ข้อมูลตำบล จังหวัดนครสวรรค์
ค้นหาตำบล
ThaiTambon.com
ภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคกลาง
ภาคใต้

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุดรายการข้อมูลอำเภอในจังหวัดนครสวรรค์
   ชื่ออำเภอ ตำบล อบต.
01 - อำเภอเมือง
600101 - ตำบลปากน้ำโพ  
600102 - ตำบลกลางแดด  
600103 - ตำบลเกรียงไกร  
600104 - ตำบลแควใหญ่  
600105 - ตำบลตะเคียนเลื่อน  
600106 - ตำบลนครสวรรค์ตก  
600107 - ตำบลนครสวรรค์ออก
600108 - ตำบลบางพระหลวง  
600109 - ตำบลบางม่วง  
600110 - ตำบลบ้านมะเกลือ
600111 - ตำบลบ้านแก่ง  
600112 - ตำบลพระนอน  
600113 - ตำบลวัดไทรย์  
600114 - ตำบลหนองกรด  
600115 - ตำบลหนองกระโดน  
600116 - ตำบลหนองปลิง  
600117 - ตำบลบึงเสนาท  
02 - อำเภอโกรกพระ
600201 - ตำบลโกรกพระ  
600202 - ตำบลยางตาล  
600203 - ตำบลบางมะฝ่อ  
600204 - ตำบลบางประมุง  
600205 - ตำบลนากลาง  
600206 - ตำบลศาลาแดง  
600207 - ตำบลเนินกว้าว
600208 - ตำบลเนินศาลา
600209 - ตำบลหาดสูง  
03 - อำเภอชุมแสง
600301 - ตำบลชุมแสง  
600302 - ตำบลทับกฤช  
600303 - ตำบลพิกุล  
600304 - ตำบลเกยไชย  
600305 - ตำบลท่าไม้  
600306 - ตำบลบางเคียน  
600307 - ตำบลหนองกระเจา  
600308 - ตำบลพันลาน  
600309 - ตำบลโคกหม้อ  
600310 - ตำบลไผ่สิงห์  
600311 - ตำบลฆะมัง  
600312 - ตำบลทับกฤชใต้  
04 - อำเภอหนองบัว
600401 - ตำบลหนองบัว  
600402 - ตำบลหนองกลับ
600403 - ตำบลธารทหาร  
600404 - ตำบลห้วยร่วม  
600405 - ตำบลห้วยถั่วใต้  
600406 - ตำบลห้วยถั่วเหนือ  
600407 - ตำบลห้วยใหญ่  
600408 - ตำบลทุ่งทอง  
600409 - ตำบลวังบ่อ  
05 - อำเภอบรรพตพิสัย
600501 - ตำบลท่างิ้ว  
600502 - ตำบลบางตาหงาย  
600503 - ตำบลหูกวาง  
600504 - ตำบลอ่างทอง  
600505 - ตำบลบ้านแดน  
600506 - ตำบลบางแก้ว  
600507 - ตำบลตาขีด  
600508 - ตำบลตาสัง  
600509 - ตำบลด่านช้าง  
600510 - ตำบลหนองกรด  
600511 - ตำบลหนองตางู  
600512 - ตำบลบึงปลาทู  
600513 - ตำบลเจริญผล  
06 - อำเภอเก้าเลี้ยว
600601 - ตำบลมหาโพธิ  
600602 - ตำบลเก้าเลี้ยว
600603 - ตำบลหนองเต่า  
600604 - ตำบลเขาดิน  
600605 - ตำบลหัวดง  
07 - อำเภอตาคลี
600701 - ตำบลตาคลี
600702 - ตำบลช่องแค
600703 - ตำบลจันเสน  
600704 - ตำบลห้วยหอม  
600705 - ตำบลหัวหวาย
600706 - ตำบลหนองโพ  
600707 - ตำบลหนองหม้อ  
600708 - ตำบลสร้อยทอง  
600709 - ตำบลลาดทิพรส  
600710 - ตำบลพรหมนิมิต  
08 - อำเภอท่าตะโก
600801 - ตำบลท่าตะโก
600802 - ตำบลพนมรอก
600803 - ตำบลหัวถนน
600804 - ตำบลสายลำโพง
600805 - ตำบลวังมหากร  
600806 - ตำบลดอนคา  
600807 - ตำบลทำนบ
600808 - ตำบลวังใหญ่  
600809 - ตำบลพนมเศษ  
600810 - ตำบลหนองหลวง  
09 - อำเภอไพศาลี
600901 - ตำบลโคกเดื่อ
600902 - ตำบลสำโรงชัย  
600903 - ตำบลวังน้ำลัด  
600904 - ตำบลตะคร้อ  
600905 - ตำบลโพธิ์ประสาท
600906 - ตำบลวังข่อย  
600907 - ตำบลนาขอม  
600908 - ตำบลไพศาลี
10 - อำเภอพยุหะคีรี
601001 - ตำบลพยุหะ
601002 - ตำบลเนินมะกอก  
601003 - ตำบลนิคมเขาบ่อแก้ว
601004 - ตำบลม่วงหัก  
601005 - ตำบลยางขาว  
601006 - ตำบลย่านมัทรี  
601007 - ตำบลเขาทอง  
601008 - ตำบลท่าน้ำอ้อย  
601009 - ตำบลน้ำทรง  
601010 - ตำบลเขากะลา  
601011 - ตำบลสระทะเล  
11 - อำเภอลาดยาว
601101 - ตำบลลาดยาว
601102 - ตำบลห้วยน้ำหอม  
601103 - ตำบลวังม้า  
601104 - ตำบลวังเมือง  
601105 - ตำบลสร้อยละคร  
601106 - ตำบลมาบแก  
601107 - ตำบลหนองยาว  
601108 - ตำบลหนองนมวัว  
601109 - ตำบลบ้านไร่
601110 - ตำบลเนินขี้เหล็ก  
601116 - ตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ  
601117 - ตำบลสระแก้ว  
12 - อำเภอตากฟ้า
601201 - ตำบลตากฟ้า
601202 - ตำบลลำพยนต์  
601203 - ตำบลสุขสำราญ
601204 - ตำบลหนองพิกุล  
601205 - ตำบลพุนกยูง  
601206 - ตำบลอุดมธัญญา
601207 - ตำบลเขาชายธง
13 - อำเภอแม่วงก์
601301 - ตำบลแม่วงก์
601303 - ตำบลแม่เลย์
601304 - ตำบลวังซ่าน  
601305 - ตำบลเขาชนกัน  
14 - กิ่งอำเภอแม่เปิน
601401 - ตำบลแม่เปิน  
15 - กิ่งอำเภอชุมตาบง
601501 - ตำบลชุมตาบง  
601502 - ตำบลปางสวรรค์  
 
ภาคเหนือ | ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.