แขวงศาลาธรรมสพน์
เขตทวีวัฒนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุดชุมชนประตูน้ำฉิมพลี

ผู้นำ : นายสุรเดช คำสม
โทรศัพท์ :
E-Mail :
เว็บไซต์ :
ที่อยู่ชุมชน/กลุ่ม : 14 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10170

รายการสินค้า ( 0 )

ประวัติและการบริหารจัดการ
เดิมประชาชนอาศัยอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวมาเป็นเวลานานแล้ว โดยในสมัยเริ่มแรกพื้นที่ดังกล่าวเป็นชุมชนทำการเกษตร โดยทำนาเป็นหลัก มีประชาชนอาศัยอยู่เพียง 16 ครอบครัวเท่านั้น ต่อมาประชาชนในพื้นที่เพิ่มจำนวนมากขึ้น ประกอบกับประชาชนอพยพจากท้องที่อื่นเข้ามาอาศัยใกล้กับคลองขุดมหาสวัสดิ์ ซึ่งเหมาะแก่การทำการเกษตร จากนั้นพื้นที่ดังกล่าวก็มีการเปลี่ยแปลงเรื่อยมาจนในปัจจุบันในพื้นที่ทำการเกษตรดั้งเดิมลดปริมาณลงเหลือเพียงการทำสวนผัก – ไม้ดอกไม้ประดับเพียงเล็กน้อยเท่านั้น

สภาพทั่วไปของชุมชน/กลุ่ม
เป็นชุมชนชานเมือง พื้นที่เป็นที่ลุ่ม น้ำท่วมขัง การคมนาคมไม่สะดวก รถยนต์ไม่สามารถ เข้าถึงชุมชน ทางสัญจรไป – มา เป็นทางคอนกรีตแคบ ๆ บางแห่งเป็นสะพานไม้ทางคนเดิน บางแห่งมีแผ่นปูรองเดิน ตลอดทางบางช่วงมีแสงไฟฟ้าส่องสว่าง บางช่วงไม่มี การเดินทางเข้า – ออก ชุมชนจะต้องผ่านทางรถไฟทำให้มีปัญหาเรื่องการบรรเทาสาธารณภัย และการจัดเก็บขยะเนื่องจากรถยนต์ไม่สามารถเข้าถึงชุมชนทำให้มีปัญหาขยะตกค้าง ด้านธารณูปโภค ประชาชนยังคงอาศัยน้ำในคลองสำหรับการดำรงค์

อาณาเขต / ที่ตั้ง
ทิศเหนือ ติดต่อกับ คลองมหาสวัสดิ์
ทิศใต้ ติดต่อกับ ทางรถไฟ
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ หมู่ 15 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร

จำนวนประชากร
จำนวนทั้งสิ้น 735 คน

อาชีพหลักของชุมชน/กลุ่ม
รับจ้างทั่วไป

อาชีพรองของชุมชน/กลุ่ม
ทำการเกษตร

ปัญหาที่พบและสิ่งที่ชุมชนต้องการ
ปัญหารถเก็บขยะไม่สามารถเข้าถึงชุมชนได้ ไม่มีประปาใช้ ไม่มีโทรศัพท์สาธารณะ

แนวทางการวิเคราะห์และแนวทางแก้ไข
ประชาชนในชุมชนต้องรวบรวมขยะ และนำไปบริเวณที่พักขยะบริเวณหน้าชุมชนเพื่อรอการจัดเก็บต่อไป

วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
ภาคเหนือ | ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.