บัญชีสินค้าชุมชน หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ปี 2546
ที่คัดเลือกมาจาก  จังหวัด ศรีสะเกษ
 กลับไปหน้าแรกไทยตำบล | หน้าแรกของข้อมูล OTOP

ที่

รายการผลิตภัณฑ์ดีเด่น

หมู่ที่

หมู่บ้าน

ตำบล

อำเภอ

จังหวัด

1

ผลิตภัณฑ์อาหารและสมุนไพรศรีษะอโศก

15

ศรีษะอโศก

กระแชง

กันทรลักษ์

ศรีสะเกษ

2

ข้าวหอมมะลิ

สหกรณ์ฯ

กันทรลักษ์

กันทรลักษ์

ศรีสะเกษ

3

โคมไฟผ้าไหม

6

หนองหัวช้าง

ขนุน

กันทรลักษ์

ศรีสะเกษ

4

ผ้าไหมมัดหมี่/ผ้าลายเกศเมือง

5

นาขนวน

ขนุน

กันทรลักษ์

ศรีสะเกษ

5

ดอกไม้กระดาษสาชุบยางพารา

6

โคกเจริญ

ละลาย

กันทรลักษ์

ศรีสะเกษ

6

เรือจิ๋ว

2

หนองกก

ยาง

กันทรารมย์

ศรีสะเกษ

7

เกวียนน้อย

1

ใจดี

ใจดี

ขุขันธ์

ศรีสะเกษ

8

ผอบใบตาล

10

หนองก๊อก

ห้วยสำราญ

ขุขันธ์

ศรีสะเกษ

9

ครุน้อย

12

สะอางค์

ห้วยเหนือ

ขุขันธ์

ศรีสะเกษ

10

ขนมดอกลำดวน

1

กระเบาเดื่อ

กระหวัน

ขุนหาญ

ศรีสะเกษ

11

สุราแช่ "กูปรี"

14

ตระกูลชัย

บักดอง

ขุนหาญ

ศรีสะเกษ

12

สุราแช่ "เรือนรัก"

8

สิริขุนหาญ

บักดอง

ขุนหาญ

ศรีสะเกษ

13

สุราแช่ "ช้างไท"

8

หนองแล้ง

สิ

ขุนหาญ

ศรีสะเกษ

14

สุราแช่ "เมืองขุน"

12

สิริขุนหาญ

สิ

ขุนหาญ

ศรีสะเกษ

15

ไม้กวาดทางมะพร้าว

11

หัวเหล่าเหนือ

บก

โนนคูณ

ศรีสะเกษ

16

ผ้าไหมลายลูกแก้วบึงบูรพ์

1

เป๊าะ

บึงบูรพ์

บึงบูรพ์

ศรีสะเกษ

17

ไข่เค็มใบเตย

1

เป๊าะ

บึงบูรพ์

บึงบูรพ์

ศรีสะเกษ

18

ปลาส้ม/ปลาส้มฟัก

1

เป๊าะ

บึงบูรพ์

บึงบูรพ์

ศรีสะเกษ

19

ผ้ามัดหมี่สามกษัตริย์

2

หนองงูเหลือม

หนองงูเหลือม

เบญจลักษ์

ศรีสะเกษ

20

ชาใบหม่อน

8

อาวอย

ดู่

ปรางค์กู่

ศรีสะเกษ

21

ปลาส้ม/ปลาส้มฟัก

2

นาวา

โพธิ์ศรี

ปรางค์กู่

ศรีสะเกษ

22

ผลิตภัณฑ์จากไม้/ไม้กลึง

9

หนองทัพไทย

พยุห์

พยุห์

ศรีสะเกษ

23

ผ้าลายลูกแก้ว

9

หนองทัพไทย

พยุห์

พยุห์

ศรีสะเกษ

24

ธูปหอมโพธิ์สุวรรณ

4

เดื่อ

ผือใหญ่

โพธิ์ศรีสุวรรณ

ศรีสะเกษ

25

ตะกร้าจากเครือเถาวัลย์

5

อีเซ

อีเซ

โพธิ์ศรีสุวรรณ

ศรีสะเกษ

26

ไข่เค็มพอกดินปลวกเสริมไอโอดีน

20

โพธิ์ไทร

ไพรบึง

ไพรบึง

ศรีสะเกษ

27

ผลิตภัณฑ์จากไม้/ไม้กลึง

6

โคกหลัก

ห้วยตามอญ

ภูสิงห์

ศรีสะเกษ

28

เม่ากระดิ่ง

16

หนองแคน

เมืองจันทร์

เมืองจันทร์

ศรีสะเกษ

29

ข้าวหอมมะลิ/ข้าวกล้องหอมมะลิ

สหกรณ์เมืองฯ

ถนนทองมาก

เมืองศรีสะเกษ

ศรีสะเกษ

30

หมูทุบ เจ๊หงษ์ และหมูทุบพิคกี้

5 ถนนขุขันธ์

หนองครก

เมืองศรีสะเกษ

ศรีสะเกษ

31

ข้าวเกรียบหอมแดง

1

กุดเมืองฮาม

กุดเมืองฮาม

ยางชุมน้อย

ศรีสะเกษ

32

กระเทียมโทนดองน้ำผึ้ง

4

เขวาน้อย

ยางชุมน้อย

ยางชุมน้อย

ศรีสะเกษ

33

หัตถกรรมจากกก-ผือทาม

6

โนนสังข์

ด่าน

ราษีไศล

ศรีสะเกษ

34

ขนมทองม้วน/กล้วยฉาบ

15

ร่องอโศก

เมืองคง

ราษีไศล

ศรีสะเกษ

35

หมอนขิตสามเหลี่ยม/ผ้าขิต

1

ธาตุ

ธาตุ

วังหิน

ศรีสะเกษ

36

ผลไม้ดอง/ผลไม้แช่อิ่ม

1

ตูม

ตูม

ศรีรัตนะ

ศรีสะเกษ

37

สุราแช่ "ถุงทอง"

4

สำโรงระวี

ศรีแก้ว

ศรีรัตนะ

ศรีสะเกษ

38

กระเทียมโทนดองน้ำผึ้ง

8

กล้วย

สระเยาว์

ศรีรัตนะ

ศรีสะเกษ

39

ข้าวเม่าหมี่/ข้าวเกรียบใบหม่อน

12

มะหลี่

กุง

ศิลาลาด

ศรีสะเกษ

40

พิณมรดกอีสาน

6

หนองพอก

หนองบัวดง

ศิลาลาด

ศรีสะเกษ

41

ข้าวหอมมะลิปลอดสารพิษ

10

นาทุ่ง

ผักไหม

ห้วยทับทัน

ศรีสะเกษ

42

ไก่ย่างไม้มะดันห้วยทับทัน

1

ห้วยทับทัน

ห้วยทับทัน

ห้วยทับทัน

ศรีสะเกษ

43

ข้าวเกรียบสมุนไพร

3

หนองเมย

สำโรง

อุทุมพรพิสัย

ศรีสะเกษ

44

ข้าวแตนสมุนไพร

3

หนองเมย

สำโรง

อุทุมพรพิสัย

ศรีสะเกษ


Hit Counter
จากวันที่ 21เมษายน 2546