บัญชีสินค้าชุมชน หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์
ที่ผ่านกระบวนการประชาคม ปี 2546   จังหวัดพิจิตร

 กลับไปหน้าแรกไทยตำบล | หน้าแรกของข้อมูล OTOP

ที่

รายการสินค้าชุมชน

หมู่ที่

บ้าน

ตำบล

อำเภอ

จังหวัด

1

ปลากัด

7

วังกลม

บ้านบุ่ง

เมืองพิจิตร

พิจิตร

2

ส้มโอท่าข่อย

2

เมืองเก่า

เมืองพิจิตร

พิจิตร

3

ส้มโอท่าข่อย

5

เมืองเก่า

เมืองพิจิตร

พิจิตร

4

ส้มโอท่าข่อย

6

เมืองเก่า

เมืองพิจิตร

พิจิตร

5

น้ำปลาปลาสร้อย

31

ปากคลอง

หัวดง

เมืองพิจิตร

พิจิตร

6

ผ้าทอ

4

เนินยาว

หัวดง

เมืองพิจิตร

พิจิตร

7

ขนมจีน

6

คลองคู้

ท่าหลวง

เมืองพิจิตร

พิจิตร

8

ผลิตภัณฑ์ปูนปลาสเตอร์

4

บ้านดาน

ไผ่ขวาง

เมืองพิจิตร

พิจิตร

9

ดอกไม้ประดิษฐ์

8

คลองใหม่

คลองคะเชนทร์

เมืองพิจิตร

พิจิตร

10

จักสานทางมะพร้าว

7

สวนแตง

ฆะมัง

เมืองพิจิตร

พิจิตร

11

ข้าวเกรียบสมุนไพร

2

ฆะมัง

ฆะมัง

เมืองพิจิตร

พิจิตร

12

ดอกไม้จันทน์

6

โรงช้าง

โรงช้าง

เมืองพิจิตร

พิจิตร

13

ส้มโอกวน

1

วัดใหม่คำวัน

ดงป่าคำ

เมืองพิจิตร

พิจิตร

14

ส้มโอกวน

8

อู่ตะเภา

ดงป่าคำ

เมืองพิจิตร

พิจิตร

15

ผักสวนครัวปลอดสารพิษ

8

ดงป่าคำ

ดงกลาง

เมืองพิจิตร

พิจิตร

16

ส้มโอกวน

8

ดงป่าคำ

ดงกลาง

เมืองพิจิตร

พิจิตร

17

ส้มโอกวน

6

เนินถ่อน

ดงกลาง

เมืองพิจิตร

พิจิตร

18

ตุ๊กตาเซรามิก

3

ปากทาง

ปากทาง

เมืองพิจิตร

พิจิตร

19

เม็ดบัวทอด

1

เทศบาลเมือง

เมืองพิจิตร

พิจิตร

20

ขนมไทย

1

เทศบาล ต.ท่าฬ่อ

เมืองพิจิตร

พิจิตร

21

กระดาษสาใยสับปะรด

1

เทศบาล ต.ท่าฬ่อ

เมืองพิจิตร

พิจิตร

22

กล้วยกวนสี่รส

8

หัวดง

เทศบาล ต.หัวดง

เมืองพิจิตร

พิจิตร

23

ขนมจีน

3

เขาพระ

เทศบาล ต.หัวดง

เมืองพิจิตร

พิจิตร

24

ปลาแดดเดียว

เทศบาล ต.วังกรด

เมืองพิจิตร

พิจิตร

25

ผ้าทอมือบ้านป่าแดง

1

ป่าแดง

หนองพยอม

ตะพานหิน

พิจิตร

26

จักสานหวายไม้ไผ่

2

ไทรโรงโขน

ไทรโรงโขน

ตะพานหิน

พิจิตร

27

จักสานผักตบขวา

3

วังหลุม

วังหลุม

ตะพานหิน

พิจิตร

28

จักสานผักตบขวา

4

ทุ่งโพธิ์

ทุ่งโพธิ์

ตะพานหิน

พิจิตร

29

จักสานผักตบขวา

5

น้ำโจนใต้

งิ้วราย

ตะพานหิน

พิจิตร

30

จักสานผักตบขวา

9

ดงตะขบ

ดงตะขบ

ตะพานหิน

พิจิตร

31

เย็บที่นอน

6

บึงน้ำกลัด

วังสำโรง

ตะพานหิน

พิจิตร

32

ปลาร้า-น้ำปลา

2

ไทรโรงโขน

ไทรโรงโขน

ตะพานหิน

พิจิตร

33

น้ำพริกแกง

5

บึงประดู่

ทับหมัน

ตะพานหิน

พิจิตร

34

แชมพู ครีมนวดสมุนไพร

1

คลองคูณ

คลองคูณ

ตะพานหิน

พิจิตร

35

สานหมวกพลาสติก

4

โพธิ์ลอย

ห้วยเกตุ

ตะพานหิน

พิจิตร

36

ชะอมไร้หนาม

6

คลองข่อยพัฒนา

ไผ่หลวง

ตะพานหิน

พิจิตร

37

ข้าวซ้อมมือปลอดสารพิษ

5

ท่าปอ

วังหว้า

ตะพานหิน

พิจิตร

38

ข้าวขาวกอเดียว

5

ห้วยเรียงกลาง

วังกร

บางมูลนาก

พิจิตร

39

ผ้าทอ

2

วังกรด

วังกรด

บางมูลนาก

พิจิตร

40

ปลายอสมุนไพร

3

ท่าช้าง

เนินมะกอก

บางมูลนาก

พิจิตร

41

แชมพูสมุนไพร

8

วังทอง

เนินมะกอก

บางมูลนาก

พิจิตร

42

มะม่วงแผ่น (ส้มลิ้ม)

