

แม่กั๊วะ

แม่กั๊วะ

สบปราบ

ลำปาง

106

แชมพูสมุนไพร/น้ำยาล้างจาน

3

นาปราบ

นายาง

สบปราบ

ลำปาง

107

ผ้าทอลายน้ำไหล

1

กาด

นายาง

สบปราบ

ลำปาง

108

ข้าวซ้อมมือ

1

วังยาว

แม่กั๊วะ

สบปราบ

ลำปาง

109

ผ้าทอ

2

บ้านอ้อ

แม่กั๊วะ

สบปราบ

ลำปาง

110

ถั่วอบสมุนไพร

6

วัมนา

สบปราบ

สบปราบ

ลำปาง

111

น้ำพริกลาบ

8

หล่ายฮ่องปุ๊

สบปราบ

สบปราบ

ลำปาง

112

กล้วยบาบิคิว

3

สบหก

สบปราบ

สบปราบ

ลำปาง

113

น้ำปู

8

ใหม่เหล่ายาว

วิเชตนคร

แจ้ห่ม

ลำปาง

114

ผ้าทอ/ผ้าถักโครเชท์

8

ใหม่เหล่ายาว

วิเชตนคร

แจ้ห่ม

ลำปาง

115

ผ้าทอ/ผ้าถักโครเชท์

3

ใหม่ผ้าขาว

วิเชตนคร

แจ้ห่ม

ลำปาง

116

แปรรูปกล้วย(กล้วยม้วนฯลฯ)

