บัญชีสินค้าชุมชน หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์
ที่ผ่านกระบวนการประชาคม ปี 2546   จังหวัดสุโขทัย

 กลับไปหน้าแรกไทยตำบล | หน้าแรกของข้อมูล OTOP

ที่

รายการสินค้าชุมชน

หมู่ที่

บ้าน

ตำบล

อำเภอ

จังหวัด

1

กล้วยกวน

6

วังขวัญ

ยางซ้าย

เมืองสุโขทัย

สุโขทัย

2

กล้วยกวน

3

ยางเอน

บ้านสวน

เมืองสุโขทัย

สุโขทัย

3

เครื่องจักสานไม้ไผ่

3

คลองแค

บ้านสวน

เมืองสุโขทัย

สุโขทัย

4

หัตถกรรมไม้สัก

3

เพชรไฝ

บ้านกล้วย

เมืองสุโขทัย

สุโขทัย

5

หัตถกรรมไม้สัก

4

บ้านกล้วย

เมืองสุโขทัย

สุโขทัย

6

สมุนไพร

4

ปากแคว

ปากแคว

เมืองสุโขทัย

สุโขทัย

7

ไม้กวาดดอกหญ้า

5

หนองตาโชติ

วังทองแดง

เมืองสุโขทัย

สุโขทัย

8

สังคโลก

3

เมืองเก่า

เมืองเก่า

เมืองสุโขทัย

สุโขทัย

9

หัตถกรรมเครื่องไม้

4

วังตะคร้อ

เมืองเก่า

เมืองสุโขทัย

สุโขทัย

10

ผลิตภัณฑ์จากปลา

1

ปากพระ

เมืองสุโขทัย

สุโขทัย

11

ผลิตภัณฑ์จากปลา

2

ปากพระ

เมืองสุโขทัย

สุโขทัย

12

ผลิตภัณฑ์จากปลา

3

ปากพระ

เมืองสุโขทัย

สุโขทัย

13

ผลิตภัณฑ์จากปลา

4

ปากพระ

เมืองสุโขทัย

สุโขทัย

14

ผลิตภัณฑ์จากปลา

5

ปากพระ

เมืองสุโขทัย

สุโขทัย

15

น้ำปลา

1

บ้านหลุม

บ้านหลุม

เมืองสุโขทัย

สุโขทัย

16

น้ำปลา

9

มะขามค่อม

ยางซ้าย

เมืองสุโขทัย

สุโขทัย

17

ทองม้วน ทองพับ ขนมผิง

1

บ้านกร่าง

บ้านกร่าง

กงไกรลาศ

สุโขทัย

18

กล้วย มัน เผือก อบเนย

5

หนองกระจอบ

หนองตูม

กงไกรลาศ

สุโขทัย

19

น้ำปลาปลาสร้อย

10

กง

กง

กงไกรลาศ

สุโขทัย

20

ปลาร้า

12

น้ำเรื่อง

ท่าฉนวน

กงไกรลาศ

สุโขทัย

21

ที่นอน

2

บ้านใหม่สุขเกษม

บ้านใหม่สุขเกษม

กงไกรลาศ

สุโขทัย

22

เครื่องจักสาน

6

ดงเดือย

ดงเดือย

กงไกรลาศ

สุโขทัย

23

ผ้าทอพื้นเมือง

15

หนองตะแบกใต้

ไกรใน

กงไกรลาศ

สุโขทัย

24

ข้าวซ้อมมือ

2

ปรักรัก

กกแรต

กงไกรลาศ

สุโขทัย

25

เครื่องปั้นดินเผา

2

หน้าวัดลาย

ทุ่งหลวง

คีรีมาศ

สุโขทัย

26

ผลิตภัณฑ์กล้วย เผือก มัน

