ตำบลดอนมนต์
อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุดธนาคารหมู่บ้านชุมชนวัดดอนมนต์นิมิต

ผู้นำ : พระอธิการประมวล
โทรศัพท์ : 044-681265
E-Mail : cdd_bureeram@thaimail.com
เว็บไซต์ :
ที่อยู่ชุมชน/กลุ่ม : หมู่ที่ 4 บ้านห้วยลึก ตำบลดอนมนต์ อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ 31150

รายการสินค้า ( 2 )

ประวัติและการบริหารจัดการ
ธนาคารชุมชนวัดดอนมนต์นิมิต ได้จัดตั้งเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2544 มีพระอธิการประมวล โชติญาโน เจ้าอาวาสวัดดอนมนต์นิมิต เป็นประธานจัดตั้ง ภายใต้วัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและสมาชิกและร่วมกันแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในตำบล ทำให้เกษตรกร อยู่ดี กินดี ครอบครัวมีสุข สามารถพัฒนาชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

กลุ่มในชุมชน
1. กลุ่มธนาคารหมู่บ้าน
2. กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
3. กลุ่มทำน้ำพริกและไม้จิ้มฟัน
4. กลุ่มเยาวชนสหกรณ์
5. กลุ่มอาชีพสตรี
6. กลุ่มเพาะเลี้ยงเห็ด
7. กลุ่มเกษตรกร
8. กลุ่มทอผ้าไหม

สภาพการรวมตัว
กลุ่มธนาคารหมู่บ้านชุมชนดอนมนต์นิมิต มีการรวมกลุ่มกันระหว่างเกษตรกรในชุมชน โดยสมาชิกมาประชุมกลุ่มทุกเดือน คือ วันอาทิตย์แรกของทุกเดือน สมาชิกนำเงินมาฝากกับธนาคารจะได้ผลตอบแทน ร้อยละ 1 บาท/เดือน

สภาพทั่วไปของชุมชน/กลุ่ม
ที่ตั้งกลุ่ม อยู่ทิศตะวันตกของอำเภอ มีระยะทางจากอำเภอถึงกลุ่ม 18 กิโลเมตร

อาณาเขต / ที่ตั้ง
0

จำนวนประชากร
จำนวนสมาชิกกลุ่ม 64 คน

อาชีพหลักของชุมชน/กลุ่ม
ทำนา

อาชีพรองของชุมชน/กลุ่ม
ทำไร่อ้อย

ปัญหาที่พบและสิ่งที่ชุมชนต้องการ
1. คณะกรรมการบริหารชาดประสบการณ์ในการทำงาน
2. กลุ่มยังขาดงบประมาณในการดำเนินงาน
3. ขาดเครื่องมือและอุปกรณ์ทันสมัยและมีประสิทธิภาพในการผลิต


แนวทางการวิเคราะห์และแนวทางแก้ไข
1. จัดให้มีการฝึกอบรมและดูงานที่ประสบผลสำเร็จ
2. ประสานความร่วมมือหน่วยงาน/เอกชน
3.จัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่ทันสมัย

วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
ภาคเหนือ | ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.