4

สวนดอกคำ

วิเชตนคร

แจ้ห่ม

ลำปาง

117

ไข่เค็มต้มสุก

4

สวนดอกคำ

วิเชตนคร

แจ้ห่ม

ลำปาง

118

ข้าวแต๋นน้ำแตงโม

8

ใหม่เหล่ายาว

วิเชตนคร

แจ้ห่ม

ลำปาง

119

ผ้าทอพื้นเมือง

9

ศรีหลวงเหนือ

แจ้ห่ม

แจ้ห่ม

ลำปาง

120

หมอนอิงผ้าไหม

2

ป่าแดด

แจ้ห่ม

แจ้ห่ม

ลำปาง

121

ผ้าถักโครเชท์

8

หนองนาว

แจ้ห่ม

แจ้ห่ม

ลำปาง

122

ผักกาดเค็ม

3

เชียงหมั้น

แจ้ห่ม

แจ้ห่ม

ลำปาง

123

ข้าวซ้อมมือ

1

แม่สุก

แม่สุก

แจ้ห่ม

ลำปาง

124

ข้าวซ้อมมือ

6

ใหม่สามัคคี

แม่สุก

แจ้ห่ม

ลำปาง

125

ไม้กวาด

1

แม่สุก

แม่สุก

แจ้ห่ม

ลำปาง

126

ผ้าทอทุกชนิดผ้าปักมือ

3

ศรีบุญเรือง

แม่สุก

แจ้ห่ม

ลำปาง

127

ผ้าทอทุกชนิดผ้าปักมือ

8

ผาช่อ

แม่สุก

แจ้ห่ม

ลำปาง

128

อาหารสัตว์

1

แม่สุก

แม่สุก

แจ้ห่ม

ลำปาง

129

ผลิตภัณฑ์จากพืชสมุนไพร

9

สบสุก

แม่สุก

แจ้ห่ม

ลำปาง

130

น้ำปู

4

ทุ่งคา

แม่สุก

แจ้ห่ม

ลำปาง

131

น้ำปู

6

ใหม่สามัคคี

แม่สุก

แจ้ห่ม

ลำปาง

132

ไม้กวาดดอกหญ้า

3

หัวฝาย

ทุ่งผึ้ง

แจ้ห่ม

ลำปาง

133

จักสานหมวกไม้ไผ่

4

ทุ่งผึ้ง

ทุ่งผึ้ง

แจ้ห่ม

ลำปาง

134

มะนาวไร้เมล็ด

2

แจ้คอน

ทุ่งผึ้ง

แจ้ห่ม

ลำปาง

135

ผลิตภัณฑ์จากการเกษตร

1

-

ทุ่งผึ้ง

แจ้ห่ม

ลำปาง

136

ผลิตภัณฑ์จากการเกษตร

2

-

ทุ่งผึ้ง

แจ้ห่ม

ลำปาง

137

ผลิตภัณฑ์จากการเกษตร

3

-

ทุ่งผึ้ง

แจ้ห่ม

ลำปาง

138

ผลิตภัณฑ์จากการเกษตร

4

-

ทุ่งผึ้ง

แจ้ห่ม

ลำปาง

139

ผลิตภัณฑ์จากการเกษตร

5

-

ทุ่งผึ้ง

แจ้ห่ม

ลำปาง

140

ผลิตภัณฑ์จากการเกษตร

6

-

ทุ่งผึ้ง

แจ้ห่ม

ลำปาง

141

กระเทียมดอง

1

แม่ตาหลวง

ปงดอน

แจ้ห่ม

ลำปาง

142

ผ้าปักด้วยมือ/เสื้อถัก

1

แม่ตาหลวง

ปงดอน

แจ้ห่ม

ลำปาง

143

จักสานตะกร้าไม้ไผ่

3

ไฮ

ปงดอน

แจ้ห่ม

ลำปาง

144

เสื้อผ้าสำเร็จรูป

3

ไฮ

ปงดอน

แจ้ห่ม

ลำปาง

145

ผ้าปักด้วยมือ(ชาวเขา)และผลิตภัณฑ์จากผ้า

5

แม่ตาสามัคคี

ปงดอน

แจ้ห่ม

ลำปาง

146

ส้มสายน้ำผึ้ง

5

แม่ตาสามัคคี

ปงดอน

แจ้ห่ม

ลำปาง

147

เครื่องเทศ/พืชสมุนไพร

5

แม่ตาสามัคคี

ปงดอน

แจ้ห่ม

ลำปาง

148

ไม้กวาดดอกหญ้า

2

ปงดอน

ปงดอน

แจ้ห่ม

ลำปาง

149

ไม้กวาดดอกหญ้า

7

ห้วยสะเหน้า

ปงดอน

แจ้ห่ม

ลำปาง

150

ผลิตภัณฑ์จากการเกษตร

1

-

ปงดอน

แจ้ห่ม

ลำปาง

151

ผลิตภัณฑ์จากการเกษตร

2

-

ปงดอน

แจ้ห่ม

ลำปาง

152

ผลิตภัณฑ์จากการเกษตร

3

-

ปงดอน

แจ้ห่ม

ลำปาง

153

ผลิตภัณฑ์จากการเกษตร

4

-

ปงดอน

แจ้ห่ม

ลำปาง

154

ผลิตภัณฑ์จากการเกษตร

5

-

ปงดอน

แจ้ห่ม

ลำปาง

155

ผลิตภัณฑ์จากการเกษตร

6

-

ปงดอน

แจ้ห่ม

ลำปาง

156

ผลิตภัณฑ์จากการเกษตร

7

-

ปงดอน

แจ้ห่ม

ลำปาง

157

ฝักมีดจากหวาย

2

ปงดอน

ปงดอน

แจ้ห่ม

ลำปาง

158

ปลาส้ม/ไส้อั่วปลา

5

สามัคคี

บ้านสา

แจ้ห่ม

ลำปาง

159

น้ำพริกปลาป่น

4

สามัคคี

บ้านสา

แจ้ห่ม

ลำปาง

160

ตระกร้าทางมะพร้าว

2

สบหก

บ้านสา

แจ้ห่ม

ลำปาง

161

ผลิตภัณฑ์จากการเกษตร

1

-

บ้านสา

แจ้ห่ม

ลำปาง

162

ผลิตภัณฑ์จากการเกษตร

2

-

บ้านสา

แจ้ห่ม

ลำปาง

163

ผลิตภัณฑ์จากการเกษตร

3

-

บ้านสา

แจ้ห่ม

ลำปาง

164

ผลิตภัณฑ์จากการเกษตร

4

-

บ้านสา

แจ้ห่ม

ลำปาง

165

ผลิตภัณฑ์จากการเกษตร

5

-

บ้านสา

