สินค้ากลุ่มอาชีพที่น่าสนใจ
 
อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัด สุพรรณบุรี
สินค้าที่น่าสนใจ[จังหวัด] >> [อำเภอ] >>รายชื่อสินค้ากลุ่มอาชีพ | แสดงภาพสินค้า |

รายชื่อสินค้า ข้อมูล 36 รายการ
ชื่อสินค้า รายละเอียด ตำบล
ผ้าห่มไหม (รหัสโอทอป 721000495301)(OPC53 SP3Stars)53C,533C กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านทุ่งแสม บ้านเลขที่ 689 หมู่ที่ 9 บ้านทุ่งแสม ต.หนองขาม อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี 72240 ติดต่อ นางบุญช่วย กรอบไธสงค์ โทร. 089-9845563 , 084-1454814
ตุ๊กตาออมสินปูนพลาสเตอร์ (รหัสโอทอป 721000014701)(OPC53 SP3Stars)53D,533D กลุ่มตุ๊กตาออมสินปูนพลาสเตอร์ 53 หนองบัวหิ่ง หมู่ 10 ต.ทัพหลวง อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี 72240 ติดต่อ : นางสุมาลี เมธสาร โทร : 08-7708-8415
ไม้กวาดดอกหญ้า (รหัสโอทอป 721000084701)(OPC53 SP2Stars)53D,532D กลุ่มไม้กวาดดอกหญ้าบ้านลำพันบอง 74/1 ลำพันบอง หมู่ 8 ต.หนองโพธิ์ อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี 72240 ติดต่อ : นายคำฮอง ภูฆัง โทร :08-0654-8411
กรอบรูป (2 ดาว ปี 2555) กรอบรูป (รหัสโอทอป 72100001612063) (OPC55 SP2Stars)55D,552D,OPC552 กลุ่มหัตถกรรมไม้กรอบรูปบ้านทัพหลวง 8/1 หมู่ 2 บ้านหนองหลวง ตำบลทัพหลวง อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี 72240 ติดต่อ : นางเตือนใจ สระทองพูล โทร : 084 8846821
กรอบรูปไม้ ประดิษฐ์จากเศษไม้ที่เหลือใช้ (25653) กลุ่มหัตถกรรมไม้กรอบรูปบ้านทัพหลวง 8/1 หมู่ 2 บ้านหนองหลวง ตำบลทัพหลวง อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี 72240 ติดต่อ : นางเตือนใจ สระทองพูล โทร : 084 8846821
กล้วยตาก กล้วยตาก (รหัสโอทอป 721000384902) กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหนองหญ้าไซ 72/1 หนองหญ้าไซ หมู่ 5 ต.หนองหญ้าไซ อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี 72240 ติดต่อ : นางนิสา แตงโสภา โทร :0-3557-7013, 08-1944-4524
กล้วยตากอบน้ำผึ้ง กล้วยตากอบน้ำผึ้ง สะอาดถูกหลักอนามัย กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองกางยาง 18 หมู่ 5 บ้าน หนองกางยาง ต.หนองโพธิ์ อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี72240 ติดต่อ : นางสาวลำใย สิงห์บุตร โทร : 08-5173-5891 E-mail : suphanburi_comdev@hotmail.com
กล้วยทอดบาบีคิว กล้วยทอดบาบีคิว สะอาดถูกหลักอนามัย กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองกางยาง 18 หมู่ 5 บ้าน หนองกางยาง ต.หนองโพธิ์ อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี72240 ติดต่อ : นางสาวลำใย สิงห์บุตร โทร : 08-5173-5891 E-mail : suphanburi_comdev@hotmail.com
กล้วยทอดรสบาบีคิว กล้วยทอดรสบาบีคิว (รหัสโอทอป 721000174701) กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองกางยาง 18 หมู่ 5 บ้าน หนองกางยาง ต.หนองโพธิ์ อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี72240 ติดต่อ : นางสาวลำใย สิงห์บุตร โทร : 08-5173-5891 E-mail : suphanburi_comdev@hotmail.com
