ข้อมูลตำบล จังหวัดเชียงราย
ค้นหาตำบล
ThaiTambon.com
ภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคกลาง
ภาคใต้

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุดรายการข้อมูลอำเภอในจังหวัดเชียงราย
   ชื่ออำเภอ ตำบล อบต.
01 - อำเภอเมือง
570101 - ตำบลเวียง  
570102 - ตำบลรอบเวียง  
570103 - ตำบลบ้านดู่  
570104 - ตำบลนางแล  
570105 - ตำบลแม่ข้าวต้ม  
570106 - ตำบลแม่ยาว  
570107 - ตำบลสันทราย
570111 - ตำบลแม่กรณ์  
570112 - ตำบลห้วยชมภู  
570113 - ตำบลห้วยสัก  
570114 - ตำบลริมกก  
570115 - ตำบลดอยลาน  
570116 - ตำบลป่าอ้อดอนชัย  
570118 - ตำบลท่าสาย
570120 - ตำบลดอยฮาง  
570121 - ตำบลท่าสุด
02 - อำเภอเวียงชัย
570202 - ตำบลเวียงชัย
570203 - ตำบลผางาม  
570204 - ตำบลเวียงเหนือ
570206 - ตำบลดอนศิลา  
570208 - ตำบลเมืองชุม
03 - อำเภอเชียงของ
570301 - ตำบลเวียง
570302 - ตำบลสถาน
570303 - ตำบลครึ่ง  
570304 - ตำบลบุญเรือง  
570305 - ตำบลห้วยซ้อ  
570308 - ตำบลศรีดอนชัย  
570310 - ตำบลริมโขง  
04 - อำเภอเทิง
570401 - ตำบลเวียง
570402 - ตำบลงิ้ว  
570403 - ตำบลปล้อง  
570404 - ตำบลแม่ลอย  
570405 - ตำบลเชียงเคี่ยน  
570409 - ตำบลตับเต่า  
570410 - ตำบลหงาว  
570411 - ตำบลสันทรายงาม  
570412 - ตำบลศรีดอนไชย  
570413 - ตำบลหนองแรด  
05 - อำเภอพาน
570501 - ตำบลสันมะเค็ด  
570502 - ตำบลแม่อ้อ  
570503 - ตำบลธารทอง  
570504 - ตำบลสันติสุข  
570505 - ตำบลดอยงาม  
570506 - ตำบลหัวง้ม  
570507 - ตำบลเจริญเมือง  
570508 - ตำบลป่าหุ่ง  
570509 - ตำบลม่วงคำ  
570510 - ตำบลทรายขาว  
570511 - ตำบลสันกลาง  
570512 - ตำบลแม่เย็น  
570513 - ตำบลเมืองพาน  
570514 - ตำบลทานตะวัน  
570515 - ตำบลเวียงห้าว  
06 - อำเภอป่าแดด
570601 - ตำบลป่าแดด  
570602 - ตำบลป่าแงะ  
570603 - ตำบลสันมะค่า
570605 - ตำบลโรงช้าง
570606 - ตำบลศรีโพธิ์เงิน  
07 - อำเภอแม่จัน
570701 - ตำบลแม่จัน  
570702 - ตำบลจันจว้า  
570703 - ตำบลแม่คำ  
570704 - ตำบลป่าซาง  
570705 - ตำบลสันทราย  
570706 - ตำบลท่าข้าวเปลือก  
570708 - ตำบลป่าตึง  
570710 - ตำบลแม่ไร่  
570711 - ตำบลศรีค้ำ  
570712 - ตำบลจันจว้าใต้  
570713 - ตำบลจอมสวรรค์  
08 - อำเภอเชียงแสน
570801 - ตำบลเวียง  
570802 - ตำบลป่าสัก  
570803 - ตำบลบ้านแซว  
570804 - ตำบลศรีดอนมูล  
570805 - ตำบลแม่เงิน  
570806 - ตำบลโยนก  
09 - อำเภอแม่สาย
570901 - ตำบลแม่สาย
570902 - ตำบลห้วยไคร้  
570903 - ตำบลเกาะช้าง  
570904 - ตำบลโป่งผา  
570905 - ตำบลศรีเมืองชุม  
570906 - ตำบลเวียงพางคำ
570908 - ตำบลบ้านด้าย  
570909 - ตำบลโป่งงาม  
10 - อำเภอแม่สรวย
571001 - ตำบลแม่สรวย  
571002 - ตำบลป่าแดด  
571003 - ตำบลแม่พริก
571004 - ตำบลศรีถ้อย  
571005 - ตำบลท่าก๊อ  
571006 - ตำบลวาวี  
571007 - ตำบลเจดีย์หลวง  
11 - อำเภอเวียงป่าเป้า
571101 - ตำบลสันสลี  
571102 - ตำบลเวียง  
571103 - ตำบลบ้านโป่ง
571104 - ตำบลป่างิ้ว  
571105 - ตำบลเวียงกาหลง  
571106 - ตำบลแม่เจดีย์
571107 - ตำบลแม่เจดีย์ใหม่  
12 - อำเภอพญาเม็งราย
571201 - ตำบลแม่เปา  
571202 - ตำบลแม่ต๋ำ  
571203 - ตำบลไม้ยา  
571204 - ตำบลเม็งราย  
571205 - ตำบลตาดควัน  
13 - อำเภอเวียงแก่น
571301 - ตำบลม่วงยาย  
571302 - ตำบลปอ  
571303 - ตำบลหล่ายงาว  
571304 - ตำบลท่าข้าม  
14 - อำเภอขุนตาล
571401 - ตำบลต้า  
571402 - ตำบลป่าตาล  
571403 - ตำบลยางฮอม
15 - อำเภอแม่ฟ้าหลวง
571501 - ตำบลเทอดไทย  
571502 - ตำบลแม่สลองใน  
571503 - ตำบลแม่สลองนอก  
571504 - ตำบลแม่ฟ้าหลวง  
16 - อำเภอแม่ลาว
571601 - ตำบลดงมะดะ  
571602 - ตำบลจอมหมอกแก้ว  
571603 - ตำบลบัวสลี  
571604 - ตำบลป่าก่อดำ  
571605 - ตำบลโป่งแพร่  
17 - กิ่งอำเภอเวียงเชียงรุ้ง
571701 - ตำบลทุ่งก่อ  
571702 - ตำบลดงมหาวัน  
571703 - ตำบลป่าซาง  
18 - กิ่งอำเภอดอยหลวง
571801 - ตำบลปงน้อย  
571802 - ตำบลโชคชัย  
571803 - ตำบลหนองป่าก่อ  
 
ภาคเหนือ | ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.