Provincial Star OTOP (ผลิตภัณฑ์ที่เสนอเข้าคัดสรร)

จังหวัด ตรัง : ผลิตภัณฑ์ขนมเค้กเมืองตรัง
Trang Province :

TrangPSO3L.jpg (116700 bytes)
.ข้อมูล เรื่องราวของผลิตภัณฑ์ (Product Story)
ขนมเค้กจังหวัดตรัง ถือเป็นอาหารพื้นเมืองที่มีรสชาติหอมหวาน นุ่ม เนื้อละเอียด และมีรูปแบบที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ
คือ รูปทรงวงแหวน มีรูตรงกลาง สูตรการทำขนมเค้กที่ตกทอดสืบมาหลายชั่วอายุคน ลูกหลานชาวตรัง และนักท่อง
เที่ยวนิยมนำไปเป็นของฝากแก่เพื่อนฝูง ญาติมิตร ผู้หลักผู้ใหญ่ จนกลายเป็นของฝากประจำจังหวัดตรัง ใครมาเมือง
ตรังเป็นต้องซื้อติดมือกลับไป จุดกำเนินของการผลิตขนมเค้ก เป็นของกินคู่กับกาแฟ ซึ่งชาวจีนไหหลำเรียกว่า "ขนม
เก็ก" และพัฒนาต่อมาเป็นลำดับ โดยสูตรในการทำขนมเค้กทั้งหมด ยังคงส่วนประกอบหลักของขนมไข่ของคนจีนทั่วๆ
ไป ปัจจุบันจังหวัดตรังจึงมีการทำขนมเค้กเป็นกิจการในครัวเรือนที่มีการผลิตกันอย่างแพร่หลาย จำนวน 81 ราย มีรส
ต่างๆ หลากหลาย เช่น รสกาแฟ รสใบเตย เค้กสามรส เค้กสี่รส เค้กนมสด เค้กมะพร้าว เค้กเผือก   เค้กส้ม  เค้กชาเขียว 
เค้กขนุน  เค้กลิ้นจี่   เค้กเนย  เค้กพุทรา   เค้กผลไม้  เค้กงาดำ   เค้กอบกรอบ ฯลฯ
.ผู้ผลิต (Producers)                        Search ค้นหาผลิตภัณฑ์ : "เค้ก" จังหวัดตรัง
  ผู้ผลิตและสินค้า
(Producer & Products)
ที่อยู่
(Address)
โทรศัพท์
(Telephone)
1 กลุ่มร้านเค้กอารยาเบเกอรี่ 46/18 ซอย 3 ถนนวิเศษกุล ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 92000 075 210864, 08 1894 6784
2 กลุ่มทำขนมเค้กสายใจ 6/10 ถนนเจิมปัญญา ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 92000 08 9873 3639, 08 7521 2256 , 08 9252 5815 , 08 1272 5296
3 กลุ่มทำขนมเค้กสินโอชา 25/25 ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 92000 075 218987 , 08 9646 6330
4 ขนมเค้กขุกมิ่ง 5-6 ถ.เพชรเกษม เทศบาลตำบลลำภูรา ตำบลลำภูรา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง 92130 075 284080, 075 284118
5 ชมรมผู้ประกอบการขนมเค้กจังหวัดตรัง 59/3 ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 92000 075 219093

  Hit Counter
วันที่ 11 ก.ย. 2549