สินค้ากลุ่มอาชีพที่น่าสนใจ
 
อำเภออุบลรัตน์ จังหวัด ขอนแก่น
สินค้าที่น่าสนใจ[จังหวัด] >> [อำเภอ] >>รายชื่อสินค้ากลุ่มอาชีพ | แสดงภาพสินค้า |

รายชื่อสินค้า ข้อมูล 19 รายการ
ชื่อสินค้า รายละเอียด ตำบล
หวดนึ่งข้าวเหนียว (รหัสโอทอป 400800144701)(OPC53 KK2Stars)53D,532D กลุ่มจักสาน 88 โคกสว่าง หมู่ 3 ตำบลโคกสูง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 40250 ติดต่อ : นางจำเนียร ภูมิแสนโคตร โทร : 08-7953-9251
กระติบข้าวเหนียว เป็นกระติบสำหรับใส่ข้าวเหนียวสานจากไม้ไผ่ กลุ่มจักสานบ้านโคกสว่าง เลขที่ 1 หมู่10 ต.โคกสูง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น 40250 ติดต่อ: นายแย้ม ทองโคตร โทร :043 212746
ฆ้อง เป็ฆ้องสำหรับใส่ปลาหรือสัตว์น้ำเวลาไปจับสัตว์น้ำ กลุ่มจักสานบ้านโคกสว่าง เลขที่ 1 หมู่10 ต.โคกสูง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น 40250 ติดต่อ: นายแย้ม ทองโคตร โทร :043 212746
น้ำอ้อยก้อน เป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปจากน้ำอ้อย กลุ่มผู้เฒ่าไทยเฮา หมู่5 ต.ทุ่งโป่ง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น 40250 ติดต่อ: นายประเสริฐ เหลาสะอาด โทร :01 769-3497
ปลารมควัน เป็นผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปปลาจากเขื่อนอุบลรัตน์ มีวัตถุดิบที่มีตามธรรมชาติ มีกรรมวิธีที่สุขอนามัย ไม่มีสารเจือปน สะอาด อร่อย มีประโยชน์ต่อร่างกาย และเป็นส่วนประกอบอาหารของคนภาคอีสาน สามารถเก็บไว้ได้นาน กลุ่มผลิตภัณฑ์จากปลา เลขที่ 255 บ้านท่าเรือ ต.เขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น ติดต่อ : นางดี ไชยโยธา โทร :043-446121
ปลาร้าปลาสร้อย เป็นผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปปลาจากเขื่อนอุบลรัตน์ มีวัตถุดิบที่มีตามธรรมชาติ มีกรรมวิธีที่สุขอนามัย ไม่มีสารเจือปน สะอาด อร่อย มีประโยชน์ต่อร่างกาย และเป็นส่วนประกอบอาหารของคนภาคอีสาน สามารถเก็บไว้ได้นาน กลุ่มผลิตภัณฑ์จากปลา เลขที่ 255 บ้านท่าเรือ ต.เขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น ติดต่อ : นางดี ไชยโยธา โทร :043-446121
ปลาส้มไอโอดีน ปลาส้มไอโอดีน เป็นผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากปลา อร่อย สะอาด ถูกหลักอนามัย และมีคุณค่าทางอาหารสูง กลุ่มผลิตภัณฑ์จากปลาบ้านภูคำเบ้า บ้านภูคำเบ้า หมู่ 7 ตำบลเขื่อนอุบลรัตน์ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 40250 ติดต่อ : นางทองหล่อ แสนคำ โทร :043 249038, 09 941-1778
ผลิตภัณฑ์จักสานจากไม้ไผ่ เป็นเครื่องมือเครื่องใช้ในครัวเรือน เป็นเครื่องมือจับสัตว์น้ำในเชิงอนุรักษ์ ได้แก่ ไซ ข้อง สุ่มจับปลา กลุ่มจักสานไม้ไผ่ หมู่2 ต.บ้านดง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น 40250 ติดต่อ : นายณรงค์ ชาตา โทร :043 446212
ผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ รูปผลิตภัณฑ์มีหลากหลาย เช่น ทอเป็นผ้าพื้นสีต่างๆ ผ้าลายขิต ผ้าพันคอ แปรรูปตัดเย็บ เป็นเสื้อผ้าขนาดต่างๆ ตัดเย็บเป็นกระเป๋าเอกสาร และรูปอื่นๆ ตามความต้องการของผู้สั่งซื้อ กลุ่มสตรีบ้านหนองแวง เลขที่ 108 หมู่10 บ้านหนองแวง ต.นาคำ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น 40250 ติดต่อ: นางร่วม หล้ามณี โทร :043 248136