14

ทรายทอง

โตนด

คีรีมาศ

สุโขทัย

27

เครื่องสีข้าวกล้อง

10

นาดง

สามพวง

คีรีมาศ

สุโขทัย

28

ผ้าทอพื้นเมือง

2

หนองยาง

หนองจิก

คีรีมาศ

สุโขทัย

29

ผลิตภัณฑ์ผักตบชวา

3

บ้านป้อม

บ้านป้อม

คีรีมาศ

สุโขทัย

30

กล้วยอบเนย

1

หนองจิก

หนองจิก

คีรีมาศ

สุโขทัย

31

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

1

สงกระสา

ทุ่งยางเมือง

คีรีมาศ

สุโขทัย

32

ขนมจีน

5

คลองน้ำเย็น

ทุ่งยางเมือง

คีรีมาศ

สุโขทัย

33

ถั่วเขียวผิวมัน

1

หนองกระดิ่ง

หนองกระดิ่ง

คีรีมาศ

สุโขทัย

34

แหนมหมู

7

หัวฝาย

กลางดง

ทุ่งเสลี่ยม

สุโขทัย

35

ผ้าทอพื้นเมือง

9

สำราญราษฎร์

ไทยชนะศึก

ทุ่งเสลี่ยม

สุโขทัย

36

ผ้าทอพื้นเมือง

12

โซกม่วง

ทุ่งเสลี่ยม

ทุ่งเสลี่ยม

สุโขทัย

37

ผ้าไหมทอมัดหมี่

4

หนองรังสิต

บ้านใหม่ชัยมงคล

ทุ่งเสลี่ยม

สุโขทัย

38

ผ้าทอพื้นเมือง

1

บ้านใหม่

เขาแก้วศรีสมบูรณ์

ทุ่งเสลี่ยม

สุโขทัย

39

สุราแช่ไทย/ไวน์ผลไม้

2

แม่ทุเลา

ไทยชนะศึก

ทุ่งเสลี่ยม

สุโขทัย

40

ไวน์ผลไม้

11

ท่าต้นธงพัฒนา

ไทยชนะศึก

ทุ่งเสลี่ยม

สุโขทัย

41

สุราแช่ไทย/ไวน์ผลไม้

1

ชัยอุดม

กลางดง

ทุ่งเสลี่ยม

สุโขทัย

42

น้ำพริกปลาร้า

10

ดอนสวาง

กลางดง

ทุ่งเสลี่ยม

สุโขทัย

43

ขนมไทย

5

สามหลัง

เขาแก้วศรีสมบูรณ์

ทุ่งเสลี่ยม

สุโขทัย

44

ตะกร้าจากสมุดโทรศัพท์

2

แม่ทุเลา

ไทยชนะศึก

ทุ่งเสลี่ยม

สุโขทัย

45

มะนาวดอง

7

หัวฝาย

กลางดง

ทุ่งเสลี่ยม

สุโขทัย

46

น้ำพริกปลาร้า

8

ราษฎร์ร่วมจิต

ไทยชนะศึก

ทุ่งเสลี่ยม

สุโขทัย

47

สมุนไพรชงดื่ม

7

หัวฝาย

กลางดง

ทุ่งเสลี่ยม

สุโขทัย

48

กล้วยกวน

8

เหมืองนา

ทุ่งเสลี่ยม

ทุ่งเสลี่ยม

สุโขทัย

49

ผ้าทอพื้นเมือง

2

กลางดง

กลางดง

ทุ่งเสลี่ยม

สุโขทัย

50

หมวกสานไม้ไผ่

5

หนองหมื่นชัย

ไทยชนะศึก

ทุ่งเสลี่ยม

สุโขทัย

51

น้ำยาล้างจาน

2

แม่ทุเลา

ไทยชนะศึก

ทุ่งเสลี่ยม

สุโขทัย

52

ลำไย

6

กลางดง

ทุ่งเสลี่ยม

สุโขทัย

53

ลำไย

7

