ตำบลข่อยสูง
อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุดโครงสร้างการบริหารของ อบต.
  0. สำนักงาน อบต.
      โทร. 08-9565-5003 , 0-5541-5782
  1. มีภาพ นายเพ็ชร เกตุสุริวงศ์
      โทร. 08-9268-7715
ประธานสภา อบต.
  2. มีภาพ นางสาวศศิธร ปิ่นทอง
      โทร. 08-9268-1173
รองประธานสภา อบต.
  3. มีภาพ นายโพธิ์ ต้านทาน
      โทร. 08-1972-7099
นายก อบต.
  4. มีภาพ นายนิสิทธิ์ สิงหเดโชกุล
      โทร. 08-1196-9632
รองนายก อบต.
  5. มีภาพ นายบันเทิง นนขุนทศ
      โทร. 08-6206-8089
รองนายก อบต.
  6. มีภาพ นางพิศมัย หอมระรื่น
      โทร. 08-9567-3484
เลขานุการนายก อบต.
  7. มีภาพ นายสุพจน์ บุญกลัด
      โทร. 08-9565-5003
ปลัด อบต.
  8. มีภาพ นางทิพวัลย์ กรุตไคร้
      โทร. 08-9958-2309
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
  9. มีภาพ นายประวิทย์ หัดเคลือบ
      โทร. 08-6213-9339
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
  10. มีภาพ นางพยุง เสวกระโทก
      โทร. 08-6202-2402
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
  11. มีภาพ นางอำภา มาพันธ์สุ
      โทร. 08-1046-7224
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
  12. มีภาพ นายมน แก้วแจ้
      โทร. 08-7200-7904
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
  13. มีภาพ นายดำรงค์ ผู้บุญ
      โทร. 08-1972-3620
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
  14. มีภาพ นายพนม พุทธกิจ
      โทร. 08-4951-9400
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
  15. มีภาพ นายเสงี่ยม ปานสังข์
      โทร. 08-6211-9742
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
  16. มีภาพ นายอำพล บินสันเที๊ยะ
      โทร. 08-7844-3891
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
  17. มีภาพ นายฉกาจ ชาญสมาธิ
      โทร. 08-9906-5174
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
  18. มีภาพ นายบุญสืบ โทศก
      โทร. 08-963-6817
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
  19. มีภาพ นางมาลัย ทับแว่ว
      โทร. 08-6209-5578
สมาชิกสภา อบต.ข่อยสูง
  20. มีภาพ นายเอนก กระต่ายทอง
      โทร. 08-1046-7709
สมาชิกสภา อบต.ข่อยสูง
  21. มีภาพ นายบรรจง เล็กกูล
      โทร. 08-6207-3772
สมาชิกสภา อบต.ข่อยสูง

ภาคเหนือ | ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.