1

ไข่เน่า

หอไกร

บางมูลนาก

พิจิตร

43

ไม้กวาดก้านมะพร้าว

6

ไข่เน่า

หอไกร

บางมูลนาก

พิจิตร

44

น้ำพริกชนิดต่าง ๆ

10

โคกกระถิน

วังตะกู

บางมูลนาก

พิจิตร

45

ปุ๋ยชีวภาพ

3

วังตะกู

วังตะกู

บางมูลนาก

พิจิตร

46

กล้วยอบเนย

3

วังสำโรง

วังสำโรง

บางมูลนาก

พิจิตร

47

พรมเช็ดเท้า

4

เขาโค้ง

วังสำโรง

บางมูลนาก

พิจิตร

48

น้ำปลาปลาสร้อย

3

หนองเต่า

ภูมิ

บางมูลนาก

พิจิตร

49

น้ำสมุนไพรลูกยอ

3

หนองเต่า

ภูมิ

บางมูลนาก

พิจิตร

50

กระเป๋าผักตบชวา

1

ลำประดาใต้

ลำประดา

บางมูลนาก

พิจิตร

51

ขนมเปียกปูน

5

ลำประดา

ลำประดา

บางมูลนาก

พิจิตร

52

ข้าวโพดฝักสด

5

บางไผ่

บางมูลนาก

พิจิตร

53

ข้าวโพดฝักสด

6

บางไผ่

บางมูลนาก

พิจิตร

54

ข้าวโพดฝักสด

9

บางไผ่

บางมูลนาก

พิจิตร

55

ดอกไม้จันทน์

12

พฤกษะวัน

บางไผ่

บางมูลนาก

พิจิตร

56

ไก่พันธุ์พื้นเมือง

3

ห้วยเขน

ห้วยเขน

บางมูลนาก

พิจิตร

57

ดอกไม้จันทน์

2

ห้วยเขน

ห้วยเขน

บางมูลนาก

พิจิตร

58

มะนาวสด

3

ท่าบัว

โพทะเล

พิจิตร

59

มะนาวสด

6

ท่าบัว

โพทะเล

พิจิตร

60

มะนาวสด

7

ท่าบัว

โพทะเล

พิจิตร

61

มะนาวสด

9

ท่าบัว

โพทะเล

พิจิตร

62

มะนาวสด

12

ท่าบัว

โพทะเล

พิจิตร

63

เพาะเลี้ยงปลาดุก

2

วัดขวาง

โพทะเล

พิจิตร

64

เพาะเลี้ยงปลาดุก

4

วัดขวาง

โพทะเล

พิจิตร

65

น้ำพริก

2

โพทะเล

โพทะเล

โพทะเล

พิจิตร

66

แปรรูปผลไม้

1

บางคลาน

บางคลาน

โพทะเล

พิจิตร

67

ไข่เค็มสมุนไพร

1

บ้านน้อย

บ้านน้อย

โพทะเล

พิจิตร

68

เสื่อกก

8

ยางหลวง

ท่าเสา

โพทะเล

พิจิตร

69

ผ้าทอ

1

ทุ่งน้อย

ทุ่งน้อย

โพทะเล

พิจิตร

70

ผ้าปูที่นอน,พรมเช็ดเท้า

5

หนองบัว

ท้ายน้ำ

โพทะเล

พิจิตร

71

ขนมอบ

2

หนองประทุม

ท่าขมิ้น

โพทะเล

พิจิตร

72

ผักปลอดสารพิษ

1

วังแดง

ท่านั่ง

โพทะเล

พิจิตร

73

เมล็ดข้าวพันธุ์ดี

1

กลุ่มทะนง

ทะนง

โพทะเล

พิจิตร

74

เบญจรงค์

ทุ่งน้อย

โพทะเล

พิจิตร

75

ดอกไม้ประดิษฐ์

โพทะเล

พิจิตร

