ข้อมูลตำบล จังหวัดน่าน
ค้นหาตำบล
ThaiTambon.com
ภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคกลาง
ภาคใต้

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุดรายการข้อมูลอำเภอในจังหวัดน่าน
   ชื่ออำเภอ ตำบล อบต.
01 - อำเภอเมือง
550101 - ตำบลในเวียง  
550102 - ตำบลบ่อ  
550103 - ตำบลผาสิงห์  
550104 - ตำบลไชยสถาน
550105 - ตำบลถืมตอง
550106 - ตำบลเรือง  
550107 - ตำบลนาชาว  
550108 - ตำบลดู่ใต้
550109 - ตำบลกองควาย  
550116 - ตำบลสวก  
550117 - ตำบลสะเนียน  
02 - อำเภอแม่จริม
550202 - ตำบลหนองแดง  
550203 - ตำบลหมอเมือง
550204 - ตำบลน้ำพาง  
550205 - ตำบลน้ำปาย  
550206 - ตำบลแม่จริม  
03 - อำเภอบ้านหลวง
550301 - ตำบลบ้านฟ้า
550302 - ตำบลป่าคาหลวง  
550303 - ตำบลสวด
550304 - ตำบลบ้านพี้
04 - อำเภอนาน้อย
550401 - ตำบลนาน้อย
550402 - ตำบลเชียงของ  
550403 - ตำบลศรีษะเกษ  
550404 - ตำบลสถาน  
550405 - ตำบลสันทะ  
550406 - ตำบลบัวใหญ่  
550407 - ตำบลน้ำตก  
05 - อำเภอปัว
550501 - ตำบลปัว
550502 - ตำบลแงง  
550503 - ตำบลสถาน
550504 - ตำบลศิลาแลง  
550505 - ตำบลศิลาเพชร  
550506 - ตำบลอวน
550509 - ตำบลไชยวัฒนา  
550510 - ตำบลเจดียชัย  
550511 - ตำบลภูคา  
550512 - ตำบลสกาด  
550513 - ตำบลป่ากลาง  
550514 - ตำบลวรนคร  
06 - อำเภอท่าวังผา
550601 - ตำบลริม
550602 - ตำบลป่าคา  
550603 - ตำบลผาตอ  
550604 - ตำบลยม
550605 - ตำบลตาลชุม
550606 - ตำบลศรีภูมิ  
550607 - ตำบลจอมพระ  
550608 - ตำบลแสนทอง  
550609 - ตำบลท่าวังผา  
07 - อำเภอเวียงสา
550701 - ตำบลกลางเวียง  
550702 - ตำบลขึ่ง  
550703 - ตำบลไหล่น่าน  
550704 - ตำบลตาลชุม
550705 - ตำบลนาเหลือง  
550706 - ตำบลส้าน  
550707 - ตำบลน้ำมวบ  
550708 - ตำบลน้ำปั้ว  
550709 - ตำบลยาบหัวนา  
550710 - ตำบลปงสนุก  
550711 - ตำบลอ่ายนาไลย  
550712 - ตำบลส้านนาหนองใหม่  
550713 - ตำบลแม่ขะนิง  
550714 - ตำบลแม่สาคร  
550715 - ตำบลจอมจันทร์  
550716 - ตำบลแม่สา  
550717 - ตำบลทุ่งศรีทอง
08 - อำเภอทุ่งช้าง
550801 - ตำบลปอน  
550802 - ตำบลงอบ  
550803 - ตำบลและ  
550804 - ตำบลทุ่งช้าง
09 - อำเภอเชียงกลาง
550901 - ตำบลเชียงกลาง
550902 - ตำบลเปือ  
550903 - ตำบลเชียงคาน  
550904 - ตำบลพระธาตุ  
550908 - ตำบลพญาแก้ว  
550909 - ตำบลพระพุทธบาท  
10 - อำเภอนาหมื่น
551001 - ตำบลนาทะนุง  
551002 - ตำบลบ่อแก้ว  
551003 - ตำบลเมืองลี่  
551004 - ตำบลปิงหลวง  
11 - อำเภอสันติสุข
551101 - ตำบลดู่พงษ์
551102 - ตำบลป่าแลวหลวง
551103 - ตำบลพงษ์
12 - อำเภอบ่อเกลือ
551201 - ตำบลบ่อเกลือเหนือ  
551202 - ตำบลบ่อเกลือใต้
551204 - ตำบลภูฟ้า  
551205 - ตำบลดงพญา  
13 - อำเภอสองแคว
551301 - ตำบลนาไร่หลวง
551302 - ตำบลชนแดน  
551303 - ตำบลยอด  
14 - กิ่งอำเภอภูเพียง
551401 - ตำบลม่วงตึ๊ด
551402 - ตำบลนาปัง
551403 - ตำบลน้ำแก่น  
551404 - ตำบลน้ำเกี๋ยน  
551405 - ตำบลเมืองจัง
551406 - ตำบลท่าน้าว  
551407 - ตำบลฝายแก้ว
15 - อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
551501 - ตำบลห้วยโก๋น  
551502 - ตำบลขุนน่าน  
 
ภาคเหนือ | ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.