แจ้ห่ม

ลำปาง

166

ผลิตภัณฑ์จากการเกษตร

6

-

บ้านสา

แจ้ห่ม

ลำปาง

167

ผลิตภัณฑ์จากผ้า/หมอนผ้า/ผ้าฝ้าย/ผ้าห่ม

6

แป้นใต้

บ้านสา

แจ้ห่ม

ลำปาง

168

ผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพร

6

แป้นใต้

บ้านสา

แจ้ห่ม

ลำปาง

169

จักสานกล่องข้าว

3

นางาม

เมืองมาย

แจ้ห่ม

ลำปาง

170

จักสานกล่องข้าว

4

ไผ่งาม

เมืองมาย

แจ้ห่ม

ลำปาง

171

จักสานกล่องข้าว

5

ไผ่แพะ

เมืองมาย

แจ้ห่ม

ลำปาง

172

อาหารแปรรูป

4

ไผ่งาม

เมืองมาย

แจ้ห่ม

ลำปาง

173

ผ้าทอพื้นเมือง

4

ไผ่งาม

เมืองมาย

แจ้ห่ม

ลำปาง

174

ผลิตภัณฑ์จากการเกษตร

1

-

เมืองมาย

แจ้ห่ม

ลำปาง

175

ผลิตภัณฑ์จากการเกษตร

2

-

เมืองมาย

แจ้ห่ม

ลำปาง

176

ผลิตภัณฑ์จากการเกษตร

3

-

เมืองมาย

แจ้ห่ม

ลำปาง

177

ผลิตภัณฑ์จากการเกษตร

4

-

เมืองมาย

แจ้ห่ม

ลำปาง

178

ผลิตภัณฑ์จากการเกษตร

5

-

เมืองมาย

แจ้ห่ม

ลำปาง

179

เซรามิก

9

ศาลาเม็ง

ท่าผา

แจ้ห่ม

ลำปาง

180

ข้าวกล้อง

8

ศาลาบัวบก

ท่าผา

เกาะคา

ลำปาง

181

เทียนหอม

4

หนองจอก

ท่าผา

เกาะคา

ลำปาง

182

ผ้ามัดย้อม

4

หนองจอก

ท่าผา

เกาะคา

ลำปาง

183

ข้าวแต๋นนริศรา

4

หนองจอก

ท่าผา

เกาะคา

ลำปาง

184

ข้าวแต๋นทวีพรรณ

2

สองแควใต้

นาแก้ว

เกาะคา

ลำปาง

185

รองเท้าสตรี

6

ศรีดอนมูล

นาแก้ว

เกาะคา

ลำปาง

186

ลำไยอบแห้ง

2

สองแควใต้

นาแก้ว

เกาะคา

ลำปาง

187

ไวน์สมุนไพร

2

สองแควใต้

นาแก้ว

เกาะคา

ลำปาง

188

ดอกไม้ประดิษฐ์

2

สองแควใต้

นาแก้ว

เกาะคา

ลำปาง

189

ไก่พื้นเมือง

3

สบต๋ำ

นาแก้ว

เกาะคา

ลำปาง

190

ข้าวแต๋น

4

หนองหล่าย

เกาะคา

เกาะคา

ลำปาง

191

ข้าวแต๋น

5

เกาะคา

เกาะคา

เกาะคา

ลำปาง

192

ผ้าทอตีนจก

4

หนองหล่าย

เกาะคา

เกาะคา

ลำปาง

193

ผลิตภัณฑ์จากดินหอม

5

เกาะคา

เกาะคา

เกาะคา

ลำปาง

194

รังนก

1

โป่งร้อน

ใหม่พัฒนา

เกาะคา

ลำปาง

195

ไม้กวาดดอกหญ้า

7

นาโป่งหาญ

ใหม่พัฒนา

เกาะคา

ลำปาง

196

ผ้าห่มนวม

8

สันตินิคม

ใหม่พัฒนา

เกาะคา

ลำปาง

197

ขนมไทย

3

ดอนธรรม

ใหม่พัฒนา

เกาะคา

ลำปาง

198

น้ำพริก

2

สันป่าสัก

ใหม่พัฒนา

เกาะคา

ลำปาง

199

ข้าวเกรียบพืชผัก

6

ศาลาหลวง

ศาลา

เกาะคา

ลำปาง

200

ดอกไม้ประดิษฐ์

3

บ้านผึ้ง

ศาลา

เกาะคา

ลำปาง

201

แปรรูปอาหาร(หมูยอสุจิตรา)

2

ศาลาไชย

ศาลา

เกาะคา

ลำปาง

202

จักสาน

5

ศาลา

เกาะคา

ลำปาง

203

ลำไยอบแห้ง

2

แม่ไฮ

นาแส่ง

เกาะคา

ลำปาง

204

ปลาในกระชัง

1

หาดปู้ด้วย

นาแส่ง

เกาะคา

ลำปาง

205

ผ้าทอตีนจก

6

นาแส่ง

นาแส่ง

เกาะคา

ลำปาง

206

ส้มโอ

2

แม่ไฮ

นาแส่ง

เกาะคา

ลำปาง

207

จักสาน

4

แม่หยวก

นาแส่ง

เกาะคา

ลำปาง

208

เต้าเจี้ยว

7

วังพร้าว

วังพร้าว

เกาะคา

ลำปาง

209

ดอกไม้ประดิษฐ์

10

จู๊ดทุ่ง

ลำปางหลวง

เกาะคา

ลำปาง

210

ปลาไม้ดิ้นได้

6

ม้าเหนือ

ลำปางหลวง

เกาะคา

ลำปาง

211

ผลิตภัณฑ์ไม้ไมยราบ

6

ม้าเหนือ

ลำปางหลวง

เกาะคา

ลำปาง

212

ไม้กวาดดอกหญ้า

3

ป่าเหียง

ลำปางหลวง

เกาะคา

ลำปาง

213

ข้าวแต๋น/ผลไม้แช่อิ่ม

2

บ้านใต้

ลำปางหลวง

เกาะคา

ลำปาง

214

แปรรูปอาหาร

9

ม้าใต้

ลำปางหลวง

เกาะคา

ลำปาง

215

ผลิตภัณฑ์ไม้ยางพารา(กระถาง)