76

สวนส้มโอ

โพธิ์ประทับช้าง

โพธิ์ประทับช้าง

พิจิตร

77

ส้มโอแก้วสี่รส

9

ปากกระช่อง

โพธิ์ประทับช้าง

โพธิ์ประทับช้าง

พิจิตร

78

ผลไม้กวน

8

ท่ากร่าง

โพธิ์ประทับช้าง

โพธิ์ประทับช้าง

พิจิตร

79

สมุนไพรแปรรูป

5

เนินทอง

ไผ่ทาโพ

โพธิ์ประทับช้าง

พิจิตร

80

ตุ๊กตาออมสิน

1

เนินขวาง

เนินสว่าง

โพธิ์ประทับช้าง

พิจิตร

81

ที่นอนนุ่น

1

ไผ่ท่าโพเหนือ

ไผ่ทาโพ

โพธิ์ประทับช้าง

พิจิตร

82

กล้วยกวน

6

สระประทุม

ไผ่รอบ

โพธิ์ประทับช้าง

พิจิตร

83

จักสานผักตบขวา

11

เนินสะอาด

ทุ่งใหญ่

โพธิ์ประทับช้าง

พิจิตร

84

หญ้าแพงโกล่า

6

หนองพง

ทุ่งใหญ่

โพธิ์ประทับช้าง

พิจิตร

85

ผ้าทอ

6

หนองพง

ทุ่งใหญ่

โพธิ์ประทับช้าง

พิจิตร

86

แปรรูปน้ำผลไม้

3

โพธิ์ประทับช้าง

โพธิ์ประทับช้าง

โพธิ์ประทับช้าง

พิจิตร

87

ไวน์สดส้มโอ

9

วังจิก

วังจิก

โพธิ์ประทับช้าง

พิจิตร

88

สาโทเต่าทอง

8

คลองยาง

ไผ่รอบ

โพธิ์ประทับช้าง

พิจิตร

89

ดอกไม้จันทน์

5

เนินทอง

ไผ่ทาโพ

โพธิ์ประทับช้าง

พิจิตร

90

ลูกอม,ทอฟฟี่

6

สระประทุม

ไผ่รอบ

โพธิ์ประทับช้าง

พิจิตร

91

ผักปลอดสารพิษ

7

คลองรุณ

ดงเสือเหลือง

โพธิ์ประทับช้าง

พิจิตร

92

ผักปลอดสารพิษ

11

หนองหวาย

ดงเสือเหลือง

โพธิ์ประทับช้าง

พิจิตร

93

เย็บปักถักร้อย

5

หนองนาซาน

ดงเสือเหลือง

โพธิ์ประทับช้าง

พิจิตร

94

เย็บปักถักร้อย

8

หนองจิกด่าน

ดงเสือเหลือง

โพธิ์ประทับช้าง

พิจิตร

95

น้ำยาล้างจาน

2

ดงเสือเหลือง

ดงเสือเหลือง

โพธิ์ประทับช้าง

พิจิตร

96

ข้าวซ้อมมือ

5

เนินยาง

ไผ่รอบ

โพธิ์ประทับช้าง

พิจิตร

97

มีด

11

เกาะแก้ว

ไผ่รอบ

โพธิ์ประทับช้าง

พิจิตร

98

น้ำปลา-ปลาร้า

9

วังจิก

วังจิก

โพธิ์ประทับช้าง

พิจิตร

99

น้ำพริกแกง

9

วังจิก

วังจิก

โพธิ์ประทับช้าง

พิจิตร

100

จักสาน

6

รายชะโด

สามง่าม

สามง่าม

พิจิตร

101

ข้าวสารปลอดสารพิษ

5

สระยายชี

เนินปอ

สามง่าม

พิจิตร

102

ขนมอบ

5

สระยายชี

เนินปอ

สามง่าม

พิจิตร

103

