ThaiTambon1C.gif (3260 bytes)

  ศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าสหกรณ์ / สินค้าโอทอป
                       กรมส่งเสริมสหกรณ์


English UKFlag2.gif (1156 bytes)
........

CoopBkk3_275.jpg (24076 bytes)
ศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าสหกรณ์
CoopBkk1_275.jpg (23190 bytes)

CoopBkk2_275.jpg (22442 bytes)
การจัดสินค้าภายในศูนย์

CoopBkk8_150.jpg (7960 bytes)
CoopBkk9_150.jpg (7380 bytes)
CoopBkk11_150.jpg (8550 bytes)

 

ศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าสหกรณ์ หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์
เป็นศูนย์ที่แสดงและจำหน่ายสินค้าสหกรณ์ และสินค้าโอทอป ที่สนับสนุนและ
พัฒนาโดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ มีสินค้าที่คัดสรร มีคุณภาพดี เป็นจำนวนมาก
การจัดร้านค้า ทำได้ดี และมีลักษณะเหมือนกับร้านในศูนย์การค้าชั้นดี มีเอกสาร
และคอมพิวเตอร์เปิดภาพสินค้าให้ดูด้วย

สถานที่ตั้ง :
แผนที่ (Location Map)
SmallMap.jpg (3681 bytes)
ชั้นล่าง ของกรมส่งเสริมสหกรณ์  เทเวศร์  
เลขที่ 12  ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา  
เขตพระนคร  กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ : 02 280-7506 (สายตรง)
02 281-8150, 02 281-1900, และ
02 281-3095 ต่อ 157

เปิด จันทร์ - ศุกร์ (เว้นวันหยุดราชการ)
เวลา 8.00 - 17.00 น.

สินค้าเด่นของศูนย์ (รวมประเภทต่างๆ)

ไทยตำบลดอทคอมโดยความร่วมมือจากกรมส่งเสริมสหกรณ์
ได้จัดทำข้อมูลโดยละเอียดในวันที่ 27 ก.ย.2547 เพื่อ
นำมาเผยแพร่และส่งเสริมการตลาดในเว็บไซต์ไทยตำบลดอทคอม
เริ่มจากวันที่ 28 กันยายน 2547 โปรดติดตามต่อไป รวมแล้ว
จะมีสินค้าที่ถ่ายทำมาประมาณ 250 รายการ
.

icon_green.gif (274 bytes)

อาหารแปรรูป
icon_green.gif (274 bytes) ผลิตภัณฑ์จักสานต่างๆ
icon_green.gif (274 bytes) ผลิตภัณฑ์จากไม้ตาล
icon_green.gif (274 bytes) ผ้าไหม ผ้าฝ้าย ผ้าบาติก
icon_green.gif (274 bytes) ช้อนส้อมทองเหลือง
icon_green.gif (274 bytes) หัตถกรรมหินอ่อน
icon_green.gif (274 bytes) เครื่องปั้นดินเผา เบญจรงค์
icon_green.gif (274 bytes) ผลิตภัณฑ์จากทองเหลือง
icon_green.gif (274 bytes) ผลิตภัณฑ์แก้วเป่า
icon_green.gif (274 bytes) ผลิตภัณฑ์จากผ้า เสื้อบุรุษ สตรี
icon_green.gif (274 bytes) เครื่องประดับเงิน

icon_green.gif (274 bytes)

โคมไฟฟ้า - กล่องไฟฟ้า
   

ProductSamples.jpg (2845 bytes)

CoopBkk4_150.jpg (6170 bytes) CoopBkk5_150.jpg (7822 bytes)
CoopBkk6_150.jpg (8183 bytes) CoopBkk7_150.jpg (7842 bytes)

Hit Counter
วันที่ 8 ก.ย. 2547