ThaiTambon1C.gif (3260 bytes)

 ข้อมูลพิเศษจัดทำสำหรับ
จังหวัดเชียงราย (Chiang Rai)

Cdd104.gif (3357 bytes)

กำแพงเพชร | ตาก | นครสวรรค์ | น่าน | พิจิตร | พิษณุโลก | พะเยา | เชียงใหม่ | เชียงราย | เพชรบูรณ์ | แพร่ | แม่ฮ่องสอน | ลำปาง              กลับไปยัง  www.thaitambon.com
ลำพูน | สุโขทัย | อุตรดิตถ์ | อุทัยธานี
Cr1.jpg (13822 bytes)
Cr4A.jpg (8386 bytes)

Cr2.jpg (10550 bytes)

Cr3.jpg (10493 bytes)

รูปภาพเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งจากสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ
ของจังหวัดเชียงราย ที่อยู่ใน ไทยตำบลดอทคอม


บัญชีสุดยอด OTOP (OPC) ปี 2553
บัญชีสุดยอด OTOP (OPC) ปี 2552
(ระดับ 5,4,3,2,1 ดาว)

สินค้า OTOP ปี 2552

สินค้า OTOP 5 ดาว5stars.gif (528 bytes)
สินค้า OTOP 4 ดาวwpe1DE.jpg (1033 bytes)
สินค้า OTOP 3 ดาว3Stars.jpg (3722 bytes)

สินค้า OTOP ปี 2549

สินค้า OTOP 5 ดาว5stars.gif (528 bytes)
สินค้า OTOP 4 ดาวwpe1DE.jpg (1033 bytes)
สินค้า OTOP 3 ดาว3Stars.jpg (3722 bytes)


บัญชีสุดยอด หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์
ระดับประเทศ 3 - 5 ดาว ปี 2547

สินค้า OTOP 3 - 5 ดาว ปี 2547

สินค้า OTOP 5 ดาว5stars.gif (528 bytes)
สินค้า OTOP 4 ดาวwpe1DE.jpg (1033 bytes)
สินค้า OTOP 3 ดาว3Stars.jpg (3722 bytes)

----------------------------------------------

บัญชีสุดยอด หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์
ที่ได้รับการคัดสรรระดับภาค 3 - 5 ดาว ปี 2546

  
          สินค้า OTOP 5 ดาว 5stars.gif (528 bytes)
      สินค้า OTOP 4 ดาว
wpe1DE.jpg (1033 bytes)
  สินค้า OTOP 3 ดาว
3Stars.jpg (3722 bytes)

ข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ และอื่นๆ
.
Dot.gif (249 bytes) ตำบลที่มีข้อมูลในไทยตำบลดอทคอม
Dot.gif (249 bytes) จำนวนสินค้าของกลุ่มอาชีพต่างๆ (958)
Dot.gif (249 bytes) จำนวนสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์
Dot.gif (249 bytes) จำนวนสถานที่ท่องเที่ยว (209) 
พระตำหนักดอยตุง - สวนแม่ฟ้าหลวง |
ภูชี้ฟ้า
แม่สาย | สามเหลี่ยมทองคำ | วัดพระแก้ว | ....

Dot.gif (249 bytes)

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย - เชียงราย

Dot.gif (249 bytes)

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงแสน

Dot.gif (249 bytes)

เว็บไซต์ของจังหวัดเชียงราย

Dot.gif (249 bytes)

กิจกรรมไทยตำบล-จังหวัด

Dot.gif (249 bytes)

Call Center : บริการข้อมูล ติดต่อสอบถาม
นาย อาคม วงศ์สว่าง   หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนา
โทร.  053 711-602


Dot.gif (249 bytes)

โฮมเพจสำหรับผู้ผลิต / ผู้ประกอบการ
(จัดทำให้โดยไทยตำบลดอทคอม)


 

Cr5.jpg (14119 bytes)

 


   
           

Hit Counter
จากวันที่ 21 มิ.ย. 2545