ตำบลบุ่งไหม
อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุดสหรกณ์บุญนิยม ราชธานีอโศก

ผู้นำ : น.ส.หนึ่งฟ้า นาวา
โทรศัพท์ : 045-240584-8,FAX:045-240585
E-Mail :
เว็บไซต์ :
ที่อยู่ชุมชน/กลุ่ม : 95 หมู่10 บ้านราชธานีอโศก ต.บุ่งไหม อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี

รายการสินค้า ( 3 )

ประวัติและการบริหารจัดการ
หมู่บ้านชุมชนราชธานีอโศก โดยชาวบ้านร่วมกันจัดตั้งสหกรณ์ขึ้น เมื่อปี 2537 ดำเนินงานในรูปสหกรณ์บริการ แปรรูปผลิตภัฑณฑ์ทางการเกษตร จำหน่ายผลิตภัณฑ์ โดยวัตถุดิบทุกอย่างได้จากกลุ่ม/ชุมชน

กลุ่มในชุมชน
- สหกรณ์บุญนิยม ราชธานีอโศก
- กลุ่มทอเสื่อ บุ่งไหม

สภาพการรวมตัว
ประชาชนในหมู่บ้านเป็นสมาชิกทุกคน

สภาพทั่วไปของชุมชน/กลุ่ม
แบ่งงานกันตามความชำนาญ มีกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน และมีสวัสดิการเหมือนกัน

อาณาเขต / ที่ตั้ง
ตั้งอยู่ในที่ราบลุ่มแม่น้ำมูล สามารถใช้ที่ดินทำการเพาะปลูกพืช, ผัก, ไม้ล้มลุกได้ผลดี

จำนวนประชากร
จำนวนสมาชิก 260 คน

อาชีพหลักของชุมชน/กลุ่ม
ทำนา ทำสวน

อาชีพรองของชุมชน/กลุ่ม
แปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร

ปัญหาที่พบและสิ่งที่ชุมชนต้องการ
ในฤดูฝนมีปัญหาน้ำท่วม เพราะพื้นที่ลุ่มติดแม่น้ำมูล เมื่อฤดูน้ำหลาก ทำให้พืชผลทางการเกษตรเสียหาย ต้องใช้เรือในการขนส่ง

แนวทางการวิเคราะห์และแนวทางแก้ไข
ชุมชนควรจัดอบรม จัดงานประเพณี งานเทศกาลต่างๆ ของท้องถิ่น เพื่อส่งเสริม และปลูกจิตสำนึกในการปรับปรุงวิถีชีวิตให้สอดคล้องกับธรรมชาติลุ่มแม่น้ำ

วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
ภาคเหนือ | ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.