บัญชีสินค้าชุมชน หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์
ที่ผ่านกระบวนการประชาคม ปี 2546   จังหวัดนครพนม

 กลับไปหน้าแรกไทยตำบล | หน้าแรกของข้อมูล OTOP

ที่

รายการสินค้าชุมชน

หมู่ที่

บ้าน

ตำบล

อำเภอ

จังหวัด

1

ไข่ไก่สด

3

-

บ้านกลาง

เมืองฯ

นครพนม

2

ไข่ไก่สด

4

-

บ้านกลาง

เมืองฯ

นครพนม

3

ไข่ไก่สด

10

-

บ้านกลาง

เมืองฯ

นครพนม

4

ละมุด

3

-

บ้านกลาง

เมืองฯ

นครพนม

5

ละมุด

4

-

บ้านกลาง

เมืองฯ

นครพนม

6

ละมุด

10

-

บ้านกลาง

เมืองฯ

นครพนม

7

จักสานกระติบข้าว

2

-

ดงขวาง

เมืองฯ

นครพนม

8

จักสานกระติบข้าว

5

-

ดงขวาง

เมืองฯ

นครพนม

9

หอมแบ่ง(ต้นหอม)

-

-

ดงขวาง

เมืองฯ

นครพนม

10

ลิ้นจี่

5

ดงขวาง

ดงขวาง

เมืองฯ

นครพนม

11

จักสานกระติบข้าว/ฝาชี

3

กุดข้าวปุ้น

ขามเฒ่า

เมืองฯ

นครพนม

12

ดอกไม้จันทน์/พวงหรีด

5

หนองเซา

ท่าค้อ

เมืองฯ

นครพนม

13

ดอกไม้ประดิษฐ์

5

หนองเซา

ท่าค้อ

เมืองฯ

นครพนม

14

ผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ

2

สำราญ

อาจสามารถ

เมืองฯ

นครพนม

15

ผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ

3

อาจสามารถ

เมืองฯ

นครพนม

16

ข้าวหอมมะลิ 105

7

นาราชควาย

นาราชควาย

เมืองฯ

นครพนม

17

เตาเศรษฐกิจ (เตาแกลบ)

