การคัดสรรสุดยอดผลิตภัณฑ์เด่น จังหวัด ปี 2549
Provincial Star OTOP (PSO) 2006

topbar_04.gif (2946 bytes)
     ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (Northeast)  PSO - NE2    PSO ที่ได้รับการคัดสรร คือรายการที่มีพื้นสีเหลือง
      North 1 | North 2 | North 3 | Central 1 | Central 2 | Central 3 | Central 4 | Central 5
      Northeast 1 | Northeast 2 | Northeast 3 | Northeast 4 | South 1 | South 2 | South 3
BuriramPSO1S.jpg (5332 bytes)
ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมบุรีรัมย์
จังหวัดบุรีรัมย์

BuriramPSO2S.jpg (6374 bytes)
ผลิตภัณฑ์จากไม้
จังหวัดบุรีรัมย์

BuriramPSO4S.jpg (8435 bytes)
ผลิตภัณฑ์กุ้งจ่อม
จังหวัดบุรีรัมย์
BuriramPSO3S.jpg (7692 bytes)
ผลิตภัณฑ์กุนเชียง
จังหวัดบุรีรัมย์

--

LoeiPSO1S.jpg (6343 bytes)
ผลิตภัณฑ์กระเป๋าจักสานไม้ไผ่
จังหวัดเลย

LoeiPSO2S.jpg (5661 bytes)
ของที่ระลึกหน้ากากผีตาโขน
จังหวัดเลย
LoeiPSO3S.jpg (6481 bytes)
ผลิตภัณฑ์ดอกไม้รองเท้านารี
จังหวัดเลย
LoeiPSO4S.jpg (6551 bytes)
ผลิตภัณฑ์ผ้าขิดลายช้าง
จังหวัดเลย
(ไม่พบสินค้า)
ผลิตภัณฑ์มะพร้าวแก้ว
จังหวัดเลย
YasothonPSO1S.jpg (8802 bytes)
ผลิตภัณฑ์หมอนขวานผ้าขิด
จังหวัดยโสธร
YasothonPSO3S.jpg (6067 bytes)
ผลิตภัณฑ์ผ้าลายลูกหวาย
จังหวัดยโสธร
YasothonPSO2S.jpg (7860 bytes)
ผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิยโสธร
จังหวัดยโสธร
YasothonPSO4S.jpg (7162 bytes)
ผลิตภัณฑ์กระติ๊บข้าว
จังหวัดยโสธร
YasothonPSO5S.jpg (10565 bytes)
ผลิตภัณฑ์ปลาส้ม
จังหวัดยโสธร

RoiEtPSO1S.jpg (7748 bytes)
ข้าวหอมมะลิร้อยเอ็ด
จังหวัดร้อยเอ็ด

RoiEtPSO3S.jpg (5368 bytes)
ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมสาเกต
จังหวัดร้อยเอ็ด

RoiEtPSO2S.jpg (5573 bytes)
ผลิตภัณฑ์ไวน์มะเม่า
จังหวัดร้อยเอ็ด
--

--

MahasarakhamPSO1S.jpg (5272 bytes)
เสื่อกกและผลิตภัณฑ์จากเสื่อกก
จังหวัดมหาสารคาม

MahasarakhamPSO3S.jpg (5209 bytes)
ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมลายสร้อยดอกหมาก
จังหวัดมหาสารคาม
MahasarakhamPSO2S.jpg (6120 bytes)
ผลิตภัณฑ์จากผ้าฝ้าย
จังหวัดมหาสารคาม


(ไม่พบสินค้า)
ผลิตภัณฑ์เครื่องเรือนหวาย
และผักตบชวา
จังหวัดมหาสารคาม

ผลิตภัณฑ์ขนมข้าวแตนน้ำแตงโม
จังหวัดมหาสารคาม

Hit Counter
จากวันที่ 27 มิ.ย. 2549