กลางดง

ทุ่งเสลี่ยม

สุโขทัย

54

ลำไย

15

กลางดง

ทุ่งเสลี่ยม

สุโขทัย

55

ลำไย

2

ไทยชนะศึก

ทุ่งเสลี่ยม

สุโขทัย

56

ลำไย

4

ไทยชนะศึก

ทุ่งเสลี่ยม

สุโขทัย

57

ลำไย

9

ไทยชนะศึก

ทุ่งเสลี่ยม

สุโขทัย

58

ไวน์ผลไม้

8

ไทยชนะศึก

ทุ่งเสลี่ยม

สุโขทัย

59

ไวน์ผลไม้

1

ไทยชนะศึก

ทุ่งเสลี่ยม

สุโขทัย

60

ไวน์ผลไม้

4

หนองรังสิต

บ้านใหม่ชัยมงคล

ทุ่งเสลี่ยม

สุโขทัย

61

ไวน์ผลไม้

3

ทุ่งเสลี่ยม

ทุ่งเสลี่ยม

ทุ่งเสลี่ยม

สุโขทัย

62

ผ้าขาวม้า ผ้าห่มไหมพรม

8

หัวแรด

วังตะคร้อ

บ้านด่านลานหอย

สุโขทัย

63

ผ้าห่มไหมพรม ผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ

7

ใหม่คลองอุดม

วังตะคร้อ

บ้านด่านลานหอย

สุโขทัย

64

ข้าวกล้อง

4

วังตะคร้อ

วังตะคร้อ

บ้านด่านลานหอย

สุโขทัย

65

ผลิตภัณฑ์จักสาน (กก)

8

หัวแรด

วังตะคร้อ

บ้านด่านลานหอย

สุโขทัย

66

ผ้าทอพื้นเมืองสุโขทัย

5

ห้วยไคร้

วังน้ำขาว

บ้านด่านลานหอย

สุโขทัย

67

ผ้าทอพื้นเมืองสุโขทัย/แปรรูป

1

คลองสระเกษ

วังน้ำขาว

บ้านด่านลานหอย

สุโขทัย

68

ผ้าทอพื้นเมืองสุโขทัย

12

หนองบัว

วังน้ำขาว

บ้านด่านลานหอย

สุโขทัย

69

ผ้าทอพื้นเมืองสุโขทัย

8

วังพง

วังน้ำขาว

บ้านด่านลานหอย

สุโขทัย

70

ไม้แกะสลัก

7

วังเด่น

วังน้ำขาว

บ้านด่านลานหอย

สุโขทัย

71

ผ้าขาวม้า ผ้าโสร่ง ผ้าไหมมัดหมี่

8

คลองเจริญ

หนองหญ้าปล้อง

บ้านด่านลานหอย

สุโขทัย

72

ผ้าทอพื้นเมืองสุโขทัย

1

หนองไม้กอง

หนองหญ้าปล้อง

บ้านด่านลานหอย

สุโขทัย

73

ไม้กวาด

4

หนองจิกกรี

หนองหญ้าปล้อง

บ้านด่านลานหอย

สุโขทัย

74

สมุนไพรแปรรูป

4

หนองจิกกรี

หนองหญ้าปล้อง

บ้านด่านลานหอย

สุโขทัย

75

คุกกี้สมุนไพร

8

คลองเจริญ

หนองหญ้าปล้อง

บ้านด่านลานหอย

สุโขทัย

76

ผ้าทอพื้นเมืองสุโขทัย

1

ลานหอย

ลานหอย

บ้านด่านลานหอย

สุโขทัย

77

แปรรูปอาหาร(ไข่เค็ม ข้าวแต๋น ถั่วเคลือบ กล้วยกวน)

8

นาล้อม

ลานหอย

บ้านด่านลานหอย

สุโขทัย

78

แปรรูปอาหาร(ไข่เค็ม น้ำพริกแกง)