5

นาราชควายน้อย

นาราชควาย

เมืองฯ

นครพนม

18

เครื่องจักสานหวาย/ไม้ไผ่

2

นามูลฮิ้น

นาทราย

เมืองฯ

นครพนม

19

เครื่องจักสานหวาย/ไม้ไผ่

9

นาทราย

เมืองฯ

นครพนม

20

เครื่องจักสานหวาย/ไม้ไผ่

5

อ่างคำ

นาทราย

เมืองฯ

นครพนม

21

สมุนไพรของกลุ่มแพทย์แผนไทย

6

กุรุคุ

กุรุคุ

เมืองฯ

นครพนม

22

ผ้าทอพื้นเมือง

6

กุรุคุ

กุรุคุ

เมืองฯ

นครพนม

23

ผ้าทอพื้นเมือง

7

พรเจริญ

วังตามัว

เมืองฯ

นครพนม

24

ผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ

8

หนองแซง

วังตามัว

เมืองฯ

นครพนม

25

ผ้าฝ้าย/ไหม

6

คำสว่าง

วังตามัว

เมืองฯ

นครพนม

26

ผ้าฝ้าย/ไหม

10

วังตามัว

เมืองฯ

นครพนม

27

ผ้าฝ้าย/ไหม

5

วังตามัว

เมืองฯ

นครพนม

28

ไม้กวาดดอกหญ้า

8

คำธาตุ

หนองญาติ

เมืองฯ

นครพนม

29

อุ/สาโท

12

ภูเขาทอง

หนองญาติ

เมืองฯ

นครพนม

30

ขนม

6

เหล่าภูมิ

หนองญาติ

เมืองฯ

นครพนม

31

ขนม

12

ภูเขาทอง

หนองญาติ

เมืองฯ

นครพนม

32

จักสานกระติบข้าว

4

คำเตย

คำเตย

เมืองฯ

นครพนม

33

จักสานกระติบข้าว

5

คำเตย

เมืองฯ

นครพนม

34

จักสานกระติบข้าว

6

คำเตย

เมืองฯ

นครพนม

35

เปลยวน

1

บ้านผึ้ง

บ้านผึ้ง

เมืองฯ

นครพนม

36

เปลยวน

2

บ้านผึ้ง

เมืองฯ

นครพนม

37

เปลยวน

13

บ้านผึ้ง

เมืองฯ

นครพนม

38

ผ้ามุก/ผ้าพื้นเมือง

21

หนองปลาดุก

บ้านผึ้ง

เมืองฯ

นครพนม

39

ปลาแปรรูป

4

โคกก่อง

โพธิ์ตาก

เมืองฯ

นครพนม

40

ปุ๋ยชีวภาพ

4

โคกก่อง

โพธิ์ตาก

เมืองฯ

นครพนม

41

ผ้าฝ้ายมุก/ผ้าไหมมุก

-

เทศบาลเมือง

หนองแสง

เมืองฯ

นครพนม

42

แชมพู/น้ำยาล้างจาน

-

เทศบาลเมือง

ในเมือง

เมืองฯ

นครพนม

43

ขนม ปอเปี๊ยะ

-

เทศบาลเมือง

ในเมือง

เมืองฯ

นครพนม

44

กาละแมแม่ศรีนิยม

14

ธาตุพนม

ธาตุพนม

ธาตุพนม

นครพนม

45

มีด/พร้า (กลุ่มตีเหล็ก)

1

นาถ่อนทุ่ง

นาถ่อน

ธาตุพนม

นครพนม

46

มีด/พร้า (กลุ่มตีเหล็ก)

2

นาถ่อนทุ่ง

นาถ่อน

ธาตุพนม

นครพนม

47

มีด/พร้า (กลุ่มตีเหล็ก)

