ข้อมูลตำบล จังหวัดนครศรีธรรมราช
ค้นหาตำบล
ThaiTambon.com
ภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคกลาง
ภาคใต้

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุดรายการข้อมูลอำเภอในจังหวัดนครศรีธรรมราช
   ชื่ออำเภอ ตำบล อบต.
01 - อำเภอเมือง
800101 - ตำบลในเมือง  
800102 - ตำบลท่าวัง  
800103 - ตำบลคลัง  
800106 - ตำบลท่าไร่  
800107 - ตำบลปากนคร  
800108 - ตำบลนาทราย  
800112 - ตำบลกำแพงเซา  
800113 - ตำบลไชยมนตรี  
800114 - ตำบลมะม่วงสองต้น  
800115 - ตำบลนาเคียน  
800116 - ตำบลท่างิ้ว  
800118 - ตำบลโพธิ์เสด็จ  
800119 - ตำบลบางจาก
800120 - ตำบลปากพูน  
800121 - ตำบลท่าซัก  
800122 - ตำบลท่าเรือ  
02 - อำเภอพรหมคีรี
800201 - ตำบลพรหมโลก  
800202 - ตำบลบ้านเกาะ  
800203 - ตำบลอินคีรี  
800204 - ตำบลทอนหงส์  
800205 - ตำบลนาเรียง  
03 - อำเภอลานสกา
800301 - ตำบลเขาแก้ว  
800302 - ตำบลลานสกา
800303 - ตำบลท่าดี  
800304 - ตำบลกำโลน  
800305 - ตำบลขุนทะเล  
04 - อำเภอฉวาง
800401 - ตำบลฉวาง  
800403 - ตำบลละอาย  
800404 - ตำบลนาแว  
800405 - ตำบลไม้เรียง  
800406 - ตำบลกะเปียด  
800407 - ตำบลนากะชะ  
800409 - ตำบลห้วยปริก  
800410 - ตำบลไสหร้า  
800415 - ตำบลนาเขลียง  
800416 - ตำบลจันดี  
05 - อำเภอพิปูน
800501 - ตำบลพิปูน  
800502 - ตำบลกะทูน  
800503 - ตำบลเขาพระ  
800504 - ตำบลยางค้อม  
800505 - ตำบลควนกลาง  
06 - อำเภอเชียรใหญ่
800601 - ตำบลเชียรใหญ่  
800603 - ตำบลท่าขนาน  
800604 - ตำบลบ้านกลาง  
800605 - ตำบลบ้านเนิน  
800606 - ตำบลไสหมาก  
800607 - ตำบลท้องลำเจียก  
800610 - ตำบลเสือหึง  
800611 - ตำบลการะเกด  
800612 - ตำบลเขาพระบาท  
800613 - ตำบลแม่เจ้าอยู่หัว  
07 - อำเภอชะอวด
800701 - ตำบลชะอวด
800702 - ตำบลท่าเสม็ด  
800703 - ตำบลท่าประจะ  
800704 - ตำบลเคร็ง  
800705 - ตำบลวังอ่าง  
800706 - ตำบลบ้านตูล  
800707 - ตำบลขอนหาด  
800708 - ตำบลเกาะขันธ์
800709 - ตำบลควนหนองหงษ์  
800710 - ตำบลเขาพระทอง  
800711 - ตำบลนางหลง  
08 - อำเภอท่าศาลา
800801 - ตำบลท่าศาลา
800802 - ตำบลกลาย  
800803 - ตำบลท่าขึ้น  
800804 - ตำบลหัวตะพาน  
800806 - ตำบลสระแก้ว  
800807 - ตำบลโมคลาน  
800809 - ตำบลไทยบุรี  
800810 - ตำบลดอนตะโก  
800811 - ตำบลตลิ่งชัน  
800813 - ตำบลโพธิ์ทอง
09 - อำเภอทุ่งสง
800901 - เทศบาลเมืองทุ่งสง-ตำบลปากแพรก  
800902 - ตำบลชะมาย  
800903 - ตำบลหนองหงส์
800904 - ตำบลควนกรด  
800905 - ตำบลนาไม้ไผ่  
800906 - ตำบลนาหลวงเสน  
800907 - ตำบลเขาโร  
800908 - ตำบลกะปาง  
800909 - ตำบลที่วัง
800910 - ตำบลน้ำตก  
800911 - ตำบลถ้ำใหญ่  
800912 - ตำบลนาโพธิ์  
800913 - ตำบลเขาขาว  