10

จู๊ดทุ่ง

ลำปางหลวง

เกาะคา

ลำปาง

216

จักสาน

6

ม้าเหนือ

ลำปางหลวง

เกาะคา

ลำปาง

217

ผ้าทอตีนจก

4

มะกอก-นาบัว

ไหล่หิน

เกาะคา

ลำปาง

218

ผลิตภัณฑ์จากกล้วย

1

เข้าซ้อน

ไหล่หิน

เกาะคา

ลำปาง

219

ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว

6

ขามแดง

ห้างฉัตร

ห้างฉัตร

ลำปาง

220

มีดชนิดต่าง ๆ

6

ขามแดง

ห้างฉัตร

ห้างฉัตร

ลำปาง

221

เกมส์ไม้ชนิดต่าง ๆ

3

แม่ฮาว

ห้างฉัตร

ห้างฉัตร

ลำปาง

222

ชุดนอนเด็ก/ผู้ใหญ่

3

แม่ฮาว

ห้างฉัตร

ห้างฉัตร

ลำปาง

223

ผลิตภัณฑ์กระดาษจากมูลช้าง

1

ห้างฉัตรใต้

ห้างฉัตร

ห้างฉัตร

ลำปาง

224

แปรรูปผลไม้

1

ห้างฉัตรใต้

ห้างฉัตร

ห้างฉัตร

ลำปาง

225

ตัดเย็บเสื้อผ้า

1

ห้างฉัตรใต้

ห้างฉัตร

ห้างฉัตร

ลำปาง

226

เสื้อผ้าสำเร็จรูป/ตัดเย็บเสื้อผ้า

1

ห้างฉัตรใต้

ห้างฉัตร

ห้างฉัตร

ลำปาง

227

กระเป๋าถักจากเชือก

1

ห้างฉัตรใต้

ห้างฉัตร

ห้างฉัตร

ลำปาง

228

ผลิตภัณฑ์จากไม้ยางพารา

6

จำ

ปงยางคก

ห้างฉัตร

ลำปาง

229

จักสานใบตาล

6

จำ

ปงยางคก

ห้างฉัตร

ลำปาง

230

ผลิตภัณฑ์จากไม้ยางพารา

5

ต้นค่า

ปงยางคก

ห้างฉัตร

ลำปาง

231

จักสานใบตาล

5

ต้นค่า

ปงยางคก

ห้างฉัตร

ลำปาง

232

แปรรูปเห็ด,แปรรูปอาหาร(แหนม)

2

ทุ่งบ่อแป้น

ปงยางคก

ห้างฉัตร

ลำปาง

233

แปรรูปเห็ด,แปรรูปอาหาร(แหนม)