12

นาถ่อนทุ่ง

นาถ่อน

ธาตุพนม

นครพนม

48

กระติบข้าว

9

ดงป่ายุง

นาถ่อน

ธาตุพนม

นครพนม

49

ผ้าใบกันสาด

1

โพนแพง

โพนแพง

ธาตุพนม

นครพนม

50

ผ้าใบกันสาด

2

โพนแพง

ธาตุพนม

นครพนม

51

ผ้าใบกันสาด

7

โพนแพง

ธาตุพนม

นครพนม

52

ยาดม/ยาหม่อง/พิมเสนจากสมุนไพร

4

หลักศิลาเหนือ

พระกลางทุ่ง

ธาตุพนม

นครพนม

53

กระเทียมดอง

2

แสนพัน

แสนพัน

ธาตุพนม

นครพนม

54

กระเทียมดอง

4

แสนพัน

ธาตุพนม

นครพนม

55

กระเทียมดอง

7

แสนพัน

ธาตุพนม

นครพนม

56

พริกอบแห้ง

1

ดงขวางทุ่ง

แสนพัน

ธาตุพนม

นครพนม

57

รองเท้าแตะ

1

กุดฉิมกลาง

กุดฉิม

ธาตุพนม

นครพนม

58

แหนม/หนังเค็ม

5

กุดฉิมน้อย

กุดฉิม

ธาตุพนม

นครพนม

59

ยาสมุนไพร

1

น้ำก่ำกลาง

น้ำก่ำ

ธาตุพนม

นครพนม

60

ข้าวเหม้า

2

แก่งโพธื

น้ำก่ำ

ธาตุพนม

นครพนม

61

แปรรูปผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่

5

ต้องใต้

ฝั่งแดง

ธาตุพนม

นครพนม

62

ดอกไม้ประดิษฐ์

3

สองคอน

ฝั่งแดง

ธาตุพนม

นครพนม

63

โลงศพ

8

คำชะอี

นาหนาด

ธาตุพนม

นครพนม

64

ผ้าห่มนวม

7

ศาลา

นาหนาด

ธาตุพนม

นครพนม

65

ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก

1

หัวบึงท่าเหนือ

ธาตุพนมเหนือ

ธาตุพนม

นครพนม

66

กล้วยฉาบอบสมุนไพร

1

อุ้มเหม้า

อุ้มเหม้า

ธาตุพนม

นครพนม

67

ใบยาสูบ

1

ดอนนางหงส์

ธาตุพนม

นครพนม

68

ใบยาสูบ

2

ดอนนางหงส์

ธาตุพนม

นครพนม

69

ใบยาสูบ

3

ดอนนางหงส์

ธาตุพนม

นครพนม

70

ใบยาสูบ

4

ดอนนางหงส์

ธาตุพนม

นครพนม

71

ใบยาสูบ

5

ดอนนางหงส์

ธาตุพนม

นครพนม

72

ใบยาสูบ

6

ดอนนางหงส์

ธาตุพนม

นครพนม

73

ใบยาสูบ

7

ดอนนางหงส์

ธาตุพนม

นครพนม

74

ใบยาสูบ

8

ดอนนางหงส์

ธาตุพนม

นครพนม

75

ใบยาสูบ

9

ดอนนางหงส์

ธาตุพนม

นครพนม

76

ใบยาสูบ

10

ดอนนางหงส์

ธาตุพนม

นครพนม

77

ส้มปลาชะโด

1

ไชยบุรี

ไชยบุรี

ท่าอุเทน

นครพนม

78

ปลาร้าตัวใหญ่

3

คำพอก

ท่าจำปา

ท่าอุเทน

นครพนม

79

ผ้ามุก/ผ้าย้อมสีธรรมชาติ

6

พะทาย

พะทาย

ท่าอุเทน

นครพนม

80

เครื่องปั้นดินเผา

1

กลาง

โนนตาล

ท่าอุเทน

นครพนม

81

เครื่องปั้นดินเผา

15

กลาง

โนนตาล

ท่าอุเทน

นครพนม

82

