PKKLogoShadow.jpg (7631 bytes)

 
 


   
   thaitamb.gif (2520 bytes)
ไทยตำบลดอทคอม ร่วมกับ
กรมการพัฒนาชุมชน จัดทำ
ข้อมูล เมื่อวันที่ 18 ม.ค.2547

Golden Place
บริเวณร้าน Golden Place และร้านนายอินทร์ หัวหิน

บริเวณที่ขายสินค้าของดีประจวบคีรีขันธ์

ร้านค้าของกลุ่มอาชีพต่างๆ

..... ศูนย์รวมของดีประจวบคีรีขันธตั้งอยู่ที่บริเวณใกล้กับร้าน
Golden Place หัวหิน ติดกับรั้ววังไกลกังวล ซึ่งมีร้านต่างๆของกลุ่มอาชีพ
ที่มีสินค้าดีเด่น เรียงรายเป็นจำนวนมากและมีที่ให้จอดรถได้สะดวก นอกจากนั้น
ยังมีห้องน้ำที่ทันสมัย สะอาด ไว้บริการด้วย
......

PKKLinks.gif (1591 bytes)
หน้าสรุป
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์


แผนที่จังหวัดประจวบฯ

ศูนย์ฝึกอบรมทอผ้า
บ้านเขาเต่า


พระพุทธกิติสิริชัย
และ
พระมหาธาตุเจดีย์
ภักดีประกาศ

การจัดทำข้อมูลที่
อ.บางสะพาน


ศูนย์บริการทางหลวง
เขาโพธิ์ และ

ร้านจำหน่ายสินค้า
หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑสินค้าจากกลุ่มอาชีพ / สหกรณ์ ต่างๆ (200 รายการ)
ได้มีกลุ่มอาชีพที่ขายสินค้าในบริเวณศูนย์รวมของดีประจวบคีรีขันธ์
นำสินค้ามาให้ถ่ายภาพและจัดทำข้อมูล เพื่อเผยแพร่ในเว็บไซต์
์ไทยตำบลดอทคอม ณ วันที่ 18 ม.ค.2547 ดังนี้


  1) กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรนาวัลเปรียง ต.สามกระทาย อ.กุยบุรี
  (5)   
  2) กลุ่มผลิตภัณฑ์ดอกไม้เกล็ดปลา ต.หัวหิน อ.หัวหิน
(13) 
  3) กลุ่มหัตถกรรมของจิ๋วบ้านหัวหิน ต.หัวหิน อ.หัวหิน
(1) 
  4) กลุ่มสร้างสรรค์งานประดิษฐ์ ต.หัวหิน อ.หัวหิน
(8) 
  5) กลุ่มแป้ง-ดินประดิษฐ์ ต.หัวหิน อ.หัวหิน
(3) 
  6) กลุ่มเกษตรกรทำสวน ต.อ่างทอง อ.ทับสะแก
(6) 
  7) กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรตำบลหินเหล็กไฟ ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน
(4) 
  8) กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านเนินตะเคียน ต.หนองพลับ อ.หัวหิน
(3) 
  9) กลุ่มแปรรูปผลผลิตภาคเกษตรบ้านหนองไพรวัลย์ ต.ศาลาลัย อ.สามร้อยยอด
(2) 
10) กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าใยบัว(กิ่งกาชาด) ต.หนองพลับ อ.หัวหิน
(10) 
11)
กลุ่มสตรีพัฒนาบ้านเกาะคู่ ต.ปราณบุรี อ.ปราณบุรี(7) 
12) กลุ่มแม่บ้านเขาน้อยพัฒนา ต.เขาน้อย อ.ปราณบุร
(8)
13) กลุ่มสตรีสหกรณ์หุบกะพง ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี
(48)
14) กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรรวมใจพัฒนา ต.ห้วยสัตว์ใหญ่ อ.หัวหิน
(7)
15) กลุ่มสับปะรด 2001 ต.หนองตาแต้ม อ.ปราณบุร
(13)
16) กลุ่มผ้าบาติกบ้านเขาตะเกียบ ต.หนองแก อ.หัวหิน
(5)
17) กลุ่มผลิตภัณฑ์ป่านศรนารายณ์ ต.หนองแก อ.หัวหิน
(5)
18) กลุ่มผลิตภัณฑ์ตุ๊กตาหอย ต.หนองแก อ.หัวหิน
(13)
19) กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหัวนา ต.หนองแก อ.หัวหิน
(14)
20) กลุ่มแปรรูปสมุนไพร ต.ทับใต้ อ.หัวหิน
(5)
21) กลุ่มแม่บ้านทุ่งเคล็ด ต.ศาลาลัย อ.สามร้อยยอด
(5)
22) กลุ่มแม่บ้านค่ายธนะรัชต์ ต.เขาน้อย อ.ปราณบุร
(12)
23) กลุ่มน้ำพริกรสดีสตรีหนองพลับ ต.หนองพลับ อ.หัวหิน
(3)
24) กลุ่มบุญกาญจน์ ต.หัวหิน อ.หัวหิน
(3)
25) กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรร่มเห็ด ต.หัวหิน อ.หัวหิน
(1)

Hit Counter
จากวันที่ 26 ก.ย. 2545