Provincial Star OTOP (ผลิตภัณฑ์ที่เสนอเข้าคัดสรร)

จังหวัด กาญจนบุรี : ผลิตภัณฑ์อัญมณีนิล
Kanchanaburi Province :

KanchanaburiPSO3L.jpg (46166 bytes)
.ข้อมูล เรื่องราวของผลิตภัณฑ์ (Product Story)
นิล เป็นอัญมณีชนิดหนึ่งที่มีสีดำ ทึบแสง เนื้อเนียนแน่น ประกายคล้ายแก้วพบสะสมตัวมากเป็นอันดับสองรองจากพลอยตระกูล
คอรัมดัม ในเขตอำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อนำมาขัดแล้ว จะมีความมันวาว สวยงาม เชื่อกันว่าเป็นอัญมณีที่ส่งเสริม
ทางด้านการเงิน ความมีอำนาจ ความมั่นคง มีสง่าราศี จึงเป็นอัญมณีที่นิยมกันมานานในประเทศไทย นิล เป็นอัญมณี ที่มีคุณ
สมบัติ คือ ความงาม ซึ่งประกอบไปด้วย สี ความเป็นประกาย ความวาว ความคงทนถาวร มีความแข็งแรง ทนทาน ต่อการ
เปลี่ยนแปลงของ อุณหภูมิ และปฎิกริยาทางเคมีบางอย่าง
.ผู้ผลิต (Producers)                        Search ค้นหาผลิตภัณฑ์ : "อัญมณีนิล" จังหวัดกาญจนบุรี
  ผู้ผลิตและสินค้า
(Producer & Products)
ที่อยู่
(Address)
โทรศัพท์
(Telephone)
1 ศูนย์ฝึกวิชาชีพเจียระไนนิล 284/31 บ้านเหนือ ถนนแสงชูโต (ใกล้โรงแรมริเวอร์แคว) ตำบลบ้านเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 034 512144, 08 1858 8833
2 กลุ่มสืบสานนิลร้อยเงิน 93/10 หมู่ 5 บ้านหัวนา ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000
 
08 1736 9141
3 ศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์สหกรณ์จังหวัดกาญจนบุร 419 ถนนแม่น้ำแคว ตำบลท่ามะขาม อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 034 624261, 08 1858 5563
4 กลุ่มเจียรไนนิลบ้านวังไพลิน 82/2 หมู่ 11 บ้านวังไพลิน ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี 71160 08 6321 4096, 08 7922 3641
5 ศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์สหกรณ์จังหวัดกาญจนบุร 419 ถนนแม่น้ำแคว ตำบลท่ามะขาม อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 034 624261, 08 1858 5563
6 กลุ่มเจียระไนนิลจินดาพิทักษ 19 หมู่ 12 ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี 71160 08 9837 2895
7 กลุ่มเจียระไนนิลบ้านบ่อพลอย 118/7 หมู่ 1 บ้านบ่อพลอย ตำบลช่องด่าน อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี 71160 08 1986 1972

  Hit Counter
วันที่ 7 ก.ค. 2549