กล้วยอบเนย กล้วยอบเนย สะอาดถูกหลักอนามัย กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองกางยาง 18 หมู่ 5 บ้าน หนองกางยาง ต.หนองโพธิ์ อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี72240 ติดต่อ : นางสาวลำใย สิงห์บุตร โทร : 08-5173-5891 E-mail : suphanburi_comdev@hotmail.com
ข้าวกล้องหอมมะลิ เป็นข้าวกล้องหอมมะลิ ขนาดบรรจุ 5 กิโลกรัม กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าว เลขที่ 116/2 หมู่ที่ 1 ต.หนองหญ้าไซ อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี ติดต่อ นายบัลลังก์ สระแก้ว โทร. 09-8252261 E-mail: suphanburi_comdev@hotmail.com
ข้าวขาวดอกมะลิ เกษตรกรนำข้าวมาสีเองแล้วบรรจุขนาด 5 กก. กลุ่มเกษตรกรทำนา บ้านเลขที่ 4 หมู่ที่ 5 บ้านมาบพะยอม ต.หนองราชวัตร อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี 72240 ติดต่อ นายเทียน ทองมาเอง โทร. 035-535427 E-mail:suphanburi_comdev@hotmail.com
ข้าวหอมมะลิ ขนาดบรรุ 5 กิโลกรัม และขนาดบรรจุ 30 กิโลกรัม กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าว เลขที่ 116/2 หมู่ที่ 1 ต.หนองหญ้าไซ อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี ติดต่อ นายบัลลังก์ สระแก้ว โทร. 09-8252261 E-mail: suphanburi_comdev@hotmail.com
ดอกไม้กระดาษ การประดิษฐ์ดอกไม้กระดาษจากกระดาษรีไซเคิล (8647) กลุ่มงานศิลปหัตถกรรม บ้านดอนตาลเสี้ยน 2 หมู่ 3 บ้านดอนตาลเสี้ยน ตำบลหนองโพธิ์ อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี 72240 ติดต่อ : นางสมถวิล สุทธิ์ตังกวิเชียร โทร : 01 6516559
ตุ๊กตาออมสินปูนพลาสเตอร์ ตุ๊กตาออมสินปูนพลาสเตอร์ (รหัสโอทอป 721000014701) กลุ่มตุ๊กตาออมสินปูนพลาสเตอร์ 53 หนองบัวหิ่ง หมู่ 10 ต.ทัพหลวง อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี 72240 ติดต่อ : นางสุมาลี เมธสาร โทร : 08-7708-8415
ตุ๊กตาออมสินปูนพลาสเตอร์ ตุ๊กตาออมสินปูนพลาสเตอร์ (สินค้าส่งเข้าคัดสรรสุดยอด OTOP ไทย ปี 2553) (25653) กลุ่มตุ๊กตาออมสินปูนพลาสเตอร์ 53 หนองบัวหิ่ง หมู่ 10 ต.ทัพหลวง อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี 72240 ติดต่อ : นางสุมาลี เมธสาร โทร : 08-7708-8415
ตุ๊กตาออมสินปูนพลาสเตอร์ (3 ดาว ปี 2555) ตุ๊กตาออมสินปูนพลาสเตอร์ (รหัสโอทอป 7210000202241) (OPC55 SP3Stars)55D,553D,OPC553 กลุ่มตุ๊กตาออมสินปูนพลาสเตอร์ 53 หนองบัวหิ่ง หมู่ 10 ต.ทัพหลวง อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี 72240 ติดต่อ : นางสุมาลี เมธสาร โทร : 08-7708-8415
เทียนกันยุง เป็นเทียนชนิดหล่อ กลุ่มผู้ผลิตเทียนหอม,เทียนกันยุง หมู่ที่ 2 บ้านหนองหลวง ต.หนองหญ้าไซ อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี 72240 ติดต่อ นางจำเนียร อินทร์สุข โทร. 035-535427 E-mial: suphanburi_comdev@hotmail.com
เทียนหอม เป็นเทียนชนิดหล่อ และปั้นด้วยมือ กลุ่มผู้ผลิตเทียนหอม,เทียนกันยุง หมู่ที่ 2 บ้านหนองหลวง ต.หนองหญ้าไซ อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี 72240 ติดต่อ นางจำเนียร อินทร์สุข โทร. 035-535427 E-mial: suphanburi_comdev@hotmail.com
ปลอกหมอน ปลอกหมอน (180855)(C)(Fab12) กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านทุ่งแสม บ้านเลขที่ 689 หมู่ที่ 9 บ้านทุ่งแสม ต.หนองขาม อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี 72240 ติดต่อ นางบุญช่วย กรอบไธสงค์ โทร. 089-9845563 , 084-1454814
