ThaiTambon1C.gif (3260 bytes)

    บัญชีสินค้า  OTOP to the World 2005
(ข้อมูลจาก กรมส่งเสริมการส่งออก)

New DEP Logo
                                                                             กลุ่มสินค้า : อาหาร
รหัส ประเภท บริษัท/กลุ่ม ผลิตภัณฑ์ ชื่อผู้ติดต่อ จังหวัด ระดับ
PL19 อาหาร กลุ่มสตรีสหกรณ์บางกระทุ่ม กล้วยม้วนอบน้ำผึ้ง นางบุญสักข์    มาขำ พิษณุโลก
NS14 อาหาร กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านไร่ กล้วยกวน นางสาวชัชนา    จตุพจน์ นครสวรรค์
NS13 อาหาร ร้านโมจิขนมอร่อย ขนมโมจิ คุณกาญจนา    ลืออยู่ยง นครสวรรค์
PL 28 อาหาร ร้านขนมจีบบ้านนา ขนมจีบสมุนไพร นายกัมปนาท    เปรมใจ สุโขทัย
NS 12 อาหาร ร้านโมจิ ลูกชายคุณแม่กุหลาบ ขนมโมจิ นาย ศิลปะชัย  มาฤาษี นครสวรรค์ -
PL 17 อาหาร กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรตะโม่สร้างสรรค์ กล้วยตากตู้อบพลังแสงอาทิตย์ นางอารมณ์  นาดเที่ยว พิษณุโลก -
STH 7 อาหาร นางรุ่งทิพย์  คุ้มคง ขนมผิง ทองม้วน ทองพับ นายชาญ คุ้มคง สุโขทัย -
NS 16 อาหาร เอ็ม เอ็ม โมจิ ขนมโมจิ คุณมารุต โรจน์สุวณิชกร นครสวรรค์ -
PK 78 อาหาร บริษัท เดอะ แคชชูวี่ ภูเก็ต (ประเทศไทย) จำกัด เม็ดมะม่วงหิมพานต์ (ถั่วตัด) นางศุภลักษณ์ สุหิรัญญวานิช ภูเก็ต A
PK 2 อาหาร กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรกรทอง น้ำพริกกุ้งเสียบ, คุกกี้พริกไทย นางฟาลิดา ผลสิน ภูเก็ต A
  อาหาร บริษัท เก็จมุกดา จำกัด ลูกชิ้นปลา นายประทีป กุละปาลานนท์ ภูเก็ต A
PK 72 อาหาร บริษัท ภูเก็ต เป๋าฮื้อ ฟาร์ม จำกัด ซอสเห็ดเป๋าฮื้อ คุณหอมจันทร์ ชัยประทุม ภูเก็ต A
CHT26 อาหาร บริษัทจันทบุรี   โกลบอล-เทรด   จำกัด ผลไม้แห้ง นายวิสุทธิ์      นพพันธ์ จันทบุรี A
CHT28 อาหาร เฮียบเชงฮวด  พาณิช พริกไท นายปริญญา      บูรพพาพาณิช จันทบุรี A
NT 17 อาหาร บ้านธัญญาทิพย์ อาหารเสริมจากธัญพืชและสมุนไพร คุณประณีต ขวัญเปรมฤทัย นนทบุรี A
CM 4 อาหาร บริษัท เชียงใหม่ธนาธรฟาร์ม จำกัด ส้มธนาธร คุณอรทัย โพธา เชียงใหม่ A
FO 009 อาหาร บ.สวนผึ้งหวาน มะขามสามรส นางพัชรี โฆวงศ์ประเสริฐ กรุงเทพฯ A
FO 13 อาหาร บ.ห้างหุ้นส่วนจำกัด  ฟลาวเวอร์ฟูด เมล็ดทานตะวันเคลือบช็อกโกแลต นายประดิษฐ์  พีรมาน กรุงเทพฯ A
NS 10 อาหาร โกเนียว (ลูกชิ้นปลากราย)นครสวรรค์ ลูกชิ้นปลา นางนวลศิริ  รุ่งคณาวุฒิ นครสวรรค์ A
NS 18 อาหาร ไร่ เอส เอ็ม ที แคนตาลูป นายสุกิจ  ณรงค์ตะนุพล นครสวรรค์ A
PB 14 อาหาร กรีนเอิร์ธ ไบโอเทคโนโลยี (ประเทศไทย)จำกัด อัลจิน่าสไปรูน่า Mrs.Papitchaya Tongja เพชรบูรณ์ A
PCH 1 อาหาร โรงงานกล้วยตากแม่ตะเบียน กล้วยอบน้ำผึ้ง นายบุญส่ง  แสงสมัย พิจิตร A
CHT16 อาหาร กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรตรอกนอง ทุเรียนหมอนทองทอดกรอบ นางเอ็นดู    มะโนกิจ จันทบุรี A
CHO03 อาหาร ทีแอนด์บีมาร์เกตติ้ง ปลาเกร็ดขาวอบกรอบ นางทิพวัลย์     วิเศษบุตรศสตร์ ชลบุรี A
PC02 อาหาร กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหนองโพรง ผลไม้อบกรอบ นางหทัยรัตน์      อุดมศิลป์ ปราจีนบุรี A
Ns18 อาหาร เอส เอ็ม  ที แคนตาลูป คุณสุกิจ    ณรงค์ตะณุพล นครสวรรค์ A
CHO01 อาหาร กลุ่มสตรีน้ำพริกปรงรส น้ำพริกปรุงรส นางบงอร   วันน้อย ชลบุรี A
CHA07 อาหาร บริษัทผลไม้แปรรูปวรพรจำกัด แปรรูปผลไม้ นายชัยรัตน์     โสธรนพบุตร ฉะเชิงเทรา A
TR03 อาหาร บริษัทเจียรทวีจำกัด ทุเรียนกวน นางสาวจารุวรรณ    จินตกานนท์ ตราด A
FO 007 อาหาร บ.โปร-แดรี่ จำกัด งาดำปรุงรส นางธีรวรรณ  รอบรู้ กรุงเทพฯ B
TR 6 อาหาร เนเจอร์ ฟาร์ม แยมว่านหางจระเข้ ดร.อินฟา  ศรีประสิทธิ์ ตรัง B
PN 4 อาหาร เอส เอ็ม อี สาหร่าย นายกฤษฎา  จินดารัตน์ ปัตตานี B
FO 6 อาหาร กริ่นเนซ  อินเตอร์โปรดัซ์ กุ้งเสียบสมุนไพรรสต้มยำ คุณ ณัฐนวพร ทรัพย์ศรีโสภา กรุงเทพฯ B
FO 20 อาหาร ห้างหุ้นส่วนสามัญ น้ำพริกเผาสมุนไพร แม่จันทิมา น้ำพริกเผาสมุนไพร แม่จันทิมา นางสาว อรทัย  ไว้งามเสมอ กรุงเทพฯ B
FO 014 อาหาร กลุ่มชุมชนส่งเสริมสมุนไพรไทย สมุนไพรไทย นายบัลลังก์ อุราพิชิต กรุงเทพฯ B
FO 9 อาหาร ห้างตาวัน กะปิกุ้ง นางวรรณวิมล เฟื่องฟูสิน กรุงเทพฯ B
FO 18 อาหาร บ. อาหารและผลไม้ไทย จก. ขิงอ่อนแช่อิ่มอบ คุณสุพิชณาย์  พงศ์เรขนานนท์ กรุงเทพฯ B
FO 19 อาหาร บ. สยาม เซ็นเตอร์ฟู๊ด แอนนด์ ดรั๊ก จำกัด น้ำผริก คุณอาภาพร กริชพิทักษ์เงิน กรุงเทพฯ B
FO 12 อาหาร ร้าน หมูเอ็ม หมูทุบ นาว สุจินดา  วลีเกียรติกุล กรุงเทพฯ B
PN 8 อาหาร แปรรูปลูกหยีสะดาวา ลูกหยีทรงเครื่อง นางสาวมอีเยาะ  ปูตะ ปัตตานี B
FO 11 อาหาร ขนมบ้านณัฐธิดา ขนมเทียนเสวย นางจิตร  มณีรัชตวรรณ กรุงเทพฯ B
NW 8 อาหาร กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านร่วมพัฒนา ส้มแขก นางประทุมทิพย์  ขวัญดี นราธิวาส B
FO 006 อาหาร บ. มิสซิสฟลาวเวอร์ จำกัด ช็อกโกแล็ต นายธารัส  สุทธิคำ กรุงเทพฯ B
