Provincial Star OTOP (ผลิตภัณฑ์ที่เสนอเข้าคัดสรร)

จังหวัด มหาสารคาม : ผลิตภัณฑ์จากผ้าไหมลายสร้อยดอกหมาก
Mahasarakham Province : Silk Fabric, Soi Dok Mak Pattern

MahasarakhamPSO3L.jpg (68350 bytes)

ข้อมูล เรื่องราวของผลิตภัณฑ์ (Product Story)
ผ้าไหมมัดหมี่ลายสร้อยดอกหมาก เป็นผ้าไหมมัดหมี่ลายโบราณที่มีมานานเท่าใดไม่สามารถสืบได้ ผู้ทอได้ทอตามแบบผ้า
โบราณที่เก่ามากผืนหนึ่ง และบอกว่าเป็น "ลายสร้อยดอกหมาก" ซึ่งเกิดจากการนำเอาลายโคมห้ามามัดซ้อนกับลายโคมเก้า
และทำการโอบหมี่แลเงาเพื่อลายแน่นขึ้น ละเอียดขึ้น ทำให้มีคุณสมบัติพิเศษเป็นจุดเด่น คือเป็นลายเล็กที่มีความละเอียดเป็น
อย่างยิ่ง เมื่อนำมาประยุกต์สีสันลงไปในการมัดย้อมแต่ละครั้งจะทำให้มองดูสวยงามระยิบระรับจับตามมีคุณค่ามากขึ้น
ผู้ผลิต (Producers)                        Search ค้นหาผลิตภัณฑ์ : "ผ้าไหมลายสร้อยดอกหมาก" จังหวัดมหาสารคาม
  ผู้ผลิตและสินค้า
(Producer & Products)
ที่อยู่
(Address)
โทรศัพท์
(Telephone)
1 กลุ่มสตรีทอผ้าไหมพื้นเมืองบ้านเหล่าหมากคำ 2 หมู่ 12 ตำบลนาภู อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม 44210 08 9940 0564
2 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทอผ้าไหม 11 หมู่ที่ 13 บ้านขามเจริญ ตำบลขามเฒ่าพัฒนา อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150 08 9576 0943
3 กลุ่มทอผ้าตำบลลานสะแก 21 หมู่ที่ 14 บ้านมะโบ่ ตำบลลานสะแก อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 44110 043 711351
4 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านหนองตาเต็น ศูนย์รวมผลิตภัณฑ์ผ้าไหมบ้านหนองตาเต็น หมู่ 8 ตำบลภารแอ่น อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 44110 08 1361 9434
5 กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านกุดรัง จำกัด 42 หมู่ 16 ตำบลกุดรัง อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม 44130 043 728037

  Hit Counter
วันที่ 28 ก.ย. 2549