ไม้กวาดดอกหญ้า

6

โหนโห่

พะนอม

ท่าอุเทน

นครพนม

83

งอบใบลาน

4

เชียงยืน

เวินพระบาท

ท่าอุเทน

นครพนม

84

เตาซีเมนต์

7

สะพัง

รามราช

ท่าอุเทน

นครพนม

85

ผลิตภัณฑ์จากสับปะรด

7

กุดสะกอย

โนนตาล

ท่าอุเทน

นครพนม

86

ปลาร้าทรงเครื่อง

6

ปากอูน

ศรีสงคราม

ศรีสงคราม

นครพนม

87

ผ้าไหม

10

ยางงอย

ศรีสงคราม

ศรีสงคราม

นครพนม

88

ปลาส้ม

4

ท่าบ่อ

ท่าบ่อสงคราม

ศรีสงคราม

นครพนม

89

ปลาส้ม

6

ท่าบ่อ

ท่าบ่อสงคราม

ศรีสงคราม

นครพนม

90

ข้าวหอมมะลิ

1

บ้านข่า

บ้านข่า

ศรีสงคราม

นครพนม

91

ปลาร้า/น้ำปลา

8

ท่าโข่ง

บ้านข่า

ศรีสงคราม

นครพนม

92

ผลิตภัณฑ์จากปลา

4

ปากยาม

สามผง

ศรีสงคราม

นครพนม

93

ผ้าฝ้ายมัดหมี่

5

ดงน้อย

สามผง

ศรีสงคราม

นครพนม

94

ผ้าไหม

1

หาดแพง

หาดแพง

ศรีสงคราม

นครพนม

95

ผ้าไหม

5

หาดแพง

ศรีสงคราม

นครพนม

96

ยางพารา

4

เหล่าภูมิ

นาคำ

ศรีสงคราม

นครพนม

97

ปลาร้า

1

โพนงาม

นาคำ

ศรีสงคราม

นครพนม

98

ปลาร้า

10

นาคำ

ศรีสงคราม

นครพนม

99

น้ำอ้อยก้อน

1

นาเดื่อ

นาเดื่อ

ศรีสงคราม

นครพนม

100

น้ำอ้อยก้อน

9

นาเดื่อ

ศรีสงคราม

นครพนม

101

ขนมจีบ

13

ก่อ

บ้านเอื้อง

ศรีสงคราม

นครพนม

102

ไพหญ้าแฝก

8

นาจาน

บ้านเอื้อง

ศรีสงคราม

นครพนม

103

ไพหญ้าแฝก

9

บ้านเอื้อง

ศรีสงคราม

นครพนม

104

ผ้าโทเรมัดหมี่

10

เซียงเซา

บ้านเอื้อง

ศรีสงคราม

นครพนม

105

กระติบข้าว

5

หนองนกทา

โพนสว่าง

ศรีสงคราม

นครพนม

106

ผ้าโทเรมัดหมี่

2

โพนสว่าง

โพนสว่าง

ศรีสงคราม

นครพนม

107

พรมเช็ดเท้า

6

โพนทอง

โพนทอง

บ้านแพง

นครพนม

108

ผ้าไหมมัดหมี่

1

ไผ่ล้อม

ไผ่ล้อม

บ้านแพง

นครพนม

109

ผ้าไหมมัดหมี่

5

ไผ่ล้อม

บ้านแพง

นครพนม

110

ผ้าไหมมัดหมี่

7

ไผ่ล้อม

บ้านแพง

นครพนม

111

ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกล้วย(กล้วยฉาบ)

2

โพธิ์ไทร

ไผ่ล้อม

บ้านแพง

นครพนม

112

ผ้าห่อ , ผ้าขาวม้า

3

นาโพธิ์

ไผ่ล้อม

บ้านแพง

นครพนม

113

จักสานด้วยไม้ไผ่(กระติบข้าว)

1

นางัว

นางัว

บ้านแพง

นครพนม

114

จักสานด้วยไม้ไผ่(กระติบข้าว)

2

นางัว

บ้านแพง

นครพนม

115

จักสานด้วยไม้ไผ่(กระติบข้าว)

