ตำบลประโคนชัย
อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุดชมรมกุ้งจ่อม-กระยาสารทประโคนชัย

ผู้นำ : นางบุหงา ชาญนุวงศ
โทรศัพท์ : 044 671012,671518
E-Mail :
เว็บไซต์ :
ที่อยู่ชุมชน/กลุ่ม : เลขที่ 45/2 หมู่1 ตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 31140

รายการสินค้า ( 2 )

ประวัติและการบริหารจัดการ
ในอดีตข้าวปลาอุดมสมบูรณ์ อาหารส่วนใหญ่หาได้จากแหล่งน้ำธรรมชาติและมีมากจนเหลือรับประทาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกุ้งฝอย ได้มีการดัดแปลงผสมข้าวคั่ว นิยมกันโดยทั่วไป ทำให้เกิดความคิดทำเพื่อจำหน่ายในเวลาต่อมา จนกระทั่งปี 2510 จึงได้มีผู้ริเริ่มคิดเปลี่ยนสูตรจากหมักด้วยเกลือมาเป็นการหมักกุ้งด้วยน้ำปลาทิพรส ซึ่งยิ่งทำให้กุ้งจ่อมมีรสชาติอร่อยและมีสีสันสวยงามน่ารับประทาน จนกลายเป็นของฝากที่ขึ้นชื่อของชาวอำเภอประโคนชัย และสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ตามโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ มีสำนักงานเกษตรอำเภอเป็นผู้ให้ความรู้ส่ง

กลุ่มในชุมชน
1.กุ้งจ่อมแม่สมบูรณ์
2.กุ้งจ่อมบุหงา
3.กุ้งจ่อมป้าทิน
4.กุ้งทอง
5.กุ้งจ่อมแม่พะเยาว์
6.วาสนากุ้งจ่อม
7.กุ้งจ่อมครูสาคร
8.กุ้งจ่อมแม่เนย
9.กุ้งจ่อมแม่พนอ
10.กุ้งจ่อมแม่บ้านปี 2000

สภาพการรวมตัว
1. แยกผลิต/แยกจำหน่ายในกรณีขายในท้องถิ่น
2. แยกผลิต/รวมกันจำหน่ายในนาชมรมกุ้งจ่อม-กระยาสารท

อาณาเขต / ที่ตั้ง
0

จำนวนประชากร
0

ปัญหาที่พบและสิ่งที่ชุมชนต้องการ
- ด้านการตลาด ยังไม่สามารถปรับปรุงบรรจุภัณฑ์เพื่อขยายสู่ตลาดสากลได้
- ด้านการบริหารจัดการ กลุ่มยังไม่รวมตัวกันเหนียวแน่น
- ด้านเงินทุน ยังไม่มีการรวมทุนในรูปกลุ่ม
- ด้านวิชาการและความรู้ ยังขาดความรู้-ความเข้าใจในเรื่องการบริหารจัดการในรูปกลุ่มที่ชัดเจน


วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
ภาคเหนือ | ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.