PN 7 อาหาร กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดาโต๊ะ ข้าวเกรียบปลาผสมสาหร่าย นางสาวรอยหม๊ะ  สาแม ปัตตานี B
PN 14 อาหาร ร้านวีระวงศ์3 ลูกหยีกวน ลูกหยีฉาบ นางสมพร  ประชานนท์ ปัตตานี B
PN 1 อาหาร ชัยเจริญมารีนโปรดักส์ ปลาหมึกอบกรอบ นางสุภาวดี  โชคสกุลนิมิต ปัตตานี B
SK 12 อาหาร กลุ่มผลิตและแปรรูปอาหารทะเลสาบสงขลา หนังปลากะพงแห้ง นายพงศ์สวัสดิ์  ยอดสุขาวด์ สงขลา B
SK 10 อาหาร อาหารทะเลขบเคี้ยว ปลาทุบ ว่าที่ รต.วิศัลย์  - สงขลา B
MK 7 อาหาร หจก. ประจักษ์สงวน ปลาร้าอบสมุนไพรครูแหวว นายภคพงษ์ นาคะพงษ์ มหาสารคาม B
CP 31 อาหาร นางดารณี ปฏิรูปานนท์ ไส้กรอกปลา ดอนละนาม นางดารณี ปฏิรูปานนท์ ชัยภูมิ B
PN 19 อาหาร นายมุสตอฟา  ยอแม อาหารนกสูตรขยันร้อง นายมุสตอฟา  ยอแม ปัตตานี B
CHT22 อาหาร บริษัทเรือนไทย อาหารไทยจำกัด หมูชะม่วง,น้ำสำรอง นางสาวสิริญา  หอมทอง จันทบุรี B
UB 29 อาหาร อารีย์ เบเกอรี่ เฮาส์ เค็มบักนัด "แม่อารีย์" นส.วราภรณ์ วีระกุล อุบลราชธานี B
UB 28 อาหาร ร้านชมดี (นส.จารุณี ทีฆะทิพย์สกุล) หมูหยอง นส.จารุณี ทีฆะทิพย์สกุล อุบลราชธานี B
SN 1 อาหาร กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรนาบ่อ ข้าว นางสุพรรณี รุ่งเกษ สกลนคร B
PK 78 อาหาร ร้านแสงจันทร์ ซีอิ๊วตรา "รถยนต์" นายเกียรติศักดิ์ จันทร์เวียงทอง ภูเก็ต B
NR 9 อาหาร นางสมพิน สุขญา ระนอง B
UB 141 อาหาร กลุ่มแปรรูปผลไม้พื้นเมือง ขนุนกรอบ นส.แขไข เจริญแก้ว อุบลราชธานี B
NP 26 อาหาร แม่บ้านเกษตรกรมหาสวัสดิ์ ข้าวตังจากข้าวกล้องหอมมะลิ นางปราณี สวัสดิ์แดง นครปฐม B
NP 20 อาหาร กลุ่มแม่บ้านบึงลาดสวาย ขนมเปี๊ยะอบเทียน นางศิริวัลย์ หมึงประเสริฐ นครปฐม B
NT 27 อาหาร กลุ่มแม่บ้านเกษตรและสภต. ปลายบาง ถั่วทอดสมุนไพร นส.ขวัญเรือน อ่อนละห้อย นนทบุรี B
NM 13 อาหาร บริษัท เตียหงี่เฮียง (เจ้าสัว) จำกัด ข้าวตังหน้าหมูหยอง นายธนภัทร โมรินทร์ นครราชสีมา B
CHT19 อาหาร กลุ่มอาชีพสตรีคมบาง ทุเรียนทอดกรอบ นางนรังสี     จันทร์ประยูร จันทบุรี B
FO 002 อาหาร แก้วเกษตร น้ำจิมซอสมะม่วง นางเพ็ญประภา ลภาพรรณวิสุทธิ์ กรุงเทพฯ B
SP 9 อาหาร ผลิตข้าวอินทรีย์เพื่อสุขภาพ ข้าวอินทรีย์ นางบุญยัง จันทร์ลอย สุพรรณบุรี B
R3 11 อาหาร โรงงานโป้วหวานแม่ทองสุข โป้วหวาน คุณพรถัทร พวงรอด ราชบุรี B
UB 33 อาหาร โรงงานมหาชัยวาริน หอยจ๊อ นายสมนึก เหรียญรักวงศ์ อุบลราชธานี B
R3 7 อาหาร โรงงานโป้วหวานแม่กิมฮวย โป้วหวาน คุณทิพวัลย์  แววทอง ราชบุรี B
AT 12 อาหาร กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านแห กล้วยแผ่นอบม้วน  (จอย) นางนงนุช  คำคง อ่างทอง B
LB 20 อาหาร บริษัท นเตอร์ โฟกัส ฟู้ด จำกัด ไอศกรีมนมสด นายยุทธการ ธุนสนิท ลพบุรี B
NK 4 อาหาร แดงแหนมเนือง แหนมเนือง นายณัฐวุฒิ กูลธัญวัฒน์ หนองคาย B
NM 11 อาหาร หจก. ผลิตภัณฑ์อาหารแม่สุนี ถั่วสมุนไพร นส.เรวดี รัตนชีวกร นครราชสีมา B
SB 2 อาหาร กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรแม่ลาสิงห์บุรี ปลาช่อนแดดเดียว นางนิตยา รุ่งสุข สิงห์บุรี B
PT 24 อาหาร กลุ่มกาญจนาหมูทุบเมื่องปทุม หมูทุบ นางกาญจนา  ผลลออ ปทุมธานี B
FO 01 อาหาร ขนมไทย  สุพัตรา ลูกชุบไทย นายสุทกวาทิน  สุพัตรา กรุงเทพฯ B
KJ 2 อาหาร กลุ่มสตรีอาชีพเพื่อการผลิต อ. บ่อพลอย หมูร้าทรงเครื่อง นายจิราพันธ์  คณากรประพันธ์ กรุงเทพฯ B
DR 3 อาหาร ฟาร์มผึ้ง น้ำผึ้งที พี เอ คุณวัณเพ็ญ กาญจน์วัฒกุล กรุงเทพฯ B
FO 4 อาหาร บริษัท อิฟิชเช็นท  ซัพพลาย จำกัด บ้านขนม นภัสวรรณ คุณนภัสวรรณ บูรณพันธ์วิวัฒนา กรุงเทพฯ B
FO 3 อาหาร คณะบุคคล ดี.โอ . ฟู๊ด เยลลี่สมุนไพร คุณสายใจ  จตุคสัมฤทธิ์ กรุงเทพฯ B
FO 400 อาหาร นิดเบเกอรี่ สาหร่ายปรุงรส คุณนิตชะสาร ภูมลำเนา กรุงเทพฯ B
FO 16 อาหาร ศิริศักดิ์ กุ้งอบ สามรส นายนัยวุฒิ  กิจเจริญวงศ์ กรุงเทพฯ B
CM 5 อาหาร บริษัท แหนมไบโอเทค จำกัด แหนมไบโอเทค คุณฉันทนา ชูวัฒนกุล เชียงใหม่ B1
KK 23 อาหาร บริษัท รวมเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด เต้าหู้ไข่ไก่ ตราสาวดัชท์ นายณัฐวุฒิ นิธิอนันตกุล ขอนแก่น B1
RY10 อาหาร กลุ่มช.ปลากรอบ ปลากรอบ คุณบพิตร    ทองชัยวัฒน์ ระยอง B1
PCH 6 อาหาร กลุ่มแม่บ้านท่ากร่าง ผลไม้แปรรูป นายประมวล  โกฉิม อุตรดิตถ์ B1
SK 1 อาหาร บริษัท สำเภาทองฟู้ด โปรดักส์ จำกัด ซอสปรุงรสต่างๆ นส.ลักษณา สำเภาทอง สมุทรสาคร B1
PJ 3 อาหาร บริษัท พัฒน์ธนรัตน์ จำกัด มะนาวผง นางสุจิตรา เปียประดิษฐ์ ประจวบฯ B1
CR 20 อาหาร แคบหมูวรรณภา แคบหมูกึ่งสำเร็จรูป คุณปรีชา เกื้อกูล เชียงราย B1
PB 13 อาหาร กลุ่มแม่บ้านอุตสาหกรรมท่าพล เครื่องปรุงอาหาร นายสุรนาจ  กองเตย เพชรบูรณ์ B1
CM 7 อาหาร หจก.วิงคาสซึลฟู้ด แมนูแฟคเซอเรอร์ส โบโลน่าหมูวิง คุณซิววิง ฟอง เชียงใหม่ B1
LP 10 อาหาร ข้าวแต๋น ทวีพรรณ ข้าวแต๋น คุณชาญยุทธ อิทร์พรหม ลำปาง B1