13

นางแล

ปงยางคก

ห้างฉัตร

ลำปาง

234

ข้าวแต๋นน้ำแตงโม

5

ต้นค่า

ปงยางคก

ห้างฉัตร

ลำปาง

235

เซรามิก

6

บ้านจำ

ปงยางคก

ห้างฉัตร

ลำปาง

236

ผลิตภัณฑ์เทียนหอมแกะสลัก

13

นางแล

ปงยางคก

ห้างฉัตร

ลำปาง

237

เซรามิก

6

จำ

ปงยางคก

ห้างฉัตร

ลำปาง

238

เห็ดโคนน้อยดอง

1

ทุ่งผา

วอแก้ว

ห้างฉัตร

ลำปาง

239

ข้าวเกรียบฟักทอง,ข้าวแต๋น

2

ทุ่งตุ่น-แม่ติว

วอแก้ว

ห้างฉัตร

ลำปาง

240

ข้าวเกรียบฟักทอง,ข้าวแต๋น

4

หล่ายทุ่ง

วอแก้ว

ห้างฉัตร

ลำปาง

241

จักสานเข่ง

3

วอแก้ว

วอแก้ว

ห้างฉัตร

ลำปาง

242

แชมพู น้ำยาล้างจาน น้ำยาซักผ้า

2

ทุ่งตุ่น-แม่ติว

วอแก้ว

ห้างฉัตร

ลำปาง

243

แหนมหมู

9

แม่ยามใต้

เมืองยาว

ห้างฉัตร

ลำปาง

244

ผ้าปักคอสติส ผ้าทอ

14

สันกำแพงใต้

เมืองยาว

ห้างฉัตร

ลำปาง

245

ผ้าปักคอสติส ผ้าทอ

12

ใหม่สันป่าตึง

เมืองยาว

ห้างฉัตร

ลำปาง

246

ไข่เค็ม

12

ใหม่สันป่าตึง

เมืองยาว

ห้างฉัตร

ลำปาง

247

ผ้าทอตีนจก

7

ปัเต้า

แม่สัน

ห้างฉัตร

ลำปาง

248

ผลิตภัณฑ์จากเถาวัลย์

1

ป่าเหียง

แม่สัน

ห้างฉัตร

ลำปาง

249

ขนมไทย

3

หัวทุ่ง

แม่สัน

ห้างฉัตร

ลำปาง

250

มีดดาบ

1

สันทราย

เวียงตาล

ห้างฉัตร

ลำปาง

251

รองเท้าผ้าใบ/กระเป่า/ผลิตภัณฑ์จากผ้า

4,11

ยางอ้อย

เวียงตาล

ห้างฉัตร

ลำปาง

252

หน่อไม้อัดปี๊บ

7

ห้วนเรียน

เวียงตาล

ห้างฉัตร

ลำปาง

253

น้ำพริก

6

ทุ่งเกวียน

เวียงตาล

ห้างฉัตร

ลำปาง

254

ไวน์ผลไม้

6

ทุ่งเกวียน

เวียงตาล

ห้างฉัตร

ลำปาง

255

ไวน์ผลไม้

8

ง้าวพิชัย

หนองหล่ม

ห้างฉัตร

ลำปาง

256

ผลิตภัณฑ์เครื่องหนัง

6

หนองขาม

หนองหล่ม

ห้างฉัตร

ลำปาง

257

ดอกไม้ประดิษฐ์/ผลิตภัณฑ์กระดาษสา

3

หลิ่งก้าน

หนองหล่ม

ห้างฉัตร

ลำปาง

258

ดอกไม้ประดิษฐ์/ผลิตภัณฑ์กระดาษสา

5

หนองหล่ม

หนองหล่ม

ห้างฉัตร

ลำปาง

259

ข้าวแต๋น

4

แม่ยิ่ง

หนองหล่ม

ห้างฉัตร

ลำปาง

260

ผ้าทอพื้นเมือง

5

วังแก้ว

วังเหนือ

ลำปาง

261

มะขามแก้ว/กล้วยฉาบ

2

วังแก้ว

วังเหนือ

ลำปาง

262

ผ้าพื้นเมืองเพนท์และปัก

4

ทุ่งเป้า

วังเหนือ

วังเหนือ

ลำปาง

263

ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว

6

บ้านใหม่

วังเหนือ

วังเหนือ

ลำปาง

264

ผ้าทอ

5

ฮ่างวังแก้ง

วังเหนือ

วังเหนือ

ลำปาง

265

กล้วยฉาย/บาบิคิว

2

ฮ่าง

วังเหนือ

วังเหนือ

ลำปาง

266

ไม้กวาดดอกหญ้า

7

ห้วยต้นเคาะ

วังเหนือ

วังเหนือ

ลำปาง

267

เตาแกลบเศรษฐกิจ

1

ทุ่งปี้

ทุ่งฮั้ว

วังเหนือ

ลำปาง

268

ขนมทองม้วน

4

ทุ่งฮั้ว

ทุ่งฮั้ว

วังเหนือ

ลำปาง

269

ไข่เค็มไอโอดีน

7

แม่สุขเหนือ

วังซ้าย

วังเหนือ

ลำปาง

270

เพาะเห็ดนางฟ้า ภูฐาน นางนวล

3

หัวทุ่ง

วังซ้าย

วังเหนือ

ลำปาง

271

กลุ่มทำกรอบรูป

2

ใหม่หล่ายท่า

วังซ้าย

วังเหนือ

ลำปาง

272

น้ำพริกลาบ/ตาแดง

9

ร่องเคาะ

ร่องเคาะ

วังเหนือ

ลำปาง

273

ผ้าปักชาวเขา

12

ใหม่

ร่องเคาะ

วังเหนือ

ลำปาง