3

นางัว

บ้านแพง

นครพนม

116

ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผ้า , ทอผ้า

15

น้อยทองคำ

หนองแวง

บ้านแพง

นครพนม

117

กล้วยฉาบ เผือกฉาบ

11

หนองแวง

หนองแวง

บ้านแพง

นครพนม

118

หมอนฟักทอง

4

นาข่า

หนองแวง

บ้านแพง

นครพนม

119

ผ้าขาวม้า ผ้าถุง ผ้าห่ม

10

คำพอก

หนองแวง

บ้านแพง

นครพนม

120

มะเขือเทศเชื่อมแห้ง

9

ท่าลาด

บ้านแพง

บ้านแพง

นครพนม

121

แหนมหมู เนื้อ กุนเชียง

6

ดอนแพง

บ้านแพง

บ้านแพง

นครพนม

122

ขนมเทียนแก้ว

5

เนินคนึง

บ้านแพง

บ้านแพง

นครพนม

123

มะเขือเทศเชื่อมแห้ง

1

นาเข

นาเข

บ้านแพง

นครพนม

124

มะเขือเทศเชื่อมแห้ง

4

นาเข

บ้านแพง

นครพนม

125

ไส้กรอกหมู

2

ปากห้วยม่วง

นาเข

บ้านแพง

นครพนม

126

ผ้าเช็ดมือไทหนองฮี

11

หนองฮี

หนองฮี

ปลาปาก

นครพนม

127

เครื่องเงินเครื่องทอง

12

หนองฮี

หนองฮี

ปลาปาก

นครพนม

128

ผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นเมือง

2

ปลาปาก

ปลาปาก

ปลาปาก

นครพนม

129

ผลิตภัณฑ์สมุนไพร

5

กอก

ปลาปาก

ปลาปาก

นครพนม

130

ผลิตภัณฑ์สมุนไพร

12

โนนศิวิลัย

ปลาปาก

ปลาปาก

นครพนม

131

ผ้าพื้นเมือง

1

หนองเทาใหญ่

หนองเทาใหญ่

ปลาปาก

นครพนม

132

ผ้าพื้นเมือง

2

หนองเทาใหญ่

ปลาปาก

นครพนม

133

ผ้าพื้นเมือง

3

หนองเทาใหญ่

ปลาปาก

นครพนม

134

ผ้าพื้นเมือง

4

หนองเทาน้อย

หนองเทาใหญ่

ปลาปาก

นครพนม

135

ผ้าพื้นเมือง

5

นาเชือก นาเชือกน้อย

หนองเทาใหญ่

ปลาปาก

นครพนม

136

ผ้าพื้นเมือง

7

ตับเต่า

หนองเทาใหญ่

ปลาปาก

นครพนม

137

ผ้าพื้นเมือง

8

หนองหมากแก้ว

หนองเทาใหญ่

ปลาปาก

นครพนม

138

เสื่อใบเตย

5

ตับเต่า

หนองเทาใหญ่

ปลาปาก

นครพนม

139

เสื่อใบเตย

8

หนองเทาใหญ่

ปลาปาก

นครพนม

140

ข้าวกล้อง

7

สีทน

โคกสว่าง

ปลาปาก

นครพนม

141

ผ้าพื้นเมือง ผ้ามุก

6

วังกะเบาน้อย

โคกสว่าง

ปลาปาก

นครพนม

142

ผ้าพื้นเมือง ผ้ามุก

7

สีทน

โคกสว่าง

ปลาปาก

นครพนม

143

ผ้าพื้นเมือง ผ้ามุก

1

โคกสูง

โคกสูง

ปลาปาก

นครพนม

144

ผ้าพื้นเมือง ผ้ามุก

12

ดอนคู่

กุตาไถ้

ปลาปาก

นครพนม

145

เสื่อผือ

2

โพนทา

กุตาไถ้

ปลาปาก

นครพนม

146

เข่งปลาทู ตะกร้าจักสาน

8

หนองบัวคำ

นามะเขือ

ปลาปาก

นครพนม

147

เข่งปลาทู ตะกร้าจักสาน

11

นามะเขือ

ปลาปาก

นครพนม

148

โคขุน

1

โคกสูง

โคกสูง

ปลาปาก

นครพนม

149

โคขุน

9

โคกสูง

ปลาปาก

นครพนม

150

โคขุน

4

นกเหาะ

โคกสูง

ปลาปาก

นครพนม

151

โคขุน

8

โคกสูง

ปลาปาก

นครพนม

152

โคขุน

10

โคกสูง

ปลาปาก

นครพนม

153

โคขุน

5

นกเหาะน้อย

โคกสูง

ปลาปาก

นครพนม

154

เหล้า อุ

1

เรณู

เรณู