1

ลานหอย

ลานหอย

บ้านด่านลานหอย

สุโขทัย

79

ข้าวกล้องโบราณ

6

วังตะแบก

ลานหอย

บ้านด่านลานหอย

สุโขทัย

80

แหนม

5

หนองหญ้าปล้อง

หนองหญ้าปล้อง

บ้านด่านลานหอย

สุโขทัย

81

ผ้าห่มไหมพรม ผ้าทอสุโขทัย

6

หนองเตาปุน

ตลิ่งชัน

บ้านด่านลานหอย

สุโขทัย

82

เครื่องดนตรีไทย

1

วังลึก

วังลึก

บ้านด่านลานหอย

สุโขทัย

83

พริกแจวจินดา

1

หนองบัว

ศรีนคร

สุโขทัย

84

พริกแจวจินดา

2

หนองบัว

ศรีนคร

สุโขทัย

85

พริกแจวจินดา

3

หนองบัว

ศรีนคร

สุโขทัย

86

พริกแจวจินดา

4

หนองบัว

ศรีนคร

สุโขทัย

87

พริกแจวจินดา

5

หนองบัว

ศรีนคร

สุโขทัย

88

พริกแจวจินดา

6

หนองบัว

ศรีนคร

สุโขทัย

89

พริกแจวจินดา

7

หนองบัว

ศรีนคร

สุโขทัย

90

พริกแจวจินดา

8

หนองบัว

ศรีนคร

สุโขทัย

91

มะม่วงเขียวเสวย

4

ศรีนคร

ศรีนคร

สุโขทัย

92

มะม่วงเขียวเสวย

5

ศรีนคร

ศรีนคร

สุโขทัย

93

มะม่วงเขียวเสวย

6

ศรีนคร

ศรีนคร

สุโขทัย

94

ถั่วเหลือง

นครเดิฐ

ศรีนคร

สุโขทัย

95

เต้าเจี้ยว

4

บึงพระยอด

คลองมะพลับ

ศรีนคร

สุโขทัย

96

กล้วย เผือกอบเนย

8

นิคมสหกรณ์

หนองบัว

ศรีนคร

สุโขทัย

97

ข้าวเกรียบผลไม้

2

บ้านคลอง

น้ำขุม

ศรีนคร

สุโขทัย

98

เครื่องจักสาน

10

สายใจไทย

คลองมะพลับ

ศรีนคร

สุโขทัย

99

กรอบรูปวิทยาศาสตร์

1

หนองแหน

นครเดิฐ

ศรีนคร

สุโขทัย

100

ผ้าพื้นเมือง

2

หาดเสี้ยว

หาดเสี้ยว

ศรีสัชนาลัย

สุโขทัย

101

ผลิตภัณฑ์ทองลายโบราณ

5

ท่าชัย

ท่าชัย

ศรีสัชนาลัย

สุโขทัย

102

กล้วยกวน

5

ท่าชัย

ท่าชัย

ศรีสัชนาลัย

สุโขทัย

103

ผลิตภัณฑ์เงินลายโบราณ

8

หมอนสูล

ท่าชัย

ศรีสัชนาลัย

สุโขทัย

104

ผ้าทอพื้นเมือง

5

ท่าชัย

ท่าชัย

ศรีสัชนาลัย

สุโขทัย

105

กล้วยอบเนย

1

ท่าชัย

ท่าชัย

ศรีสัชนาลัย

สุโขทัย

106

เครื่องปั้นดินเผาสังคโลก

6

พระปรางค์

ศรีสัชนาลัย

ศรีสัชนาลัย

สุโขทัย

107

ผลิตภัณฑ์ทองลายโบราณ

3

เมืองเก่า

ศรีสัชนาลัย

ศรีสัชนาลัย

สุโขทัย

108

ผลิตภัณฑ์เงินลายโบราณ

3

เมืองเก่า

ศรีสัชนาลัย

ศรีสัชนาลัย

สุโขทัย

109

ไข่เค็มเสริมไอโอดีน

4

เมืองเก่า

ศรีสัชนาลัย

ศรีสัชนาลัย

สุโขทัย

110

มะม่วงกวนอบกะทิ

6

พระปรางค์

ศรีสัชนาลัย

ศรีสัชนาลัย

สุโขทัย

111

เครื่องปั้นดินเผาสังคโลก

5

เกาะน้อย

หนองอ้อ

ศรีสัชนาลัย