PJ 14 อาหาร กลุ่มอาชีพขนมข้าวกล้องชุมชนทับสะแก ขนมข้าวกล้องป้าฮวน นส.ปริศนา ลือโรจน์วงศ์ ประจวบฯ B1
MS 10 อาหาร งารสทิพย์ งารสทิพย์ คุณยุพิน รัตนซ้อน แม่ฮ่องสอน B1
UD15 อาหาร กลุ่มแม่บ้านเกษตรบ้านป่ากระพี้ กล้วยกวน นางจุฑามาศ   เผือกเหลือง อุตรดิตถ์ B1
PB13 อาหาร กลุ่มเกษตรกรอุตสาหกรรมท่าพล เครื่องปรุงอาหาร นายสุรนาถ    กองเตย เพชรบูรณ์ B1
PB18 อาหาร กลุ่มแปรรูปผลิตภัณการเกษตรชุมชนวังชมภู กล้วยแผ่นอบ นายฐิญศักดิ์   จำนงกิจ เพชรบูรณ์ B1
PCH6 อาหาร กลุ่มแม่บ้านท่ากร่าง ผลไม้แปรรูป นายประมวล   โกฉิม พิจิตร B1
NM 23 อาหาร พรทิพย์ (น่ำง้วน) หมูหยอง นส.พัชรินทร์ ตันติธาดาพิทักษ์ นครราชสีมา B1
NM 29 อาหาร ไร่องุ่นสัตยา องุ่นไร้เมล็ด นายองอาจ คุณสัตยานนท์ นครราชสีมา B1
PY 5 อาหาร กลุ่มเกษตรกรแม่บ้านสันกลาง แคบหมู คุณวิไลลักษณ์ พรหมเสน พะเยา B1
UD 10 อาหาร เจ เจ ฟรุ๊ต มะขามคลุกสี่รส นายปาริชาติ  ขันลาวดี อุตรดิตถ์ B1
RY11 อาหาร ห้างหุ้นส่วนจำกัด  เอส   เอส   พี  ฟูดโปรดักส์ ปลาหมึกปรุงรส คุณสิริกมล   ชาญด้วยวิทย์ ระยอง B1
PK 65 อาหาร บริษัท คุณแม่จู้ จำกัด ปลาฉิ้งฉ้าง, น้ำพริกกุ้งเสียบ นางวิราวรรณ เจริญพาณิช ภูเก็ต B1
FO 010 อาหาร บริษัทร่วมเกิด จำกัด มะขามจี๊ดจ๊าด คุณวราภรณ์ เลาหะมณฑลกุล กรุงเทพฯ B1
RY06 อาหาร กลุ่มสไมฟรุ๊ต กล้วยอบ คุณชลธิชา    โหระวารีกาญจน์ ระยอง B1
PT 9 อาหาร สมุนไพรแปรรูปบางเดื่อ น้ำลูกยอ ตราพฤทธิ์รักษา คุณกาญจน์สิตา งาทองผศตม์ ปทุมธานี B1
CP 8 อาหาร แม่บ้านเกษตรกรพ่อตาหินช้าง กล้วยเล้บมือนางอบแห้ง, ทอดกรอบ นางจินตนา ทีตะเสมียน ชุมพร B1
PB 18 อาหาร กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตรชุมชนวังชมพู กล้วยอบแผ่น นายฐิญศักดิ์  จำนงกิจ เพชรบูรณ์ B1
CP 28 อาหาร กลุ่มบ้านท่ามะปริง กล้วยอบ, กล้วยกรอบ "ศรีภา" นางศรีวรรณ ขาวสุวรรณ ชุมพร B1
STH 18 อาหาร กลุ่มสตรีแปรรูปทางการเกษตร กล้วยตากพลังแสงอาทิตย์ นางมาริน  ตุ่นแก้ว สุโขไทย B1
PC09 อาหาร กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรโคกไม้ลาย ถั่วทอดกลอย นางสายทอง      จิตรตรง ปราจีนบุรี B1
PC15 อาหาร มูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร์ เครื่องดื่มน้ำมะขามหวาน คุณมนัสสนันท์   ตุ้มทอง ปราจีนบุรี B1
PL 21 อาหาร กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านเกาะคู กล้วยตาก นางละเอียด  สิงหลักษณ์ พิษณุโลก B1
CHT25 อาหาร ห้างหุ้นส่วนสามัญ   สอยดาวเนเชอรัลเฮิร์บ สมุนไพรแปรรูป นายธนัท    ภูมิสวัสดิ์ จันทบุรี B1
PT 7 อาหาร บริษัท เค อาร์ เอส สไปซี่ฟูดส์ จำกัด น้ำพริกเผา นายธีรพันธ์ จินดาธานนท์ ปทุมธานี B1
PB 3 อาหาร กลุ่มสตรีสหกรณ์ห้วยสะแก ลูกชิ้นปลาดุกอบกรอบ นางสมาน  สังข์ทอง เพชรบูรณ์ B1
CHO02 อาหาร กลุ่มทองม้วนใส้สายยอ(สายชล) ทองม้วน นางวีณา    อติกานต์กุล ชลบุรี B2
PB15 อาหาร กลุ่มแม่บ้านเกษตรคลองศาลาพัฒนา มะขามคลุก นางละมุ่ย   พันธิ์ไพบูลณ์ เพชรบูรณ์ B2
PL 20 อาหาร กลุ่มแม่บ้านวังมะด่านพัฒนา เต้าเจี้ยว ซีอิ๊วขาว นางลูกคลื่น  ทับเทียมนาค พิษณุโลก B2
PC08 อาหาร กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรกบินทร์ร่วมใจ น้ำพริกข้าวแต๋น นางรัตนา    เนตรเจริญ ปราจีนบุรี B2
PL 29 อาหาร กลุ่มแม่บ้านหนองกุลา น้ำพริกห้วยลี นางสมพร  คำเสาว์ พิษณุโลก B2
PB 19 อาหาร กลุ่มแม่บ้านมะขามทอง มะขามคลุกสมุนไพร นางจุรีพร  คำพล เพชรบูรณ์ B2
RY07 อาหาร กลุ่มทุเรียนทอดกรอบ"ถุงทอง" ทุเรียนทอดกรอบ คุณประกอบ   แช่มเมืองปัก ระยอง B2
PCH 3 อาหาร กลุ่มเกษตรกรสามัคคีโพธิ์ประทับช้าง ส้มโอแก้วสี่รส นางนกแก้ว  เมืองทอง พิจิตร B2
PCH5 อาหาร กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านวังจิก น้ำปลา นางสาย   แพงไตร พิจิตร B2
PB 8 อาหาร บริษัท สารัช มาร์เก็ตติ้ง จำกัด มะขามแก้ว นางจินดา  กมลธรไท เพชรบุรี B2
PB 16 อาหาร กลุ่มแม่บ้านพัฒนาบ้านห้วยตูม มะขามคลุก นางสมหมาย น้อยเกิด เพชรบุรี B2
PY 8 อาหาร กลุ่มปลาส้มบ้านสันเวียงใหม่ ปลาส้ม คุณทองปอน จำรัส พะเยา B2
PY 10 อาหาร กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านดอนไชย กาละแมโบราณ คุณไพรวรรณ วงศ์ใหญ่ พะเยา B2
STH 8 อาหาร ถั่วทอดแม่บุญพา ถั่วทอดกรอบ นางสาวบุญพา  ศรยอด สุโขทัย B2
CHT17 อาหาร กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเขาบายศรี ทุเรียนทอด จันทบุรี B2
UD 21 อาหาร กลุ่มแม่บ้านประมง บ้านวังตะคร้อ สาลี่มะพร้าว ปลาส้ม นายสล้าง  ทรัพย์เมือง อุตรดิตถ์ B2
UD 22 อาหาร แปรรูปเมล็ดมะม่วงหิมพานต์ เม็ดมะม่วงหิมพานต์ นางพิกุล  บุญเมิง อุตรดิตถ์ B2
CHA08 อาหาร บริษัทอาหารดี  มีคุณ  จำกัด อาหารแปรรูปเนื้อสัตว์ คุณลัดดาพร ฉะเชิงเทรา B2
CHA09 อาหาร ขนมบ้านบุญมี ขนมเปี๊ยะ คุณบุญมี     ศรีสุข ฉะเชิงเทรา B2
NW 8 อาหาร มาลัยหมูหวาน หมูหวาน นางมาลัย   พูลสวัสดิ์ นครสวรรค์ B2