เรณูนคร

นครพนม

155

ข้าวหอมมะลิ

2

หนองไม้งอย

เรณูใต้

เรณูนคร

นครพนม

156

ข้าวหอมมะลิ

1

เหิบ

นาขาม

เรณูนคร

นครพนม

157

ข้าวหอมมะลิ

6

นายอ

นางาม

เรณูนคร

นครพนม

158

พริกสด/พริกแห้ง/ปลาร้าบอง

5

สร้างแป้น,นางาม

นางาม

เรณูนคร

นครพนม

159

พริกสด/พริกแห้ง/ปลาร้าบอง

11

สร้างแป้น,นางาม

นางาม

เรณูนคร

นครพนม

160

พริกสด/พริกแห้ง/ปลาร้าบอง

4

สร้างแป้น,นางาม

นางาม

เรณูนคร

นครพนม

161

พริกสด/พริกแห้ง/ปลาร้าบอง

9

ค่ายเสรี

นางาม

เรณูนคร

นครพนม

162

เหล้า อุ

5

ดงมะเอก

โพนทอง

เรณูนคร

นครพนม

163

เหล้า อุ

6

ดงมะเอก

โพนทอง

เรณูนคร

นครพนม

164

ขนมจีนและขนมถั่วตัด

1

โพนทอง

โพนทอง

เรณูนคร

นครพนม

165

ขนมจีนและขนมถั่วตัด

9

โพนทอง

เรณูนคร

นครพนม

166

ผ้าไหมมัดหมี่/ผ้าฝ้าย

5

ดงมะเอก

โพนทอง

เรณูนคร

นครพนม

167

ขนมจีนน้ำนัว

10

เนินน้ำคำ

โคกหินแฮ่

เรณูนคร

นครพนม

168

ผ้าพื้นเมือง

1

ท่าลาด

ท่าลาด

เรณูนคร

นครพนม

169

ผ้าพื้นเมือง

4

ท่าลาด

เรณูนคร

นครพนม

170

หัตถกรรมจากไม้ไผ่

1

หัวขัวใต้

หนองย่างชิ้น

เรณูนคร

นครพนม

171

ผ้าทอลายมุกไหม-ลายมุกฝ้าย

4

นาหว้า

นาหว้า

นาหว้า

นครพนม

172

ผ้าฝ้ายมัดหมี่

4

นากระทึม

นางัว

นาหว้า

นครพนม

173

เครื่องดนตรีพื้นเมือง พิณ แคน โหวต

1

ท่าเรือ

ท่าเรือ

นาหว้า

นครพนม

174

เครื่องดนตรีพื้นเมือง พิณ แคน โหวต

2

ท่าเรือ

นาหว้า

นครพนม

175

เครื่องดนตรีพื้นเมือง พิณ แคน โหวต

8

ท่าเรือ

นาหว้า

นครพนม

176

ผลิตภัณฑ์ผ้าไหม

1

ท่าเรือ

ท่าเรือ

นาหว้า

นครพนม

177

ผลิตภัณฑ์ผ้าไหม

2

ท่าเรือ

นาหว้า

นครพนม

178

ผลิตภัณฑ์ผ้าไหม

8

ท่าเรือ

นาหว้า

นครพนม

179

เครื่องจักสานไม้ไผ่

6

นาคูณน้อย

นาคูณใหญ่

นาหว้า

นครพนม

180

ผ้าฝ้ายมัดหมี่

7

โคกสะอาด

บ้านเสียว

นาหว้า

นครพนม

181

ผ้าฝ้ายมัดหมี่

8

บ้านเสียว

นาหว้า

นครพนม

182

ผ้าฝ้ายมัดหมี่

9

บ้านเสียว

นาหว้า

นครพนม

183

ผลิตภัณฑ์จักสานจากกก

5

เหล่าพัฒนา

เหล่าพัฒนา

นาหว้า

นครพนม

184

ผลิตภัณฑ์จักสานจากกก

9

เหล่าพัฒนา

นาหว้า

นครพนม

185

ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสับปะรด

1

นาใน

นาใน

โพนสวรรค์

นครพนม

186

ไวน์โพนสวรรค์

1

นาใน

นาใน

โพนสวรรค์

นครพนม

187

ผ้ามัดหมี่

4

หนองดู่,ใต้

นาใน

โพนสวรรค์

นครพนม

188

ผ้ามัดหมี่

7

นาใน

โพนสวรรค์

นครพนม

189

ผ้าพื้นเมืองย้อมสีธรรมชาติ

6

ท่าสะอาด

โพนบก

โพนสวรรค์

นครพนม

190

ผ้ามัดหมี่

2

โพนบก

โพนบก

โพนสวรรค์

นครพนม

191

ผ้ามัดหมี่

9

โพนพัฒนา

โพนบก

โพนสวรรค์

นครพนม

192

ข้าวสาร

10

โพนเจริญ

โพนบก

