หมู่บ้านท่องเที่ยวโอทอป - ผลิตภัณฑ์ไม้แกะสลักบ้านถวาย
OTOP Tourism Village - Wood Carving Products, Baan Tawai, Chiang Mai

  thaitamb.gif (2520 bytes)

 

       หมู่บ้านถวาย ที่ตำบลขุนคง อำเภอหางดง เป็นที่รู้จักกันมานานมาก ในเรื่องฝีมือการแกะสลักไม้ที่สวยงาม ละเอียด                                         กลับหน้าแรก ไทยตำบลดอทคอม
       เป็นที่นิยมทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศ ในปัจจุบัน ได้รับการคัดเลือกและพัฒนาให้เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวโอทอปต้นแบบ
 

BaanTawai3_250.jpg (15206 bytes)
ศูนย์การเรียนรู้

ภาพบริเวณสองฝั่งคลอง

ร้านอาหารที่บริเวณศูนย์หัตถกรรมบ้านถวาย
ที่ตั้ง
หมู่บ้านท่องเที่ยวโอทอปต้นแบบ บ้านถวาย
ตำบลขุนคง  อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
การเดินทาง : ใช้ถนนสายเชียงใหม่ - หางดง
ประมาณกิโลเมตรที่ 15 เลี้ยวซ้ายที่แยกไฟจราจร
เดินทางต่อไปอีก 3 กิโลเมตร จะถึงหมู่บ้านถวาย

แผนที่ (Location Map)
แผนที่บ้านถวาย
(คลิกที่ประเทศไทย - เชียงใหม่)

สถานที่จำหน่าย

(ผู้ประกอบการที่นำสินค้ามาถ่ายภาพ)

1.
ร้านสมบูรณ์ แอนติค
78 หมู่ 2 ต.ขุนคง อ.หางดง
2.
กลุ่มหัตถกรรมไม้แกะสลักบ้านถวาย(ร้านลุงติ๊บ)
122 หมู่ 2 บ้านถวาย ต.ขุนคง อ.หางดง  
3.
กลุ่มแกะสลักสองฝั่งคลอง บ้านถวาย
74 หมู่ 2 บ้านถวาย ต.ขุนคง อ.หางดง
4.
กลุ่มสมบูรณ์ไม้แกะสลัก
83 หมู่ 2 บ้านถวาย ต.ขุนคง อ.หางดง
5.
ร้านผดุงเกียรติ
127 หมู่ 2 บ้านถวาย ต.ขุนคง อ.หางดง
6.
ร้านทิพย์มณี
87/1 หมู่ 2 ต.บ้านแหวน อ.หางดง
7.
ร้านจันทร์ทิพย์
3/1 บ้านถวาย หมู่ 2 ต.ขุนคง อ.หางดง
8.
ร้านหน่อย แอนติค
29 หมู่ 2 ต.ขุนคง อ.หางดง
ผู้ประกอบการอื่นๆ
1. กลุ่มหัตถกรรมบ้านถวายสองฝั่งคลอง
2.
กลุ่มผู้ผลิตหุ่นกระบอกบ้านต้นแก้ว

Provincial Star OTOP ไม้แกะสลัก

หมายเหตุ
1. ทีมงานไทยตำบลดอทคอมได้จัดทำ
ข้อมูลสินค้าโอทอป ประเภทผลิตภัณฑ์
ไม้แกะสลัก ที่บริเวณร้านจำหน่ายสินค้า
บ้านถวาย สองฝั่งคลอง ต.ขุนคง อ.หางดง
โดยการประสานงานจากเจ้าหน้าที่กรมการ
พัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ จัดให้ผู้
ประกอบการนำสินค้ามาให้ถ่ายภาพ
รวม 8 ราย เมื่อวันที่ 17 ส.ค. 2549
2. หากผู้ประกอบการรายใดประสงค์จะ
นำข้อมูลสินค้าไม้แกะสลัก มาเผยแพร่เพื่อ
ส่งเสริมการตลาด ขอให้ติดต่อไทยตำบล
ดอทคอมได้ เป็นบริการที่เราทำให้

Web Sites อื่นๆ
www.ban-tawai.com
www.bantawaiotop.com
www.baantawai.com

.

 

    Hit Counter
วันที่ 23 ส.ค. 2549

ปรับปรุง 16 พ.ค. 2550