UD 24 อาหาร กลุ่มผู้ผลิตน้ำพริกเจ๊ม่วย น้ำพริกเผาปลาย่าง นายราเชน  ผู้ผ่อง อุตรดิตถ์ B2
PL 2 อาหาร กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร บ้านพลายชุมพล เผือกอบเนย นางการะเกตุ  โพธิ์สะวัง พิษณุโลก B2
UD22 อาหาร กลุ่มแปรรูปเมล็ดมะม่วงหิมพานต์ เม็ดมะม่วงหิมพานต์ คุณพิกุล   บุญเมิง อุตรดิตถ์ B2
UD13 อาหาร กลุ่มแม่บ้านเทศบาลท่าสัก ใข่เค็ม นางเทียมจันทรื   เพ็ชรสำราญ อุตรดิตถ์ B2
UD24 อาหาร กลุ่มผู้ผลิตน้ำพริกเจ้ม่วย น้ำพริก นายราเชน   ผู้ผ่อง อุตรดิตถ์ B2
PC06 อาหาร กลุ่มเครื่องปรุงรสอาหารปุ๋ยเก่ง เครื่องปรุงรสอาหาร คุณจรุงศรี   คงมี ปราจีนบุรี B2
PL 37 อาหาร กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรวัดจันทร์ น้ำพริกปลาย่าง นางกุหลาบ  มาทอง พิษณุโลก B2
PCH 5 อาหาร กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านหวังจิก น้ำปลา นางสาย  แพงไตร พิจิตร B2
PC05 อาหาร กลุ่มอาชีพผลิตเครื่องปรุงรส ซุปผง นายนันทชัย    ชินสร้อย ปราจีนบุรี B2
KP 2 อาหาร กลุ่มกระยาสารทแม่ฉลอง กระยาสารท นางฐานิดา  คำไทย กำแพงเพชร B2
PCH 7 อาหาร กลุ่มสตรีบ้านหนองหญ้าปล้อง ไข่เข็มไอโอดีน นางเกษมศรี เมืองสุข พิจิตร B2
PL20 อาหาร กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านวังมะด่านพัฒนาการเกษตร เต้าเจี้ยว   ,    ซีอิ้วขาว นางลูกคลื่น   ทัดเทียมนาค พิษณุโลก B2
PCH3 อาหาร กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรโพธิ์ทับช้าง ส้มโอแก้วสี่รส นางนกแก้ว   เมืองทอง พิจิตร B2
PL10 อาหาร กลุ่มแม่บ้านการเกษตรบ้านพลายชุมพล เผือกอบเนย นางการเกตุ     โพธ์สะวัง พิษณุโลก B2
NS 24 อาหาร สุธาสินี คุกกี้สมุนไพร นางสาวสุธาสินี    สุพิชยางกูร นครสวรรค์ B2
PCH7 อาหาร กลุ่มสตรีบ้านหนงหญ้าปล้อง ใข่เค็มไอโอดีน นางเกษนศรี     เมืองสุข พิจิตร B2
PB 15 อาหาร กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรคลองศาลาพัฒนา มะขามคลุก นางละมุ่ย พันธุ์ไพบูลย์ เพชรบูรณ์ B2
RY22 อาหาร กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรกระบกแก้วพัฒนา ทุเรียนทอดกรอบ คุณสุวนันณ์    งามสุข ระยอง B2
PL29 อาหาร กลุ่มแม่บ้านหนองกุลา น้ำพริกหัวปลี นางสมพร     คำเสาร์ พิษณุโลก B2
PB 5 อาหาร กลุ่มอาชีพสตรีบ้านวังหินซอง น้ำส้มสำเร็จรูป นางณัฐชา  ศรีเนตร เพชรบูรณ์ B2
LP 29 อาหาร น้ำพริกสมุนไพร น้ำพริกหนองกุลา นางสมพร   คำเสาร์ พิษณุโลก B2
PC03 อาหาร กลุ่มบ้าเกษตรกรบ้านสร้างพัฒนา กระยาสารท นางขวัญเรียม       อินเคต ปราจีนบุรี B2
PL 13 อาหาร กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรไผ่ล้อม กล้วยม้วน นายเชาว์  ยืนยาง พิษณุโลก B2
PB 16 อาหาร กลุ่มแม่บ้านพัฒนาบ้านห้วยตูม มะขามคลุก นางสมหมาย    น้อยเกิด เพชรบูรณ์ B2
UD16 อาหาร ผู้ประกอบการ  SME   ชิมชิมวิสาหกิจ กาละแม คุณเจียม    ทองอยู่ อุตรดิตถ์ B2
UD11 อาหาร กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหมอนไม้ อาหารสำร็จรูป  น้ำพริก  , ปลาร้า นางบุญเย็น   เทพเทพา อุตรดิตถ์ B2
PL28 อาหาร กลุ่มแม่บ้านหนองกุลา น้ำพริกสมุนไพร นางสมพร     คำเสาร์ พิษณุโลก B2
PL21 อาหาร นางสาวจิราพร    พงศ์รุจิกรพันธ์ กล้วยตากอบน้ำผึ้ง นางสาวจิราพร   พงศ์รุจิกรพันธ์ พิษณุโลก B2
NS8 อาหาร กลุ่มมาลัยหมูหวาน หมูหวาน นางมาลัย    พูลสวัสดิ์ นครสวรรค์ B2
PB19 อาหาร กลุ่มแม่บ้านมะขามทอง มะขามคลุกสมุนไพร นางจุรีพร    คำพล เพชรบูรณ์ B2
NS 5 อาหาร กลุ่มสตรีบ้านไร่หมู่4 กล้วยกวน นางสายหยุด     ปาลภิบาล นครสวรรค์ B2
PL13 อาหาร กลุ่มม่บ้านเกษตรกรไผ่ล้อม กล้วยม้วน นายเชาว์    ยืนยาว พิษณุโลก B2
CHT23 อาหาร จันทบุรี  ฟรุ๊ต  โปรดักส์จำกัด ผลไม้กรอบ คุณอรชร    พฤกหกิจ จันทบุรี B2
SK01 อาหาร กลุ่มอาชีพผลิตน้ำพริกบ้านคลองกลาง น้ำพริกเจ้าจุก นางณัฐศรันย์   สงวนดีกุล C
SX5 อาหาร ไทยหิมพานต์ เม็ดมะม่วงหิมพานต์ นางสาววิราวัณย์   มุนีมงคลทร สมุทรสาคร C
SK02 อาหาร กลุ่มสตรีแม่บ้านคลองตาสูตร ทองม้วน นางอำนวย    เรืองแสง สระแก้ว C
PL 16 อาหาร กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านขอนสองสลึง กล้วยกวน นางช่วย พุทธรักษ์ พิษณุโลก C
FO 13 อาหาร ชุมชนปัทมอร ลูกชิ้นหมูใบกะเพราสดไทยอินเตอร์ นางพรณี พันมา กรุงเทพฯ C
UB 137 อาหาร กลุ่มแม่บ้านบ้านดอนชี น้ำพริกแจ่วบอง, แมงดา "แม่หนูมร" นางสมพร นาริกุล อุบลราชธานี C
KJ 6 อาหาร กลุ่มสตรีอาสาพัฒนาเกษตรกรทุ่งสมอ ข้าวกล้องหอมมะลิ 100% นายสนอง สอนใจ กาญจนบุรี C
UB 138 อาหาร กลุ่มอาชีพทำขนม เค้กกล้วยหอม นางชิน บัวสด อุบลราชธานี C
UB 136 อาหาร สตรีสร้างทราย กล้วยฉาบ นางบุญมี ลาภสาร อุบลราชธานี C
UB 38 อาหาร กลุ่มลีวนเห็ดนางฟ้า เห็ดนางฟ้าปรุงรส ตรา "เมืองฟ้า" นายนพพร จันทร์ปรีดา อุบลราชธานี C
PL 25 อาหาร กลุ่มสมอแขขนมไทย มันรังนก นางทองมวน พันธุ์ธุลี พิษณุโลก C
UB 40 อาหาร กลุ่มแม่บ้านแปรรูปอาหาร มะพร้าวแก้ว นางหนูเพียร กัญญาบัตร อุบลราชธานี C