โพนสวรรค์

นครพนม

193

เฟอร์นิเจอร์จากไม้ไผ่

8

ดนนอุดม

โพนบก

โพนสวรรค์

นครพนม

194

พริกสด/พริกแห้ง

1

อ้อ

นาขมิ้น

โพนสวรรค์

นครพนม

195

ผ้าทอพื้นเมือง ผ้ามัดหมี่

12

ขามเตี้ยใหญ่

นาขมิ้น

โพนสวรรค์

นครพนม

196

มีด พร้า จอบ เสียม

7

หนองสะโน

โพนสวรรค์

โพนสวรรค์

นครพนม

197

ผ้าทอพื้นเมือง ผ้ามัดหมี่

2

เสาเล้าใหญ่

โพนสวรรค์

โพนสวรรค์

นครพนม

198

ปุ๋ยชีวภาพ

5

โพธิ์ศรี

โพนสวรรค์

โพนสวรรค์

นครพนม

199

ผลิตภัณฑ์จากพริก/น้ำพริกต่าง ๆ

1

-

โพนจาน

โพนสวรรค์

นครพนม

200

ผลิตภัณฑ์จากพริก/น้ำพริกต่าง ๆ

2

-

โพนจาน

โพนสวรรค์

นครพนม

201

ผลิตภัณฑ์จากพริก/น้ำพริกต่าง ๆ

3

-

โพนจาน

โพนสวรรค์

นครพนม

202

ผลิตภัณฑ์จากพริก/น้ำพริกต่าง ๆ

4

-

โพนจาน

โพนสวรรค์

นครพนม

203

ผลิตภัณฑ์จากพริก/น้ำพริกต่าง ๆ

5

-

โพนจาน

โพนสวรรค์

นครพนม

204

ผลิตภัณฑ์จากพริก/น้ำพริกต่าง ๆ

6

-

โพนจาน

โพนสวรรค์

นครพนม

205

ผลิตภัณฑ์จากพริก/น้ำพริกต่าง ๆ

7

-

โพนจาน

โพนสวรรค์

นครพนม

206

ผลิตภัณฑ์จากพริก/น้ำพริกต่าง ๆ

8

-

โพนจาน

โพนสวรรค์

นครพนม

207

ผลิตภัณฑ์จากพริก/น้ำพริกต่าง ๆ

9

-

โพนจาน

โพนสวรรค์

นครพนม

208

ผลิตภัณฑ์จากพริก/น้ำพริกต่าง ๆ

10

-

โพนจาน

โพนสวรรค์

นครพนม

209

ผลิตภัณฑ์จากพริก/น้ำพริกต่าง ๆ

11

-

โพนจาน

โพนสวรรค์

นครพนม

210

ผลิตภัณฑ์จากพริก/น้ำพริกต่าง ๆ

12

-

โพนจาน

โพนสวรรค์

นครพนม

211

ผ้ามุก

3

นาหัวบ่อ

นาหัวบ่อ

โพนสวรรค์

นครพนม

212

ผ้ามุก

4

นาหัวบ่อ

โพนสวรรค์

นครพนม

213

ผ้ามุก

7

นาหัวบ่อ

โพนสวรรค์

นครพนม

214

ผ้ามุก

8

นาหัวบ่อ

โพนสวรรค์

นครพนม

215

ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่

7

หนองบัวแดง

นาหัวบ่อ

โพนสวรรค์

นครพนม

216

ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่

15

บ้านค้อ

บ้านค้อ

โพนสวรรค์

นครพนม

217

ผ้าทอพื้นเมือง ผ้ามัดหมี่

15

บ้านค้อ

บ้านค้อ

โพนสวรรค์

นครพนม

218

ผ้าฝ้ายมัดหมี่

4

นาทม

นาทม

นาทม

นครพนม

219

ผ้าฝ้ายมัดหมี่

4

สามแยก

หนองซน

นาทม

นครพนม

220

ผ้าฝ้ายมัดหมี่

5

หมูม่นเหนือ

ดอนเตย

นาทม

นครพนม

221

ข้าวหอมมะลิ

4

สามแยก

หนองซน

นาทม

นครพนม

222

ข้าวหอมมะลิ

1

นาทม

นาทม

นาทม

นครพนม

223

ข้าวหอมมะลิ

4

นาทม

นาทม

นาทม

นครพนม

224

ข้าวหอมมะลิ

10

นาทม

นาทม

นาทม

นครพนม

225

ข้าวหอมมะลิ

11

นาทม

นาทม

นาทม

นครพนม

226

ข้าวหอมมะลิ

15

นาทม

นาทม

นาทม

นครพนม

227

อาหารแปรรูปจากปลา

1

ดอนเตย

ดอนเตย

นาทม

นครพนม

228

อาหารแปรรูปจากปลา

2

ดอนเตย

ดอนเตย

นาทม

นครพนม

229

อาหารแปรรูปจากปลา

