การคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.. 2553
 

 


Registration of OTOP Producers &
OTOP Product Champion Selection 2010
 

กิจกรรม และข้อมูลอื่นๆ

  งาน OTOP City 2553  (.. 2553)  
     
  ประกาศผลการคัดสรรสุดยอด หนึ่งตำบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์ ปี 2533

ประกาศครั้งที่ (16/9/53) จำนวน 10,728 ผลิตภัณฑ์
 
  ผลการคัดสรรสุดยอด หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ปี 2553
แยกเป็นรายจังหวัด
(จัดทำให้อ่านได้ง่ายๆ)
 
       
  งาน OTOP Midyear 2553 (21 - 29 .. 2553)  
  การคัดสรร ระดับประเทศ  (10 - 19 ..2553)  
  รับสมัครผลิตภัณฑ์เข้าคัดสรรที่จังหวัด  (25 - 30 มิ..2553)  

กลับไปหน้าแรกไทยตำบลดอทคอม

  รายละเอียด การลงทะเบียน และหลักเกณฑ์การคัดสรร
สุดยอด หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ
.. 2553

 

คู่มือการลงทะเบียน

(Manual for OTOP
Registration)

.PDF File


ใบประกาศเชิญชวน
(Leaflet)
       

รายละเอียดแนวทาง
และหลักเกณฑ์การ
คัดสรร
(PDF File)

(OTOP Product
Champion Selection)

.PDF FileVDO สไลด์โชว์
หลักเกณฑ์การคัดสรร
OTOP Product Champion

Flash VDO 2 : 37 นาที
       
แผนการลงทะเบียนผู้ประกอบการ OTOP ปี 2553
แผนการคัดสรรสุดยอด หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.. 2553

         ที่มา : กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
 Hit Counter
วันที่ 30 .. 2553
ปรับปรุง : 20 .. 2553 และ 28 มีนาคม 2554