UB 145 อาหาร กลุ่มสตรีแปรรูปอาหาร (นางวัลลภา เกียรตินาวิชัย) เนื้อวัวแดดเดียว นางวัลลภา เกียรตินาวิชัย อุบลราชธานี C
UB 43 อาหาร กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกล้วย กล้วยม้วน นางปรีชา ทองพิมพ์ อุบลราชธานี C
PL 22 อาหาร กลุ่มสหกรณ์ก้วยตากบางกลุ่ม กล้วยตากบางกะทุ่ม นางพรรณี  สวาสุ พิษณุโลก C
SK 1 อาหาร นางธีรา บุญนิติ (ธีรา ขนมไทย) ขนมทองม้วน นางธีรา บุญนิติ ศรีสะเกษ C
UB 39 อาหาร กลุ่มปลาส้มฟักดอนไม้คูณ ปลาสัมฟัก นางนุช วรรณวัลย์ อุบลราชธานี C
YS 13 อาหาร กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดงสวางสามัคคี น้ำพริก (ตาแดง, แมงดา) นางดวงจันทร์ เข็มพันธ์ ยโสธร C
BR 1 อาหาร ชมรมกุ้งจ่อมกระยาสารท บุหงากระยาสารท/ กุ้งจ่อม นางบุหงา ชาญนุวงศ์ บุรีรัมย์ C
SK 9 อาหาร แม่บ้านสร้างสรรค์ มะขามแช่อิ่ม นางภูมริน หลักบุตรศรี ศรีสะเกษ C
CR 19 อาหาร ร้านแหนมนันทวัน แหนมหนังกรอบ, แหนมห่อใบตอง คุณเจริญศรี แก้วประเสริฐ เชียงราย C
UB 31 อาหาร แปรรูปปลานิลแดดเดียวบ้านบุ่งมะแลง ปลานิลแดดเดียว นางสุภาพร ดำเมฆ อุบลราชธานี C
LB15 อาหาร มะขามคลุกสี่รส มะขามคลุกสี่รส นางวันเพ็ญ    คันธรักษ์ ลพบุรี C
CP 35 อาหาร แปรรูปอุตสาหกรรมในครัวเรือน ถั่วเคลือบโกโก้ นางเสาวนีย์ ดวงแพ้ว ชัยภูมิ C
MK 5 อาหาร กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรแปรรูปผลิตภัณฑ์ น้ำพริกเผาปู "โกสัมพี" นางนันทา แสนเมือง มหาสารคาม C
UD 13 อาหาร กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต น้ำพริก แจ่วบอง "แม่สมัย" นางสมัย บุลวงศ์ศรี อุดรธานี C
UD 11 อาหาร กลุ่มอาชีพสตรีแปรรูปผลผลิตจากกล้วย กล้วยตาก กล้วยอบเนย นางบุญนึก สมสาย อุดรธานี C
NM 28 อาหาร กุนเชียง ร้านหมูทอง กุนเชียงหมูทอง นางยุพิน เลิศแสงธรรม นครราชสีมา C
NM 17 อาหาร กลุ่มชุมชนบ้านพันธ์สงวน วุ้นมะพร้าวในน้ำเชื่อม นายเสน่ห์ จรรยาศิริ นครราชสีมา C
NM 26 อาหาร กะหรี่ปั๊ป ร้านเจ๊อ้วน กะหรี่ปั๊ป นางชำเรือง ปิ่นนาค นครราชสีมา C
NM 14 อาหาร กุนเชียงเจ๊น้อย ตราหมูห้าดาว กุนเชียงหมู นายวิโชค อุยเจริญ นครราชสีมา C
NM 16 อาหาร กลุ่มอาชีพบ้านขนมไทย ชุมชนหลังวัดโพธ์ ข้าวตังธัญพืช นส.สุดา เหรียญมณี นครราชสีมา C
LY 12 อาหาร แม่บ้านเกษตรกรบ้านชมน้อย ข้าวแต๋นสมุนไพร นางเพ็ญศรี แก้วสมบัติ เลย C
LPH 16 อาหาร ไบโอ เจน จำกัด หมูแดดเดียว คุณชลิดา บุญแท่ง ลำพูน C
PR 3 อาหาร มะขามแก้วคุณย่า มะขามแก้ว คุณนรเศรษฐ คุณคำ แพร่ C
LB14 อาหาร ปลาส้มฟักแม่น้อย ปลาส้มฟัก(แหนมปลา) นางจำรูญศรี    หาญณรงค์ ลพบุรี C
CR 24 อาหาร กาละแมจิราพันธ์ ถั่วอบสมุนไพร คุณรุจิรา วงศาสุราฤทธิ์ เชียงราย C
PT22 อาหาร น้ำพริกแม่ปรีดา น้ำพริก คุณปรีดา   พูลสวัสดิ์ ปทุมธานี C
PJ6 อาหาร ไพศรี   ลือวิมล เมี่ยงคำ นางไพศรี    ลือวิมล ประจวบฯ C
PJ9 อาหาร นายชาลี   สุทธา(คุณกบ) เมี่ยงคำ นายชาลี  สุทธา ประจวบฯ C
PJ13 อาหาร กลุ่มแม่บ้านเกษตรบ้านหนองหิน ทุเรียนทอด นางชูศรี    จันทรืเกิด ประจวบฯ C
PJ10 อาหาร นายบุญชู   ตุ้มมล กล้วยแปรรูป นายบุญชู   ตุ้มมล ประจวบฯ C
PJ1 อาหาร กล่มเมี่ยงปลาสายไหม เมี่ยงปลาสายไหม นางวีณา   แขยินดี ประจวบฯ C
PJ12 อาหาร กลุ่มแม่บ้านเกษตรบ้านเพรชมงคล สับปะรดสี่รส นางชูชีพ  อยู่ยง ประจวบฯ C
PJ2 อาหาร กลุ่มแม่บ้านหนองกาพัฒนาสามัคี กล้วยหอม นางบุญชุ่ม   ทิพเนตร ประจวบฯ C
PJ11 อาหาร กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านป่าร่อน กล้วยแปรรูป นางบุญมา   แตงอ่อน ประจวบฯ C
LB1 อาหาร ชมรมแม่บ้านปฎิบัติการจิตวิทยา ใข่เค็ม ลพบุรี C
SM36 อาหาร กลุ่มพัฒนาอาชีพตำบลบางปูใหม่ น้ำพริก นายวิชัย   เกิดแสง สมุทรปราการ C
RB8 อาหาร น้ำพริกคุณเจน น้ำพริก คุณมณฑา   วงศ์วานิช ราชบุรี C
LB7 อาหาร กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรท่าสลก น้ำปลา ลพบุรี C
LY 3 อาหาร กลุ่มสตรีมะพร้าวแก้วบ้านน้อย มะพร้าวแก้ว นางปราณี แก่นสียา เลย C
SP7 อาหาร กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรอู่ทองสมุนไพร น้ำพริก นางมะลิ  มณเทียน สุพรรณบุรี C
AJ 2 อาหาร กลุ่ม อสม. บ้านโสกใหญ่ น้ำจิ้มเนื้อวัว "นกยูงทอง" นายสังวาล แก่นกุล อำนาจเจริญ C
LPH 10 อาหาร กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองช้างคืน ลำไยอบแห้งเนื้อสีทอง คุณฟองจันทร์ สิทธิธรรม ลำพูน C
CR 14 อาหาร แม่บ้านเกษตรกร ต.สันติสุข ลำไยอบแห้ง คุณบุญนภา วรรณคำ เชียงราย C
CR 12 อาหาร กลุ่มแปรรูปผลไม้กรอบ สับปะรด, กล้วยหอม, แครอท กรอบ คุณพันธุ์ทพย์ ทองคำ เชียงราย C
NM 22 อาหาร กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านทำนบพัฒนาใต้ กล้วยกวน นางพเยาว์ บำรุงศิลป์ นครราชสีมา C
NM 18 อาหาร กลุ่มทำลอดช่องสิงคโปร์แห้ง ลอดช่องสิงคโปร์แห้ง นางบุญเลี้ยง ทองดีนอก นครราชสีมา C
NM 27 อาหาร กลุ่มแม่บ้านลาดบัวขาว กล้วยพริกก้า นางทองสุข แก้ววิเศษ นครราชสีมา C