3

ดอนแฮด

ดอนเตย

นาทม

นครพนม

230

อาหารแปรรูปจากปลา

5

หมูม่นเหนือ

ดอนเตย

นาทม

นครพนม

231

อาหารแปรรูปจากปลา

7

ดอนหลวง

ดอนเตย

นาทม

นครพนม

232

อาหารแปรรูปจากปลา

14

ท่าพันโฮง

นาทม

นาทม

นครพนม

233

เสื่อผือ

1

ดอนเตย

ดอนเตย

นาทม

นครพนม

234

เสื่อผือ

2

ดอนเตย

ดอนเตย

นาทม

นครพนม

235

เสื่อผือ

3

ดอนแฮด

ดอนเตย

นาทม

นครพนม

236

เสื่อผือ

4

หมูม่น

ดอนเตย

นาทม

นครพนม

237

ผ้าลายมุก ผ้าไหม

7

นาขาม

วังยาง

กิ่ง อ.วังยาง

นครพนม

238

ผ้าลายมุก ผ้าไหม

4

หนองโพธิ์

หนองโพธิ์

กิ่ง อ.วังยาง

นครพนม

239

ไม้กวาดดอกหญ้า

1

วังยาง

วังยาง

กิ่ง อ.วังยาง

นครพนม

240

ผ้าพื้นเมือง

8

นาสมบูรณ์

วังยาง

กิ่ง อ.วังยาง

นครพนม

241

ผ้าพื้นเมือง

3

หนองสะโน

วังยาง

กิ่ง อ.วังยาง

นครพนม

242

แจ่วบอง

2

วังโน

วังยาง

กิ่ง อ.วังยาง

นครพนม

243

เพาะเห็ด

1

โคกสี

โคกสี

กิ่ง อ.วังยาง

นครพนม

244

ขนมจีน

7

หนองผักแว่น

โคกสี

กิ่ง อ.วังยาง

นครพนม

245

สาโท

1

ยอดชาด

ยอดชาด

กิ่ง อ.วังยาง

นครพนม

246

ผ้าลายมุก

1

ยอดชาด

ยอดชาด

กิ่ง อ.วังยาง

นครพนม

247

ข้าวหอมมะลิ

6

ผักคะย่า

ยอดชาด

กิ่ง อ.วังยาง

นครพนม

248

โคขุน

1

ยอดชาด

ยอดชาด

กิ่ง อ.วังยาง

นครพนม

249

เลี้ยงต่อ

3

หนองแคน

ยอดชาด

กิ่ง อ.วังยาง

นครพนม

250

ผ้ามัดหมี่

5

นาดอย

ยอดชาด

กิ่ง อ.วังยาง

นครพนม

251

ข้าวหอมมะลิ 105

9

หนองยอ

พระซอง

นาแก

นครพนม

252

ข้าวหอมมะลิ 105

1

นาเลียง

นาเลียง

นาแก

นครพนม

253

ไม้กวาดดอกหญ้า

1

นาแกน้อย

บ้านแก้ง

นาแก

นครพนม

254

ผ้าพื้นเมือง

2

หนองสังข์

หนองสังข์

นาแก

นครพนม

255

จักสานไม้ไผ่

2

จอมศรี

ก้านเหลือง

นาแก

นครพนม

256

ผ้าฝ้าย ผ้ามัดหมี่ ผ้าพื้นเมือง

3

ดอนคราม

ก้านเหลือง

นาแก

นครพนม

257

ผ้าฝ้าย ผ้ามัดหมี่ ผ้าพื้นเมือง

5

ดอนโทน

ก้านเหลือง

นาแก

นครพนม

258

ตีเหล็ก

2

นาคุ่เหนือ

นาคู่

นาแก

นครพนม

259

ผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่

4

บอม

คำพี้

นาแก

นครพนม

260

มะพร้าวเผา วุ้นมะพร้าว

11

น้อยเจริญ

พุ่มแก

นาแก

นครพนม

261

กล้วยฉาบ

13

โพนแพง

พุ่มแก

นาแก

นครพนม

262

ผลิตภัณฑ์จากปลา (ปลาร้า)

5

นางเลิศ

พุ่มแก

นาแก

นครพนม

263

ผ้าฝ้าย ผ้ามัดหมี่ ผ้าพื้นเมืองทุกชนิด

5

ดงขวาง

หนองบ่อ

นาแก

นครพนม

264

ดอกไม้จันทน์และพวงหรีด

10

นากุง

หนองบ่อ

นาแก

นครพนม

265

ขนมนางเล็ด

1

ต้นแหน

นาแก

นาแก

นครพนม

266

กล้วยฉาบ

3

นาแก

นาแก

นาแก

นครพนม

267

แชมพูสมุนไพร

5

หนองหญ้าปล้อง

สีชมพู

นาแก

นครพนม


Hit Counter
จากวันที่ 27 มี.ค 2546