หมู่บ้านท่องเที่ยวโอทอป - มีดอรัญญิกและเครื่องใช้สเตนเลส
Tourism & OTOP Village -  Aranyik Knives & Stainless Table Wares

       thaitamb.gif (2520 bytes)

 

        บ้านสาไร ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ตำบลท่าช้าง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นหมู่บ้านซึ่งแยกออกมา                                      กลับหน้าแรก ไทยตำบลดอทคอม
        จากหมู่บ้านไผ่หนอง หมู่บ้านต้นโพธิ์ มีประชากรหนาแน่น เป็นแหล่งผลิตมีดแห่งหนึ่งของประเทศ ทำกันมายาวนาน
        ประมาณเกือบ 200 ปี


อาคารทรงไทย ณ หมู่บ้าน OTOP
(คลิกดูภาพใหญ่)

ทางเดินริมฝั่งแม่น้ำ

แม่น้ำป่าสัก

ตัวอย่างบ้านพักแบบโฮมสเตย์

บ้านพักแบบโฮมสเตย์
ที่ตั้ง
หมู่บ้านหัตถกรรมมีดอรัญญิก ตั้งอยู่ที่บริเวณบ้าน
ต้นโพธิ์และบ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 6 และ 7 ตำบล
ท่าช้าง และหมู่บ้าน OTOP Village ตั้งอยู่ที่
่บ้านสาไร หมู่ที่ 5 ตำบลท่าช้าง เป็นหมู่บ้านที่ตั้ง
อยู่ริมแม่น้ำป่าสัก (ตรงข้ามวัดสีจำปา) อยู่ห่างจาก
ที่ว่าการอำเภอนครหลวง 10 ก.ม.มีทิวทัศน์สวย
งามเป็นแหล่งท่องเที่ยวชมวิถีชีวิตผู้ผลิตมีดอรัญญิก
(ซึ่งในปัจจุบันผลิตทั้งมีดอรัญญิกและเครื่องใช้
สแตนเลสบนโต๊ะอาหารด้วย)

แผนที่ (Location Map)

การเดินทาง

อำเภอนครหลวง อยู่ห่างจากศาลากลางจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 15 ก.ม. และห่างจากกรุงเทพฯ
85 ก.ม. สามารถเดินทางโดยใช้ทางหลวงสาย
เอเชีย บางปะอิน - นครสวรรค์ หมายเลข 32 แยก
เข้าอำเภอนครหลวง บริเวณ ก.ม. 78 (เดินทาง
ตามแผนที่
ดูรูป)

สถานที่จำหน่าย
มีดอรัญญิกและเครื่องใช้สแตนเลส ณ อ.นครหลวง

1. ร้านวินัย รวยเจริญ (ยินดีวิทย์)
    162/3 หมู่ 7 ต.ท่าช้าง  โทร. 0-3571-5346
2.  นายดิษพร นาคะบุตร
      44/1 หมู่ 6 ต.ท่าช้าง   โทร. 0-1944-3396
3.  นายไพบูลย์ ศรีสุข
      42/1 หมู่ 6 ต.ท่าช้าง   โทร. 0-3571-5353
4.  ส.อรัญญิก
      32 หมู่ 6 ต.ท่าช้าง   โทร. 0-3571-5450
5.  นายประยูร สุนทรศิริ
       36/2 หมู่ 7 ต.ท่าช้าง   โทร. 0-3535-9984
6. 
นายทศพล วังศิลาบัตร (น.ว.อรัญญิก)
      48/3 หมู่ 5 ต.แม่ลา   โทร. 0-3535-9657-8
ึ7.  นายสุรชาติ ยุพจันทร์
       51/2 หมู่ 6 ต.พระนอน โทร. 0-3573-1992

สินค้าต่างๆของอำเภอนครหลวง
(เดิมมี 75 รายการ --> 135 รายการ)

ทีมงานไทยตำบลดอทคอมได้จัดทำข้อมูลโดย
ความร่วมมือจากกรมการพัฒนาชุมชน ในวันที่
9 พ.ค. 2549 สำหรับอำเภอนครหลวง คาดว่า
จะมีสินค้ามาเพิ่มอีก 70 รายการ


.

 

Hit Counter
วันที่ 10 พ.ค. 2549