NM 19 อาหาร กลุ่มแปรรูปทางการเกษตร กล้วยปาปริก้า นางลำดวน วีระสอน นครราชสีมา C
NM 25 อาหาร กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรขามสะแกกรัง ข้าวแต๋นข้าวกล้อง งาดำ-งาขาว นางสะอิ้ง สุขสมศรี นครราชสีมา C
RO 38 อาหาร กลุ่มถั่วลิสงแปรรูป (นายประมวล บงบุทอง) ถั่วลิสงแปรรูป นายประมวล บงบุทอง ร้อยเอ็ด C
LY 9 อาหาร กลุ่มสตรีพัฒนาบ้านขอนแดง หมู่ 2 แจ่วบอง "พรสวรรค์" นางแก้วสมร ยกวาทิต เลย C
RO 36 อาหาร กลุ่มปลาร้าบอง (คุณรัชดาภรณ์ กัลยา) ปลาร้าบอง รัชดาภรณ์ กัลยา ร้อยเอ็ด C
UB 42 อาหาร กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านคำก้อม น้ำปลาตรา "ปลาแก้ว" นางบุญมาก สุวรรณกุฎ อุบลราชธานี C
LY 14 อาหาร กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านนาดี น้ำพริกแจ่งดำน้ำผักสะทอน นางคำพัน อ่อนอุทัย เลย C
LY 5 อาหาร กลุ่มแม่บ้านซอสพริกกระชายดำ/ คุ้มกกโก ซอสพริกกระชายดำ นส.สุมาลี สุภาษี เลย C
CP 34 อาหาร กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านโนนม่วง มะม่วงแช่อิ่ม นางหนูน้อม ชูสกุล ชัยภูมิ C
CP 30 อาหาร แม่บ้านชุมชนโนนไฮ ไส้กรอกปลายอ "แม่นารี" นางนารี ดอกไม้ ชัยภูมิ C
CP 15 อาหาร กลุ่มไข่เค็มเสริมไอโอดีน ไข่เค็มไอโอดีน นส.สมบุญ บุญญานุสนธ์ ชัยภูมิ C
UD 16 อาหาร ศูนย์สาธิตเกษตรนากว้าง น้ำพริกปลาป่นบดแห้งสมุนไพร นางทู้ ส่องแจ้ง อุดรธานี C
NG 2 อาหาร กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านดอนนาดี ขนมทองม้วนอบสมุนไพร "ตรารวงทอง" นางแสงจันทร์ เอี้ยงม่วง หนองบัวลำภู C
NG 10 อาหาร กลุ่มแม่บ้านราษฎร์เกษมศรี กล้วยน้ำว้าอบเนย นางสงค์ สอนศักดา หนองบัวลำภู C
KK 31 อาหาร เฮงง่วนเฮียงบ้านไผ่ กุนเชียงหมูตราตึก นส.อาภรณ์ ลิ้มธีระกุล ขอนแก่น C
CR 17 อาหาร กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรพัฒนาบ้านกู่เต้า ข้าวกล้องผง คุณมุกดา เกษรพรม เชียงราย C
PR 4 อาหาร ร้านมะขามแก้วแม่ขันทอง มะขาม คุณกาญจนา โพธาเจริญ แพร่ C
KS 20 อาหาร แม่บ้านแปรรูปเนื้อสัตว์บ้านนาจารย์ หมูทุบรสเด็ด นางอัจฉรา เดชพรรณนา กาฬสินธุ์ C
RO 47 อาหาร กลุ่มแปรรูปอาหารจากหน่อไม้ หน่อไม้ดอง นายธานี เรืองโรจน์ ร้อยเอ็ด C
FO 10 อาหาร กลุ่มแม่บ้านตลาดเดียว น้ำพริกสมุนไพรแปรรูป นางสาวภคภรณ์  เล็มเมาร กรุงเทพฯ C
PL25 อาหาร กลุ่มสมอแขสมุนไพร รังนก นางทองมวน     พันธุ์ธุลี พิษณุโลก C
PL16 อาหาร กลุ่มแม่บ้านเกษตรบ้านขอนสองสลึง กล้วยกวน นางช่วย     พุทธรักษ์ พิษณุโลก C
PL22 อาหาร กลุ่มสตรีสหกรณ์กล้วยตากบานกระทุ่ม กล้วยตาก นางพรรณี     สวาสุข พิษณุโลก C
PL 26 อาหาร กลุ่มแม่บ้านเกษตรท่าโปร่งสามัคคี กล้วยอบพลังแสงอาทิตย์ นางวันแก้ว   บุญช่วยสุข พิษณุโลก C
SX2 อาหาร กลุ่มแม่บ้านเกษตรบ้านอ่าวกระบือ ไข่เค็ม นางดรุณี   เลขาวิจิตร สมุทรสาคร C
SP12 อาหาร กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรนางกวัก เต้าเจี้ยว นางฉลวย   กระแจะเจิม สุพรรณบุรี C
PB4 อาหาร กลุ่มแปรรูปน้ำตาลโตนด ขนมหม้อแกง นายอัครพันธุ์   กมลรัตน์ฐากูล เพชรบุรี C
PB6 อาหาร กลุ่มสตรีสหกรณ์เครดิตยูเนียนท่าขามสามัคคีจำกัด มะนาวผง คุณชำเลือง   เพรชสอน เพชรบุรี C
PB8 อาหาร กลุ่มสตรีอาสาพัฒนา(เห็ดนางฟ้าแปรรูป) เห็ดแปรรูป นางนิติมา     ขนทองคำ เพชรบุรี C
SM33 อาหาร กลุ่มแม่บ้านแพรษาม.7 น้ำพริก นางสมน้อย   ศรีสมวงศ์ สมุทรปราการ C
AY10 อาหาร กลุ่มพัฒนาไผ่ลิง น้ำพริก นายอนันต์   ปุณณินท์ อยุธยา C
SB3 อาหาร กลุ่มสตรีสหกรณ์โพทะเล กล้วยทอดกรอบ นางสาวจิราพร  นัดพา สิงห์บุรี C
Sm 25 อาหาร กลุ่มแม่บ้านเทศบางพลี ( แม่ปราณี) ปลาดุกแผ่นทอดกรอบ นางปราณี  บูรณะลิขิตเกษม สมุทรปราการ C
SB20 อาหาร กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรวิหารขาวสามัคคี กุนเชียงปลา นางทัศนี   มีศรี สิงห์บุรี C
FO 008 อาหาร กลุ่มไส้กรอกสมุนไพร ไส้กรอกสมุนไพร นายธีระ เต่งภาวดี กาญจนบุรี C
NT 40 อาหาร ร้านบัวหลวง น้ำพริกเผา นายลิขิต สุวรรณนาคร นนทบุรี C
FO 14 อาหาร ร้านขนมไทยร้านปิ่นแก้ว บ้านขนมไทย คุณพรพรรณ กรประดิษฐ์ศิลป์ กรุงเทพฯ C
FO 18 อาหาร น้ำพริกบ้านตลิ่งชัน น้ำพริก คุณศริพร เนตรประไพ กรุงเทพฯ C
LB 3 อาหาร กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองเกอง มะม่วง แช่อิ่ม ลพบุรี C
LB 4 อาหาร กลุ่มสตรีสหกรณ์ บ้านหนองม่วง หน่อไม้ต้ม ลพบุรี C
CR 16 อาหาร กลุ่มเศรษฐกิจชุมชนครอบครัว หมูอบแห้ง คุณชัชญา แซ่ฟุ้ง เชียงราย C
LPH 3 อาหาร หจก. P&P ฟรุตไวท์ ลำไย คุณสายทอง มณีกุลโรจน์ ลำพูน C
LPH 18 อาหาร ห้างหุ้นส่วนจำกัดบ้านต้นไม้ คุณลักษณา ภู่สว่าง ลำพูน C
NAN 24 อาหาร กลุ่มแปรรูปอาหารจากสาหร่ายน้ำจืด สาหร่ายแผ่น คุณศิริพร คำหว่าง น่าน C
CM 6 อาหาร ธีระพันธ์ แคบหมูแม่แช่ม แคบหมู คุณธีระภัทร ขำทวีพรหม เชียงใหม่ C
LB 11 อาหาร กลุ่มผลิตภัณฑ์ขนมอบไทย ข้าวต้มหมูหยอง ลพบุรี C