274

ผ้าห่มนวม

8

ดอนแก้ว

ร่องเคาะ

วังเหนือ

ลำปาง

275

เครื่องดนตรี สะล้อซอซึง

1

ทุ่งฮี

วังทรายคำ

วังเหนือ

ลำปาง

276

ดอกไม้ประดิษฐ์

8

ทุ่งห้า

วังทรายคำ

วังเหนือ

ลำปาง

277

อาหารแปรรูป

2

วังโป่ง

วังใต้

วังเหนือ

ลำปาง

278

ผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่

6

บ้านหมุ้น

วังใต้

วังเหนือ

ลำปาง

279

ไม้กวาดดอกหญ้า

3

ปงถ้ำ

วังทอง

วังเหนือ

ลำปาง

280

ข้าวซ้อมมือ

1

นาแรม

บ้านร้อง

งาว

ลำปาง

281

ชาขุนงาว

6

ปากบอก

บ้านร้อง

งาว

ลำปาง

282

ผลิตภัณฑ์จากเศษไม้/ไม้แกะสลัก

2

บ้านร้อง

บ้านร้อง

งาว

ลำปาง

283

ถ่านอัดแท่ง

6

บ้านร้อง

งาว

ลำปาง

284

แกะสลัก,ถ่านอัดแท่ง

10

บ้านร้องพัฒนา

บ้านร้อง

งาว

ลำปาง

285

ผ้าปักชาวเขา

7

ขุนแหง

ปงเตา

งาว

ลำปาง

286

ผ้าปักชาวเขา

6

บ่อสี่เหลี่ยม

ปงเตา

งาว

ลำปาง

287

ขนมทองม้วน

4

ปันเหนือ

ปงเตา

งาว

ลำปาง

288

น้ำพริก

2

ห้วยอูน

ปงเตา

งาว

ลำปาง

289

หน่อไม้อัดปี๊บ

9

ปันพัฒนา

ปงเตา

งาว

ลำปาง

290

ผ้าทอและผลิตภัณฑ์จากผ้า

4

แม่ฮ่าง

นาแก

งาว

ลำปาง

291

ไม้กวาดดอกหญ้า

4

แม่ฮ่าง

นาแก

งาว

ลำปาง

292

หน่อไม้อัดปี๊บ

3

นาแก

นาแก

งาว

ลำปาง

293

ข้าวเกรียบฟักทอง

4

ปงมะโอ

บ้านอ้อน

งาว

ลำปาง

294

ขิงผงสำเร็จรูป

1

แม่กวัก

บ้านอ้อน

งาว

ลำปาง

295

แหนมหมู

6

อ้อนหัวทุ่ง

บ้านอ้อน

งาว

ลำปาง

296

ผ้าปักชาวเขา

5

ห้วยหก

บ้านอ้อน

งาว

ลำปาง

297

กล้วยฉาบอบเนย

1

แม่กวัก

บ้านอ้อน

งาว

ลำปาง

298

หน่อไม้อัดปี๊บ

2

ใหม่นาแช่

บ้านโป่ง

งาว

ลำปาง

299

ผ้าทอตีนจก

3

สบพลึง

บ้านโป่ง

งาว

ลำปาง

300

ผ้าเช็ดเท้า

10

เป๊าะทอง

บ้านโป่ง

งาว

ลำปาง

301

ข้าวแต๋น

9

โป่งพัฒนา

บ้านโป่ง

งาว

ลำปาง

302

กระเป๋าหนัง

1

สบแหง

หลวงเหนือ

งาว

ลำปาง

303

ผลิตภัณฑ์จากกระดาษสา

4

ดอนไชย

หลวงเหนือ

งาว

ลำปาง

304

ไข่สดไอโอดีน

1

สบแหง

หลวงเหนือ

งาว

ลำปาง

305

น้ำลูกยอ

6

ทุ่งโป้

หลวงเหนือ

งาว

ลำปาง

306

จักสานไม้ไผ่(ขันโตก)

7

บ้านดง

หลวงใต้

งาว

ลำปาง

307

กระเป๋าผ้า

1

น้ำจำ

หลวงใต้

งาว

ลำปาง

308

ขนมจีน

1

น้ำจำ

หลวงใต้

งาว

ลำปาง

309

ผลิตภัณฑ์จากกระดาษสา

6

วังควาย

หลวงใต้

งาว

ลำปาง

310

ผ้าทอพื้นเมือง

3

ร่องเห็ด

บ้านแหง

งาว

ลำปาง

311

หน่อไม้อัดปี๊บ

7

แหงเหนือ

บ้านแหง

งาว

ลำปาง

312

กล้วยอบเนย

3

ห้วยทาก

บ้านหวด

งาว

ลำปาง

313

หน่อไม้อัดปี๊บ

2

หวด

บ้านหวด

งาว

ลำปาง

314

น้ำพริก/ขนมทองม้วน

6

ใหม่ธานี

บ้านหวด

งาว

ลำปาง

315

แก้วโป่งขาม

4

แม่เก่ง

แม่ถอด

เถิน

ลำปาง

316

แก้วโป่งขาม

5

นาบ้านไร่

แม่ถอด

เถิน

ลำปาง

317

ผ้าทอพื้น/ผ้าขาวม้า

1

แม่เตี๊ะใน

แม่ถอด

เถิน

ลำปาง

318

ผ้าทอพื้น/ผ้าขาวม้า

10

แม่ถอดใต้

แม่ถอด

เถิน

ลำปาง

319

ขนมจีน

10

แม่ถอดใต้

แม่ถอด

เถิน

ลำปาง

320

อาหารแปรรูป(กล้วยกวน)

