ThaiTambon1C.gif (3260 bytes)

 ศูนย์จำหน่ายของดีเมืองโคราช

Cdd104.gif (3357 bytes)

KORAT (Nakhon Ratchasima) Local Product Center

 NRCenter1.jpg (25381 bytes)
ศูนย์จำหน่ายของดีเมืองโคราช
NRCenter2.jpg (23302 bytes)
บริเวณด้านบนของศูนย์ เป็นห้องแสดงและจำหน่าย
สินค้า สุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์
NRCenter3.jpg (20524 bytes)
บริเวณที่แสดงและจำหน่ายสินค้า
OTOP Product Champion ของจังหวัดนครราชสีมา

ศูนย์จำหน่ายของดีเมืองโคราช ตั้งอยู่ตรงข้ามอาคารศาลากลางจังหวัด
มองเห็นได้ชัด ตรงทางเข้า จะมีป้ายขนาดใหญ่ บริเวณที่มีสินค้าวางไว้
ให้เลือกมากมายนั้น จะอยู่ชั้นล่าง ต้องเดินลงบันไดไปใต้ดิน ส่วนห้องที่
จัดแสดงและจำหน่ายสินค้าสุดยอด หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ นั้นตั้งอยู่
ด้านบนของอาคาร   ทีมงานไทยตำบลดอทคอม ได้เคยมาที่ศูนย์นี้ครั้งหนึ่ง
เมื่อกว่า 2 ปีมาแล้ว และคราวนี้ได้มาเยี่ยมชมอีก และได้ถ่ายภาพสินค้า
ต่างๆที่มีในศูนย์มาเป็นตัวอย่าง ขอเชิญชวนให้ท่านที่เดินทางไปจังหวัด
นครราชสีมา หรือผ่านไป แวะชมและเลือกซื้อสินค้าได้
.
NRCenter4_150.jpg (10908 bytes) NRCenter5_150.jpg (9915 bytes)
NRCenter6_150.jpg (8387 bytes) NRCenter7_150.jpg (8310 bytes)
NRCenter8_150.jpg (9982 bytes) NRCenter9_150.jpg (9281 bytes)
NRCenter10_150.jpg (8697 bytes) NRCenter11_150.jpg (7186 bytes)

กลับไปหน้าสรุป ของจังหวัดนครราชสีมา

Hit Counter
จากวันที่ 8 มี.ค. 2547