ปุ๋ยชีวภาพ ปุ๋ยชีวภาพ ไม่ใช้สารเคมี กลุ่มปุ๋ยชีวภาพ เลขที่ 322/1 หมู่ที่ 3 บ้านหนองกระถิน ต.ทัพหลวง อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี ติดต่อ นางสุคนธา สุภาพพิบูลย์ โทร. 01-4126823 E-mail:suphanburi_comdev@hotmail.com
ผ้าทอพื้นเมือง ผ้าทอพื้นเมือง (รหัสโอทอป 721000104701) กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านโป่งกระมั่ง 445 โปงกระมั่ง หมู่ 5 ตำบลแจงงาม อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี 72240 ติดต่อ : น.ส.บุญเตือน นิลพัฒน์ โทร : 08-6035-8530, 08-9411-5846
ผ้าห่มนวมไหม ผ้าห่มนวมไหม (180855)(C)(Fab12) กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านทุ่งแสม บ้านเลขที่ 689 หมู่ที่ 9 บ้านทุ่งแสม ต.หนองขาม อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี 72240 ติดต่อ นางบุญช่วย กรอบไธสงค์ โทร. 089-9845563 , 084-1454814
ผ้าห่มใยใหม ผ้าห่มใยใหม (25653) กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านทุ่งแสม บ้านเลขที่ 689 หมู่ที่ 9 บ้านทุ่งแสม ต.หนองขาม อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี 72240 ติดต่อ นางบุญช่วย กรอบไธสงค์ โทร. 089-9845563 , 084-1454814
ผ้าไหม ทอผ้าด้วยกี่กระตุก (OTOP) กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านทุ่งแสม บ้านเลขที่ 689 หมู่ที่ 9 บ้านทุ่งแสม ต.หนองขาม อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี 72240 ติดต่อ นางบุญช่วย กรอบไธสงค์ โทร. 089-9845563 , 084-1454814
ผ้าไหมมัดหมี่ ผ้าไหมมัดหมี่ (25653) กลุ่มเลี้ยงไหมบ้านทุ่งแสมและทอผ้า 208 หนองเสือเต้น หมู่ 10 ตำบลหนองขาม อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี 72240 ติดต่อ : นางปาลิดา โสไกร โทร : 08-4145-4814
ผ้าไหมมัดหมี่ (2 ดาว ปี 2555) ผ้าไหมมัดหมี่ (รหัสโอทอป 72100002125814) (OPC55 SP2Stars)55C,552C,OPC552 กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านทุ่งแสม บ้านเลขที่ 689 หมู่ที่ 9 บ้านทุ่งแสม ต.หนองขาม อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี 72240 ติดต่อ นางบุญช่วย กรอบไธสงค์ โทร. 089-9845563 , 084-1454814
ผ้าไหมมัดหมี่ (3 ดาว ปี 2552) ผ้าไหมมัดหมี่ (รหัสโอทอป 721000114701) กลุ่มเลี้ยงไหมบ้านทุ่งแสมและทอผ้า 208 หนองเสือเต้น หมู่ 10 ตำบลหนองขาม อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี 72240 ติดต่อ : นางปาลิดา โสไกร โทร : 08-4145-4814
ผ้าไหมมัดหมี่ (4 ดาว ปี 2553) ผ้าไหมมัดหมี่ (รหัสโอทอป 721000114701)(OPC53 SP4Stars)53C,534C กลุ่มเลี้ยงไหมบ้านทุ่งแสมและทอผ้า 208 หนองเสือเต้น หมู่ 10 ตำบลหนองขาม อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี 72240 ติดต่อ : นางปาลิดา โสไกร โทร : 08-4145-4814
ภาพนูน-ต่ำ จากกระดาษรีไซเคิล การประดิษฐ์ ภาพนูน-ต่ำ จากกระดาษรีไซเคิล (8647) กลุ่มงานศิลปหัตถกรรม บ้านดอนตาลเสี้ยน 2 หมู่ 3 บ้านดอนตาลเสี้ยน ตำบลหนองโพธิ์ อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี 72240 ติดต่อ : นางสมถวิล สุทธิ์ตังกวิเชียร โทร : 01 6516559

หน้าที่ : 1 | 2 จากผลิตภัณฑ์ทั้งหมด : 36 รายการ
New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.