2

บ้านเวียง

ล้อมแรด

เถิน

ลำปาง

321

น้ำส้มเกลี้ยง/ผลส้มเกลี้ยง

7

ดอนไชย

ล้อมแรด

เถิน

ลำปาง

322

ผ้าทอตีนจก/ผ้าพื้น

7

ดอนไชย

ล้อมแรด

เถิน

ลำปาง

323

เตาประสิทธิภาพสูง

4

ท่าหลวง

เถินบุรี

เถิน

ลำปาง

324

ขนมอบ

6

วังหิน

เถินบุรี

เถิน

ลำปาง

325

ผ้าทอ

13

แท่นดอกไม้

เถินบุรี

เถิน

ลำปาง

326

ยาสมุนไพร

3

กุ่มเนิ้งใต้

แม่มอก

เถิน

ลำปาง

327

กล้วยอบน้ำผึ้ง

7

เด่นอุดม

แม่มอก

เถิน

ลำปาง

328

กล้วยอบน้ำผึ้ง

5

สัญป่ามอญ

แม่มอก

เถิน

ลำปาง

329

ผ้าทอ

2

แม่มอกกลาง

แม่มอก

เถิน

ลำปาง

330

น้ำพริก

1

ห้วยริน

เวียงมอก

เถิน

ลำปาง

331

น้ำยาสมุนไพร

2

ท่าเวียง

เวียงมอก

เถิน

ลำปาง

332

ผ้าทอ

7

ท่าผา

แม่ปะ

เถิน

ลำปาง

333

จักสานกล่องข้าว

10

หล่ายท่า

นาโป่ง

เถิน

ลำปาง

334

ผ้าสไบ/ผ้าถุง

2

ห้วยแก้ว

นาโป่ง

เถิน

ลำปาง

335

ข้าวซ้อมมือ

3

ปากกอง

นาโป่ง

เถิน

ลำปาง

336

กล้วยอบน้ำผึ้ง/บาบิคิว

5

แม่วะเด่นชัย

แม่วะ

เถิน

ลำปาง

337

อาหารแปรรูป(ข้าวแต๋น/น้ำพริก)