สุโขทัย

112

ผลิตภัณฑ์ตอไม้

6

เกาะน้อย

หนองอ้อ

ศรีสัชนาลัย

สุโขทัย

113

ไม้กวาดดอกหญ้า

8

ปางถาน

หนองอ้อ

ศรีสัชนาลัย

สุโขทัย

114

ผ้าทอพื้นเมือง

3

หนองอ้อ

หนองอ้อ

ศรีสัชนาลัย

สุโขทัย

115

ปั้นดินหอม

2

คลองปากร้าว

หนองอ้อ

ศรีสัชนาลัย

สุโขทัย

116

กล้วยอบเนย

1

โบราณหลวง

สารจิตร

ศรีสัชนาลัย

สุโขทัย

117

กล้วยตากอบน้ำผึ้ง

5

แสนตอ

สารจิตร

ศรีสัชนาลัย

สุโขทัย

118

ข้าวเกรียบผลไม้

5

แสนตอ

สารจิตร

ศรีสัชนาลัย

สุโขทัย

119

ผลิตภัณฑ์กะลามะพร้าว

4

สารจิตร

สารจิตร

ศรีสัชนาลัย

สุโขทัย

120

ผ้าทอพื้นเมือง

5

แสนตอ

สารจิตร

ศรีสัชนาลัย

สุโขทัย

121

ผ้าพื้นเมือง

1

แก่ง

บ้านแก่ง

ศรีสัชนาลัย

สุโขทัย

122

ผ้าพื้นเมืองชาวเขา

5

ป่าคา

บ้านแก่ง

ศรีสัชนาลัย

สุโขทัย

123

ไวน์ผลไม้

4

ปากคะยาง

บ้านแก่ง

ศรีสัชนาลัย

สุโขทัย

124

ไม้กวาดดอกหญ้า

5

ป่าคา

บ้านแก่ง

ศรีสัชนาลัย

สุโขทัย

125

ผ้าทอพื้นเมืองสีธรรมชาติ

2

แม่ราก

ป่างิ้ว

ศรีสัชนาลัย

สุโขทัย

126

ยาสมุนไพรแผนโบราณ

3

ทุ่งพล้อ

ป่างิ้ว

ศรีสัชนาลัย

สุโขทัย

127

ผ้าทอพื้นเมือง

2

ดงคู่

ดงคู่

ศรีสัชนาลัย

สุโขทัย

128

ผักกาดดอง

3

ดงคู่

ดงคู่

ศรีสัชนาลัย

สุโขทัย

129

ผ้าทอพื้นเมืองสีธรรมชาติ

3

ปลายนา

บ้านตึก

ศรีสัชนาลัย

สุโขทัย

130

ทุเรียนกวนและทอดกรอบ

6

ดงย่าปา

บ้านตึก

ศรีสัชนาลัย

สุโขทัย

131

ลางสาด ลองกอง

6

ดงย่าปา

บ้านตึก

ศรีสัชนาลัย

สุโขทัย

132

ไม้กวาดดอกหญ้า

10

สะพานยาว

แม่สำ

ศรีสัชนาลัย

สุโขทัย

133

ผ้าทอพื้นเมือง

2

แม่สำเหนือ

แม่สำ

ศรีสัชนาลัย

สุโขทัย

134

ผลิตภัณฑ์หัตถกรรมปลายไม้

12

บานชื่น

แม่สำ

ศรีสัชนาลัย

สุโขทัย

135

ส้มเขียวหวาน

10

สะพานยาว

แม่สำ

ศรีสัชนาลัย

สุโขทัย

136

ส้มเขียวหวาน

12

ปากสิน

แม่สิน

ศรีสัชนาลัย

สุโขทัย

137

ผ้าพื้นเมือง

12

ปากสิน

แม่สิน

ศรีสัชนาลัย

สุโขทัย

138

กิ่งพันธุ์ส้มเขียวหวาน

21

สุเม่นเหนือ

แม่สิน

ศรีสัชนาลัย

สุโขทัย

139

ไม้กวาดดอกหญ้า

4

ราวต้นจันทร์

ราวต้นจันทร์

ศรีสำโรง

สุโขทัย

140

ถั่วทอด

6

วังตามน

นาขุนไกร

ศรีสำโรง

สุโขทัย

141

ถั่วทอด

7

คลองตาล

คลองตาล

ศรีสำโรง

สุโขทัย

142

ถั่วทอด

8

คลองตาล

คลองตาล

ศรีสำโรง

สุโขทัย

143

เครื่องดื่มสมุนไพร (ไวน์)