เสื้อผ้าสำเร็จรูป

10

บ้านไร่

สามง่าม

สามง่าม

พิจิตร

104

ไข่เค็ม

5

กำแพงดิน

กำแพงดิน

สามง่าม

พิจิตร

105

ลำไย

9

ตอรัง

หนองโสน

สามง่าม

พิจิตร

106

น้ำปลา

4

รังนก

รังนก

สามง่าม

พิจิตร

107

ปลาร้า

4

รังนก

รังนก

สามง่าม

พิจิตร

108

ผ้าทอ/ผ้าสำเร็จรูป

6

คลองสะแก

หนองปลาไหล

วังทรายพูน

พิจิตร

109

ผ้าทอมัดหมี่

5

หนองนกยาง

หนองปล้อง

วังทรายพูน

พิจิตร

110

ข้าวกล้อง

3

ห้วยตัดไม้

หนองปลาไหล

วังทรายพูน

พิจิตร

111

ข้าวเกรียบสมุนไพร

10

หนองโสน

หนองปล้อง

วังทรายพูน

พิจิตร

112

กรงนก

5

หนองพระ

หนองพระ

วังทรายพูน

พิจิตร

113

มะม่วง

4

ทับไทร

หนองปลาไหล

วังทรายพูน

พิจิตร

114

หญ้าแพงโกล่า

16

ทรัพย์เจริญ

หนองปลาไหล

วังทรายพูน

พิจิตร

115

นกสวยงาม

9

ใหม่เนินสวรรค์

หนองปลาไหล

วังทรายพูน

พิจิตร

116

ผ้าทอพื้นเมือง

7

เขาพระ

เขาทราย

ทับคล้อ

พิจิตร

117

เกวียนน้อย

11

วังหินเพลิง

เขาทราย

ทับคล้อ

พิจิตร

118

ผักปลอดสารพิษ

8

หนองอ้ายตู้

ทับคล้อ

ทับคล้อ

พิจิตร

119

ยากันยุงสมุนไพร

2

ป่าเรไร

ทับคล้อ

ทับคล้อ

พิจิตร

120

น้ำพริกแกง

10

โคกกระถิน

ท้ายทุ่ง

ทับคล้อ

พิจิตร

121

ไม้กวาดดอกหญ้า

11

หนองจอก

ท้ายทุ่ง

ทับคล้อ

พิจิตร

122

ข้าวปลอดสารพิษ

8

หนองอ้ายตู้

ท้ายทุ่ง

ทับคล้อ

พิจิตร

123

น้ำพริกแกง

2

ป่าเรไร

ทับคล้อ

ทับคล้อ

พิจิตร

124

เชื้อเห็ด

9

ยางโทน

บ้านนา

วชิรบารมี

พิจิตร

125

เห็ดสด

9

ยางโทน

บ้านนา

วชิรบารมี

พิจิตร

126

ไข่เค็มไอโอดีน

2

หนองหญ้าปล้อง

วังโมกข์

วชิรบารมี

พิจิตร

127

ไม้กวาดดอกหญ้า

9

บัวยาง

หนองหลุม

วชิรบารมี

พิจิตร

128

รองเท้าสลิปเปอร์

9

บัวยาง

หนองหลุม

วชิรบารมี

พิจิตร

129

เปลยวน

9

บัวยาง

หนองหลุม

วชิรบารมี

พิจิตร

130

น้ำพริกแกง

3

ยางตะพาย

บึงบัว

วชิรบารมี

พิจิตร

131

น้ำพริกเผา.น้ำพริกปลาย่าง. น้ำพริกแมงดา

3

ยางตะพาย

บึงบัว

วชิรบารมี

พิจิตร

132

กลุ่มอาชีพทอผ้าบ้านท่าพิกุล

7

