ThaiTambon1C.gif (3260 bytes)

 ข้อมูลพิเศษจัดทำสำหรับ
จังหวัดขอนแก่น (Khon Kaen)

      Cdd104.gif (3357 bytes)

กาฬสินธุ์    ขอนแก่น   ชัยภูมิ   นครพนม    นครราชสีมา   บึงกาฬ   บุรีรัมย์   เลย   ยโสธร    ร้อยเอ็ด   มหาสารคาม   มุกดาหาร                   กลับไปยัง  www.thaitambon.com
สกลนคร    หนองคาย   หนองบัวลำภู   ศรีสะเกษ   สุรินทร์    อุดรธานี   อำนาจเจริญ   อุบลราชธาน
Kk1.jpg (10532 bytes)
Kk2.jpg (7706 bytes)

Kk3.jpg (8953 bytes)

Kk4.jpg (9907 bytes)

รูปภาพเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งจากสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ
ของจังหวัดขอนแก่น ที่อยู่ใน ไทยตำบลดอทคอม


บัญชีสุดยอด OTOP (OPC) ปี 2553

บัญชีสุดยอด OTOP (OPC) ปี 2552
(ระดับ 5,4,3,2,1 ดาว)

สินค้า OTOP ปี 2552

สินค้า OTOP 5 ดาว5stars.gif (528 bytes)
สินค้า OTOP 4 ดาวwpe1DE.jpg (1033 bytes)
สินค้า OTOP 3 ดาว3Stars.jpg (3722 bytes)

สินค้า OTOP ปี 2549

สินค้า OTOP 5 ดาว5stars.gif (528 bytes)
สินค้า OTOP 4 ดาวwpe1DE.jpg (1033 bytes)
สินค้า OTOP 3 ดาว3Stars.jpg (3722 bytes)


บัญชีสุดยอด หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์
ระดับประเทศ 3 - 5 ดาว ปี 2547

สินค้า OTOP 3 - 5 ดาว ปี 2547

สินค้า OTOP 5 ดาว5stars.gif (528 bytes)
สินค้า OTOP 4 ดาวwpe1DE.jpg (1033 bytes)
สินค้า OTOP 3 ดาว3Stars.jpg (3722 bytes)

----------------------------------------------
บัญชีสุดยอด หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์
ที่ได้รับการคัดสรรระดับภาค 3 - 5 ดาว ปี 2546
  


         สินค้า OTOP 5 ดาว 5stars.gif (528 bytes)
      สินค้า OTOP 4 ดาว
wpe1DE.jpg (1033 bytes)
  สินค้า OTOP 3 ดาว
3Stars.jpg (3722 bytes)

ข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ และอื่นๆ
.
Dot.gif (249 bytes) ตำบลที่มีข้อมูลในไทยตำบลดอทคอม (145/204)
Dot.gif (249 bytes) สินค้าของกลุ่มอาชีพต่างๆ (369)
Dot.gif (249 bytes) สินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (23)
Dot.gif (249 bytes) สินค้าอีคอมเมิร์ซในไทยตำบล (---)
  
Dot.gif (249 bytes) จำนวนสถานที่ท่องเที่ยว (142)

Dot.gif (249 bytes)

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย - ขอนแก่น

Dot.gif (249 bytes)

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น

Dot.gif (249 bytes)

เว็บไซต์ของจังหวัดขอนแก่น

Dot.gif (249 bytes)

กิจกรรมไทยตำบล - จังหวัด

Dot.gif (249 bytes)

Call Center : บริการข้อมูล ติดต่อสอบถาม
นาย เศรษฐวัฒน์ อุทรส  นักวิชาการพัฒนาชุมชน 5
โทร.  043 246-692, 043 246-854, 043 246-677

Dot.gif (249 bytes).
Kk5.jpg (16073 bytes)

 

           


Hit Counter
จากวันที่ 9 ก.ค. 2545