AY 5 อาหาร กลุ่มอาชีพสะพานไทยพัฒนา ทองม้วน คุณลัตรวิมล  รักปิเลิศวงศ์ อยุธยา C
CHT20 อาหาร กลุ่มถั่วกรอบแก้วคุณสุดารัตน์ ถั่วกรอบแก้ว คุณสุดารัตน์   เจาะพรมมา จันทบุรี C
SB16 อาหาร กลุ่มหมูทุบแม่น้อยเจ้าเก่า หมูทุบ นางสนอง    อิ่มเจริญ สิงห์บุรี C
YL 16 อาหาร กลุ่มพัฒนาสตรีบ้านซีเยาะ กล้วยอบน้ำผึ้ง นางนูฮัยณี  มะลาแม ยะลา C
SK 8 อาหาร กลุ่มแม่บ้านเกษตรชะแม เม็ดมะม่วงหิมพานต์ นางบุญญา  ชุมแสง สงขลา C
YL 19 อาหาร กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรอนุรักษ์สมุนไพรบ้านปาแล ส้มแขก ที่ทำการกลุ่ม ยะลา C
PL 13 อาหาร กลุ่มขนมทองพับทองม้วน ขนมทองม้วน นางประไพ  เมืองสง พัทลุง C
PL 18 อาหาร กะละแมแม่คลาย กะละแมแม่คลาย นางคลาย  จิตต์เจตน์ พัทลุง C
KB 11 อาหาร กลุ่มสตรีอาสา ขนมกาละแม นางรสริน  มากผล กระบี่ C
KB 12 อาหาร เม็ดมะม่วงหิมพานคั่วแห้ง เม็ดมะม่วงหิมพานคั่ว นางแท่ง  ศรีเกิด กระบี่ C
SK 18 อาหาร ซาลาเปา  เกาะยอ ซาลาเปา นายมงคลรัตน์  เจริญพรทิพย์ สงขลา C
SK 4 อาหาร กลุ่มแม่บ้านสตรี บ้านชุมพล ขนมโก้ กลุ่มแม่บ้านสตรีบ้านชุมพล สงขลา C
SK 9 อาหาร หจก.สงขลาเงือกทอง ข้าวเกรียบกุ้ง นางปิยนาถ  วงศ์หมัดทอง สงขลา C
SK 3 อาหาร กลุ่มสตรีอาชีพทำขนมพื้นบ้าน บ้านผังไม้ไผ่ ขนมงาขาว ดำ แผ่น นางอรุณ  ไชยแก้ว สงขลา C
SK 14 อาหาร ร้านธนาชัย หมูสวรรค์ หมูทุบ หมูน้ำผึ้ง นายธนาชัย  รุ่งรริน สงขลา C
YL 7 อาหาร กลุ่มสตรีแปรรูปกล้วยหินฉาบ กล้วยหินฉาบปรุงรส นางแวมิเน๊าะ  ตาแล ยะลา C
FO 1 อาหาร บริษัท เป๊งกี่ จำกัด ขนมเปี๊ยอบเที่ยน นายมนตรี  สุวรรณพฤกษา กรุงเทพฯ C
PL11 อาหาร กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรแปรรูปสมุนไพรทอด สมุนไพรทอด นางวันเพ็ญ   ศรีสา พิษณุโลก C
PL 6 อาหาร กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองเหรียงจ.พัทลุง กล้วยฉาบ นางอุไร  อษนเมธิกุล พัทลุง C
SM 20 อาหาร กลุ่มเพรชพรรณ น้ำพริกตาแดงกลิ่นแมงดา นาง สวัล  ประทีประกรชัย สมุทรปราการ C
FO 8 อาหาร เต้าหูใบตอง (เส่งเฮง) เต้าหูใบตอง คุณเอชกร  กอบกุลไชย กรุงเทพฯ C
FO 015 อาหาร ลุงพุด น้ำพริก นายพุด  เอียมแหลม กรุงเทพฯ C
PL 8 อาหาร กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านทุ่งเลียบพัฒนา กล้วยทอด กล้วยตากแห้ง นางวิลาวัลย์  ไข่แก้ว พัทลุง C
PL 9 อาหาร ลูกหยี ลูกหยีกวน นางสำลี  ชนะสิทธิ์ พัทลุง C
PN 16 อาหาร กลุ่มแปรรูปอาหารบ้านคลองทราย น้ำบูดู นางจินตนา  มาทน ปัตตานี C
PL 15 อาหาร มะขามแก้วบัณฑิตกองทุน ขนมขาไก่มีงา มะขามแก้ว นางกนกวรรณ  ดำหมี พัทลุง C
YL 1 อาหาร ร้านคุณดา ยะลา ข้าวเกรียบปลาทะเล นางสาวโสภิดา  แซ่ฟั่น ยะลา C
PL 7 อาหาร กลุ่มสตรีแม่บ้าน บ้านลำสินธุ์ ลูกหยีสามรส นางประทิ่น  นาคมิตร พัทลุง C
PN 3 อาหาร กลุ่มอาหารทะเลแปรรูปบานา ปลาหมึกทรงเครื่องรสต้มยำ นางอติพร  ตันมงคล ปัตตานี C
ST 3 อาหาร ส่งเสริมอาชีพสตรีเกตรี ขนมบุหงาปุดะ นางฮาหวา  กองพล สตูล C
PL 17 อาหาร กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านโหล๊ะเริดออก เครื่องแกงตำมือ นายสุขุม  สุวรรณชนะ พัทลุง C
YL 6 อาหาร กลุ่มสตรีแปรรูปลูกหยี ลูกหยีปรุงรส นางรอกีเย๊าะ  - ยะลา C
STH10 อาหาร น้ำปลาน้านวล น้ำปลาปลาสร้อย,น้ำพริกปลาร้า นางชุติมา   ต้นประสงค์ สุโขทัย C
KB 14 อาหาร กุ้งเสียบยำสมุนไพร กุ้งเสียบยำสมุนไพร นางจริยา  เตียวประดิษฐ์ กระบี่ C
RN 17 อาหาร สิทธิเดช เรนอง กรุ๊ป-กลุ่มกะปิกุ้งเคยเสริมไอโอดีน กะปิผง "แลเลนอง" นางวิสุทธิ์ สิทธิเดช ระนอง C
FO 8 อาหาร เต้าหูใบตอง (เส่งเฮง) เต้าหูใบตอง คุณเอชกร  กอบกุลไชย กรุงเทพฯ C
NT 36 อาหาร บริษัท แอดว้านซ์ ฟรุต แอนด์ จำกัด ทุเรียนกวน Swego C
NT 34 อาหาร ณรงค์ เจริญพักตร์ น้ำตาลมะพร้าว บ้านตาลปึก นางนภาพร พงศ์ธรกุลพานิช นนทบุรี C
NT 45 อาหาร บริษัท ทองโบราณ จำกัด หมี่กรอบรสดั้งเดิม นายวรรค์ สุขุขาวดี นนทบุรี C
NP 19 อาหาร กลุ่มเกษตรสหกรณ์ มะเขือเทศ, มะเขือเทศแช่อิ่ม นายประยงค์ วงษ์สกุล นครปฐม C
NP 21 อาหาร กลุ่มกะละแมทัพหลวง กะละแมลุงพร คุณสมพร ผู้มีจรรยา นครปฐม C
FO 1 อาหาร บริษัท เป๊งกี่ จำกัด ขนมเปี๊ยอบเที่ยน นายมนตรี  สุวรรณพฤกษา กรุงเทพฯ C
CHT18 อาหาร กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเศบาลชาว4 ทุเรียนทอด นางรัชนี  เสริมสุข จันทบุรี C
SR 16 อาหาร ริชเชอร์ เบเกอรี่ คุกกี้ทานตะวัน(ไขมันต่ำ) นางวิภา  ล่อมตระกูล สระบุรี C
CHT21 อาหาร กลุ่มสวมวานิช ทุเรียนทอดกรอบ พลเอกชำนาญ   เกตุคง จันทบุรี C
TR02 อาหาร กลุ่มเกษตรกรชุมชนวัดเนินสูง เม็ดมะม่วงหิมพานต์ นางเสริมสุข    มณีเพรช ตราด C
SM 3 อาหาร กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรคู่สร้างคู่สม กล้วยอบเนย นางสมศรี เหล่าจันทร์ สมุทรปราการ C
TR06 อาหาร กลุ่มปลากะตักสามรสสมุนไพร ปลากะตักสามรส นางสมคิด     หอยสังข์ ตราด C