9

ห้วยคร้า

สามเรือน

ศรีสำโรง

สุโขทัย

144

ดอกไม้ประดิษฐ์

2

เกาะวงษ์เกียรติ์

ทับผึ้ง

ศรีสำโรง

สุโขทัย

145

ผ้าทอกี่กระตุก

5

บ้านไร่

บ้านไร่

ศรีสำโรง

สุโขทัย

146

ผ้าทอลายพื้นเมือง

3

วังพิกุล

นาขุนไกร

ศรีสำโรง

สุโขทัย

147

ไข่เค็ม

3

วังลึก

วังลึก

ศรีสำโรง

สุโขทัย

148

โคเนื้อ

4

ราวต้นจันทร์

ราวต้นจันทร์

ศรีสำโรง

สุโขทัย

149

พุทรากวน

7

วัดลำยวน

สามเรือน

ศรีสำโรง

สุโขทัย

150

ละมุด

1

หนองแหน

วัดเกาะ

ศรีสำโรง

สุโขทัย

151

น้ำพริก

3

วังใหญ่

วังใหญ่

ศรีสำโรง

สุโขทัย

152

น้ำพริก

7

วังทอง

วังทอง

ศรีสำโรง

สุโขทัย

153

ยาสูบเบอร์เลย์

1

ทับผึ้ง

ทับผึ้ง

ศรีสำโรง

สุโขทัย

154

ยาสูบเบอร์เลย์

2

ทับผึ้ง

ศรีสำโรง

สุโขทัย

155

ยาสูบเบอร์เลย์

3

ทับผึ้ง

ศรีสำโรง

สุโขทัย

156

ยาสูบเบอร์เลย์

4

ทับผึ้ง

ศรีสำโรง

สุโขทัย

157

ยาสูบเบอร์เลย์

5

ทับผึ้ง

ศรีสำโรง

สุโขทัย

158

ยาสูบเบอร์เลย์

6

ทับผึ้ง

ศรีสำโรง

สุโขทัย

159

ยาสูบเบอร์เลย์

7

ทับผึ้ง

ศรีสำโรง

สุโขทัย

160

ยาสูบเบอร์เลย์

8

ทับผึ้ง

ศรีสำโรง

สุโขทัย

161

ยาสูบเบอร์เลย์

9

ทับผึ้ง

ศรีสำโรง

สุโขทัย

162

ยาสูบเบอร์เลย์

10

ทับผึ้ง

ศรีสำโรง

สุโขทัย

163

เห็ดฮังการี่

1

ศาลเจ้าแม่

บ้านนา

ศรีสำโรง

สุโขทัย

164

น้ำอ้อยงบ

3

วัดทุ่ง

เกาะตาเลี้ยง

ศรีสำโรง

สุโขทัย

165

ตู้พลาสติก

2

บ้านซ่าน

บ้านซ่าน

ศรีสำโรง

สุโขทัย

166

น้ำผลไม้/ผลไม้แปรรูป

6

คลองกระจง

คลองกระจง

สวรรคโลก

สุโขทัย

167

ไม้กวาดดอกหญ้า

1

คลองแห้ง

เมืองบางขลัง

สวรรคโลก

สุโขทัย

168

ไวน์น้ำผลไม้

7

หนองแขม

หนองกลับ

สวรรคโลก

สุโขทัย

169

ข้าวกล้อง/ผลผลิตแปรรูปทางการเกษตร

3

ดงไทย

นาทุ่ง

สวรรคโลก

สุโขทัย

170

พริก/ผลิตภัณฑ์จากพริก

2

เหนือ

ปากน้ำ

สวรรคโลก

สุโขทัย

171

น้ำดื่ม

3

คลองหอม

ในเมือง

สวรรคโลก

สุโขทัย

172

มะม่วง/ผลิตภัณฑ์จากมะม่วง

ทุกหมู่

คลองยาง

สวรรคโลก

สุโขทัย

173

พุทรา

ทุกหมู่

วังพิณพาทย์

สวรรคโลก

สุโขทัย

174

ละมุด/ผลิตภัณฑ์จากละมุด

ทุกหมู่

ท่าทอง

สวรรคโลก

สุโขทัย

175

ละมุด/ผลิตภัณฑ์จากละมุด

ทุกหมู่

เมืองบางยม

สวรรคโลก

สุโขทัย

176

น้ำอ้อยงบ

2

วังไม้ขอน

วังไม้ขอน

สวรรคโลก

สุโขทัย

177

น้ำอ้อยงบ

8

ไผ่ล้อม

ย่านยาว

สวรรคโลก

สุโขทัย

178

ผ้าพื้นเมือง

ชุมชนวังพิณพาทย์

เทศบาล

สวรรคโลก

สุโขทัย


Hit Counter
จากวันที่ 27 มี.ค 2546