ThaiTambon1C.gif (3260 bytes)

 ข้อมูลพิเศษจัดทำสำหรับ
จังหวัดสงขลา (Songkhla)

Cdd104.gif (3357 bytes)

กระบี่ชุมพรตรังนครศรีธรรมราชนราธิวาสปัตตานีพังงาพัทลุงภูเก็ตระนองยะลาสงขลาสตูลสุราษฏร์ธานี                      กลับไปยัง  www.thaitambon.com
 
Songkhla1.JPG (13134 bytes)

Songkhla1S.JPG (5800 bytes)

songkhla2S.JPG (6371 bytes)

รูปภาพเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งจากสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ
ของจังหวัดสงขลา ที่อยู่ใน ไทยตำบลดอทคอม


แผนที่จังหวัดสงขลา


บัญชีสุดยอด OTOP (OPC) ปี 2553

บัญชีสุดยอด OTOP (OPC) ปี 2552
(ระดับ 5,4,3,2,1 ดาว)

สินค้า OTOP ปี 2552

สินค้า OTOP 5 ดาว5stars.gif (528 bytes)
สินค้า OTOP 4 ดาวwpe1DE.jpg (1033 bytes)
สินค้า OTOP 3 ดาว3Stars.jpg (3722 bytes)

สินค้า OTOP ปี 2549

สินค้า OTOP 5 ดาว5stars.gif (528 bytes)
สินค้า OTOP 4 ดาวwpe1DE.jpg (1033 bytes)
สินค้า OTOP 3 ดาว3Stars.jpg (3722 bytes)


บัญชีสุดยอด หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์
ระดับประเทศ 3 - 5 ดาว ปี 2547

สินค้า OTOP 3 - 5 ดาว ปี 2547

สินค้า OTOP 5 ดาว5stars.gif (528 bytes)
สินค้า OTOP 4 ดาวwpe1DE.jpg (1033 bytes)
สินค้า OTOP 3 ดาว3Stars.jpg (3722 bytes)

สินค้า OTOP 3 - 5 ดาว ปี 2547 แบ่งตามหมวด
อาหาร | เครื่องดื่ม | ผ้าและเครื่องแต่งกาย
เครื่องใช้และเครื่องประดับตกแต่ง
ศิลปะประดิษฐ์และของที่ระลึก
สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารและยา.
.
สินค้า OTOP แยกเป็นรายอำเภอ
(กำลังจัดทำข้อมูลเพิ่ม)


----------------------------------------------

บัญชีสุดยอด หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์
ที่ได้รับการคัดสรรระดับภาค 3 - 5 ดาว ปี 2546
  
         สินค้า OTOP 5 ดาว 5stars.gif (528 bytes)
      สินค้า OTOP 4 ดาว
wpe1DE.jpg (1033 bytes)
  สินค้า OTOP 3 ดาว
3Stars.jpg (3722 bytes)

ข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ และอื่นๆ
.
Dot.gif (249 bytes) ตำบลที่มีข้อมูลในไทยตำบลดอทคอม
Dot.gif (249 bytes) สินค้าของกลุ่มอาชีพต่างๆ
Dot.gif (249 bytes) สินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์
   
Dot.gif (249 bytes) จำนวนสถานที่ท่องเที่ยว

Dot.gif (249 bytes)

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย - สงขลา

Dot.gif (249 bytes)

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ - สงขลา

Dot.gif (249 bytes)

เว็บไซต์ของจังหวัดสงขลา

Dot.gif (249 bytes)

กิจกรรมไทยตำบล-จังหวัด   (1-2 ก.ค.2545)

Dot.gif (249 bytes)

Call Center : บริการข้อมูล ติดต่อสอบถาม
นาย มัณฑน น้อยพันธ์   หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนา
โทร.  074 311-674
 

 

songkhla012.JPG (13814 bytes)

 

           

Hit Counter
จากวันที่ 18 มิ.ย. 2545