ท่าพิกุล

สากเหล็ก

สากเหล็ก

พิจิตร

133

กลุ่มน้ำดื่มร่วมใจ

1

สากเหล็ก

สากเหล็ก

สากเหล็ก

พิจิตร

134

กลุ่มตัดเย็บเสื้อม่อฮ่อม

1

สากเหล็ก

สากเหล็ก

สากเหล็ก

พิจิตร

135

กลุ่มทำพรมเช็ดเท้า

1

สากเหล็ก

สากเหล็ก

สากเหล็ก

พิจิตร

136

กลุ่มเพาะพันธุ์ไก่พื้นเมือง

2

ท่าเยี่ยม

ท่าเยี่ยม

สากเหล็ก

พิจิตร

137

กลุ่มอิฐซีเมนต์บล็อค

1

วังทับไทร

วังทับไทร

สากเหล็ก

พิจิตร

138

กลุ่มทำน้ำพริกแกง

6

หนองหญ้าไทรใหม่

หนองหญ้าไทร

สากเหล็ก

พิจิตร

139

กลุ่มไก่ชนพื้นเมืองพันธุ์ดี

6

คลองน้ำมัน

คลองทราย

สากเหล็ก

พิจิตร

140

ผ้าทอมัดหมี่

1

ห้วยแก้ว

ห้วยแก้ว

บึงนาราง

พิจิตร

141

ฝรั่งแป้นสีทอง

8

บึงลีใต้

โพธิ์ไทรงาม

บึงนาราง

พิจิตร

142

กระปุกออมสิน

1

ยางแขวนฆ้อง

บางลาย

บึงนาราง

พิจิตร

143

ไข่เค็มไอโอดีน

2

ห้วยแก้ว

ห้วยแก้ว

บึงนาราง

พิจิตร

144

ปลากัด

5

คลองข่อย

บางลาย

บึงนาราง

พิจิตร

145

น้ำพริกสำเร็จรูป

3

ทุ่งทอง

โพธิ์ไทรงาม

บึงนาราง

พิจิตร

146

จักสานไม้ไผ่

5

คลองข่อย

บางลาย

บึงนาราง

พิจิตร

147

ผ้าทอ (ผ้าไหม)

8

ใหม่สามัคคี

แหลมรัง

บึงนาราง

พิจิตร

148

จักสานไม้ไผ่

6

หนองครก

บึงนาราง

บึงนาราง

พิจิตร

149

น้ำนมดิบ

7

หนองเค้าแมว

โพธิ์ไทรงาม

บึงนาราง

พิจิตร

150

ซุ้มล้อเกวียน

5

ห้วยร่วม

ดงเจริญ

พิจิตร

151

ซุ้มล้อเกวียน

6

ห้วยร่วม

ดงเจริญ

พิจิตร

152

ซุ้มล้อเกวียน

1

ห้วยร่วม

ดงเจริญ

พิจิตร

153

ซุ้มล้อเกวียน

12

ห้วยร่วม

ดงเจริญ

พิจิตร

154

ซุ้มล้อเกวียน

8

ห้วยร่วม

ดงเจริญ

พิจิตร

155

ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว

2

หนองสนวน

ห้วยร่วม

ดงเจริญ

พิจิตร

156

หมอนลูกจัน

3

วังตะคลอง

ห้วยพุก

ดงเจริญ

พิจิตร

157

ผ้าทอ

4

วังงิ้ว

วังงิ้วใต้

ดงเจริญ

พิจิตร

158

น้ำพริกชนิดต่าง ๆ

2

ไทรย้อย

สำนักขุนเณร

ดงเจริญ

พิจิตร

159

ผลไม้กวน

2

ไทรย้อย

สำนักขุนเณร

ดงเจริญ

พิจิตร


Hit Counter
จากวันที่ 27 มี.ค 2546