4

แม่วะแล้ง

แม่วะ

เถิน

ลำปาง

338

ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว

1

แม่วะลุ่ม

แม่วะ

เถิน

ลำปาง

339

หมวกผ้ากระเป๋าผ้า

2

ท่าช้าง

แม่วะ

เถิน

ลำปาง

340

ผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือ

5

แม่วะ

เถิน

ลำปาง

341

หมอนผา

7

นาเอี้ยง

เสริมกลาง

เสริมงาม

ลำปาง

342

ผ้าทอ

6

นาเดา

เสริมซ้าย

เสริมงาม

ลำปาง

343

กล้วยอบเนย, ขนมทองม้วน

4

นาไผ่

เสริมซ้าย

เสริมงาม

ลำปาง

344

มะขามแช่อิ่ม/ผลไม้อบแห้ง

4

นาไผ่

เสริมซ้าย

เสริมงาม

ลำปาง

345

แชมพูสมุนไพร

4

นาไผ่

เสริมซ้าย

เสริมงาม

ลำปาง

346

แปรรูปถั่วสมุนไพร

3

นาจะลา

เสริมซ้าย

เสริมงาม

ลำปาง

347

น้ำพริกสมุนไพร

10

นางอย

เสริมซ้าย

เสริมงาม

ลำปาง

348

จักสานตะกร้า

7

น้ำหลง

เสริมซ้าย

เสริมงาม

ลำปาง

349

ข้าวซ้อมมือ

11

ปงประดู่

เสริมขวา

เสริมงาม

ลำปาง

350

ผ้าทอ

6

แม่เลียงพัฒนา

เสริมขวา

เสริมงาม

ลำปาง

351

แหนม

10

แม่ห้อม

เสริมขวา

เสริมงาม

ลำปาง

352

ผ้าทอ

2

นาบอน

ทุ่งงาม

เสริมงาม

ลำปาง

353

หม้อดินเผาโบราณ

4

มั่ว

ทุ่งงาม

เสริมงาม

ลำปาง

354

ผลิตภัณฑ์จากเศษไม้

1

แม่กึ๊ด

ทุ่งงาม

เสริมงาม

ลำปาง

355

ไข่เค็ม

4

มั่ว

ทุ่งงาม

เสริมงาม

ลำปาง

356

หมวกกระเป๋าผ้า

4

นาไผ่

เสริมซ้าย

เสริมงาม

ลำปาง

357

ที่นอนปิคนิค,ถุงรองเม้า

1

แม่กึ๊ด

ทุ่งงาม

เสริมงาม

ลำปาง

358

ตระกร้า,ไม้กวาด

2

นาบอน

ทุ่งงาม

เสริมงาม

ลำปาง

359

ตระกร้า,ไม้กวาด

5

สาแล

ทุ่งงาม

เสริมงาม

ลำปาง

360

กาละแม,ไข่เยี่ยวม้า

2

นาบอน

ทุ่งงาม

เสริมงาม

ลำปาง

361

ข้าวซ้อมมือ,ข้าวเกรียบและของชำร่วย

3

ทุ่งงาม

ทุ่งงาม

เสริมงาม

ลำปาง

362

น้ำพริกสมุนไพร

7

นาเอี้ยง

เสริมกลาง

เสริมงาม

ลำปาง

363

น้ำส้มเกลี้ยงคั้น/ส้มเกลี้ยง

3

ต้นธง

แม่ปุ

แม่พริก

ลำปาง

364

กล้วยอบบาบิคิว

3

ต้นธงชัย

แม่ปุ

แม่พริก

ลำปาง

365

กล้วยอบพลังแสงอาทิตย์

5

สันป่าสัก

แม่พริก

แม่พริก

ลำปาง

366

ผ้าทอ

7

ห้วยขี้นก

แม่พริก

แม่พริก

ลำปาง

367

ดอกไม้ประดิษฐ์

2

ท่าด่าน

แม่พริก

แม่พริก

ลำปาง

368

มะละกอเชื่อม

2

ท่าต้นแหน

พระบาทวังตวง

แม่พริก

ลำปาง

369

ข้าวแต๋นน้ำแตงโม

1

เกาะหัวช้าง

พระบาทวังตวง

แม่พริก

ลำปาง

370

กล้วยฉาบ/กล้วยอบเนย

2

ผาปัง

แม่พริก

ลำปาง

371

ไวน์ผลไม้

1

เกาะหัวช้าง

พระบาทวังตวง

แม่พริก

ลำปาง

372

จักสาน

5

เด่นอุดม

ผาปัง

แม่พริก

ลำปาง

373

ข้าวแต๋นน้ำแตงโม

2

ผาปัง

ผาปัง

แม่พริก

ลำปาง

374

ข้าวแต๋นน้ำแตงโม

5

เด่นอุดม

ผาปัง

แม่พริก

ลำปาง

375

ผ้าทอ

2

ผาปังหลวง

ผาปัง

แม่พริก

ลำปาง

376

ผ้าทอย้อมสีธรรมชาติ

2

ศรีดอนมูล

แจ้ซ้อน

เมืองปาน

ลำปาง

377

ชาเขียวใบหม่อน

2

ศรีดอนมูล

แจ้ซ้อน

เมืองปาน

ลำปาง

378

ไวน์ผลไม้/น้ำผลไม้

5

บ้านหลวง

แจ้ซ้อน

เมืองปาน

ลำปาง

379

ผ้าทอไหมประดิษฐ์

5

ทุ่งกว๋าว

ทุ่งกว๋าว

เมืองปาน

ลำปาง

380

จักสาน

10

หัวทุ่ง

ทุ่งกว๋าว

เมืองปาน

ลำปาง

381

ผ้าทอพื้นเมือง

10

หัวทุ่ง

ทุ่งกว๋าว

เมืองปาน

ลำปาง

382

ผ้าทอ/ถุงย่ามผ้าฝ้าย/ผ้าทอย้อมสีธรรมชาติ

6

ทุ่งยาม

หัวเมือง

เมืองปาน

ลำปาง

383

ผ้าทอ/ถุงย่ามผ้าฝ้าย/ผ้าทอย้อมสีธรรมชาติ

5

หัวเมือง

หัวเมือง

เมืองปาน

ลำปาง

384

ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผ้าทอย้อมสีธรรมชาติ

9

ขอเหนือ

บ้านขอ

เมืองปาน

ลำปาง

385

กล้วยตาก

2

บ้านกล้วย

บ้านขอ

เมืองปาน

ลำปาง

386

ขันโตก

3

ต้นงุ้น

บ้านขอ

เมืองปาน

ลำปาง

387

ผ้าทอ/ผ้าขาวม้า

1

ทุ่งโป่ง

เมืองปาน

เมืองปาน

ลำปาง

388

หมวกสานใบลาน

2

ดอนแก้ว

เมืองปาน

เมืองปาน

ลำปาง

389

ไวน์ผลไม้

2

ดอนแก้ว

เมืองปาน

เมืองปาน

ลำปาง


Hit Counter
จากวันที่ 27 มี.ค 2546