บัญชีสินค้าชุมชน หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ปี 2546
ที่คัดเลือกมาจาก  จังหวัด เชียงใหม่

 กลับไปหน้าแรกไทยตำบล | หน้าแรกของข้อมูล OTOP

ที่

รายการผลิตภัณฑ์ดีเด่น

หมู่ที่

หมู่บ้าน

ตำบล

อำเภอ

จังหวัด

1

ผ้าฝ้ายพื้นเมือง

2

ดอยแก้ว

จอมทอง

เชียงใหม่

2

ผ้าฝ้ายทอมือ

1

สบเตี๊ยะ

จอมทอง

เชียงใหม่

3

ส้มโอ

10

แม่นะ

เชียงดาว

เชียงใหม่

4

ส้มสายน้ำผึ้ง

7

หนองบัว

ไชยปราการ

เชียงใหม่

5

ปลาแห้ง,ปลาป่น

3

ท่าเดื่อ

ดอยเต่า

เชียงใหม่

6

ผ้ากระเหรี่ยงทอมือ

3

ปงตัน

ดอยเต่า

เชียงใหม่

7

กระเทียมโทนดอง,น้ำผึ้ง

2

แม่โป่ง

ดอยสะเก็ด

เชียงใหม่

8

ผลิตภัณฑ์จากผ้าทอ

7

ลวงเหนือ

ดอยสะเก็ด

เชียงใหม่

9

ไส้อั่ว

9

สันติสุข

ดอยหล่อ

เชียงใหม่

10

น้ำพริกหนุ่ม

9

สันติสุข

ดอยหล่อ

เชียงใหม่

11

ส้มสายน้ำผึ้ง

1

แม่ข่า

ผ่าง

เชียงใหม่

12

ส้มสายน้ำผึ้ง

16

สันทราย

ผ่าง

เชียงใหม่

13

เครื่องปั้นดินเผา (สล่าหม้อ)

3

ป่าไหน่

พร้าว

เชียงใหม่

14

ข้าวสหกรณ์

2

เวียง

พร้าว

เชียงใหม่

15

แปรรูปผลิตผลทางการเกษตร(สตรอเบอรี่อบแห้ง)

1

ช้างเผือก

เมืองฯ

เชียงใหม่

16

ผลิตภัณฑ์จากผ้าฝ้าย

1

ท่าศาลา

เมืองฯ

เชียงใหม่

17

โคมไฟ

3

ท่าศาลา

เมืองฯ

เชียงใหม่

18

เครื่องเขิน

2

ท่าศาลา

เมืองฯ

เชียงใหม่

19

กระดาษสาและเชือกฝ้าย (ดอกไม้กระดาษสา)

12

สุเทพ

เมืองฯ

เชียงใหม่

20

เครื่องเงินและอลูมิเนียม

0

หายยา

เมืองฯ

เชียงใหม่

21

ผ้าตีนจก

8

ช่างเคิ่ง

แม่แจ่ม

เชียงใหม่

22

ผ้าตีนจก/ผ้าพื้นเมือง

4

ท่าผา

แม่แจ่ม

เชียงใหม่

23

ผ้าทอตีนจก

1

บ้านทับ

แม่แจ่ม

เชียงใหม่

24

บ้านควายไทย/เครื่องปั้นดินเผา

8

ขี้เหล็ก

แม่ริม

เชียงใหม่

25

ผลิตภัณฑ์ผ้าปัก

1

ริมใต้

แม่ริม

เชียงใหม่

26

หัตถกรรมจากไม้เรือใบ

9

แม่ริม

แม่วาง

เชียงใหม่

27

สตรอเบอรี่

1

บ่อแก้ว

สะเมิง

เชียงใหม่

28

สตรอเบอรี่

2

บ่อแก้ว

สะเมิง

เชียงใหม่

29

สตรอเบอรี่

3

บ่อแก้ว

สะเมิง

เชียงใหม่

30

สตรอเบอรี่

4

บ่อแก้ว

สะเมิง

เชียงใหม่

31

สตรอเบอรี่

5

บ่อแก้ว

สะเมิง

เชียงใหม่

32

สตรอเบอรี่

9

บ่อแก้ว

สะเมิง

เชียงใหม่

33

สตรอเบอรี่

10

บ่อแก้ว

สะเมิง

เชียงใหม่

34

ร่มหลวง

2

ต้นเปา

สันกำแพง

เชียงใหม่

35

ผลิตภัณฑ์จากกระดาษสา

1

ต้นเปา

สันกำแพง

เชียงใหม่

36

ไม้แกะสลัก

1

บวกค้าง

สันกำแพง

เชียงใหม่

37

หัตถกรรมติแผ่แร่ นิเกล ไม้

13

สันกำแพง

สันกำแพง

เชียงใหม่

38

ไข่เค็ม

12

สันกำแพง

สันกำแพง

เชียงใหม่

39

มันฝรั่งทอดกรอบ (อาลู)

3

แม่แฝกใหม่

สันทราย

เชียงใหม่

40

ข้าวแต๋น

4

สันทรายหลวง

สันทราย

เชียงใหม่

41

แปรรูปอาหาร (ไข่เค็ม)

9

หนองจ๊อม

สันทราย

เชียงใหม่

42

หัตถกรรมจากไม้ ไม้เกมส์

3

หนองหาร

สันทราย

เชียงใหม่

43

แปรรูปอาหาร (ข้าวเกรียบผลไม้/สมุนไพร)

10

บ้านกลาง

สันป่าตอง

เชียงใหม่

44

ไม้แกะสลัก

10

บ้านแม

สันป่าตอง

เชียงใหม่

45

ตุ๊กตาชาวเขาไทย,พื้นเมือง

9

มะขามหลวง

สันป่าตอง

เชียงใหม่

46

ผลิตภัณฑ์จากกระดาษสา(มอก.)อารบั้มรูป,กรอบรูป,สมุดโน๊ต,ถุงหิ้ว

6

มะขุนหวาน

สันป่าตอง

เชียงใหม่

47

ไม้แกะสลัก

4

ยุหว่า

สันป่าตอง

เชียงใหม่

48

ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่

1

ไชยสถาน

สารภี

เชียงใหม่

49

ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่

4

ป่าบง

สารภี

เชียงใหม่

50

ศิลปหัตถกรรมไม้แกะสลัก

2

ขุนดง

หางดง

เชียงใหม่

51

น้ำพริกเผาถั่วเหลือง

2

สันผักหวาน

หางดง

เชียงใหม่

52

ประติมากรรมเครื่องปั้นดินเผา

4

สันผักหวาน

หางดง

เชียงใหม่

53

ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ (เสื่ออ่อน)

7

หนองแก๋ว

หางดง

เชียงใหม่

54

เครื่องปั้นดินเผา

7

หนองควาย

หางดง

เชียงใหม่

55

ผ้าฝ้ายทอมือ

9

บ้านตาล

ฮอด

เชียงใหม่


Hit Counter
จากวันที่ 21เมษายน 2546