ส้มปลาตอง เป็นผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปปลาจากเขื่อนอุบลรัตน์ มีวัตถุดิบที่มีตามธรรมชาติ มีกรรมวิธีที่สุขอนามัย ไม่มีสารเจือปน สะอาด อร่อย มีประโยชน์ต่อร่างกาย และเป็นส่วนประกอบอาหารของคนภาคอีสาน สามารถเก็บไว้ได้นาน กลุ่มผลิตภัณฑ์จากปลา เลขที่ 255 บ้านท่าเรือ ต.เขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น ติดต่อ : นางดี ไชยโยธา โทร :043-446121
ส้มปลาตอง เป็นผลิตภัณฑ์ที่สนับสนุนด้านภูมิปัญญาไทย คือ การใช้เนื้อปลาตองแท้ไม่มีเนื้อปลาชนิดอื่นผสม (OTOP) กลุ่มผลิตภัณฑ์จากปลาบ้านภูคำเบ้า บ้านภูคำเบ้า หมู่ 7 ตำบลเขื่อนอุบลรัตน์ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 40250 ติดต่อ : นางทองหล่อ แสนคำ โทร :043 249038, 09 941-1778
ส้มปลาตอง (4 ดาว ปี 2552) ส้มปลาตอง (รหัสโอทอป 400800364701)(OPC52 KK4Stars)52A,524A กลุ่มผลิตภัณฑ์จากปลาบ้านภูคำเบ้า บ้านภูคำเบ้า หมู่ 7 ตำบลเขื่อนอุบลรัตน์ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 40250 ติดต่อ : นางทองหล่อ แสนคำ โทร :043 249038, 09 941-1778
ส้มปลาตอง (4 ดาว ปี 2553) ส้มปลาตอง (รหัสโอทอป 400800364701)(OPC53 KK4Stars)53A,534A กลุ่มผลิตภัณฑ์จากปลาบ้านภูคำเบ้า บ้านภูคำเบ้า หมู่ 7 ตำบลเขื่อนอุบลรัตน์ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 40250 ติดต่อ : นางทองหล่อ แสนคำ โทร :043 249038, 09 941-1778
เสื่อกก เป็นเสื่อขนาดรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ทอสลับสีต่างๆมีหลายสีสลับเป็นช่วงๆ กลุ่มสตรีเสื่อกก หมู่10 ต.นาคำ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น 40250 ติดต่อ : นางสายใจ นาหนองตูม โทร :043 446212 (สนง.พัฒนาชุมชน อ.อุบลรัตน์)
เสื่อกก (2 ดาว ปี 2555) เสื่อกก (รหัสโอทอป 4008000036272) (OPC55 KK2Stars)55D,552D,OPC552 กลุ่มจักสานไม้ไผ่ หมู่2 ต.บ้านดง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น 40250 ติดต่อ : นายณรงค์ ชาตา โทร :043 446212
หมวกสุภาพสตรี-บุรุษ หมวกสุภาพสตรี-บุรุษ (รหัสโอทอป 400800665201) กลุ่มผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผักตบชวา 122 คำบอน หมู่ 11 ตำบลโคกสูง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 40250 ติดต่อ : นางอุดม นารี โทร : 0-4342-1159
หวดนึ่งข้าวเหนียว หวดนึ่งข้าวเหนียว (รหัสโอทอป 400800144701) กลุ่มจักสาน 88 โคกสว่าง หมู่ 3 ตำบลโคกสูง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 40250 ติดต่อ : นางจำเนียร ภูมิแสนโคตร โทร : 08-7953-9251
หวดนึ่งข้าวเหนียว เป็นหวดสำหรับนึ่งข้าวเหนียว กลุ่มจักสานบ้านโคกสว่าง เลขที่ 1 หมู่10 ต.โคกสูง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น 40250 ติดต่อ: นายแย้ม ทองโคตร โทร :043 212746
หวดนึ่งข้าวเหนียว (3 ดาว ปี 2555) หวดนึ่งข้าวเหนียว (รหัสโอทอป 400800004) (OPC55 KK3Stars)55D,553D,OPC553 กลุ่มจักสาน 88 โคกสว่าง หมู่ 3 ตำบลโคกสูง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 40250 ติดต่อ : นางจำเนียร ภูมิแสนโคตร โทร : 08-7953-9251

หน้าที่ : 1 จากผลิตภัณฑ์ทั้งหมด : 19 รายการ
New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.