FO 5 อาหาร วุ้นคุณเก๋ วุ้นคุณเก๋ นาง ศิริรัตน์  ศรัณย์เวชกุล กรุงเทพฯ C
SRT อาหาร กลุ่มแปรรูปลูกจันทน์เทศ ลูกจันทน์เทศแปรรูป นางวันดี อินทนุพัตร นครศรีธรรมราช C
SRT 6 อาหาร กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสนธิวัฒน์ น้ำพริกเผาหอยนางรม นายอุดม คงเจริญ สุราษฎร์ธานี C
NST 7 อาหาร กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารสหกรณ์บริการชุมชนตลาดท่าม้า กะปิผง นายสุวิช ซิบสุวัฒน์ นครศรีฯ C
CP 17 อาหาร โจ๊ะโจ๋ ปลาหมึก นางจันทนา โชติช่วง ชุมพร C
PK 14 อาหาร กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรท่าจีนร่วมใจ ปลาหมึกสามรส, ปลาฉิ้งฉ้าง นางสุมล ภิรมย์รัตน์ ภูเก็ต C
CP 6 อาหาร นำเจริญ ทุเรียนหมอนทองกรอบ นางอติมา รักลำเนา ชุมพร C
PN 28 อาหาร กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านกะไหล น้ำพริกกุ้งเสียบ คุณชนิดา กอสุข พังงา C
PK 6 อาหาร เกษตรกรขวัญใจกระทู้ น้ำพริกกุ้งเสียบ C
PK 72 อาหาร นายปริญญา เกื้อสกุล น้ำพริกกุ้งเสียบ, กุ้งเสียบรมควันไม้หอม นายปริญญา เกื้อสกุล พังงา C
FO 15 อาหาร ร้านขนมบ้านสันติราษฎร์ ขนมเปี๊ยะ คุณสุภาสินี  โชคสมงาม กรุงเทพฯ C
PK 31 อาหาร ร้านเต้าส้อคุณเล็ก เต้าส้อ นางนิโลบล พฤกษนันต์ ภูเก็ต C
CP 26 อาหาร กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร บ้านนาโพธิ์สามัคคี กล้วยเล็บมือนางอบแห้ง นายบุญเลิศ ขาวสวี ชุมพร C
PK 61 อาหาร นายภิญโญ ถิรจริยาภิบาล ลูกชิ้นปลาอันดามัน นายภิญโญ ถิรจริยาภิบาล ภูเก็ต C
FO 17 อาหาร พิมพ์ชนา ผลไม้แช่อิ่มสูตรสมุนไพร นางเครือมาศ พลลาภ กรุงเทพฯ C
SR 2 อาหาร กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ดาวเรือง กล้วยอบม้วน นางจิระภา  บุญประกอป สระบุรี C
SM 15 อาหาร กลุ่มแสงตะวัน สาหรายทะเลกรอบ นส.พิชญ์ณัฎฐ์  โล่ภิญโญสิริ สมุทรปราการ C
SM 28 อาหาร กลุ่มแม่บ้านบางบ่อพัฒนา น้ำพริกเพากุ้ง นางบังอร กรโกษา สมุทรปราการ C
SM 10 อาหาร แม่บ้านเกษตรกรบางโปรง ขนมทองม้วน นางบังอร  กรุดภู่ สมุทรปราการ C
RB 9 อาหาร กลุ่มสตรีสหกรณ์ตาหลวง ข้าวทอดกระทงทอง "กนกพร" นางกนกพร  อักษรภูษิตพงศ์ ราชบุรี C
SK 14 อาหาร กลุ่มเกษรตรกรอาชีพทำกระปิ กะปิ นายสมชาย ทรัพย์สินไพบูลย์ สมุทรสาคร C
PB 5 อาหาร กลุ่มแม่บ้านแปรรูปอาหารทะเล กะปิกุ้งตาดำ นางอรัญญา ภู่ทอง เพชรบุรี C
SB 15 อาหาร กลุ่มแปรรูปผลไม้  (แม่บ้านวัดประดับ) ผลไม้แปรรูปชนิดสามรส นายเฉลียว สุขโข สิงห์บุรี C
SB 18 อาหาร กลุ่มอาชีพแปรรูปและถมอนอาหาร ทองม้วนสมุนไพร ท้องม้วนสมุนไพร นางสาว สมจิตร นามนวล สิงห์บุรี C
SR 19 อาหาร กิจไพบูลย์ ถั่วงากระจก,งากระจก นายไพบูลย์ ชาติวิวัฒนาการ สระบุรี C
SR 14 อาหาร กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเขื่อนป่าสัก คุกกี้ นางปราณี  ฤทธิบุตร สระบุรี C
SR 18 อาหาร บ. แม่ประนอม อินเตอร์ฟู๊ด ท๊อฟฟี่กระทิสด นายสมชาย  เหลี่ยมศรีพงศ์ สระบุรี C
SR 9 อาหาร กระยาสารท  เจ๊แดง กระยาสารทกะทิ นายวิชิต  จิตหอม สระบุรี C
SR 20 อาหาร กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรธารเกษม น้ำพริกเผาเห็ดหอม นางอนงค์  ครุฑธาโรจน์ สระบุรี C
FO 004 อาหาร แปรรูปสมุนไพรสร้างสรรค์ ซอสสับประรด คุณนันท์นภัส  พายัพวัฒนวงศ์ กรุงเทพฯ C
FD 2 อาหาร กลุ่มรัชฎาพรสมุนไพร น้ำพริกเผา คุณรัชฎาพร ศรีฐานิศรากร กรุงเทพฯ C
PK 68 อาหาร ร้านคุณจ๋า ขนมเต้าส้อไข่เค็ม, คุกกี้พริกไทย นายธรรมรัตน์ อัคสินธวังกูร ภูเก็ต C
KJ 016 อาหาร กลุ่มสตรีแปรรูปอาหาร ไข่เค็ม นายกตพงศ์  ยิ้มประสิทธิ์ กาญจนบุรี C
NAN 25 อาหาร กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านดอนไชย มะไฟจีนเชื่อมแห้ง คุณลำไย ทองอินทร์ น่าน C
NAN 23 อาหาร กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์ ต.ถืมตอง แหนม คุณดวงรักษ์ ก้องเสียง น่าน C
MS 8 อาหาร กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทานตะวัน กระเทียมเจียว แม่ฮ่องสอน C
SB 14 อาหาร กลุ่มแม่บ้านวัดประดับ น้ำพริกนรกปลาย่าง นางกัลยา  บำเพ็ญ สิงห์บุรี C
PY 9 อาหาร กลุ่มไข่เค็มสุพรรณี ไข่เค็ม คุณศิริกร สุยะ พะเยา C
SB 17 อาหาร แม่บ้านเกสรตกรเงินออมเฉลิมพระเกียรติ ไข่เค็มกลิ่นใบเตย นางวัลนา มานิตย์ สิงห์บุรี C
F 019 อาหาร บ้านมะขามแก้วชาววัง มะขามแก้ว คุณจิตรทิพย์  สวรรณเนตร กรุงเทพฯ C
FO 001 อาหาร กลุ่มแม่บ้านชุมชนพัฒนา ปลากรอบสมุนไพร นายวิสิฐ  ศรีพิพักษ์ กรุงเทพฯ C
RB10 อาหาร ชมรมผู้เพาะเห็ดราชบุรี เห็ดแปรรูป คุณพุทธปักษ์  ไทยทัตกุล ราชบุรี C
NAN 26 อาหาร กลุ่มแปรรูปเนื้อสัตว์บ้านท่าค้ำ กุนเชียง คุณอนุสรณ์ อินไชย น่าน C
SR 24 อาหาร ร้านอรุณี ลูกเดือยกรอบ คุณไพโรจน์   ชาติวิวัฒนาการ สระบุรี C
FO 012 อาหาร พรทิพย์ วงศ์เทวัช พายสับประรด คุณพรทิพย์ วงศ์เทวัช กรุงเทพฯ C
MS 9 อาหาร กลุ่มพริกกระเหรี่ยง พริกแห้งกะเหรี่ยง แม่ฮ่องสอน C


Hit Counter
วันที่ 17 เมษายน 2548