10 - อำเภอนาบอน
801001 - ตำบลนาบอน  
801002 - ตำบลทุ่งสง  
801003 - ตำบลแก้วแสน  
11 - อำเภอทุ่งใหญ่
801101 - ตำบลท่ายาง  
801102 - ตำบลทุ่งสัง  
801103 - ตำบลทุ่งใหญ่  
801104 - ตำบลกุแหระ  
801105 - ตำบลปริก  
801106 - ตำบลบางรูป  
801107 - ตำบลกรุงหยัน  
12 - อำเภอปากพนัง
801202 - ตำบลคลองน้อย  
801203 - ตำบลป่าระกำ  
801204 - ตำบลชะเมา  
801205 - ตำบลคลองกระบือ  
801206 - ตำบลเกาะทวด  
801207 - ตำบลบ้านใหม่  
801208 - ตำบลหูล่อง
801209 - ตำบลแหลมตะลุมพุก  
801210 - ตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก  
801211 - ตำบลบางศาลา  
801212 - ตำบลบางพระ
801213 - ตำบลบางตะพง  
801214 - ตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก  
801215 - ตำบลบ้านเพิง  
801216 - ตำบลท่าพญา  
801217 - ตำบลปากแพรก  
801218 - ตำบลขนาบนาก  
13 - อำเภอร่อนพิบูลย์
801301 - ตำบลร่อนพิบูลย์  
801303 - ตำบลเสาธง  
801304 - ตำบลควนเกย  
801305 - ตำบลควนพัง  
801306 - ตำบลควนชุม  
801307 - ตำบลหินตก  
14 - อำเภอสิชล
801401 - ตำบลสิชล
801402 - ตำบลทุ่งปรัง
801403 - ตำบลฉลอง  
801404 - ตำบลเสาเภา  
801405 - ตำบลเปลี่ยน  
801406 - ตำบลสีขีด  
801407 - ตำบลเทพราช  
801408 - ตำบลเขาน้อย  
801409 - ตำบลทุ่งใส  
15 - อำเภอขนอม
801501 - ตำบลขนอม
801502 - ตำบลควนทอง  
801503 - ตำบลท้องเนียน
16 - อำเภอหัวไทร
801601 - ตำบลหัวไทร  
801602 - ตำบลหน้าสตน  
801603 - ตำบลทรายขาว  
801604 - ตำบลแหลม  
801605 - ตำบลเขาพังไกร  
801606 - ตำบลบ้านราม  
801607 - ตำบลบางนบ  
801608 - ตำบลท่าซอม  
801609 - ตำบลควนชะลิก  
801610 - ตำบลรามแก้ว  
801611 - ตำบลเกาะเพชร  
17 - อำเภอบางขัน
801701 - ตำบลบางขัน  
801702 - ตำบลบ้านลำนาว  
801703 - ตำบลวังหิน  
801704 - ตำบลบ้านนิคม  
18 - อำเภอถ้ำพรรณรา
801801 - ตำบลถ้ำพรรณรา  
801802 - ตำบลคลองเส  
801803 - ตำบลดุสิต  
19 - อำเภอจุฬาภรณ์
801901 - ตำบลบ้านควนมุด  
801902 - ตำบลบ้านชะอวด  
801903 - ตำบลควนหนองคว้า  
801904 - ตำบลทุ่งโพธิ์  
801905 - ตำบลนาหมอบุญ  
801906 - ตำบลสามตำบล  
20 - อำเภอพระพรหม
802001 - ตำบลนาพรุ  
802002 - ตำบลนาสาร  
802003 - ตำบลท้ายสำเภา  
802004 - ตำบลช้างซ้าย  
21 - กิ่งอำเภอนบพิตำ
802101 - ตำบลนบพิตำ  
802102 - ตำบลกรุงชิง  
802103 - ตำบลกะหรอ  
802104 - ตำบลนาเหรง  
22 - กิ่งอำเภอช้างกลาง
802201 - ตำบลช้างกลาง  
802202 - ตำบลหลักช้าง  
802203 - ตำบลสวนขัน  
23 - อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
802301 - ตำบลเชียรเขา  
802302 - ตำบลดอนตรอ  
802303 - ตำบลสวนหลวง  
802304 - ตำบลทางพูน  
 
ภาคเหนือ | ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.